Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2023

23 августа 2023 года - Среда

Седмица 12-я по Пятидесятнице, глас 2

Успенский пост

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Попразднство Преображения Господня. Сщмчч. Лавре́нтия, архидиакона, Сикста II, папы Римского, Феликисси́ма и Агапи́та, диаконов, мч. Романа, Римских (258); блж. Лавре́нтия, Христа ради юродивого, Калужского (1515); Собор новомучеников и исповедников Соловецких.

Второе обре́тение и перенесение мощей прп. Са́ввы, игумена Сторожевского, Звенигородского чудотворца (1998).

Сщмч. Вячесла́ва Закедского, пресвитера (1918); сщмч. Афана́сия Кислова, пресвитера (1937).

Читать Священное Писание вместе с Церковью:

Преображению Господню (житие / история праздника)

Тропарь, глас 7:

Преобрази́лся еси́ на горе́, Христе́ Бо́же,/ показа́вый ученико́м Твои́м сла́ву Твою́,/ я́коже можа́ху,/ да возсия́ет и нам, гре́шным,/ свет Твой присносу́щный/ моли́твами Богоро́дицы,// Светода́вче, сла́ва Тебе́.

Кондак, глас 7:

На горе́ преобрази́лся еси́,/ и я́коже вмеща́ху ученицы́ Твои́,/ сла́ву Твою́, Христе́ Бо́же, ви́деша,/ да егда́ Тя у́зрят распина́ема,/ страда́ние у́бо уразуме́ют во́льное,/ ми́рове же пропове́дят,// я́ко Ты еси́ вои́стину О́тчее сия́ние.

Священномученику Лаврентию Римскому, архидиакону (житие / история праздника)

Тропарь, глас 4:

Му́ченик Твой, Го́споди, Лавре́нтий/ во страда́нии свое́м вене́ц прия́т нетле́нный от Тебе́, Бо́га на́шего,/ име́яй бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́,/ сокруши́ и де́монов немощны́я де́рзости./ Того́ моли́твами// спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 2:

Огне́м Боже́ственным распали́в се́рдце твое́,/ огнь страсте́й до конца́ испепели́л еси́,/ страда́льцев утвержде́ние, Богоно́се му́чениче Лавре́нтие,/ и в страда́ниих вопия́л еси́ ве́рно:// ничто́же мя разлучи́т любве́ Христо́вы.

Молитва:

О, пресвяты́й и преди́вный страстоте́рпче Христо́в, архидиа́коне Лавре́нтие! Восхваля́юще ве́ру и страда́ния твоя́, почита́ем побе́ду и венцено́сное прохожде́ние твое́ горя́щее у́глие от тьмы ве́ка сего́ ко све́ту невече́рнему Престо́ла Вели́чествия Бо́жия. Тем же у́бо мо́лим тя: я́коже дре́вле притека́вшия с ве́рою к покро́ву твоему́ чудесы́ твои́ми утверди́л еси́, та́ко да прии́меши и нас под покро́в твой, и в боле́зни и в печа́лех на́ших засту́пник нам да бу́деши и я́коже от слепоты́ теле́сных оче́с Крискентиа́на преложе́нием рук исцели́л еси́, та́ко да исцели́ши предста́тельством твои́м у Престо́ла Бо́жия и на́шу душе́вную слепоту́. При́зри на разслабле́ние на́ше теле́сное и душе́вное, и укрепи́ нас бо́дренностию проти́ву враг на́ших ви́димых и неви́димых, удруча́ющих нас напа́стьми, да твое́ю по́мощию путь маловре́менныя жи́зни сея́ преше́дше, непобежде́ни от бед и скорбе́й и вся́каго лю́таго обстоя́ния, дости́гнем непресту́пныя сла́вы вели́чествия Бо́жия, иде́же предстоя́, мо́лишися со дерзнове́нием за лю́ди прибега́ющия с ве́рою к тебе́ и воспева́ющия ди́внаго во святы́х Бо́га Изра́илева во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Блаженному Лаврентию Калужскому, Христа ради юродивому (житие / история праздника)

Тропарь, глас 4:

Просвети́вся боже́ственною благода́тию, Богому́дре,/ и весь ра́зум и се́рдце от су́етнаго ми́ра сего́/ к Зижди́телю неукло́нно возложи́в,/ целому́дрием и мно́гим терпе́нием во вре́менней жи́зни тече́ние до́бре сконча́л еси́/ и ве́ру соблю́л еси́ непоро́чну./ Те́мже и по сме́рти яви́ся све́тлость жития́ твоего́,/ источа́еши бо чудесе́м исто́чник неисчерпа́емый/ ве́рою притека́ющим ко свято́му твоему́ гро́бу, Лавре́нтие всеблаже́нне,// моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 8:

Избра́нному и ди́вному в пра́ведницех,/ и́же у́бо от Христа́ дар чуде́с прии́мшему,/ похва́льныя ны́не принесе́м глаго́лы,/ но я́ко име́я дерзнове́ние ко Святе́й Тро́ице,/ Ю́же моли́ изба́витися от бед рабо́м твои́м, да зове́м ти:// ра́дуйся, Богому́дре Лавре́нтие.

