Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2020

16 апреля 2020 года - Четверг

Страстная седмица, глас 2

Святой и Великий Четверток. Воспоминание Тайной Вечери

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Прп. Ники́ты Исповедника, игумена обители Мидикийской (824).

Мц. Феодо́сии девы (307–308); прп. Илли́рика Марсионского (Пелопонесского); мчч. Елпидифо́ра, Ди́я, Вифо́ния и Га́лика.

Икона Божией Матери: «Неувядаемый Цвет».

В Великий Четверток

Тропарь, глас 8:

Егда́ сла́внии ученицы́/ на умове́нии ве́чери просвеща́хуся,/ тогда́ Иу́да злочести́вый/ сребролю́бием неду́говав омрача́шеся,/ и беззако́нным судия́м Тебе́, Пра́веднаго Судию́, предае́т./ Виждь, име́ний рачи́телю,/ сих ра́ди удавле́ние употреби́вша!/ Бежи́, несы́тыя души́,/ Учи́телю такова́я дерзну́вшия;// И́же о всех Благи́й, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Кондак, глас 2:

Хлеб прие́м в ру́це преда́тель,/ сокрове́нно ты́я простира́ет,/ и прие́млет це́ну Созда́вшаго Свои́ма рука́ма челове́ка,// и неиспра́влен пребы́сть Иу́да раб и льстец.

Преподобному Никите Мидикийскому, исповеднику

Тропарь, глас 4:

В тебе́, о́тче, изве́стно спасе́ся е́же по о́бразу: прии́м бо крест, после́довал еси́ Христу́, и де́я учи́л еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо, прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней; те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бне Никито, дух твой.

Кондак, глас 2:

Небе́сный ум и житие́ стяжа́в,/ сия́еши я́сно, я́коже со́лнце, све́тлостию дел,/ просвеща́еши су́щия во тьме жите́йстей, о́тче Ники́то,/ и, приводя́ всех к Бо́гу,// моли́ непреста́нно о всех нас.

Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Неувядаемый Цвет»

Тропарь, глас 5:

Ра́дуйся, Богоневе́сто, же́зле та́йный,/ Цвет Неувяда́емый процве́тший,/ ра́дуйся, Влады́чице, Е́юже ра́дости наполня́емся // и жизнь насле́дствуем.

Кондак, глас 6:

Не и́мамы ины́я по́мощи, не и́мамы ины́я наде́жды, ра́зве Тебе́, Влады́чице, Ты нам помози́, на Тебе́ наде́емся и Тобо́ю хва́лимся, Твои́ бо есмы́ рабы́, да не постыди́мся.

Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Неувядаемый Цвет»:

О, Пре­свя­та́я и Пренепоро́чная Ма́­ти Де́­во, на­де́ж­до хри­сти­а́н и при­бе́­жи­ще гре́ш­ным! Защити́ всех в несча́стиях к Те­бе́ при­бе­га́ю­щих, услы́­ши стена́ния на́­ша, приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию на́­ше­му. Вла­ды́­чи­це и Ма́­ти Бо́­га на́­ше­го, не пре́­зри тре́бующия Твоея́ по́­мо­щи и не от­ри́­ни нас гре́ш­ных, вразуми́ и нау­чи́ нас, не от­сту­пи́ от нас, ра­бо́в Тво­и́х, за ропта́ние на́­ше. Бу́­ди нам Мать и Покрови́тельница, вруча́ем се­бе́ ми́лостивому По­кро́­ву Тво­ему́. Приведи́ нас, гре́ш­ных, к ти́хой и безмяте́жной жи́з­ни, да опла́чем гре­хи́ на́ши. О, Ма́­ти Ма­ри́е, на́­ша преблага́я и ско́­рая За­сту́п­ни­це, по­кры́й нас Сво­и́м хо­да́­тай­ством, защити́ от вра­го́в ви́­ди­мых и не­ви́­ди­мых, умягчи́ серд­ца́ злых лю­де́й, возстаю́щих на нас. О, Ма́­ти Го́с­по­да Творца́ на́­ше­го! Ты еси́ Ко́рень Де́вст­ва и Неувяда́ющий Цвет чис­то­ты́ и це­ло­му́д­рия, пошли́ по́­мощь нам не­мощ­ны́м и обурева́емым плот­ски́­ми страсть­ми́ и блужда́ющим сердца́ми. Про­све­ти́ на́ши ду­ше́в­ныя о́чи, да ви́­дим пу­ти́ пра́в­ды Бо́­жия. Бла­го­да́­тию Сы́­на Тво­его́ укре­пи́ на́­шу сла́бую во́лю во ис­пол­не́­ние за́­по­ве­дей, да изба́вимся от вся́­кия бе­ды́ и на­па́с­ти и оправда́ны бу́дем Тво­и́м пречу́дным заступле́нием на Стра́шнем Су­де́ Сы́­на Тво­его́, Ему́­же мы воздае́м сла́­ву, честь и поклоне́ние ны́­не и при́с­но, и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.