Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2022

21 Декабря 2022 года - Среда

Седмица 28-я по Пятидесятнице, глас 2

Рождественский пост

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Прп. Пата́пия Фивского (VII).

Прп. Кирилла Челмогорского (1367); апп. от 70-ти Сосфе́на, Аполло́са (Апе́ллия), Ки́фы, Ти́хика, Епафроди́та, Ке́саря и Онисифо́ра (I); Мчч. 62-х иереев и 300 мирян, в Африке от ариан пострадавших (477); мц. Анфи́сы в Риме (V).

Сщмч. Се́ргия Орлова, пресвитера (1937).

Читать Священное Писание вместе с Церковью:

Преподобному Патапию Фивскому (житие / история праздника)

Тропарь, глас 8:

В тебе́, о́тче, изве́стно спасе́ся, е́же по о́бразу:/ прии́м бо крест, после́довал еси́ Христу́,/ и де́я учи́л еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней.// Те́мже и со а́нгелы сра́дуется, преподо́бне Пата́пие, дух твой.

Кондак, глас 3:

Храм твой, свя́те, духо́вное врачевство́ лю́дие обре́тше,/ со тща́нием к нему́ приходя́ще,/ цельбу́ неду́гов про́сят прия́ти,/ реше́ние же в житии́ прегреше́нных,/ ты бо всех су́щих в ну́ждах предста́тель яви́лся еси́,// Пата́пие преподо́бне.

Преподобному Кириллу Челмогорскому (житие / история праздника)

Тропарь, глас 4:

Днесь возсия́ нам пресве́тлая па́мять твоя́, сла́вне,/ яко со́лнце светоза́рное,/ луча́ми благода́ти озаря́ющи весь мир/ и тьму но́щи злых духо́в и от нас отгоня́ющи./ Днесь Небе́сныя си́лы святы́х а́нгел, и мирски́й наро́д,/ и ду́ши пра́ведных мы́сленно торжеству́ют, ра́дующеся;/ днесь и мы, гре́шнии, припа́дающе мо́лимся:/ о́тче преподо́бне Кири́лле,/ Христа́ Бо́га моли́ непреста́нно/ спасти́ оби́тель твою́, град и лю́ди,// и́же любе́зно тебе́ почита́ющия.

Кондак, глас 8:

От ю́ности, преподо́бне, вся оста́вль жите́йская, кра́сная же и ле́потная/ и в пусты́ню всели́вся, усе́рдно после́довал еси́ Зва́вшему тебе́, преблаже́нне,/ в труде́х же и посте́х, о́тче, тело свое́ изнури́л еси́,/ отону́дуже тя па́стыря Свои́м овца́м до́бре устроя́ет всебога́тый Госпо́дь,/ Кири́лле чудоде́йственниче, моли́ Христа́ Бо́га/ о приходя́щих с ве́рою и прося́щих свои́х прегреше́ний оставле́ния дарова́ти,// чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Молитва:

О, блаже́нная и пречестна́я и благода́ти Свята́го Ду́ха испо́лненная главо́, сосу́де избра́нный Святы́я Тро́ицы, преподо́бне о́тче наш Кири́лле, услы́ши нас, гре́шных, предстоя́щих ны́не пред тобо́ю и уми́льно моля́щих тя: помоли́ся о нас, рабе́х твои́х, ко Всеми́лостивому Влады́це Иису́су Христу́ Бо́гу на́шему и Его́ ро́ждшей Ма́тери, Влады́чице на́шей Богоро́дице и Присноде́ве Мари́и, е́же отпусти́ти нам согреше́ния на́ша, я́же соде́яхом. Ве́мы бо, о́тче наш, а́ще пло́тию и в пе́рсти почива́еши, но ду́хом зде с на́ми неотсту́пно и неви́димо пребыва́еши, назира́я нас и назида́я по твоему́ нело́жному обеща́нию, сохраня́еши от вся́ких обстоя́ний. И я́коже мно́го дерзнове́ние стяжа́вый ко Го́споду по́стническими твои́ми по́двиги, умоли́ Его́ святы́ми твои́ми моли́твами пода́ти ми́ру мир, Це́ркви Его́ Святе́й – единомы́слие, стране́ – на враги́ побе́ду, служа́щим же ти – друг ко дру́гу любо́вь и согла́сие и всем лю́дем, притека́ющим к тебе́ с ве́рою, испроси́ у Го́спода к по́льзе душе́вней и теле́сней ми́лость, мир, благослове́ние, во е́же изба́витися нам всем в День Су́дный стра́шный, шу́ия ча́сти спасти́ся, ста́ти же одесну́ю со избра́нными Его́ к насле́дию Ца́рствия Небе́снаго, я́ко Тому́ подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.