Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2020

19 июля 2020 года - Воскресенье

Неделя 6-я по Пятидесятнице, глас 5

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Собор Ра́донежских святых; прп. Сисо́я Великого (429).

Прп. Сисо́я, схимника Печерского, в Дальних пещерах (XIII); Обре́тение мощей прав. девы Иулиа́нии, кн. Ольшанской (XVI); мч. Мари́на, мц. Ма́рфы, мчч. Авдифа́кса, Авваку́ма, Кири́на, сщмч. Валенти́на, пресвитера, мч. Асте́рия и иных многих в Риме (269); сщмч. Иса́вра, диакона, мчч. Инноке́нтия, Фи́ликса, Е́рмия, Васи́лия, Перегри́на, Руфа и Руфи́на (III); мч. Кои́нта (Кви́нта) Фригийского (ок. 283); мц. Луки́и девы и с нею мчч. Рикса (Авция), Анто́ния, Лукиа́на, Иси́дора, Дио́на, Диодо́ра (Дио́ра), Куто́ния, Ароно́са, Ка́пика и Сату́ра (301); прпп. Ти́хона, Васи́лия и Ни́кона Соколовских (XVI) (переходящее празднование в 1-е воскресенье после 12 июля); свт. Арсе́ния, епископа Тверского (переходящее празднование в 1-е воскресенье после 12 июля); Собор Тверских святых (переходящее празднование в 1-е воскресенье после 12 июля).

Прмч. Евфи́мия (Любовичева), иеромонаха (1931); прмч. Фео́дора (Богоявленского), иеромонаха (1943).

Икон Божией Матери: «Валаамская»; Казанская (Богородско-Уфимская) (1621).

Воскресению

Тропарь, глас 5:

Собезнача́льное Сло́во Отцу́ и Ду́хови,/ от Де́вы ро́ждшееся на спасе́ние на́ше,/ воспои́м, ве́рнии, и поклони́мся,/ я́ко благоволи́ пло́тию взы́ти на кре́ст,/ и сме́рть претерпе́ти,/ и воскреси́ти уме́ршия// сла́вным воскресе́нием Свои́м.

Кондак, глас 5:

Ко а́ду, Спа́се мо́й, соше́л еси́,/ и врата́ сокруши́вый я́ко Всеси́лен,/ уме́рших я́ко Созда́тель совоскреси́л еси́,/ и сме́рти жа́ло сокруши́л еси́,/ и Ада́м от кля́твы изба́влен бы́сть,/ Человеколю́бче, те́мже вси́ зове́м:// спаси́ на́с, Го́споди.

Собору Радонежских святых

Тропарь, глас 4:

Днесь све́тло пра́зднуем, ве́рнии лю́дие,/ пресла́вныя Тро́ицкия оби́тели торжество́:/ се бо ве́лий собо́р святы́х чудотво́рцев Ра́донежских,/ я́ко ди́вныя пти́цы небе́сныя,/ явля́ет нам Це́рковь Росси́йская,/ стезя́ми честна́го их жития́ ше́ствовати всех призыва́ющи,/ к ни́мже, с ве́рою и любо́вию притека́юще, воззове́м:/ моли́теся о нас ко Пресвяте́й Тро́ице,/ преподо́бнии отцы́ на́ши с Богоно́сным а́ввою Се́ргием,/ мир ми́рови дарова́ти// и душа́м на́шим ве́лия ми́лости.

Кондак, глас 8:

Прииди́те, вси концы́ оте́чества на́шего,/ просла́вим святы́й лик уго́дников Ра́донежских,/ я́ко зве́зды, украси́вших не́бо церко́вное по́двиги земна́го жи́тельства,/ тех бо предста́тельством те́плым ко Го́споду/ мно́гия нам ми́лости Его́ низпосыла́ются,/ бе́дствия отгоня́ются и злы́я стра́сти укроща́ются./ И́хже всесвяту́ю па́мять ны́не пра́зднующе, та́ко возопии́м:/ ра́дуйтеся, Се́ргие и Ни́коне и вси Ра́донежстии чудотво́рцы,// усе́рднии служи́телие Живонача́льныя Тро́ицы.