Молитва:

О, святы́й и Богопросла́вленный пра́ведниче и чудотво́рче Лавре́нтие, ско́рый помо́щниче и усе́рдный засту́пниче всех с ве́рою и любо́вию моли́твенно к тебе́ прибега́ющих! Се и мы, смире́ннии и гре́шнии, обремене́нии и́гом тя́жким мно́гих беззако́ний на́ших, во умиле́нии глубо́цем к тебе́ прибега́ем и, припа́дающе к многоцеле́бней ра́це святы́х моще́й твои́х, мо́лим и про́сим тя: помоли́ся за нас ко Го́споду Бо́гу, да не погуби́т нас со беззако́нии на́шими, но обрати́т нас на стезю́ покая́ния и спасе́ния. Ве́мы бо, ве́мы, я́ко мно́го мо́жет пред Ним моли́тва пра́веднаго. Тебе́ же, вои́стинну пра́ведника су́ща, на умоле́ние к Нему́ предлага́ем со упова́нием кре́пким, я́ко твоего́ ра́ди Небе́снаго предста́тельства пред Ним и мы, недосто́йнии, поми́ловани бу́дем. Испроси́ нам у Созда́теля на́шего вели́кия и бога́тыя да́ры бла́гости Его́: земли́ плодоно́сие, возду́ха благорастворе́ние, дожди́ благовре́менны, мир во днех на́ших, благоче́стия умноже́ние, боля́щим здра́вие, скорбя́щим утеше́ние, уныва́ющим ободре́ние, сиро́тствующим призре́ние, убо́гим снабде́ние, подвиза́ющимся преуспе́яние, умира́ющим благу́ю христиа́нскую кончи́ну и всем правове́рующим ве́чное спасе́ние. Страну́ на́шу сохрани́ святы́ми моли́твами твои́ми в благоде́нствии невреди́му от вся́каго зла, град же твой и святу́ю оби́тель твою́ соблюди́ в ми́ре и благоустрое́нии, я́ко страж и храни́тель их неотсту́пный. Ей, уго́дниче Бо́жий! Не посрами́ упова́ния на́шего, но яви́ нам свято́е твое́ заступле́ние, да велича́ем тя немо́лчно, я́ко вели́каго предста́теля на́шего, и прославля́ем неизрече́нное человеколю́бие ди́внаго во святы́х Свои́х Триеди́наго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Cобору новомучеников и исповедников Соловецких (житие / история праздника)

Молитва:

О, достохва́льнии и великоимени́тии новому́ченицы и испове́дницы солове́цтии! Вы́ гоне́ния, хла́д, гла́д, наготу́, поноше́ния, поруга́ния и я́рость мучи́телей со смире́нием претерпева́юще, ве́ру тве́рдую, упова́ние непосра́мленное и любо́вь и́стинную к Бо́гу, бли́жним и гони́телем ва́шим яви́ли есте́. Сего́ ра́ди ны́не, предстоя́ще Престо́лу Влады́ки Христа́, моли́те о благостоя́нии святы́я Це́ркве Росси́йския, да избе́гнет гоне́ний, раско́лов, ересе́й, ра́спрей и мяте́жа мирска́го, да восприи́мет архипа́стыри и па́стыри до́брыя, пекущияся о спасе́нии ду́ш, да украси́тся и́ноки честны́ми, ста́рцы му́дрыми, му́жы добронравными и де́вы чи́стыми, во е́же в ми́ре глубо́це ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́. А́ще же прии́дет и на́ш ча́с пострада́ти за ве́ру Правосла́вную, утверди́те ны́, недосто́йныя сро́дники ва́ша, в терпе́нии, да́руйте на́м му́жество и кре́пость испове́дати пред челове́ки Христа́, и́стиннаго Бо́га, да сподо́бимся с Ва́ми воспева́ти пречестно́е и животворя́щее и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобному Савве, игумену Сторожевскому, Звенигородскому (житие / история праздника)

