Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2022

20 Декабря 2022 года - Вторник

Седмица 28-я по Пятидесятнице, глас 2

Рождественский пост

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Свт. Амвро́сия, епископа Медиоланского (397); прп. Ни́ла Столобе́нского (1554); прп. Анто́ния Сийского, иеромонаха (1556).

Прп. Иоа́нна, постника Печерского, в Ближних пещерах (XII); прмч. Афинодо́ра Месопотамского (ок. 304); прп. Павла Послушли́вого (Повинника); мц. Филофе́и Румынской (1060) (Румын.).

Прмчч. Се́ргия (Гальковского), иеромонаха, Андрони́ка (Барсукова), иеродиакона (1917); сщмч. Анто́ния Попова, пресвитера (1918); сщмчч. Се́ргия Голощапова, Михаила Успенского, Се́ргия Успенского, пресвитеров, Ники́фора Литвинова, диакона, прмчч. Галактио́на (Урбановича-Новикова) и Гу́рия (Самойлова), иеромонахов, мч. Иоа́нна Демидова (1937); сщмчч. Петра Крестова и Васи́лия Мирожина, пресвитеров (1941).

Икона Божией Матери: Владимирская (Селигерская) (1554).

Читать Священное Писание вместе с Церковью:

Святителю Амвросию, епископу Медиоланскому (житие / история праздника)

Тропарь, глас 4:

Пра́вило ве́ры, и о́браз кротости,/ воздержа́ния учителя/ яви́ тя ста́ду твоему,/ я́же веще́й и́стина;/ сего́ ра́ди стяжа́л еси́ смире́нием высо́кая,/ нищетою бога́тая, отче священнонача́льниче Амвро́сие,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 3:

Боже́ственными догма́ты облиста́я,/ помрачи́л еси́ Ариеву пре́лесть,/ священнотаи́нниче и па́стырю Амвро́сие,/ чудоде́йствуя же си́лою Ду́ха,/ стра́сти разли́чныя я́ве исцели́л еси́, о́тче преподо́бне,// Христа́ Бо́га моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Молитва:

О, пресла́вный чудотво́рче, в ско́рбех ско́рый помо́щниче и усе́рдный о ми́ре к Бо́гу моли́твенниче, о́тче святы́й Амвро́сие! Ве́мы, я́ко ве́лие ко Спа́су и́маши дерзнове́ние, предстоя́ го́рнему Престо́лу Его́, и сего́ ра́ди смире́нно припа́даем ти́: моли́ся Ему́, уго́дниче Бо́жий, да пода́ст наро́ду Росси́йскому благоде́нственное и ми́рное житие́, да изба́вит от вра́г ви́димых и неви́димых, от наше́ствия иноплеме́нных, от неду́га и гла́да, от вся́кия ско́рби и смертоно́сныя я́звы и от вся́каго зла́; на́м же все́м, ве́рою пра́зднующим святу́ю па́мять твою́ и усе́рдно хода́тайства твоего́ ча́ющим, да ниспо́слет вся́ благопотре́бная ко вре́менному и ве́чному житию́ на́шему, па́че же оставле́ние грехо́в, ми́р по́мыслов, тишину́ серде́чную, здра́вие душа́м и телесе́м на́шим. Е́й, святи́телю Бо́жий, па́стырю Христо́в ми́лостивейший, покрови́телю на́ш гото́вейший! услы́ши на́с, еще́ еди́наго от тебе́ прося́щих: бу́ди те́плый моли́твенник и предста́тель ко Го́споду о духо́вных па́стырех и отце́х на́ших (имена́), и́же не́мощи на́ша но́сят и о на́с боле́знуют, до́ндеже вообрази́тся в на́с Христо́с, да сохрани́т О́н, всеблаги́й и вся́ могу́щий Влады́ка, дража́йшия дни́ жития́ и́х в неруши́мом ми́ре и кре́пости си́л духо́вных и теле́сных, да приведе́т на́с, недосто́йных рабо́в Свои́х, и́х окормле́нием и моли́твами, твои́м же хода́йтайством и заступле́нием ко приста́нищу жи́зни несконча́емыя, иде́же херуви́ми и серафи́ми, святи́и вси́ с Богоро́дицею и с тобо́ю, покрови́телем на́шим, непреста́нными гла́сы сла́вят Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобному Нилу Столобенскому (житие / история праздника)