Молитва:

О, преподо́бнии и Богоно́снии отцы́ на́ши Се́ргие, Ни́коне и вси Ра́донежстии святи́и во оби́тели Животворя́щия Тро́ицы благоле́пно процве́тшии и в земли́ Росси́йстей пресла́вно возсия́вшии! Я́ко лучи́ многосве́тлыя Со́лнца пра́вды, Христа́ Жизнода́вца, во оте́честве на́шем вы у́бо яви́стеся, све́том благода́ти Боже́ственныя чуде́сне ду́ши правосла́вных озари́вше, наста́вите у́бо и вразуми́те нас, в ле́ности су́щих, на путь пра́вды жи́зни ве́чныя. Внемли́те гла́су моле́ния на́шего, да испо́лним, я́ко раби́ благоразу́мнии, вся повеле́нная нам Го́сподем на́шим Иису́сом Христо́м. И ны́не, в день всесвяты́я па́мяти ва́шея и прославле́ния во оби́тели сей, мо́лим вас приле́жно, святи́и уго́дницы Бо́жии, на́ши те́плии предста́телие пред Престо́лом Святы́я Тро́ицы и хода́таи усе́рднии, да испроси́те нам, гре́шным и недосто́йным рабо́м, вели́кия и бога́тыя ми́лости Бо́жия, да прии́дем вси в позна́ние и́стины, принося́ще плоды́ досто́йныя покая́ния, и́мже обря́щем благода́ть Всесвята́го Ду́ха. О, до́брии наста́вницы на́ши и моли́твенницы ко Го́споду! Неусы́пно предста́тельствуйте о Це́ркви на́шей, да пребыва́ет при́сно в чистоте́ Правосла́вия и да свиде́тельствует непрело́жно в ми́ре сем о ве́чней и Боже́ственней Христо́вой и́стине, ю́же апо́столи святи́и утверди́ша и отцы́ Це́ркве невреди́му соблюдо́ша. Я́ко иму́ще дерзнове́ние ко Святе́й Тро́ице, неосла́бно бди́те в Небе́сных моли́твах ва́ших о правосла́внем оте́честве на́шем, о тишине́ и благосостоя́нии всего́ ми́ра, да вси, преуспева́юще в ве́ре, благоче́стно поживе́м и сподо́бимся неосужде́нно ста́ти одесну́ю Всеще́драго Бо́га, иде́же вы ра́дуетеся и весели́теся со все́ми, от ве́ка Ему́ угоди́вшими. Ами́нь.

Преподобному Сисою Великому

Тропарь, глас 2:

Плотски́я стра́сти умертви́в воздержа́нием,/ ми́ру распя́лся еси́/ и, в пусты́ни живы́й, всех по́хотей отсече́нием/ А́нгел земны́й и Небе́сный челове́к показа́лся еси́,/ сего́ ра́ди тя, я́ко наста́вника и́ноком, пое́м, Сисо́е о́тче наш, и про́сим:// моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 4:

Подвиза́вся, А́нгел на земли́ ви́ден был еси́,/ озаря́яй, преподо́бне, помышле́ния ве́рных Богозна́меньми всегда́.// Те́мже тя ве́рою, Сисо́е, почита́ем.

Преподобному Сисою, схимнику Печерскому

Тропарь, глас 1:

Пусты́нный жи́тель, и в телеси́ А́нгел,/ и чудотво́рец яви́лся еси́, Богоно́се о́тче наш Сисо́е,/ посто́м, бде́нием, моли́твою Небе́сная дарова́ния прии́м,/ исцеля́еши неду́жныя и ду́ши ве́рою притека́ющих ти./ Сла́ва Да́вшему тебе́ кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,// сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

Кондак, глас 1:

Сисо́е чу́дне,/ на стра́сти вельми́ подвиза́выйся/ и посто́м и нощны́ми моли́твами сия́ успи́вый,/ благода́ть от Христа́ прия́л еси́/ в страсте́х бе́дствующим посо́бствовати.// Тем и на́ша стра́сти пло́ти и ду́ха исцели́, мо́лимся.

Праведной Иулиании деве, княжне Ольшанской

Тропарь, глас 2:

Де́вства добро́тами преочище́на/ и целому́дрия цветы́ венча́вшися,/ Богоблаже́нная де́во Иулиани́е,/ яви́лася еси́ ми́ру в нетле́ннем телеси́ твое́м,/ исто́чник исцеле́ний и даро́в духо́вных подаю́щи всем к тебе́ притека́ющим,/ и ны́не, я́ко свеща́ те́плая, благода́ти еле́ем возжже́нная,/ предстоя́щи Престо́лу Го́спода и Жениха́ твоего́ Небе́снаго,/ Того́ моли́, де́во чи́стая,/ изба́вити нас от вся́каго зла,// чту́щих па́мять твою́ ве́рою и любо́вию.

