Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2021

13 августа 2021 года - Пятница

Седмица 8-я по Пятидесятнице, глас 6

День постный

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Предпразднство Изнесения Честны́х Древ Животворящего Креста Господня. Прав. Евдоки́ма Каппадокиянина (IX).

Мц. Иули́тты Кесарийской (Каппадокийской) (304–305); свт. Ге́рмана Осе́рского, епископа (448); прмч. Диони́сия Ватопедского (1822).

Сщмч. Вениами́на (Казанского), митрополита Петроградского, и с ним прмч. Се́ргия (Шеина), архимандрита и мчч. Ю́рия Новицкого и Иоа́нна Ковшарова (1922); мч. Максима Румянцева (1928); сщмч. Влади́мира Холодковского, пресвитера (1937); сщмч. Иоа́нна Румянцева, исп. Константина Разумова, пресвитеров, мц. Анны Серовой и исп. Елисаве́ты Румянцевой (после 1937).

Праведному Евдокиму Каппадокиянину

Тропарь, глас 4:

От земли́ воззва́вый тя к Небе́сным селе́нием/ соблюда́ет и по сме́рти невреди́мо те́ло твое́, свя́те Евдоки́ме:/ ты бо в целому́дрии и чи́стом жи́тельстве, блаже́нне,/ жи́тельствовал еси́, не оскверни́в пло́ти.// Те́мже со дерзнове́нием моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся нам.

Кондак, глас 2:

Вы́шних жела́я, с вы́шними совокупля́яся,/ и колесни́цу о́гненную, Боже́ственными восхожде́ньми доброде́телей, соверши́л еси́ ду́шу,/ преблаже́нне Евдоки́ме,/ на земли́ пожи́в я́ко Безпло́тен,// Зижди́телю всех благоугоди́л еси́.

Священномученику Вениамину, митрополиту Петроградскому

Тропарь, глас 1:

Свети́льник всесве́тлый во гpа́де свята́го Петpа́ яви́лся еси́,/ па́стырю до́брый, священному́чениче о́тче Вениами́не./ Любо́вь и милосе́pдие в сеpдца́х ве́pных насажда́я,/ благотвоpи́ти пpизыва́л еси́ теpпя́щим глад и нищету́./ Сего́ pа́ди и мы к тебе пpибега́ем и с ве́pою вопие́м ти:/ моли́ ми́лостиваго Бо́га,/ оте́чество на́ше в Пpавосла́вии и благоче́стии утвеpди́ти,/ миp Це́pкви даpова́ти// и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 6:

От ю́ности и́го Христо́во на ра́мо взем,/ и́стинный страж Правосла́вныя Це́ркве яви́лся еси́,/ священному́чениче Вениами́не./ Клевету́, у́зы, страда́ния и суд непра́ведный/ от беззако́нных му́жественно претерпева́я,/ святы́ню церко́вную на поруга́ние не пре́дал еси́./ Те́мже и Христо́с да́ром терпе́ния и любве́ тя испо́лни,/ во е́же пред му́ченическою кончи́ною/ со благодаре́нием взыва́ти:// за вся, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Молитва:

О, преди́вный святи́телю, богому́дрый и всесвяты́й о́тче на́ш священному́чениче Вениами́не! К тебе́ ны́не прибега́ем ве́рою и любо́вию чту́щии тя́, похвалы́ сия́ принося́ще от всего́ се́рдца и помышле́ния. Мо́лим тя́ приле́жно, страстоте́рпче святы́й, не забу́ди ны́ к тебе́ усе́рдно притека́ющих: утверди́ на́с в ве́ре святе́й правосла́вней, научи́ на́с всегда́ твори́ти за́поведи Бо́жия, исцели́ боле́зни душе́вныя и теле́сныя, бу́ди на́м покрови́телем и прибе́жищем в ско́рбех и напа́стех, заступи́ ны́ от вра́г ви́димых и неви́димых, да и мы́ богоуго́дне преше́дше по́прище сея́ жи́зни, твои́м предста́тельством и богоприя́тными моли́твами бу́дем насле́дницы Ца́рствия Бо́жия и сподо́бимся с тобо́ю предстоя́ти Престо́лу Царя́ Сла́вы, поклоня́яся Ему́ и воспева́я во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Мученику Юрию Новицкому

Молитва:

О, святы́й новому́чениче Ю́рие Петрогра́дский! К тебе́, предста́телю святы́й, прибега́ем, я́ко не и́мамы дерзнове́ния ко Го́споду за премно́гия грехи́ на́ша. Ты́ же, страстоте́рпче святы́й, в земно́м житии́ твое́м сто́лп ве́ры правосла́вныя бы́в и испове́дник до́блий, укрепи́ на́шу ве́ру, да возмо́жем противуста́ти все́м ко́знем лука́ваго, испроси́ на́м у Всеми́лостиваго Бо́га вся́ благопотре́бная душа́м и телесе́м на́шим, заблужда́ющих обрати́, неду́гующих исцели́, ю́ныя просвети́, да уве́дят благоче́стия добро́ту и греха́ безобра́зие, да́ждь на́м утеше́ние в печа́лех, пробуди́ в сердца́х на́ших покая́ние, возжги́ в сердца́х на́ших пла́мень Боже́ственныя любве́ и все́м вся́ да́руй, я́же ко спасе́нию потре́бное и поле́зная, да всеблагомо́щным предста́тельством твои́м изба́вимся от вся́кия беды́ и напа́сти, и да бу́дем благоуспе́шны в труде́х на́ших. Услы́ши моле́ния на́ша, благове́рне Ю́рие, ко ико́не твое́й с ве́рою и любо́вию припа́дающих, яви́ на́м многомо́щное твое́ заступле́ние, соблюди́ гра́д Петро́в, его́ же возлюби́л еси́, и вся́ гра́ды и ве́си ру́сския от напа́стей ненаве́тны, да сла́вим ди́внаго во святы́х Свои́х Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.