Тропарь, глас 4:

Я́ко светильник всесве́тел/ яви́лся еси́ во о́строве Селиге́ра е́зера,/ преподо́бне о́тче Ни́ле:/ ты бо Крест Христо́в от ю́ности своея́ на ра́мо взем,/ усе́рдно Тому́ после́довал еси́,/ чистото́ю Бо́гови прибли́жився,/ отону́дуже и чуде́с дарова́нием обогати́лся еси́./ Тем и мы, притека́юще к ра́це моще́й твои́х, уми́льно глаго́лем:/ о́тче преподо́бне,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 8:

Оте́чества, преподо́бне, удали́вся,/ в пусты́ню всели́лся еси́,/ и на о́стров Селиге́ра е́зера возше́д,/ жесто́ко житие́ показа́л еси́,/ и мно́гих доброде́тельми удиви́в,/ дарова́ния чуде́с от Христа́ прия́л еси́./ Помина́й нас, чту́щих па́мять твою́, да зове́м ти:// ра́дуйся, Ни́ле, о́тче наш.

Молитва:

О вели́кий уго́дниче, пресла́вный чудотво́рче, собра́нного зде о тебе́ ста́да Христо́ва бо́дрый па́стырю и оби́тели сея́ Бо́гом да́нный нача́льниче, Ни́ле всеблаже́нне! Душе́ю на Небеси́ Престо́лу Бо́жию предстоя́й и Тро́ичныя сла́вы наслажда́яйся, те́лом же на земли́ в Боже́ственном хра́ме сем почива́яй и от него́ да́нною ти свы́ше благода́тию разли́чная источа́яй чудеса́, при́зри ми́лостивым о́ком на предстоя́щия честне́й твое́й ра́це лю́ди и прося́щия си́льныя твоея́ по́мощи. Се бо мы в безме́рных согреше́ниях оскверни́вшиися и в ти́не страсте́й при́сно валя́ющиися, пра́ведный гнев Бо́жий на себе́ наведо́хом и вся́кия ми́лости недосто́йны сотвори́хомся; те́мже и не сме́юще возвести́ оче́с на́ших к высоте́ Небе́сней, ниже́ вознести́ моле́бный глас, се́рдцем сокруше́нным и ду́хом смире́нным тебе́ в хода́тайство и посо́бие призыва́ем. Ты у́бо, я́ко стяжа́вый дерзнове́ние, воздви́гни горе́ преподо́бныя твоя́ ру́це, я́коже иногда́ чу́дный о́ный Моисе́й Богови́дец Амали́ка побежда́яй, и просте́р к Го́споду Творцу́ всех и Бо́гу те́плую свою́ моли́тву, испроси́ Це́ркви благостоя́ние, возду́ха благорастворе́ние, земли́ плодоно́сие. Изба́ви же всех, ве́рою несумне́нною к Бо́гу приходя́щих и многоцеле́бныя мо́щи твоя́ благогове́йно почита́ющих, от вся́ких бед душе́вных и теле́сных, от всех томле́ний и прило́гов диа́вольских. Бу́ди печа́льным уте́шитель, неду́гующим врач, напа́ствуемым помо́щник, наги́м покрови́тель, вдови́цам засту́пник, си́рым защи́тник, младе́нцем пита́тель, ста́рым укрепи́тель, стра́нствующим путево́ждь, пла́вающим ко́рмчий и исхода́тайствуй всем, кре́пкия по́мощи твоея́ усе́рдне тре́бующим, вся я́же ко спасе́нию поле́зная. Я́ко да твои́ми моли́твами наставля́еми, путь на земли́ маловре́меннаго жития́ на́шего безбе́дне соверши́м, улучи́м же на Небеси́ несконча́емый поко́й и просла́вим ку́пно с тобо́ю всех благи́х Да́теля, еди́наго в Тро́ице сла́вимаго Бо́га Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобному Антонию Сийскому (житие / история праздника)