Кондак, глас 8:

Храм Бо́жий одушевле́нный,/ де́вственною чистото́ю благоукра́шенный,/ ве́мы тя, свята́я и пра́ведная де́во, княжно́ Иулиани́е,/ те́мже, с лю́бовию пра́зднующе/ святы́х твои́х моще́й обре́тение, мо́лим тя,/ изве́стная жела́ний на́ших хода́таице:/ принеси́ за нас моли́твы твоя́ ко Го́споду/ и от вся́ких бед свобожда́й нас/ предста́тельством твои́м у Престо́ла Всевы́шняго, да зове́м ти:// ра́дуйся, де́во свята́я Иулиани́е, неве́сто Христо́ва прекра́сная.

Молитва:

О, свята́я пра́ведная де́во Иулиани́е, княжно́ Ольша́нская, помо́щнице всем жа́ждущим спасе́ния и исцеле́ния от боле́зней душ и теле́с, принеси́ моли́твы ко Го́споду на́шему Иису́су Христу́ и Пречи́стей Его́ Ма́тери и Присноде́ве Мари́и за вся наро́ды Вели́кия, Ма́лыя и Бе́лыя Росси́и. Умоли́ Спаса́ на́шего, да обратя́тся вси лю́дие к ве́ре Правосла́вней, да укрепя́т любо́вь взаи́мную и духо́вное еди́нство. Ты, му́драя де́во, ве́лию си́лу благода́ти Бо́жия в себе́ показа́вшая и в со́мне святы́х Пече́рских просла́вленная, укрепи́ испове́дников ве́ры Правосла́вныя, пода́ждь им тве́рдость и му́жество, обрати́ заблу́дших к покая́нию и исправле́нию, сохрани́ всю страну́ на́шу от гла́да, тру́са, пото́па, огня́, междоусо́бныя бра́ни и от всех враго́в ви́димых и неви́димых. О, свята́я а́гнице Бо́жия, я́ко име́яй дар мно́зи боле́зни цели́ти и от ко́зней враго́в огражда́ти, исцели́ у́бо на́ша страсти́ душе́вныя и облегчи́ тя́жкия боле́зни теле́сныя, отра́ду в скорбе́х да́руй и изба́ви нас от вся́ких бед и напа́стей. При́зри на вся предстоя́щия честны́м твои́м моще́м и прося́щия твоея́ по́мощи се́рдцем сокруше́нным и ду́хом смире́нным, да принесе́м во всем житии́ на́шем плоды́ духо́вныя: любо́вь, бла́гость, милосе́рдие, ве́ру, кро́тость, воздержа́ние, да сподо́бимся жи́зни ве́чныя и да любо́вию твое́ю огражда́еми пое́м просла́вльшему тя Го́споду Иису́су Христу́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва и честь со Безнача́льным Его́ Отце́м и с Пресвяты́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святителю Арсению, епископу Тверскому

Тропарь, глас 8:

Благоче́стно пожи́в во святи́тельстве,/ лю́ди пpосвети́л еси́ уче́нием твои́м,/ и о хpа́ме Пpечи́стыя вельми́ подвиза́вся,/ и люби́тель мона́хов быв,/ сего́ pа́ди от Хpиста́ па́ствы твоея́ вене́ц пpия́л еси́./ Те́мже, я́ко апо́стольскаго пpесто́ла наме́стника,/ и святи́теля вели́каго чту́ще тя, мо́лим ча́да твоя́, блаже́нне:/ от всех бед изба́ви нас я́же ко Хpисту́ моли́твами твои́ми,// святи́телю Хpисто́в Аpсе́ние, о́тче наш.

Кондак, глас 8:

Восприе́мши ра́достно честны́я твоя́ мо́щи, пречи́стая це́рковь,/ в ню́же че́стно вноси́ми мно́жеством священномона́хов, и кня́зи благове́рными,/ и я́же прие́мши я́ко сокро́вище многоце́нное./ Те́мже и мы ны́не твоея́ огра́ды слове́сныя о́вцы,/ о́крест ра́ки твоея́ предстоя́ще,/ любе́зно вопие́м ти́:/ не забу́ди чад твои́х, о́тче,/ и́хже му́дре собра́л и возлюби́л еси́,/ я́ко да зове́м ти́:// ра́дуйся, святи́телю Арсе́ние, па́стырю и учи́телю наш.

