Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2021

18 апреля 2021 года - Воскресенье

Неделя 5-я Великого поста, глас 4

Святая Четыредесятница

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Перенесение мощей свт. И́ова, патриарха Московского и всея России (1652); прп. Мари́и Египетской (переходящее празднование в 5-ю Неделю Великого поста); мчч. Агафопо́да, диакона, Феоду́ла, чтеца, и иже с ними (ок. 303).

Прп. Пу́плия Египетского (IV); прпп. Фео́ны, Симео́на и Форви́на (IV); прп. Ма́рка Афинского, Фраческого (ок. 400); прп. Плато́на, исп. Студийского (814); прп. Феодо́ры Солунской (Фессалоникийской) (892).

Сщмч. Алекси́я Кротенкова, пресвитера (1930); сщмч. Никола́я Симо, пресвитера Кронштадтского (1931).

Воскресению

Тропарь, глас 4:

Све́тлую воскресе́ния про́поведь/ от А́нгела уве́деша Госпо́дни учени́цы/ и пра́деднее осужде́ние отве́ргша,/ апо́столом хва́лящася глаго́лаху:/ испрове́ржеся сме́рть,/ воскре́се Христо́с Бо́г,// да́руяй ми́рови ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 4.

Спа́с и Изба́витель мо́й/ из гро́ба, я́ко Бо́г,/ воскреси́ от у́з земноро́дныя,/ и врата́ а́дова сокруши́,// и я́ко Влады́ка воскре́се тридне́вен.

Недели 5-ой поста

Кондак, глас 3:

Блуда́ми пе́рвее преиспо́лнена вся́ческими, / Христо́ва неве́ста днесь покая́нием яви́ся, / А́нгельское жи́тельство подража́ющи, / де́моны Креста́ ору́жием погубля́ет. / Сего́ ра́ди Ца́рствия неве́ста яви́лася еси́, / Мари́е пресла́вная.

Стихиры, глас 8:

Слава: Покая́ния отве́рзи ми две́ри, Жизнода́вче, / у́тренюет бо дух мой ко хра́му свято́му Твоему́, / храм нося́й теле́сный весь оскверне́н: / но я́ко щедр, очи́сти / благоутро́бною Твое́ю ми́лостию.

И ныне, Богородичен: На спасе́ния стези́ наста́ви мя, Богоро́дице, / сту́дными бо окаля́х ду́шу грехми́, / и в ле́ности все житие́ мое́ ижди́х: / но Твои́ми моли́твами / изба́ви мя от вся́кия нечистоты́.

Таже, глас 6: Поми́луй мя, Бо́же, / по вели́цей ми́лости Твое́й, / и по мно́жеству щедро́т Твои́х, / очи́сти беззако́ние мое́.

Мно́жества соде́янных мно́ю лю́тых помышля́я окая́нный, / трепе́щу стра́шнаго дне су́днаго: / но наде́яся на ми́лость благоутро́бия Твоего́, / я́ко Дави́д вопию́ Ти: / поми́луй мя, Бо́же, / по вели́цей Твое́й ми́лости.

Преподобной Марии Египетской

Тропарь, глас 8:

В тебе́, ма́ти, изве́стно спасе́ся, е́же по о́бразу,/ прии́мши бо крест, после́довала еси́ Христу́/ и, де́ющи учи́ла еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́ ве́щи безсме́ртней.// Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бная Мари́е, дух твой.

Кондак, глас 4:

Греха́ мглы избежа́вши,/ покая́ния све́том озари́вши твое́ се́рдце, сла́вная,/ пришла́ еси́ ко Христу́,/ Сего́ Всенепоро́чную и святу́ю Ма́терь/ Моли́твенницу ми́лостивную принесла́ еси́./ Отону́дуже и прегреше́ний обрела́ еси́ оставле́ние,// и со А́нгелы при́сно сра́дуешися.

