Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2022

20 апреля 2022 года - Среда

Великая Среда, глас 2

Страстна́я седмица

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Прп. Гео́ргия исп., митрополита Митиленского (после 820).

Прп. Дании́ла Переяславского, архимандрита (1540); мч. Каллио́пия Помпеопольского (304); мч. Руфи́на, диакона, мц. Акили́ны Младшей и с ними 200 воинов (ок. 310); прп. Серапио́на Синдонита, монаха.

Сщмч. Арка́дия Добронравова, пресвитера (1933); прмц. Евдоки́и Павловой, послушницы (1939).

Икона Божией Матери: Византийская.

Читать Священное Писание вместе с Церковью:

В Великую Среду

Тропарь, глас 8:

Се, Жени́х гряде́т в полу́нощи,/ и блаже́н раб, его́же обря́щет бдя́ща,/ недосто́ин же па́ки, его́же обря́щет уныва́юща./ Блюди́ у́бо, душе́ моя́,/ не сно́м отяготи́ся,/ да не сме́рти предана́ бу́деши/ и Ца́рствия вне затвори́шися,/ но воспряни́ зову́щи:/ Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же,/ Богоро́дицею поми́луй нас.

Кондак, глас 4:

Па́че блудни́цы, Бла́же, беззако́нновав,/ слез ту́чи ника́коже Тебе́ принесо́х;/ но молча́нием моля́ся припа́даю Ти,/ любо́вию облобыза́я пречи́стеи Твои́ но́зе,/ я́ко да оставле́ние мне, я́ко Влады́ка пода́си долго́в,/ зову́щу Ти, Спа́се:// от скве́рных дел мои́х изба́ви мя.

Молитва прп. Ефрема Сирина

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. (Поклон земной.)

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. (Поклон земной.)

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. (Поклон земной.)

Таже малых 12, глаголюще на кийждо поклон: Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго.

И паки последи молитву всю: Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. (И поклон един великий.)

Преподобному Даниилу Переяславскому (житие / история праздника)

Тропарь, глас 3:

От ю́ности, блаже́нне,/ всего́ себе́ Го́сподеви возложи́в,/ вы́ну повину́яся Бо́гу,/ проти́вяся же диа́волу,/ стра́сти грехо́вныя победи́л еси́,/ тем сам храм Бо́жий быв,/ и оби́тель кра́сну во сла́ву Пресвяты́я Тро́ицы воздви́гнув,/ и со́бранное тобо́ю в ней ста́до Христо́во/ богоуго́дно упа́с,/ преста́вился еси́ к ве́чным оби́телем,/ о́тче Дании́ле./ Моли́ Триипоста́снаго во Еди́ном Существе́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 1:

От позна́ния себе́ прише́д в позна́ние Бо́га/ и благоче́стием к Нему́ восприи́м нача́ло чу́вства вну́тренняго,/ ра́зум свой плени́л в послуша́ние ве́ры;/ тем и, по́двигом до́брым подвиза́вся,/ дости́гнул еси́ в ме́ру во́зраста соверше́нна исполне́ния Христо́ва,/ я́ко Бо́жие тяжа́ние, Бо́жие зда́ние, де́лал еси́ бра́шно, не ги́блющее,/ но бра́шно, пребыва́ющее в живо́т ве́чный./ Да бу́дут единоду́шно вси насажде́ние Госпо́дне в сла́ву,// моли́, блаже́нне, Еди́наго Человеколю́бца Бо́га.

Молитва преподобному Даниилу Переяславскому:

О, преподо́бне и богоно́сне о́тче наш Дании́ле, всесмире́нно к тебе́ припа́даем и тебе́ мо́лимся: не отступа́й от нас ду́хом твои́м, но всегда́ помина́й нас во святы́х и благоприя́тных моли́твах твои́х ко Го́споду на́шему Иису́су Христу́: моли́ся Ему́, да не потопи́т нас бе́здна грехо́вная, и да не бу́дем враго́м, ненави́дящим нас, в ра́дование: да прости́т Христо́с Бог наш твои́м предста́тельством за нас вся согреше́ния на́ша, и Свое́ю благода́тию водвори́т среди́ нас единоду́шие и любо́вь, и изба́вит нас от ко́зней и наве́тов диа́вольских, от гла́да, губи́тельства, огня́, вся́кия ско́рби и ну́жды, от боле́зней душе́вных и теле́сных и от напра́сныя сме́рти: да сподо́бит Он нас, притека́ющих к тебе́, в и́стинней ве́ре и покая́нии пожи́ти, христиа́нския, непосты́дныя и ми́рныя кончи́ны живота́ на́шего дости́гнути, и насле́довати Ца́рство Небе́сное, и сла́вити Пресвято́е и́мя Его́ со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом во ве́ки веко́в. Ами́нь.