Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2021

19 июля 2021 года - Понедельник

Седмица 5-я по Пятидесятнице, глас 3

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Собор Ра́донежских святых; прп. Сисо́я Великого (429).

Прп. Сисо́я, схимника Печерского, в Дальних пещерах (XIII); Обре́тение мощей прав. девы Иулиа́нии, кн. Ольшанской (XVI); мч. Мари́на, мц. Ма́рфы, мчч. Авдифа́кса, Авваку́ма, Кири́на, сщмч. Валенти́на, пресвитера, мч. Асте́рия и иных многих в Риме (269); сщмч. Иса́вра, диакона, мчч. Инноке́нтия, Фи́ликса, Е́рмия, Васи́лия, Перегри́на, Руфа и Руфи́на (III); мч. Кои́нта (Кви́нта) Фригийского (ок. 283); мц. Луки́и девы и с нею мчч. Рикса (Авция), Анто́ния, Лукиа́на, Иси́дора, Дио́на, Диодо́ра (Дио́ра), Куто́ния, Ароно́са, Ка́пика и Сату́ра (301).

Прмч. Евфи́мия (Любовичева), иеромонаха (1931); прмч. Фео́дора (Богоявленского), иеромонаха (1943).

Икон Божией Матери: Казанская (Богородско-Уфимская) (1621).

Собору Радонежских святых

Тропарь, глас 4:

Днесь све́тло пра́зднуем, ве́рнии лю́дие,/ пресла́вныя Тро́ицкия оби́тели торжество́:/ се бо ве́лий собо́р святы́х чудотво́рцев Ра́донежских,/ я́ко ди́вныя пти́цы небе́сныя,/ явля́ет нам Це́рковь Росси́йская,/ стезя́ми честна́го их жития́ ше́ствовати всех призыва́ющи,/ к ни́мже, с ве́рою и любо́вию притека́юще, воззове́м:/ моли́теся о нас ко Пресвяте́й Тро́ице,/ преподо́бнии отцы́ на́ши с Богоно́сным а́ввою Се́ргием,/ мир ми́рови дарова́ти// и душа́м на́шим ве́лия ми́лости.

Кондак, глас 8:

Прииди́те, вси концы́ оте́чества на́шего,/ просла́вим святы́й лик уго́дников Ра́донежских,/ я́ко зве́зды, украси́вших не́бо церко́вное по́двиги земна́го жи́тельства,/ тех бо предста́тельством те́плым ко Го́споду/ мно́гия нам ми́лости Его́ низпосыла́ются,/ бе́дствия отгоня́ются и злы́я стра́сти укроща́ются./ И́хже всесвяту́ю па́мять ны́не пра́зднующе, та́ко возопии́м:/ ра́дуйтеся, Се́ргие и Ни́коне и вси Ра́донежстии чудотво́рцы,// усе́рднии служи́телие Живонача́льныя Тро́ицы.

Молитва:

О, преподо́бнии и Богоно́снии отцы́ на́ши Се́ргие, Ни́коне и вси Ра́донежстии святи́и во оби́тели Животворя́щия Тро́ицы благоле́пно процве́тшии и в земли́ Росси́йстей пресла́вно возсия́вшии! Я́ко лучи́ многосве́тлыя Со́лнца пра́вды, Христа́ Жизнода́вца, во оте́честве на́шем вы у́бо яви́стеся, све́том благода́ти Боже́ственныя чуде́сне ду́ши правосла́вных озари́вше, наста́вите у́бо и вразуми́те нас, в ле́ности су́щих, на путь пра́вды жи́зни ве́чныя. Внемли́те гла́су моле́ния на́шего, да испо́лним, я́ко раби́ благоразу́мнии, вся повеле́нная нам Го́сподем на́шим Иису́сом Христо́м. И ны́не, в день всесвяты́я па́мяти ва́шея и прославле́ния во оби́тели сей, мо́лим вас приле́жно, святи́и уго́дницы Бо́жии, на́ши те́плии предста́телие пред Престо́лом Святы́я Тро́ицы и хода́таи усе́рднии, да испроси́те нам, гре́шным и недосто́йным рабо́м, вели́кия и бога́тыя ми́лости Бо́жия, да прии́дем вси в позна́ние и́стины, принося́ще плоды́ досто́йныя покая́ния, и́мже обря́щем благода́ть Всесвята́го Ду́ха. О, до́брии наста́вницы на́ши и моли́твенницы ко Го́споду! Неусы́пно предста́тельствуйте о Це́ркви на́шей, да пребыва́ет при́сно в чистоте́ Правосла́вия и да свиде́тельствует непрело́жно в ми́ре сем о ве́чней и Боже́ственней Христо́вой и́стине, ю́же апо́столи святи́и утверди́ша и отцы́ Це́ркве невреди́му соблюдо́ша. Я́ко иму́ще дерзнове́ние ко Святе́й Тро́ице, неосла́бно бди́те в Небе́сных моли́твах ва́ших о правосла́внем оте́честве на́шем, о тишине́ и благосостоя́нии всего́ ми́ра, да вси, преуспева́юще в ве́ре, благоче́стно поживе́м и сподо́бимся неосужде́нно ста́ти одесну́ю Всеще́драго Бо́га, иде́же вы ра́дуетеся и весели́теся со все́ми, от ве́ка Ему́ угоди́вшими. Ами́нь.

