Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2021

17 апреля 2021 года - Суббота

Седмица 5-я Великого поста. Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста), глас 3

Святая Четыредесятница.

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Прп. Ио́сифа Песнописца (883); прп. Гео́ргия, иже в Малеи (IX).

Прп. Ио́сифа Многоболезненного, Печерского, в Дальних пещерах (XIV); прп. Зоси́мы Ворбозомского (ок. 1550); прп. Зоси́мы Палестинского (ок. 560); мцц. Ферву́фы девы, сестры и рабыни ее (341–343).

Прмчч. Вениами́на (Кононова), архимандрита и Ники́фора (Кучина), иеромонаха (1928); сщмч. Никола́я (Караулова), епископа Вельского, прмц. Мари́и Гатчинской, монахини (1932); сщмч. Иоа́нна Вечорко, пресвитера (1933); мч. Иоа́нна Колесникова (1943).

Икона Божией Матери: «Геронтисса».

Субботы Акафиста

Тропарь, глас 8:

Повеле́нное та́йно прие́м в ра́зуме,/ в кро́ве Ио́сифове тща́нием предста́ Безпло́тный, глаго́ля Неискусобра́чней:/ приклони́вый схожде́нием Небеса́ вмеща́ется неизме́нно весь в Тя,/ Его́же и ви́дя в ложесна́х Твои́х прие́мша ра́бий зрак,/ ужаса́юся зва́ти Тебе́:// ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Кондак, глас 8:

Взбра́нной Воево́де победи́тельная, я́ко изба́вльшеся от злых, благода́рственная воспису́ем Ти раби́ Твои́, Богоро́дице; но я́ко и́мущая держа́ву непобеди́мую, от вся́ких нас бед свобо́ди, да зове́м Ти: ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Преподобному Иосифу Песнописцу

Тропарь, глас 4:

В тебе́, о́тче, изве́стно спасе́ся е́же по о́бразу: прии́м бо крест, после́довал еси́ Христу́, и де́я учи́л еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо, прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней; те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бне Иосифе, дух твой.

Кондак, глас 4:

Покая́ния исто́чник неисчерпа́емый,/ утеше́ния пода́тель неконча́емаго/ и умиле́ния пучи́на еси́, Ио́сифе,/ сле́зы нам пода́ждь покая́ния Боже́ственнаго,/ и́миже утеше́ние, зде пла́чущеся,/ обря́щем от Бо́га,// твоея́ по́мощи прося́ще, свя́те.

Преподобному Иосифу Печерскому, Многоболезненному

Тропарь, глас 8:

Сле́з твои́х тече́ньми пусты́ни безпло́дное возде́лал еси́,/ и и́же из глубины́ воздыха́ньми во сто трудо́в уплодоноси́л еси́,/ и был еси́ свети́льник вселе́нней, сия́я чудесы́,/ Ио́сифе, о́тче наш,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 8:

Многоле́тне страда́я в боле́знех,/ моли́твою и обеща́нием восприя́тия и́ночества/ прия́л еси́ здра́вие от Бо́га,/ и, неле́ностно подвиза́вся в Пече́рстей оби́тели,/ насле́дил еси́ неболе́зненную и ве́чную жизнь,/ и исцеля́еши неду́ги чту́щих тя,// преподо́бне Ио́сифе, о́тче наш.

Преподобномученице Марии Гатчинской

Тропарь, глас 4:

А́гница Твоя́ Иису́се Мари́я,/ утеше́ние рабо́м Твои́м в годи́ну лю́тую яви́ся,/ кре́пость ве́ры и благоче́стия показа́вши,/ муче́ния претерпе́ от богобо́рцев./ Тоя́ моли́твами я́ко ми́лостив спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 4:

Страда́лице и благове́стнице пречу́дная,/ моли́твеннице за все́х скорбя́щих и стра́ждущих,/ преподобному́ченице ма́ти Мари́е,/моли́ся Го́споду Бо́гу со все́ми новому́ченики Росси́йскими/ спасе́ние на́м дарова́ти и поми́ловати ду́ши на́ша.

Молитва преподобномученице Марии Гатчинской:

О, Пре­свя­та́я и Пренепоро́чная Ма́­ти Де́­во, на­де́ж­до хри­сти­а́н и при­бе́­жи­ще гре́ш­ным! Защити́ всех в несча́стиях к Те­бе́ при­бе­га́ю­щих, услы́­ши стена́ния на́­ша, приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию на́­ше­му. Вла­ды́­чи­це и Ма́­ти Бо́­га на́­ше­го, не пре́­зри тре́бующия Твоея́ по́­мо­щи и не от­ри́­ни нас гре́ш­ных, вразуми́ и нау­чи́ нас, не от­сту­пи́ от нас, ра­бо́в Тво­и́х, за ропта́ние на́­ше. Бу́­ди нам Мать и Покрови́тельница, вруча́ем се­бе́ ми́лостивому По­кро́­ву Тво­ему́. Приведи́ нас, гре́ш­ных, к ти́хой и безмяте́жной жи́з­ни, да опла́чем гре­хи́ на́ши. О, Ма́­ти Ма­ри́е, на́­ша преблага́я и ско́­рая За­сту́п­ни­це, по­кры́й нас Сво­и́м хо­да́­тай­ством, защити́ от вра­го́в ви́­ди­мых и не­ви́­ди­мых, умягчи́ серд­ца́ злых лю­де́й, возстаю́щих на нас. О, Ма́­ти Го́с­по­да Творца́ на́­ше­го! Ты еси́ Ко́рень Де́вст­ва и Неувяда́ющий Цвет чис­то­ты́ и це­ло­му́д­рия, пошли́ по́­мощь нам не­мощ­ны́м и обурева́емым плот­ски́­ми страсть­ми́ и блужда́ющим сердца́ми. Про­све­ти́ на́ши ду­ше́в­ныя о́чи, да ви́­дим пу­ти́ пра́в­ды Бо́­жия. Бла­го­да́­тию Сы́­на Тво­его́ укре­пи́ на́­шу сла́бую во́лю во ис­пол­не́­ние за́­по­ве­дей, да изба́вимся от вся́­кия бе­ды́ и на­па́с­ти и оправда́ны бу́дем Тво­и́м пречу́дным заступле́нием на Стра́шнем Су­де́ Сы́­на Тво­его́, Ему́­же мы воздае́м сла́­ву, честь и поклоне́ние ны́­не и при́с­но, и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Геронтисса»

Тропарь, глас 4:

Я́ко пресве́тлая звезда́,/ просия́ Боже́ственными чудесы́/ святы́й о́браз Тво́й, Изба́вительнице,/ луча́ми благода́ти и милосе́рдия Твоего́/ озари́в в но́щи скорбе́й су́щих./ Пода́ждь у́бо и на́м, Всеблага́я Де́во,/ избавле́ние от бе́д,/ исцеле́ние неду́гов душе́вных и теле́сных,/ спасе́ние и ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 8:

Ко ико́не Твое́й, Пресвята́я Госпоже́, бе́дствовавшии с ве́рою прите́кше, заступле́нием Твои́м изба́вишася от злы́х, но я́ко Ма́терь Христа́ Бо́га и на́с свободи́ от лю́тых обстоя́ний, вре́менных и ве́чных, да зове́м Ти́: ра́дуйся Изба́вительнице на́ша от все́х бе́д.