Тропарь, глас 8:

Пусты́ни яви́лся еси́ до́брое прозябе́ние, преподо́бне:/ от ю́ности бо изво́лил еси́ чи́стое житие́,/ духо́вному твоему́ учи́телю после́дуя,/ и того́ уче́нием ум к Небе́сным впери́в,/ и ста́ду твоему́ прему́др наста́вник показа́лся еси́,/ тем и Христо́с, я́ко пресве́тла тя свети́льника, чудесы́ обогати́,// Са́вво, о́тче наш, моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Тропарь, глас 8:

От ю́ности Боже́ственною распаля́ем ре́вностию,/ возлюби́л еси́ чи́стое житие́,/ презре́в ми́ра сего́ кра́сная и су́етная,/ после́довал еси́ твоему́ Богому́дрому учи́телю, преблаже́нному Се́ргию,/ в труде́ и бде́нии, в посте́ и по́двизе:/ на Сторо́жи я́влься безмо́лвия ра́ди и стра́жи духо́вныя/ недре́мленным на Боже́ственней стра́жи предстоя́нием/ стяжа́л еси́ ум, зряй к Бо́гу,/ и де́монския ко́зни и обстоя́ния прозира́яй,/ озаре́ние Пресвята́го Ду́ха в себе́ восприе́м,/ яко звезда́ пресве́тлая еси́ ве́рным./ Те́мже и прему́др и светоза́рен предстоя́тель/ и па́стырь ста́ду твоему́ яви́лся еси́,/ све́том твои́м просвеща́й и всех,// приходя́щих к тебе́ ве́рою, о́тче наш Са́вво, и моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 8:

Безмо́лвия ра́ди и пло́ти распина́ния/ всели́выйся на горе́ Сторо́жи,/ яви́лся еси́, преподо́бне Са́вво, сто́лп ве́ры непоколеби́мый,/ от Пресвята́го Ду́ха осия́нный,/ оби́тель пречестна́я Тро́ицы,/ и непреста́нными моли́твами, сле́зными воздыха́нии и по́двигами благода́ти Боже́ственныя соприча́стник;/ те́мже и Христо́с в нетле́нии моще́й твои́х просла́ви тя,/ и да́ром чуде́с украси́ тя./ Мы же ра́достно ти вопие́м:// ра́дуйся, Са́вво, вели́кий чудотво́рче.

Молитва:

О, пречестна́я и свяще́нная главо́! Небе́снаго Иерусали́ма граждани́не, Пресвяты́я Тро́ицы обита́лище, преподо́бне о́тче Са́вво! Ве́лие име́я дерзнове́ние ко Всеми́лостивому Влады́це, моли́ся о ста́де огра́ды твоея́ и о всех по ду́ху ча́дех твои́х. Не премолчи́ за ны ко Го́споду и не пре́зри ве́рою и любо́вию чту́щих тя. Испроси́ предста́тельством твои́м у Царя́ ца́рствующих мир Це́ркви, под зна́мением креста́ вои́нствующей, архиере́ом святи́тельства благоле́пие, мона́шествующим до́брое в по́двизех тече́ние; святе́й оби́тели сей, гра́ду сему́ и всем градом и стра́нам охране́ние; ми́ру безмяте́жие и мир, гла́да и па́губы избавле́ние; ста́рым и немощны́м утеше́ние и подкрепле́ние, ю́ным и младе́нцам благо́е в ве́ре возраста́ние, в Ева́нгельском уче́нии тве́рдое обуче́ние, и в чистоте́ и целому́дрии пребыва́ние; вдови́цам и сиротам ми́лость и заступле́ние, плене́нным отра́ду и возвраще́ние, боля́щим исцеле́ние, малоду́шным успокое́ние, заблу́ждшим исправле́ние, согреша́ющим дух сокруше́ния, бе́дствующим благовре́менну по́мощь. Не посрами́ нас, к тебе́ с ве́рою притека́ющих, споспешеству́й, я́ко чадолюби́вый оте́ц ча́дам, и нам понести́ и́го Христо́во во благоду́шии и терпе́нии, и всех упра́ви в ми́ре и покая́нии сконча́ти живо́т свой непосты́дно и пресели́тися со упова́нием во оби́тели Небе́сныя. Иде́же ты, по труде́х и по́двизех, ны́не водворя́ешися со А́нгелы и Святы́ми, зря и прославля́я Бо́га, в Тро́ице сла́вимаго, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.