Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2021

8 августа 2021 года - Воскресенье

Неделя 7-я по Пятидесятнице, глас 6

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Сщмчч. Ермола́я, Ерми́ппа и Ермокра́та, пресвитеров Никомидийских (ок. 305).

Прп. Моисе́я Угрина, Печерского, в Ближних пещерах (ок. 1043); прмц. Параске́вы Римской (138–161). Собор Смоленских святых (переходящее празднование в воскресенье перед 10 августа).

Сщмч. Се́ргия Стрельникова, пресвитера (1937).

Воскресению

Тропарь, глас 6:

А́нгельския си́лы на гро́бе Твое́м,/ и стрегу́щии омертве́ша,/ и стоя́ше Мари́я во гро́бе,/ и́щущи Пречи́стаго Те́ла Твоего́./ Плени́л еси́ а́д, не искуси́вся от него́;/ сре́тил еси́ Де́ву, да́руяй живо́т.// Воскресы́й из ме́ртвых. Го́споди, сла́ва Тебе́.

Кондак, глас 6:

Живонача́льною дла́нию/ уме́ршия от мра́чных удо́лий,/ Жизнода́вец, воскреси́в все́х Христо́с Бо́г,/ воскресе́ние подаде́ челове́ческому ро́ду:/ е́сть бо все́х Спаси́тель,// воскресе́ние и живо́т, и Бо́г все́х.

Священномученикам Ермолаю, Ермиппу и Ермократу Никомидийским

Тропарь, глас 8:

Тро́ицы провозве́стницы,/ тро́ице му́чеников честна́я,/ и́дольское нече́стие обличи́вшии/ и тьмочи́сленнаго врага́ сокруши́вшии,/ ны́не, со Христо́м ца́рствующе, моли́те,/ свяще́нный Ермола́е со Ерми́ппом и Ермокра́том сла́вным,/ я́ко да и на́ша враги́ победи́м/ и прии́мем от Царя́ всех, Бо́га, ве́чный живо́т// и вене́ц нетле́нный.

Кондак, глас 4:

Я́ко святи́тель благоче́стно пожи́в/ и священномуче́ния вене́ц прия́л еси́./ И́дольския же́ртвы погаси́в,/ до́брый па́стырь Христо́ва ста́да был еси́, прему́дре,/ и Пантелеи́мону и́стинный учи́тель./ Сего́ ра́ди почита́ем тя пе́сньми, вопию́ще:// от бед изба́ви нас при́сно моли́твами твои́ми, Ермола́е, о́тче наш.

Преподобному Моисею Угрину, Печерскому

Тропарь, глас 3:

Друга́го тя Ио́сифа,/ вели́кий чистоты́ и целому́дрия рачи́телю,/ всече́стне и равноа́нгельне Моисе́е,/ свяще́нными пе́сньми восхваля́юще, гре́шнии,/ мо́лимтися приле́жно:/ моли́ Христа́ Бо́га,/ я́ко да исцели́т вся на́ша стра́сти// и пода́ст ве́лию ми́лость.

Тропарь, глас 3:

Труды́ и по́двиги со страстьми́ по чистоте́ твое́й ви́дя, свя́те,/ кто не удиви́тся?/ Глад бо, темни́цу и ра́ны прие́мля,/ не порабо́тился еси́ сласте́м ля́ховицы,/ но, я́ко царь, страстьми́ облада́яй,/ ны́не и тогда́ возпросла́вился еси́ от Всеви́дящаго челове́ческая сердца́,/ от Него́же во искуше́ниих всем посо́бствовати благода́ть прие́м,/ посо́бствуй и нам, твою́ па́мять чту́щим,// Моисе́е преподо́бне.

Кондак, глас 3:

В Вы́шних еди́наго Бо́га ища́/ земна́я вся презре́л еси́,/ о телеси́ свое́м неради́в,/ на му́ки му́жески себе́ вда́л еси́,/ глад, жа́жду, у́зы, в темни́це затворя́емь, до́блественно претерпе́л еси́,/ бие́ния, кро́ве излия́ние и удо́в отре́зание,/ чи́стаго ра́ди де́вства твоего́,/ му́жески поне́сл еси́./ И ны́не с де́вственными ли́ки предстоя́ Пресвяте́й Тро́ице,/ от всех искуше́ний моли́ изба́витися вопию́щим ти:// ра́дуйся, Моисе́е, о́тче блаже́ннейший.

Молитва:

О, пречу́дный и Богоно́сный о́тче Моисе́е, изря́дный уго́дниче Христо́в и вели́кий чудотво́рче, к тебе́ смире́нно припа́даем и мо́лимся: да́ждь нам бы́ти прича́стником любве́ твоея́ к Бо́гу и бли́жнему, помози́ нам твори́ти во́лю Госпо́дню в простоте́ се́рдца и смире́нии, за́поведи Госпо́дни соверша́ти непогреши́тельно, при́зри благоутро́бно на вся́кую ду́шу ве́рных твои́х чти́телей, ми́лости и по́мощи твоея́ и́щущих. Ей, всеблаги́й уго́дниче Бо́жий, услы́ши нас, моля́щихся тебе́, и не пре́зри нас, тре́бующих твоего́ заступле́ния и досто́йную песнь тебе́ принося́щих, тебе́ ублажа́ем, о́тче Моисе́е, тя воспева́ем, чистоты́ свети́льниче, прославля́юще ми́лостиваго Бо́га, во Святе́й Безнача́льней Тро́ице сла́вимаго Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобномученице Параскеве Римской

Тропарь, глас 1:

Тща́ние иму́щи сообра́зно и́мени твоему́, тезоимени́тая,/ равноимя́нную тебе́ ве́ру в сожи́тельство избра́ла еси́,/ Параске́во победоно́сная,// те́мже излива́еши исцеле́ния и мо́лишися о душа́х на́ших.

