Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2020

19 апреля 2020 года - Воскресенье

Светлое Христово Воскресение. Пасха

Христос Воскресе!

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Свт. Евти́хия, архиепископа Константинопольского (582).

Равноап. Мефо́дия, архиепископа Моравского (885); прп. Платони́ды Сирской (308); Мчч. 120-ти Персидских (344–347); мчч. Иереми́я и Архи́лия иерея (III).

Мчч. Петра́ Жукова и Про́хора Михайлова (1918); сщмчч. Иоа́нна (1934) и Иа́кова (1943) Бойковых, пресвитеров; исп. Севастиа́на Карагандинского (Фомина), архимандрита (1966).

На Пасху

Тропарь, глас 5:

Христо́с воскре́се из ме́ртвых,/ сме́ртию смерть попра́в,// и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в.

Кондак, глас 6:

А́ще и во гроб снизше́л еси́ Безсме́ртне,/ но а́дову разруши́л еси́ си́лу, и воскре́сл еси́ я́ко победи́тель Христе́ Бо́же,/ жена́м мироно́сицам веща́вый, ра́дуйтеся:/ и Твои́м апо́столом мир да́руяй,// па́дшим подая́й воскресе́ние.

Молитва Воскресшему Спасителю

Сла́ва Тебе́, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же мо́й, я́ко па́ки сподо́бил мя́ еси́ недосто́йнаго, преше́дша по́прище свята́го поста́, поклони́тися Боже́ственным Страсте́м Твои́м и ви́дети всера́достный де́нь пресла́внаго из гро́ба Воскресе́ния Твоего́, во́ньже свободи́л еси́ су́щия во а́де от ве́к свя́занныя ду́ши пра́ведных. Тоя́ Боже́ственныя свобо́ды ду́ха и пло́ти, дража́йший Спаси́телю мо́й, и а́з жела́ю, да разреши́ мя́, свя́зана су́ща мно́гими грехи́, и да сотвори́ши возсия́ти живоно́сному све́ту Воскресе́ния Твоего́ во мра́чней души́ мое́й: ви́жду бо безчи́сленныя щедро́ты и неизрече́нное человеколю́бие Твое́, я́ко не то́чию от небытия́ в бытие́ мя́ приведе́ши, и о́браза Твоего́ подо́бием украси́в, всея́ до́льния тва́ри влады́ку поста́вил мя́ еси́, но и посе́м па́дша с высоты́ и врагу́ порабо́тившася, не оста́вил еси́, но, искупи́в мя́ безце́нною Кро́вию Твое́ю, благода́тию креще́ния снабди́л мя́ еси́, да востеку́ на пе́рвое достоя́ние. А́з же, окая́нный, запя́т бы́в умо́м плотски́м, обрати́хся вспя́ть и па́ки ра́б сотвори́хся греха́ и страсте́й, до́ндеже еди́н по еди́ному погуби́х вся́ да́ры благода́ти Твоея́. И ны́не у́бо, что́ сотворю́, не ве́м: оба́че помяну́в глаго́лы пречи́стых у́ст Твои́х, я́ко не прише́л еси́ призва́ти пра́ведники, но гре́шники в покая́ние, и а́з, я́ко еди́н от си́х, с ве́рою и смире́нием прихожду́ к Живоно́сному Гро́бу Твоему́, не арома́ты и воню́ ми́ра нося́й (на́г бо е́смь и пу́ст благи́х де́л), но па́че наде́жду имы́й обрести́ в не́м проще́ние грехо́м мои́м и обновле́ние нечи́стому житию́ моему́. При́зри у́бо на мя́, ка́ющася и служи́ти Тебе́ хотя́ща, и не отри́ни от благода́ти Воскресе́ния Твоего́! Живоно́сною сме́ртию Твое́ю и погребе́нием умертви́ моя́ лю́тыя стра́сти, да я́ко ме́ртв и погребе́н жи́ву в ми́ре се́м. Пресла́вным воста́нием Твои́м воздви́гни мою́ ду́шу, умерщвле́нную грехи́, и оживи́ со́весть, ея́же ничто́же в ми́ре ну́жнейше е́сть. Вознесе́нием Твои́м отто́ргни мя́ от су́етных и душетле́нных бла́г земны́х, и сотвори́ мя́ го́рняя му́дрствовати, я́ко да не ктому́ себе́ живя́ и угожда́я, но Тебе́, Го́споду и Бо́гу моему́, служа́ и рабо́тая, я́коже сподо́бихся поклони́тися Воскресе́нию Твоему́ на земли́, та́ко сподо́блен бу́ду ви́дети Тебе́, дражайшаго Искупи́теля моего́, и на Небеси́, за прия́тие сме́рти кре́стныя сла́вою и че́стию венча́нна, и ста́в одесну́ю вели́чествия Твоего́, со Арха́нгелы и А́нгелы, и со все́ми искупле́нными Тобо́ю бра́тиями мои́ми, во ве́ки веко́в пою́ Тебе́: Аллилу́иа. Ами́нь.

Равноапостольному Мефодию, учителю словенскому

Тропарь, глас 4:

Святи́теля Твоего́, Христе́,/ творя́щим све́тло торжество́ успе́ния/ ми́лость Твою́ свы́ше пода́ждь,/ отве́рзи же Ца́рствия две́ри,/ разреши́ же у́зы на́ша мно́гих грехо́в/ хода́тайством свята́го Твоего́ ученика́,/ отца́ на́шего.

Кондак, глас 2:

Боже́ственна и ве́рна Мефо́дия/ вси воспои́м, лю́дие, и любо́вию ублажи́м,/ я́ко па́стыря вели́каго слове́ном,/ служи́теля Тро́ицы че́стна,/ прогони́теля е́реси,/ мо́лит бо ся о всех нас.

Святителю Евтихию Константинопольскому

Тропарь, глас 4:

Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости,/ воздержа́ния учи́теля/ яви́ тя ста́ду твоему́/ я́же веще́й и́стина,/ сего́ ра́ди стяжа́л еси́ смире́нием высо́кая,/ нището́ю бога́тая./ О́тче Евтихи́е,/ моли́ Христа́ Бо́га/ спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 8:

Боже́ственнаго ве́рно Евтихи́я вси пою́ще, лю́дие,/ любо́вию да ублажи́м, я́ко па́стыря вели́ка и служи́теля,/ и учи́теля прему́дра, и прогони́теля ересе́й,/ мо́лит бо Го́спода о всех нас.