Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2022

21 октября 2022 года - Пятница

Седмица 19-я по Пятидесятнице, глас 1

День постный

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Прп. Пелаги́и Антиохийской (457).

Прп. Досифе́я Верхнеостровского, Псковского, игумена (1482); прп. Три́фона Вятского, архимандрита (1612); Собор Вятских святых; прп. Таи́сии Египетской (IV); мц. Пелаги́и девицы, Антиохийской (303).

Сщмчч. Дими́трия (Добросердова), архиепископа Можайского, и с ним Иоа́нна Хренова, диакона, прмчч. Амвро́сия (Астахова), архимандрита и Пахо́мия (Туркевича), игумена, прмц. Татиа́ны (Бесфамильной), инокини, мч. Николая Рейна, мцц. Марии Волнухиной и Надежды Ажгеревич (1937); сщмч. Ио́ны (Лазарева), епископа Велижского, прмч. Серафи́ма (Щелокова), архимандрита, сщмчч. Петра Никотина, Васи́лия Озерецковского, Павла Преображенского, Петра Озерецковского, Влади́мира Сперанского, пресвитеров, мчч. Ви́ктора Фролова, Иоа́нна Рыбина, Николая Кузьмина и мц. Елисаветы Курановой (1937); прмч. Варлаа́ма (Ефимова), монаха (конец 1930-х).

Читать Священное Писание вместе с Церковью:

Преподобной Пелагии Антиохийской (житие / история праздника)

Тропарь, глас 8:

В тебе́ ма́ти изве́стно спасе́ся, е́же по о́бразу:/ прии́мши бо крест, после́довала еси́ Христу́,/ и, де́ющи, учи́ла еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней.// Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бная Пелаги́е, дух твой.

Кондак, глас 2:

Те́ло твое́ поста́ми изнури́вши,/ бде́нными моли́твами Творца́ умоли́ла еси́ о дея́ниих твои́х,/ я́ко да прии́меши соверше́нное оставле́ние,/ е́же и обрела́ еси́, ма́ти, я́ве,// путь покая́ния показа́вши.

Преподобному Досифею Верхнеостровскому, Псковскому (житие / история праздника)

Тропарь, глас 4:

Я́ко свети́льник всесве́тел яви́лся еси́/ во о́строве Пско́вскаго е́зера,/ преподо́бне о́тче наш Досифе́е./ Ты бо крест Христо́в от ю́ности своея́ на ра́мо взем,/ усе́рдно Тому́ после́довал еси́,/ чистото́ю Бо́гови прибли́жився,/ отону́дуже и чуде́с дарова́нием обогати́лся еси́./ Те́мже и мы, притека́юще ко святе́й ико́не твое́й, уми́льно глаго́лем:/ о́тче преподо́бне, моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 2:

Чисто́тою душе́вною Боже́ственно вооружи́вся/ и непреста́нныя моли́твы, я́ко копие́, вручи́в,/ кре́пко пробо́л еси́ бесо́вская ополче́ния,/ Досифе́е, о́тче наш,// моли́ непреста́нно о всех нас.

Преподобному Трифону Вятскому (житие / история праздника)

Тропарь, глас 4:

Я́ко светоза́рная звезда́,/ возсия́л еси́ от восто́ка до за́пада,/ оста́вль бо свое́ оте́чество,/ доше́л еси́ Вя́тския страны́ и Богоспаса́емаго гра́да Хлы́нова,/ в не́мже оби́тель во сла́ву Пресвяты́я Богоро́дицы созда́в,/ и, та́мо на доброде́тель впери́вся,/ собра́л еси́ и́ночествующих мно́жество,/ и, сих наставля́я на путь спасе́ния,/ был еси́ А́нгелом собесе́дник,/ и по́стником соприча́стник, Три́фоне преподо́бне,// с ни́ми Христа́ Бо́га моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 8:

Днесь в нача́ле основа́ния доброде́телем, блаже́нне,/ положи́л еси́ в души́ свое́й страх Бо́жий,/ от ю́ности взем крест свой,/ благоче́стно Христо́ви после́довал еси́,/ А́нгельским о́бразом облече́ся и бысть мона́х преди́вен,/ в доброде́телех цветя́ше, к бу́дущим Бо́гови простира́лся./ И свое́й пло́ти, я́ко врагу́, неми́лостив, о́тче, был еси́,/ терпе́нием яви́ся, блаже́нне, я́ко зла́то искуше́но в горни́ле,/ но и ны́не не забу́ди посеща́ти чад свои́х,/ помина́й нас, чту́щих пресвяту́ю па́мять твою́,/ да вси благодари́в вопие́м ти:// ра́дуйся, прему́дре Три́фоне, наста́вниче мона́хом.

