Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2022

20 октября 2022 года - Четверг

Седмица 19-я по Пятидесятнице, глас 1

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Мчч. Се́ргия и Ва́кха (290–303); свт. Ио́ны Ханькоуского, епископа (1925).

Прп. Се́ргия Послушли́вого, Печерского, в Ближних пещерах (ок. XIII); прп. Се́ргия Нуромского (Вологодского) (1412); Обре́тение мощей прп. Мартиниа́на Белоезерского, игумена (1513); сщмчч. Иулиа́на, пресвитера и Кеса́рия, диакона (I); мц. Пелаги́и, девы Тарсийской (290); сщмч. Полихро́ния, пресвитера (IV).

Сщмч. Николая Казанского, пресвитера (1942).

Икона Божией Матери: «Умиление» Псково-Печерская (1524).

Читать Священное Писание вместе с Церковью:

Мученикам Сергию и Вакху (житие / история праздника)

Тропарь, глас 5:

Удобре́ние Христо́вых страстоте́рпец,/ и о́чи Христо́вы Це́ркве,/ о́чи просвети́те душ на́ших,/ Се́ргие многострада́льне и Ва́кше пресла́вне:/ моли́теся ко Го́споду,/ я́ко да убежи́м тьмы грехо́вныя,/ и све́та яви́мся о́бщницы невече́рняго,// моли́твами ва́шими, святи́и.

Кондак, глас 2:

Ра́зум на враги́ му́жески вооружи́вше,/ всю тех лесть разруши́сте,/ и побе́ду свы́ше прии́мше, му́ченицы всехва́льнии,/ единомы́сленно вопию́ще:// добро́ и красно́, е́же бы́ти с Бо́гом.

Преподобному Сергию Обнорскому, Нуромскому, Вологодскому (житие / история праздника)

Тропарь, глас 8:

Жела́нием духо́вным разгара́шеся, пребога́те,/ слез твои́х тече́нием ду́шу свою́ напои́л еси́/ и е́же из глубины́ воздыха́ньми уязвля́ше се́рдце свое́,/ и бо́дренными моли́твами, и всено́щным предстоя́нием Влады́це Христу́/ многодоброде́телен плод принесе́ сам себе́./ И сего́ ра́ди я́ко Бо́жий уго́дник све́тло ми́ру показа́ся,/ сия́я чудесы́, Се́ргие о́тче наш,/ те́плый моли́твенниче к Бо́гу, всегда́ о нас Того́ моли́,// да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 8:

Я́ко звезда́ пресве́тлая, от Святы́я Горы́ провозше́дши,/ добро́ты чуде́с твои́х весь просвети́л мир,/ Христо́в бо крест взем, после́дова Ему́,/ в пусты́нном озлобле́нии, в моли́твах же и поще́ниих,/ во бде́ниих же и злострада́ниих изнури́в плоть свою́,/ тем и Христо́с да́ром чуде́с одари́ тебе́,/ Ему́же о нас моля́ся, посеща́й чад свои́х, да зове́м ти:// ра́дуйся, Се́ргие о́тче наш, пусты́нный жи́телю.

Преподобному Мартиниану Белоезерскому (житие / история праздника)

Тропарь, глас 2:

Бо́гу от ю́ности, о́тче, избра́вшу и возлюби́вшу тя/ и прови́дящу твое́ до́брое произволе́ние,/ наставля́ет тя приити́ к преподо́бному Своему́ уго́днику/ Кири́ллу всеблаже́нному,/ от него́же наста́влен бысть на путь спасе́ния,/ стра́хом Бо́жиим, и чистото́ю душе́вною, и благогове́нием,/ и непреста́нными к Бо́гу моли́твами/ во мно́зе по́двизе жизнь свою́ препроводи́л еси́/ и за́поведи Бо́жия непоро́чно соблю́л еси́,/ па́стырь и наста́вник и́ноком преди́вен был еси́,/ и ны́не Престо́лу Христо́ву со дерзнове́нием предстои́ши на Небесе́х,/ со А́нгелы светлоликовству́я,/ о́тче преподо́бне, Мартиниа́не всеблаже́нне,/ не преста́й моли́ся Христу́ Бо́гу// спасти́ и поми́ловати ду́ши на́ша.

Кондак, глас 8:

Благоизво́лив, преподо́бне,/ от ю́наго во́зраста рабо́тати Го́сподеви день и нощь,/ в стра́се Бо́жии и благогове́нии чистоту́ душе́вную соблю́л еси́,/ в моли́твах же и бде́ниих ум твой предочи́стил еси́,/ в по́двизех же, злострада́ниих те́ло твое́ изнури́в,/ вся доброде́тели духо́вныя испра́вил еси́/ и о́браз хотя́щим по тебе́ спасти́ся яви́лся еси́./ Те́мже ны́не, при́сно зря на Небесе́х Пресвяту́ю Тро́ицу,/ моли́ся, всеблаже́нне, дарова́ти душа́м на́шим спасе́ние,/ и житию́ на́шему исправле́ние,/ да вси ве́рою вопие́м ти:// ра́дуйся, преподо́бне Мартиниа́не, о́тче наш.

