Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2021

20 июля 2021 года - Вторник

Седмица 5-я по Пятидесятнице, глас 3

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Прп. Фомы́, иже в Малеи (X); прп. Ака́кия Синайского, о котором повествуется в Лествице (VI).

Прп. Евфроси́нии, в миру Евдоки́и, вел. кн. Московской (1407); Обре́тение мощей прп. Гера́сима Болдинского (2001); мчч. Перегри́на, Лукиа́на, Помпе́я, Иси́хия, Па́пия, Саторни́на и Ге́рмана (II); сщмч. Епикте́та, пресвитера, и прмч. Астио́на, монаха (290); сщмч. Ева́нгела, епископа Томского (Кюстенджийского) (III–IV); мц. Кириа́кии Никомидийской (IV).

Сщмч. Павла Чернышева, пресвитера (1918).

Икона Божией Матери: Влахернская (принесена в Россию в 1654 г.).

Преподобному Фоме, иже в Малеи

Тропарь, глас 1:

Свети́ла богосия́нная ми́ру/ и и́ноков одушевле́нныя зари́,/ Фома́ чудесы́, Ака́кий же послуша́нием,/ возсия́сте све́тло;/ сих, я́ко иму́щих дерзнове́ние к Бо́гу,/ моли́твами во бра́нех посо́бствовати мо́лим,/ да про́сят от Христа́ Бо́га дарова́ти проще́ние согреше́ний// чту́щим их святу́ю па́мять.

Кондак, глас 4:

Ве́лию побе́ду му́жески показа́л еси́,/ отону́дуже Боже́ственною любо́вию разгоре́вся,/ царя́ тле́ннаго и вся кра́сная преоби́дел еси́,/ на горе́ Мале́стей вселе́ние соверши́в,/ от нея́же в Небе́сная/ возше́л еси́ к Царю́ царе́й, Фомо́,// моли́ непреста́нно о всех нас.

Преподобному Акакию Синайскому

Тропарь, глас 8:

В тебе́, о́тче, изве́стно спасе́ся, е́же по о́бразу:/ прии́м бо крест, после́довал еси́ Христу́,/ и де́я учи́л еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней.// Те́мже и со а́нгелы сра́дуется, преподо́бне Ака́кие, дух твой.

Кондак, глас 2:

Мир оста́вль, Христу́ после́довал еси́ от младе́нства,/ прему́дре Ака́кие преподо́бне,/ Того́ подража́я во́льное смире́ние,/ низве́ргл еси́ го́рдостнаго мучи́теля,// моли́ непреста́нно о всех нас.

Преподобной Евфросинии, в миру Евдокии, княгине Московской

Тропарь, глас 8:

По земне́м вдовстве́ Небе́сному Жениху́ себе́ уневе́стивши/ и в кня́жестем чеpто́зе подви́жнически пожи́вши,/ по́слежде и чеpто́г, и чад твои́х/ Бо́га pа́ди оста́вила еси́, пpеподо́бная Евфpоси́ние,/ и вше́дши во оби́тель, тобо́ю созда́нную,/ во и́ночестем о́бpазе мно́ги по́двиги показа́ла еси́,/ и свято́е твое́ житие́ по благода́ти Бо́жией блаже́нною кончи́ною увенча́ла еси́./ И ны́не, пpедстоя́щи Хpисту́ Бо́гу,// моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 2:

Вся кра́сная ми́ра сего́, я́ко су́етная презре́вши,/ и те́ло твое́ посто́м и бде́нием изнури́вши,/ непреста́нными моли́твами Бо́гу угоди́ла еси́,/ преподо́бная Евфроси́ние,/ и, дар исцеле́ний от Него́ прия́ти сподо́бльшися,/ слепо́му прозре́ние, и мно́гим неду́жным исцеле́ние дарова́ла еси́./ Те́мже ра́достно взывае́м, глаго́люще:// сла́ва Бо́гу, прославля́ющему святы́я Своя́.