Преподобному Сисою Великому

Тропарь, глас 2:

Плотски́я стра́сти умертви́в воздержа́нием,/ ми́ру распя́лся еси́/ и, в пусты́ни живы́й, всех по́хотей отсече́нием/ А́нгел земны́й и Небе́сный челове́к показа́лся еси́,/ сего́ ра́ди тя, я́ко наста́вника и́ноком, пое́м, Сисо́е о́тче наш, и про́сим:// моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 4:

Подвиза́вся, А́нгел на земли́ ви́ден был еси́,/ озаря́яй, преподо́бне, помышле́ния ве́рных Богозна́меньми всегда́.// Те́мже тя ве́рою, Сисо́е, почита́ем.

Преподобному Сисою, схимнику Печерскому

Тропарь, глас 1:

Пусты́нный жи́тель, и в телеси́ А́нгел,/ и чудотво́рец яви́лся еси́, Богоно́се о́тче наш Сисо́е,/ посто́м, бде́нием, моли́твою Небе́сная дарова́ния прии́м,/ исцеля́еши неду́жныя и ду́ши ве́рою притека́ющих ти./ Сла́ва Да́вшему тебе́ кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,// сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

Кондак, глас 1:

Сисо́е чу́дне,/ на стра́сти вельми́ подвиза́выйся/ и посто́м и нощны́ми моли́твами сия́ успи́вый,/ благода́ть от Христа́ прия́л еси́/ в страсте́х бе́дствующим посо́бствовати.// Тем и на́ша стра́сти пло́ти и ду́ха исцели́, мо́лимся.

Праведной Иулиании деве, княжне Ольшанской

Тропарь, глас 2:

Де́вства добро́тами преочище́на/ и целому́дрия цветы́ венча́вшися,/ Богоблаже́нная де́во Иулиани́е,/ яви́лася еси́ ми́ру в нетле́ннем телеси́ твое́м,/ исто́чник исцеле́ний и даро́в духо́вных подаю́щи всем к тебе́ притека́ющим,/ и ны́не, я́ко свеща́ те́плая, благода́ти еле́ем возжже́нная,/ предстоя́щи Престо́лу Го́спода и Жениха́ твоего́ Небе́снаго,/ Того́ моли́, де́во чи́стая,/ изба́вити нас от вся́каго зла,// чту́щих па́мять твою́ ве́рою и любо́вию.

Кондак, глас 8:

Храм Бо́жий одушевле́нный,/ де́вственною чистото́ю благоукра́шенный,/ ве́мы тя, свята́я и пра́ведная де́во, княжно́ Иулиани́е,/ те́мже, с лю́бовию пра́зднующе/ святы́х твои́х моще́й обре́тение, мо́лим тя,/ изве́стная жела́ний на́ших хода́таице:/ принеси́ за нас моли́твы твоя́ ко Го́споду/ и от вся́ких бед свобожда́й нас/ предста́тельством твои́м у Престо́ла Всевы́шняго, да зове́м ти:// ра́дуйся, де́во свята́я Иулиани́е, неве́сто Христо́ва прекра́сная.

Молитва:

О, свята́я пра́ведная де́во Иулиани́е, княжно́ Ольша́нская, помо́щнице всем жа́ждущим спасе́ния и исцеле́ния от боле́зней душ и теле́с, принеси́ моли́твы ко Го́споду на́шему Иису́су Христу́ и Пречи́стей Его́ Ма́тери и Присноде́ве Мари́и за вся наро́ды Вели́кия, Ма́лыя и Бе́лыя Росси́и. Умоли́ Спаса́ на́шего, да обратя́тся вси лю́дие к ве́ре Правосла́вней, да укрепя́т любо́вь взаи́мную и духо́вное еди́нство. Ты, му́драя де́во, ве́лию си́лу благода́ти Бо́жия в себе́ показа́вшая и в со́мне святы́х Пече́рских просла́вленная, укрепи́ испове́дников ве́ры Правосла́вныя, пода́ждь им тве́рдость и му́жество, обрати́ заблу́дших к покая́нию и исправле́нию, сохрани́ всю страну́ на́шу от гла́да, тру́са, пото́па, огня́, междоусо́бныя бра́ни и от всех враго́в ви́димых и неви́димых. О, свята́я а́гнице Бо́жия, я́ко име́яй дар мно́зи боле́зни цели́ти и от ко́зней враго́в огражда́ти, исцели́ у́бо на́ша страсти́ душе́вныя и облегчи́ тя́жкия боле́зни теле́сныя, отра́ду в скорбе́х да́руй и изба́ви нас от вся́ких бед и напа́стей. При́зри на вся предстоя́щия честны́м твои́м моще́м и прося́щия твоея́ по́мощи се́рдцем сокруше́нным и ду́хом смире́нным, да принесе́м во всем житии́ на́шем плоды́ духо́вныя: любо́вь, бла́гость, милосе́рдие, ве́ру, кро́тость, воздержа́ние, да сподо́бимся жи́зни ве́чныя и да любо́вию твое́ю огражда́еми пое́м просла́вльшему тя Го́споду Иису́су Христу́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва и честь со Безнача́льным Его́ Отце́м и с Пресвяты́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.