Молитва:

О, свяще́нная главо́, преподо́бне о́тче на́ш Три́фоне! Земны́й а́нгеле и небе́сный челове́че, свети́льниче пресве́тлый, страну́ Вя́тскую озаря́яй чудесы́, гра́ду на́шему стено́ и утвержде́ние, бе́дствующым кре́пкий помо́щниче, оби́тели твоея́ до́брый храни́телю, при́сный о на́с к Бо́гу моли́твенниче и те́плый о душа́х на́ших хода́таю! Тебе́, уго́дниче Бо́жий, неистощи́мое от Всеблага́го Влады́ки благода́ти и даро́в даде́ся сокро́вище, е́же цели́ти неду́ги теле́сныя и отгоня́ти стра́сти душе́вныя и от все́х зо́л избавля́ти с ве́рою и́мя твое́ призыва́ющих. К тебе́ у́бо прибега́ем и тебе́ припа́дающе мо́лимся: не пре́зри на́с, моля́щихся тебе́ и твоея́ прося́щих по́мощи, изба́ви на́с от вра́г ви́димых и неви́димых, зави́стно на ны́ возстаю́щих и я́ростию зверскою поглоти́ти хотя́щих, изми́ на́с неви́димым предста́тельством твои́м от смуще́ния и бу́ри и тмочисленных скорбе́й на́ших, за грехи́ на́ша на́м прибыва́ющих. О, преди́вный и богоно́сный о́тче на́ш Три́фоне! Ско́ро потщи́ся на по́мощь на́шу. Вознеси́ благомо́щную моли́тву твою́ ко Го́споду си́л: стра́ждущую страну́ Росси́йскую от лю́тых безбо́жник и вла́сти и́х Госпо́дь да свободи́т, и да возста́вит престо́л правосла́вных прави́телей; ве́рных рабо́в Его́, в ско́рби и печа́ли де́нь и но́щь вопию́щих к Нему́, многоболе́зный во́пль да услы́шит и да изведе́т от поги́бели живо́т на́ш, да потреби́т Госпо́дь от земли́ на́шея вся́ неи́стовыя крамолы́, и утверди́т в не́й безмяте́жие, ми́р и благоче́стие, да сохрани́т оби́тель твою́ святу́ю, гра́д на́ш и вся́ гра́ды и ве́си страны́ на́шея от гла́да и губи́тельства, от мяте́жа и нестрое́ния, от запале́ния и бу́ри, от нападе́ний вра́жиих и от тлетво́рных ве́тр и от вся́каго зла́. Уми́лостиви о на́с благоприя́тными моли́твами твои́ми Христа́ Бо́га на́шего, е́же изба́витися на́м от гре́х на́ших и наве́тов вра́жиих, я́ко да заступле́нием твои́м и по́мощию в ми́ре и тишине́ богоуго́дне зде́ на земли́ поживе́м, и в бу́дущем ве́це да сподо́бимся ча́сти святы́х Го́сподем на́шим Иису́сом Христо́м, Ему́же подоба́ет и че́сть и поклоне́ние, ны́не и во вся́ ве́ки. Ами́нь.

Собору Вятских святых (житие / история праздника)

Тропарь, глас 8:

Я́ко о́бразы доброде́телей/ и моли́твы плод богодарова́нный/ земля́ Вя́тская прино́сит Ти, Го́споди Бо́же наш,/ вся святы́я в той пожи́вшия и просия́вшия,/ тех моли́твами и предста́тельством Богоро́дицы// соблюди́ ненаве́тно оте́чество на́ше.

Кондак, глас 3:

Днесь земля́ Вя́тская лику́ет,/ прославля́ющи вся зде Бо́гу угоди́вшия,/ ти́и бо ны́не предстоя́т в Це́ркви/ и со все́ми святы́ми за ны мо́лятся Вы́шнему,// дарова́ти нам ве́лия ми́лости.

