Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2020

18 апреля 2020 года - Суббота

Страстная седмица, глас 2

Святая и Великая Суббота.

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Перенесение мощей свт. И́ова, патриарха Московского и всея России (1652); мчч. Агафопо́да, диакона, Феоду́ла, чтеца, и иже с ними (ок. 303).

Прп. Пу́плия Египетского (IV); прпп. Фео́ны, Симео́на и Форви́на (IV); прп. Ма́рка Афинского, Фраческого (ок. 400); прп. Плато́на, исп. Студийского (814); прп. Феодо́ры Солунской (Фессалоникийской) (892).

Сщмч. Алекси́я Кротенкова, пресвитера (1930); сщмч. Никола́я Симо, пресвитера Кронштадтского (1931).

В Великую Субботу

Тропарь, глас 2:

Благообра́зный Ио́сиф,/ с дре́ва снем пречи́стое Те́ло Твое́,/ плащани́цею чи́стою обви́в,// и воня́ми во гро́бе но́ве покры́в положи́.

Слава: Егда́ снизше́л еси́ к сме́рти, Животе́ Безсме́ртный,/ тогда́ ад умертви́л еси́ блиста́нием Божества́./ Егда́ же и уме́ршия от преиспо́дних воскреси́л еси́,/ вся си́лы Небе́сныя взыва́ху:// Жизнода́вче Христе́ Бо́же наш, сла́ва Тебе́

И ныне: Мироно́сицам жена́м при гро́бе предста́в, А́нгел вопия́ше:/ ми́ра ме́ртвым суть прили́чна,// Христо́с же истле́ния яви́ся чуждь.

Кондак, глас 6:

Бе́здну заключи́вый, мертв зри́тся,/ и сми́рною и плащани́цею обви́вся,/ во гро́бе полага́ется, я́ко сме́ртный, Безсме́ртный;/ жены́ же приидо́ша пома́зати Его́ ми́ром,/ пла́чущи го́рько и вопию́щия:/ сия́ Суббо́та есть Преблагослове́нная,// в не́йже Христо́с усну́в, воскре́снет тридне́вен.

Святителю Иову, патриарху Московскому и всея Руси

Тропарь, глас 5:

Правосла́вия побо́рниче,/ ве́ры Христо́вы испове́дниче,/ первоиера́рше Це́ркве Ру́сския,/ святи́телю о́тче И́ове,/ за ны Христа́ Бо́га моли́,/ ве́ру оте́ческую утверди́ти,/ грехо́в оставле́ние нам дарова́ти// и пода́ти ми́ру ве́лию ми́лость.

Тропарь, глас 3:

Да торжеству́ет Це́рковь Христо́ва/ и да ра́дуется град Москва́/ я́ко возсия́ свети́льник земли́ Росси́йския/ во испове́дании И́стины непоколеби́мый И́ов Патриа́рх,/ его́же моли́твами, Го́споди,/ вся собла́зны ми́ра сего́ и е́реси искорени́,/ лю́ди во благоче́стии наста́ви// и утверди́ в Правосла́вии.

Кондак, глас 7:

В годи́ну лю́тых искуше́ний/ многострада́льному И́ову подо́бяся,/ в же́ртву жи́ву и непоро́чну/ себе́ Христу́ прине́сл еси́,/ обрати́в па́ству к покая́нию,/ терпели́ве И́ове святи́телю,/ моли́ и нам за вся благодари́ти Го́спода/ и всегда́ воздава́ти// сла́ву Бо́гови.

Молитва Иову, патриарху Московскому:

О, пресла́вне о́тче наш И́ове, пе́рвенец во Патриа́рсех Росси́йских и ве́рный испове́дниче Христо́в! Во дни святи́тельства твоего́ му́дро Це́рковь Росси́йскую пасл еси́, лю́ди просвеща́я и утвержда́я сло́вом Христо́вы ве́ры, хра́мы и оби́тели созида́я, та́же Це́рковь Росси́йскую укрепля́я от мо́ря до мо́ря и да́же до грани́ц Сиби́рских. Тверд муж и испове́дник Правосла́вныя ве́ры яви́лся еси́, о́тче, во времена́ попуще́ния Бо́жия, та́же поруга́ние и изгна́ние подъе́м, во оби́тели пусты́нней, иде́же и чин и́ноческий прия́л еси́, ду́шу твою́ в ру́це Бо́жии све́тло пре́дал еси́. Не преста́й, свя́тче Бо́жий, первосвяти́телю Христо́в, лю́ди земли́ твоея́ укрепля́ти ве́ру Правосла́вную кре́пко держа́ти и во смире́нии пребыва́ти. Град сто́льный Москву́ сохрани́ и от нахожде́ния лю́тых изба́ви. О святи́телю прети́хий и прему́дрый! Сподо́би и нас све́тлости ра́ди жития́ твоего́ смиренному́дрию поучи́тися, да та́ко живу́ще, ми́рный коне́ц сподо́бимся прия́ти и Ца́рствие Христа́ Сы́на Бо́жия получи́ти сла́вными и ми́лостивыми моли́твами твои́ми. Ами́нь.