Молитва:

О, преподо́бне и Богоблаже́нне о́тче наш Мартиниа́не! Приими́ ны́не нас, к тебе́ усе́рдно моля́щихся и припа́дающих ко всечестно́му и многоцеле́бному твоему́ гро́бу, иде́же свято́е твое́ и многотру́дное поко́ится те́ло. Ду́хом же на Небесе́х предстоя́ Святе́й Тро́ице, со А́нгелы и преподо́бных оте́ц ли́ки, моли́ся о нас ча́дех твои́х, о́тче, да изба́вимся от вся́ких скорбе́й, боле́зней, бед и обстоя́ний, и благоче́стно поживе́м в настоя́щем житии́, ходя́ще в за́поведех и оправда́ниих Госпо́дних безпоро́чно. Испроси́ нам грехо́в проще́ние, телесе́м здра́вие и душа́м ве́чное спасе́ние, я́ко да твои́м предста́тельством спаса́еми, сла́ву возсыла́ти сподо́бимся в Тро́ице сла́вимому Бо́гу, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Мученице Пелагии Тарсийской (житие / история праздника)

Тропарь, глас 4:

А́гница Твоя́, Иису́се, Пелаги́я,/ зове́т ве́лиим гла́сом:/ Тебе́, Женише́ мой, люблю́/ и, Тебе́ и́щущи, страда́льчествую,/ и сраспина́юся, и спогреба́юся Креще́нию Твоему́,/ и стражду́ Тебе́ ра́ди, я́ко да ца́рствую в Тебе́,/ и умира́ю за Тя, да и живу́ с Тобо́ю;/ но, я́ко же́ртву непоро́чную, приими́ мя с любо́вию, поже́ршуюся Тебе́./ Тоя́ моли́твами// я́ко Ми́лостив, спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 3:

Вре́менная презре́вши/ и Небе́сных благ прича́стница бы́вши,/ вене́ц страда́ния ра́ди прии́мши,/ Пелаги́е всечестна́я,/ я́ко дар принесла́ еси́ кро́вныя пото́ки Влады́це Христу́./ Моли́ от бед изба́вити нас,// твою́ па́мять почита́ющих.

Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Умиление» Псково-Печерской (житие / история праздника)

Тропарь, глас 4:

К Богоpо́дице с умиле́нием пpипаде́м,/ вси, гpехми́ обpемене́ннии,/ чудотво́pную Ея́ ико́ну Умиле́ния облобыза́юще/ и вопию́ще со слеза́ми:/ Влады́чице, пpиими́ моле́ние недосто́йных pаб Твои́х/ и пода́ждь нам, пpося́щим,// ве́лию Твою́ ми́лость.

Кондак, глас 6:

Не и́мамы ины́я по́мощи,/ не и́мамы ины́я наде́жды,/ ра́зве Тебе́, Пречи́стая Де́во,/ Ты нам помози́,/ на Тебе́ наде́емся/ и Тобо́ю хва́лимся,/ Твои́ бо есмы́ раби́,// да не постыди́мся.

Молитва:

О, Преблагослове́нная Де́во Богоро́дице Влады́чице! Ма́ти всех стра́ждущих и боле́знующих се́рдцем! Страны́ на́шея и гра́да Защи́тнице! Оби́тели Пско́во-Пече́рския красото́ и сла́во! При́зри на нас смире́нных, обремене́нных грехи́ мно́гими, отягче́нных скорбьми́ и печа́лями, и с сокруше́нием и слеза́ми взира́ющих на пречи́стый лик Твой, в чудотво́рней ико́не явле́нный. Сохрани́ от вся́каго зла святу́ю оби́тель сию́, ю́же преподо́бный Корни́лий со ста́рцы Ма́рком и Ио́ною Тебе́ вручи́ и всех в ве́ре и наде́жде подвиза́ющихся в ней. Спаси́ и град сей, и вся лю́ди, правове́рно живу́щия и к Тебе́ прибега́ющия, от наше́ствия иноплеме́нных, от вся́каго стра́ха и тру́са, от мо́ра и гла́да, от злых челове́к и вся́ческой ско́рби. Прини́кни к нам милосе́рдием Твои́м, я́ко ли́ком Твои́м Боже́ственным любе́зно прини́кла еси́ к лани́те Богомладе́нца. Согре́й нас дыха́нием Твоея́ любве́ и никогда́ же отступа́й от нас, ни в сей жи́зни, ни в бу́дущей, да ча́юще Твою́ всеси́льную Матери́нскую по́мощь, сподо́бимся безбе́дно дойти́ ве́чныя жи́зни и прославля́ть Небе́снаго Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, в Тро́ице сла́вимаго Бо́га, во ве́ки веко́в. Ами́нь.