Молитва:

При́зри от Го́рних высо́т, святи́телю о́тче Арсе́ние, на нас смире́нных и гре́шных, во умиле́нии душ и серде́ц к тебе́ прибега́ющих, ве́рою кре́пкою на тя упова́ющих, любо́вию нелицеме́рною прося́щих у тебе́ заступле́ния. Тебе́ бо моли́твенника благоприя́тнаго ве́мы ко Всеми́лостивому Бо́гу. Проле́й о нас твоя́ святы́я моли́твы и умоли́ Человеколю́бца Го́спода не погуби́ти нас со беззако́нии на́шими, но обрати́ти нас к покая́нию и исправле́нию, да про́чее вре́мя жития́ на́шего земна́го, не в рабо́те греху́ и страсте́м, но в де́лании за́поведей Его́ святы́х и в благоче́стии провожда́ем и со благо́ю наде́ждою дости́гнем кончи́ны на́шея. В час же сме́ртный наипа́че яви́ся нам, о́тче, засту́пник благи́й, ускори́ тогда́ на моли́тву о нас безпо́мощных и помози́ нам со прича́стием Та́инств Боже́ственных ми́рную и благу́ю кончи́ну улучи́ти, гро́зныя мыта́рства возду́шныя безбе́дно прейти́ и унасле́довати Го́рнее Ца́рство. Ей, святи́телю Бо́жий, не пре́зри нас и не посрами́ упова́ния на́шего, но бу́ди о нас предста́тель немо́лчный к Бо́гу. Па́стырю наш до́брый, упаси́ нас бо́дренными твои́ми моли́твами и сохрани́ ненаве́тны от вся́каго зла, да сла́вим неизрече́нное человеколю́бие Бо́га на́шего, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и твое́ оте́ческое заступле́ние, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Собору Тверских святых

Тропарь, глас 4:

И́же в земли́ Тверско́й просла́вльшиися,/ святи́телие, му́ченицы,/ преподо́бнии, пра́веднии/ и вси святи́и,/ ве́рою, по́двиги благоче́стия,/ любо́вию, кро́тостию, сло́вом и житие́м/ Бо́гу благоугоди́вшии/ и венцы́ нетле́ния и сла́вы украси́вшиися,/ моли́те Христа́ Бо́га на́шего/ дарова́ти мир стране́ на́шей// и душа́м на́шим в ми́ре спасти́ся.

Кондак, глас 4:

На земли́ благоче́стно пожи́вшии,/ святи́и, в земли́ Тверско́й просия́вшии,/ и ны́не на Небесе́х со А́нгелы ра́дуетеся/ и Тро́ицу Святу́ю — Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха во Еди́ном Божестве́ прославля́ете./ Мы же, земноро́днии, моли́твенно ублажа́юще вас/ и святу́ю па́мять соверша́юще, мо́лим:/ принеси́те на́ша моли́твы к Небе́сному Престо́лу Го́спода Вседержи́теля,/ да ва́шим хода́тайством// да́рует мир и спасе́ние душа́м на́шим.

Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Валаамской»

Тропарь, глас 4:

Богоро́дице Де́во, на Твою́ ико́ну пресве́тлую взира́юще, ра́дуемся, пред не́ю бо на о́строве Валаа́ме мольбы́ усе́рдно моля́щихся исполня́ются; услы́ши, Пречи́стая, и на́с моля́щих Ти́ ся́, утверди́ на́с в ве́ре и любви́, и испроси́ ми́рови ми́р и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Молитва:

О, Чу́дная и вы́шшая все́х тва́рей Цари́це Богоро́дице, Небе́снаго Царя́ Христа́ Бо́га на́шего Ма́ти! Услы́ши ны́ гре́шныя и недосто́йныя рабы́ Твоя́, в ча́с се́й моля́щияся и припа́дающия к Тебе́ со воздыха́нием и слеза́ми и уми́льно глаго́лющия: изведи́ на́с от ро́ва страсте́й, Влады́чице, изба́ви на́с от вся́кия ско́рби и печа́ли, огради́ от вся́кия напа́сти и злы́х клеве́т и от непра́веднаго и лю́таго наве́та вра́жия. Мо́жеши бо, о, Благода́тная Ма́ти Бо́жия, не то́чию от вся́каго зла́ сохрани́ти лю́ди Твоя́, но и вся́ким благодея́нием снабди́ти и́х и спасти́, ра́зве Тебе́ ины́я Предста́тельницы в беда́х и обстоя́ниих и те́плыя Хода́таицы о на́с гре́шных не и́мамы к Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему. Его́же умоли́, Влады́чице, да, спасе́ннии Тобо́ю, сла́вим в бу́дущем ве́це всесвято́е и́мя Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, ку́пно со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и в безконе́чныя ве́ки. Ами́нь.