Кондак, глас 8:

Страстоте́рпице, ве́рнии, песнь Параске́ве, прииди́те, согла́сно воспои́м,/ облистава́ет бо чудесы́ в ми́ре,/ отгоня́ющи пре́лести тьму,/ подаю́щи ве́рным благода́ть незави́стную, зову́щим:// ра́дуйся, му́ченице многострада́льная.

Молитва:

О, свята́я и многострада́льная преподобному́ченице Параске́во! К тебе́, а́ки те́плей за ны́ к Бо́гу моли́твеннице, припа́даем и приле́жно мо́лимся: умоли́ Го́спода и Влады́ку на́шего проба́вити ми́лость Свою́ к на́м, недосто́йным рабо́м Его́, дарова́ти же на́м душе́вное и теле́сное здра́вие, земли́ плодоно́сие, возду́ха благорастворе́ние, во благоче́стии христиа́нстем преуспе́яние, к житию́ вре́менному ну́жная и дово́льная, и вся́ ко спасе́нию потре́бная; да ми́рно и благоче́стно пожи́вше, сподо́бимся благу́ю кончи́ну христиа́нскую улучи́ти и Ца́рствие Небе́сное насле́дити. Е́й, предста́тельнице на́ша блага́я! Не посрами́ упова́ния на́шего, е́же по Бо́зе и Пресвяте́й Богоро́дице кре́пкое на Тя́ возлага́ем, но бу́ди на́м хода́таица во спасе́ние, да сподо́бимся вку́пе с тобо́ю и все́ми святы́ми в ра́дости блаже́нства ве́чнаго сла́вити во твое́м заступле́нии вели́кую ми́лость Бо́га на́шего, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Священномученику Сергию Стрельникову

Тропарь, глас 1:

Орша́нския ве́си о́трасль доброцветную и Мари́йския земли́ благоле́пное украше́ние, но́ваго му́ченика Христо́ва Се́ргия почти́м, житие́ бо многоско́рбное в гоне́ниих лю́тых доброде́тельне соверши́в и сла́вне в по́двиге сконча́в, Боже́ственною сла́вою на Небесе́х обогати́лся е́сть. Ны́не же предстоя́ престо́лу Подвигополо́жника Христа́ Бо́га на́шего, мо́лит непреста́нно о все́х на́с.

Кондак, глас 2:

В моли́твах твои́х не оскудева́я, о́тче святы́й, и предста́тельством огражда́я притека́ющих к тебе́, бу́ди на́м все́м, ве́рою чту́щим па́мять твою́, просвеще́ние со́вести и очище́ние нра́вов, я́ко да и мы́, боже́ственною благода́тию вооружи́вшеся, возлю́бим, я́коже и ты́, у́зкий пу́ть, священному́чениче преблаже́нне Се́ргие.

Собору Смоленских святых

Тропарь, глас 4:

Собо́ре святы́х земли́ Смоле́нския,/ вода́ми свяще́ннаго Днепра́ омове́нныя,/ святи́телие, преподо́бнии, страстоте́рпцы и благове́рнии,/ апо́стольскую ве́ру соблю́дшии,/ се ны́не, Святе́й Тро́ице с Богоро́дицею и ли́ки Безпло́тных предстоя́ще,/ вода́ми благоче́стия зе́млю Ру́сскую напая́ете,/ да́рующе правосла́вным по́мощь Небе́сную/ во утвержде́ние ве́ры// и спасе́ние душ на́ших.

Кондак, глас 3:

Небе́сныя Цари́цы путеводи́тельством,/ подвигополо́жницы земли́ Смоле́нския,/ земны́й путь в Правосла́вней ве́ре проше́дшии/ и святы́х оте́ц преда́ния сохра́ншии,/ моли́те путь ве́ры и нам соблюсти́,/ смире́нию смири́вшагося до сме́рти кре́стныя Сы́на Бо́жия подража́юще,/ моли́твами Богоро́дицы,// и спасти́ся душа́м на́шим.

Молитва:

Святи́и сро́дницы на́ши, в земли́ Смоленстей возсия́вшии, вы́ – о́чи Христо́вы Це́ркве правосла́вныя, засту́пницы на́ши, моли́твенницы и помо́щницы! Мо́лим ва́с, вси́ святи́и Смоле́нстии: святи́и му́ченицы и испове́дницы, достопоклоняемии святи́телие со равноапо́столом, благове́рнии кня́зи и преподо́бнии отцы́, не отступа́йте по́мощию ва́шею, любо́вию и попече́нием от гре́шных сро́дник ва́ших, в ва́с наде́жду спасе́ния ве́чнаго обре́тших, засту́пницы в ско́рбех на́ших и помо́щницы покая́ния. Умоли́те Го́спода Си́л, да содержи́м кре́пко ве́ру святу́ю правосла́вную во вся́ дни́ живота́ на́шего и е́ю окормля́еми дости́гнем о́наго ве́чнаго дне́, иде́же вси́ вы́ све́тло сия́ете в незаходи́мем Ца́рстве Святы́я Тро́ицы – Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.