Молитва:

О, всеблаже́ннии и богому́дрии уго́дницы Бо́жии по́двиги свои́ми зе́млю Вя́тскую освяти́вшии и телеса́ своя́ в ней оста́вльшии, душа́ми же свои́ми Престо́лу Бо́жию предстоя́щии и непреста́нно о ней моля́щиися! Се ны́не в день о́бщаго торжества́ мы, гре́шнии, ме́ньшая бра́тия ва́ша, дерза́ем приноси́ти вам сие́ хвале́бное пе́ние. Велича́ем ва́ши по́двиги, ублажа́ем свято́е житие́, прославля́ем ди́вная чудеса́ и восхваля́ем богоподража́тельную любо́вь. О, сро́дницы на́ши, от дней Три́фона преподо́бнаго, архимандри́та Вя́тскаго, до после́дних време́н подвиза́вшияся и просия́вшия! Помяни́те не́мощь на́шу и испроси́те у Христа́ Бо́га ми́лости, да и мы, преплы́вше жите́йскую пучи́ну и невреди́мо соблю́дше сокро́вище ве́ры, в приста́нище ве́чнаго спасе́ния дости́гнем и в блаже́нных оби́телех Го́рняго Оте́чества вку́пе с ва́ми и со все́ми святы́ми водвори́мся благода́тию и человеколю́бием Спаси́теля на́шего Го́спода Иису́са Христа́, Ему́же со Преве́чным Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом подоба́ет непреста́нное славосло́вие и поклоне́ние от всех во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобной Таисии Египетской (житие / история праздника)

Тропарь, глас 8:

В тебе́, ма́ти, изве́стно спасе́ся, е́же по о́бразу,/ прии́мши бо крест, после́довала еси́ Христу́/ и, де́ющи, учи́ла еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней.// Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бная Таи́сие, дух твой.

Кондак, глас 2:

За любо́вь Госпо́дню преподо́бная,/ поко́я жела́ние возненави́дела еси́,/ поще́нием дух твой просвети́вши:/ кре́пко бо зве́ри победи́ла еси́;/ но моли́твами твои́ми// проти́вных шата́ние разори́.

Мученику Николаю Рейну (житие / история праздника)

Тропарь, глас 5:

Новому́ченик Тво́й, Го́споди, Нико́лае, во дни́ гоне́ния безбо́жнаго жи́знь свою́ за ве́ру правосла́вную и Сло́во Бо́жие положи́вый, и кровьми́ свои́ми ве́рность Тебе́ показа́вый, и гра́д Москву́ освяти́вый, его́ же моли́твами, я́ко Многоми́лостив, спаси́ души́ на́ша.

Кондак, глас 3:

Дне́сь ты́ предстои́ши пред Престо́лом Бо́жия, побе́дную пе́снь воспева́я, и све́том и́стинной ве́ры просвеща́я, и Засту́пницу Усе́рдную восхваля́я, новому́чениче Нико́лае, моли́ Христа́ Бо́га, спасти́ся душа́м на́шим.

Молитва:

О, святы́й новому́чениче Нико́лае, ты́ в житии́ свое́м земно́м яви́лся ре́вностным храни́телем и испове́дником ве́ры правосла́вной. За нея́же и му́ченическую кончи́ну прия́л еси́. И ны́не, в поко́й Небе́снаго Ца́рствия вше́дше, и́маши ве́лие дерзнове́ние ко Пресвяте́й Тро́ице хода́тайствовати о на́с, недосто́йных и гре́шных. Услы́ши на́с, страстоте́рпче всехва́льне, и помози́ на́м в ве́к се́й лука́вый ве́ру Христо́ву незы́блему соблюсти́. Пода́й роди́телем му́дрость в воспитании ча́д свои́х в любви́, смире́нии, кро́тости, целому́дрии и убереги и́х от от все́х натисков бесо́вских, дабы́ и они́ могли́ противостоять ду́ху кова́рства, зла́ и безбо́жия и свое́й благочести́вой жи́знию послужили свято́му де́лу возрожде́ния Земли́ Ру́сской из мра́ка неве́рия и сму́ты. Да моли́твами и предста́тельством твои́м охраняемии еди́ным се́рдцем и еди́ными уста́ми воспое́м и просла́вим Всесвято́е И́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.