Молитва преподобной Марии Египетской:

О, вели́кая Христо́ва уго́днице преподо́бная Мари́е! На Небеси́ Престо́лу Бо́жию предстоя́щи, на земли́ же ду́хом любве́ с на́ми пребыва́ющи, име́ющи дерзнове́ние ко Го́споду, моли́ спасти́ рабы́ Его́, к тебе́ с любо́вию притека́ющыя. Испроси́ нам у Великоми́лостиваго Влады́ки и Го́спода ве́ры непоро́чное соблюде́ние, градо́в и ве́сей на́ших утвержде́ние, от гла́да и па́губы избавле́ние, скорбя́щым утеше́ние, неду́гующым — исцеле́ние, па́дшим — возста́ние, заблу́ждшим — укрепле́ние, в дела́х благи́х преспе́яние и благослове́ние, сирота́м и вдови́цам — заступле́ние и отше́дшим от сего́ жития́ — ве́чное упокое́ние, всем же нам в день Стра́шного Суда́ одесну́ю страны́ о́бщники бы́ти и блаже́нный глас Судии́ Моего́ услы́шати: прииди́те, благослове́ннии Отца́ Моего́, насле́дуйте угото́ванное вам Ца́рствие от сложе́ния ми́ра, и та́мо пребыва́ния во ве́ки получи́ти. Ами́нь.

Святителю Иову, патриарху Московскому и всея Руси

Тропарь, глас 5:

Правосла́вия побо́рниче,/ ве́ры Христо́вы испове́дниче,/ первоиера́рше Це́ркве Ру́сския,/ святи́телю о́тче И́ове,/ за ны Христа́ Бо́га моли́,/ ве́ру оте́ческую утверди́ти,/ грехо́в оставле́ние нам дарова́ти// и пода́ти ми́ру ве́лию ми́лость.

Тропарь, глас 3:

Да торжеству́ет Це́рковь Христо́ва/ и да ра́дуется град Москва́/ я́ко возсия́ свети́льник земли́ Росси́йския/ во испове́дании И́стины непоколеби́мый И́ов Патриа́рх,/ его́же моли́твами, Го́споди,/ вся собла́зны ми́ра сего́ и е́реси искорени́,/ лю́ди во благоче́стии наста́ви// и утверди́ в Правосла́вии.

Кондак, глас 7:

В годи́ну лю́тых искуше́ний/ многострада́льному И́ову подо́бяся,/ в же́ртву жи́ву и непоро́чну/ себе́ Христу́ прине́сл еси́,/ обрати́в па́ству к покая́нию,/ терпели́ве И́ове святи́телю,/ моли́ и нам за вся благодари́ти Го́спода/ и всегда́ воздава́ти// сла́ву Бо́гови.

Молитва Иову, патриарху Московскому:

О, пресла́вне о́тче наш И́ове, пе́рвенец во Патриа́рсех Росси́йских и ве́рный испове́дниче Христо́в! Во дни святи́тельства твоего́ му́дро Це́рковь Росси́йскую пасл еси́, лю́ди просвеща́я и утвержда́я сло́вом Христо́вы ве́ры, хра́мы и оби́тели созида́я, та́же Це́рковь Росси́йскую укрепля́я от мо́ря до мо́ря и да́же до грани́ц Сиби́рских. Тверд муж и испове́дник Правосла́вныя ве́ры яви́лся еси́, о́тче, во времена́ попуще́ния Бо́жия, та́же поруга́ние и изгна́ние подъе́м, во оби́тели пусты́нней, иде́же и чин и́ноческий прия́л еси́, ду́шу твою́ в ру́це Бо́жии све́тло пре́дал еси́. Не преста́й, свя́тче Бо́жий, первосвяти́телю Христо́в, лю́ди земли́ твоея́ укрепля́ти ве́ру Правосла́вную кре́пко держа́ти и во смире́нии пребыва́ти. Град сто́льный Москву́ сохрани́ и от нахожде́ния лю́тых изба́ви. О святи́телю прети́хий и прему́дрый! Сподо́би и нас све́тлости ра́ди жития́ твоего́ смиренному́дрию поучи́тися, да та́ко живу́ще, ми́рный коне́ц сподо́бимся прия́ти и Ца́рствие Христа́ Сы́на Бо́жия получи́ти сла́вными и ми́лостивыми моли́твами твои́ми. Ами́нь.