Тропарь, глас 1:

Жела́нием духо́вным распали́вся/ и мяте́жи мирски́я отри́нув,/ ко Еди́ному Бо́гу любо́вию прилепи́лся еси́,/ и Того́ вседу́шне взыску́я,/ во вну́треннюю пусты́ню отше́л еси́, при вода́х всели́вся,/ иде́же во слеза́х и труде́х пребыва́я многоле́тное вре́мя,/ в терпе́нии мно́зем житие́ а́нгельское проходи́л еси́,/ в наставле́нии Боже́ственнаго Ра́зума,/ и мно́жество мона́хов собрал еси́, му́дре,/ и́хже посеща́я, не оста́ви, Анто́ние, преподо́бне о́тче наш,/ Пресвяте́й Тро́ице моля́ся,// от зол вся́ческих изба́вити и спасти́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 8:

От ю́ности, преподо́бне, плоть твою́ в посте́х и моли́твах источи́л еси́/ и крест твой взем, Христу́ после́довал еси́,/ те́мже и к вы́шним тече́ние ра́достно соверши́л еси́,/ иде́же со все́ми святы́ми Святе́й Тро́ице предстои́ши./ И ны́не ста́до твое́ посеща́я,/ помина́й чту́щих пресвяту́ю па́мять твою́,/ да вси благода́рне вопие́м ти:// ра́дуйся, Богому́дре Анто́ние, наста́вниче пусты́нный.

Молитва:

О, всеблаже́нне о́тче наш, преподо́бне Анто́ние, те́плый засту́пниче и помо́щниче с ве́рою призыва́ющим тя, изба́ви нас моли́твами си ко Го́споду от вся́каго обстоя́ния бесо́вскаго и изми́ нас, окая́нных и недосто́йных рабо́в твои́х, о чудотво́рче Анто́ние, от уст па́губнаго зми́я, зия́ющаго пожре́ти нас и свести́ во ад жи́вых, прости́ нас, о́тче, ели́ко согреши́хом ти, и исто́ргни нас от греха́ и вся́кия напа́сти, приходя́щия грехо́в ра́ди на́ших. Пода́ждь душа́м на́шим утеше́ния, всади́ в сердца́ на́ша страх Суда́ Бо́жия и изба́ви нас от враго́в на́ших, ви́димых и неви́димых, тебе́ бо и́мамы те́пла моли́твенника и засту́пника, и́же в беда́х су́щии и в грехи́ впа́дшия. Ты бо яви́ся столп благоче́стия, воздержа́ния пра́вило, смиренному́дрия о́браз, целому́дрия наста́вник, убо́гим и сирота́м засту́пник и храни́тель прибега́ющим к тебе́. Кто у́бо по досто́инству мо́жет похвали́ти равноа́нгельное твое́ житие́ и кто мо́жет изчести́ твои́х трудо́в по́двизи и сле́зы ко Го́споду, вои́стинну я́ко со́лнца светле́йши возсия́ша твоя́ исправле́ния. Ревни́тель бо бысть всех святы́х преподо́бных и пра́ведных и учи́тель духо́вный, побо́рник, и засту́пник, и моли́твенник, Пресвяте́й Тро́ице предстоя́. Ты я́ко мир оста́вил еси́ и я́же в ми́ре, и нас в покая́ние приведи́ ко Го́споду моли́твами си, о́тче всечестне́йший, да и мы сподо́бимся ве́чных благи́х, иде́же наслажда́ешися Небе́сныя сла́вы жела́емаго Иису́са Христа́, И́стиннаго Бо́га на́шего и Сладча́йшаго Влады́ки и Го́спода всех. Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.