Шрифт

Чтения дня / Календарь 2022

Богослужебные чтения 13 августа 2022 года

Прав.: Гал., 213 зач., V, 22 – VI, 2. Мф., 43 зач., XI, 27–30 . Ряд.: Рим., 113 зач., XIV, 6–9. Мф., 64 зач., XV, 32–39.

Послание к галатом, зачало 213

Бра́тие, плод духо́вный есть любы́, ра́дость, мир, долготерпе́ние, бла́гость, милосе́рдие, ве́ра, кро́тость, воздержа́ние: на таковы́х несть зако́на. А и́же Христо́вы суть, плоть распя́ша со страстьми́ и похотьми́. А́ще живе́м ду́хом, ду́хом и да хо́дим. Не быва́им тщесла́вни, друг дру́га раздража́юще, друг дру́гу зави́дяще. Бра́тие, а́ще и впаде́т челове́к в не́кое прегреше́ние, вы духо́внии исправля́йте такова́го ду́хом кро́тости: блюды́й себе́, да не и ты искуше́н бу́деши. Друг дру́га тяготы́ носи́те, и та́ко испо́лните зако́н Христо́в.

Евангелие от Матфеа, зачало 43

Рече́ Госпо́дь Свои́м ученико́м: вся Мне предана́ суть Oтце́м Мои́м, и никто́же зна́ет Сы́на, то́кмо Oте́ц, ни Oтца́ кто зна́ет, то́кмо Сын, и ему́же а́ще во́лит Сын откры́ти. Прииди́те ко Мне вси тружда́ющиися и обремене́ннии, и Аз упоко́ю вы. Возми́те и́го Мое́ на себе́, и научи́теся от Мене́, я́ко кро́ток есмь и смире́н се́рдцем, и обря́щете поко́й душа́м ва́шим. И́го бо Мое́ бла́го, и бре́мя Мое́ легко́ есть.

Послание к римляном, зачало 113

Бра́тие, му́дрствуяй день, Го́сподеви му́дрствует, и не му́дрствуяй день, Го́сподеви не му́дрствует. Яды́й, Го́сподеви яст, благодари́т бо Бо́га, и не яды́й, Го́сподеви не яст, и благодари́т Бо́га. Никто́же бо нас себе́ живе́т, и никто́же себе́ умира́ет. А́ще у́бо живе́м, Го́сподеви живе́м, а́ще же умира́ем, Го́сподеви умира́ем, а́ще у́бо живе́м, а́ще умира́ем, Госпо́дни есмы́. На сие́ бо Христо́с и у́мре и воскре́се и оживе́, да и ме́ртвыми и живы́ми облада́ет.

Евангелие от Матфеа, зачало 64

Во вре́мя о́но, призва́в Иису́с ученики́ Своя́, рече́ им: милосе́рдую о наро́де сем, я́ко уже́ дни три приседя́т Мне и не и́мут чесо́ я́сти, и отпусти́ти их не я́дша не хощу́, да не ка́ко ослабе́ют на пути́. И глаго́лаша Ему́ ученицы́ Его́: отку́ду нам в пусты́ни хле́би толи́цы, я́ко да насы́тится толи́к наро́д? И глаго́ла им Иису́с: коли́ко хле́бы и́мате? Они́ же ре́ша: седмь, и ма́ло ры́биц. И повеле́ наро́дом возлещи́ на земли́, и прие́м седмь хле́бы и ры́бы, хвалу́ возда́в преломи́ и даде́ ученико́м Свои́м, ученицы́ же наро́дом. И ядо́ша вси и насы́тишася, и взя́ша избы́тки укру́х, седмь ко́шниц испо́лнь. Я́дших же бя́ше четы́ре ты́сящи муже́й, ра́зве жен и дете́й. И отпусти́в наро́ды, вле́зе в кора́бль и прии́де в преде́лы Магдали́нски.