Молитва:

О, преподо́бная княги́не Евфроси́ние, до́брая в жена́х подви́жнице, прехва́льная уго́днице Христо́ва! Приими́ моле́ние о нас, недосто́йных, с ве́рою и любо́вию к тебе́ припа́дающих, и те́плым к Бо́гу хода́тайством испроси́ гра́ду Москве́ и лю́дем от бед и напа́стей сохране́ние, споспеше́ствуй, я́ко чадолюби́вая ма́ти, ча́дом, тобо́ю собра́нным, понести́ и́го Христо́во во благоду́шии и терпе́нии и до́бре подвиза́тися ко исправле́нию жития́ своего́, е́же ко спасе́нию; в ми́ре благоче́стно живу́щим испроси́ у Го́спода в ве́ре тве́рдость, во благоче́стии преспе́яние и всем, с ве́рою прибега́ющим к тебе́ и твоея́ прося́щим по́мощи и заступле́ния, подава́й всегда́ неду́гов исцеле́ние, в ско́рбех утеше́ние и во всем житии́ благопоспеше́ние, наипа́че же умоли́ Го́спода в ми́ре и покая́нии земно́е житие́ преити́ нам, мыта́рств го́рьких и мук ве́чных изба́витися и Ца́рство Небе́сное твои́м хода́тайством получи́ти, иде́же ты со все́ми святы́ми Го́споду предстои́ши, да всегда сла́вим Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и в безконе́чныя ве́ки. Ами́нь.

Преподобному Герасиму, Болдинскому чудотворцу

Тропарь, глас 4:

Боже́ственною любо́вию от ю́ности своея́ распаля́емь, преподо́бне, ми́р и вся́ я́же в ми́ре оста́вил еси́, в пусты́ню всели́лся еди́н. И в не́й собра́л еси́ учени́к мно́жество на Бо́жие славосло́вие, в моли́твах и в посте́ и в труда́х свои́х оби́телях до́бре подвиза́лся во вре́менней жи́зни. И ны́не не оста́ви посеща́я ча́д свои́х, о́тче Гера́симе, моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 2:

Я́ко преоби́дев тле́нная и до́лу влеку́щее мудрова́ние, ве́сь Христо́в бы́в и Того́ честны́й кре́ст на ра́мо взе́м, после́довал Ему́ невозвра́тно, в моли́твах и посте́х бы́х, де́лех же и злострада́ниях, о́браз бы́в свои́м ученико́м: но я́ко име́я дерзнове́ние ко Святе́й Тро́ице, моли́ся, блаже́нне, я́ко да свято́е успе́ние твое́ пра́зднующе вопие́м: ра́дуйся преподо́бне Гера́симе, о́тче на́ш.

Молитва:

О, до́бре на́ш па́стырю и Богому́дрый нача́льниче, преподо́бне о́тче Гера́симе, услы́ши на́с моля́щихся тебе́ и призыва́ющих в по́мощь ско́рое предста́тельство твое́. Ви́ждь на́с гре́шных в толи́цех обстоя́ниих су́щих, ви́ждь на́с немощны́х отвсю́ду уловля́емых, вся́каго бла́га лише́нных, и умо́м от малоду́шия помраче́нных; потщи́ся уго́дниче Бо́жий, не оста́вити на́с в грехо́вном плену́ бы́ти, да не бу́дем в ра́дость враго́м на́шим и не у́мрем в лука́вых дея́ниих на́ших. Моли́ о на́с, недосто́йных, Спа́са Го́спода, Ему́же ты́ со безпло́тными ли́ки предстои́ши: ми́лостива к на́м сотвори́ Соде́теля на́шего в ны́нешнем ве́це и в бу́дущем, да не возда́ст на́м по де́лом на́шим и по нечистоте́ серде́ц на́ших, но по Свое́й бла́гости возда́ст на́м: на твое́ бо хода́тайство упова́я и твои́м предста́тельством хва́лимся, твое́ заступле́ние на по́мощь призыва́ем и к цельбоно́сным моща́м твои́м припа́дая недосто́йнии, исцеле́ния про́сим: изба́ви на́с уго́дниче Христо́в от злы́х находя́щих на на́с, и укроти́ во́лны страсте́й и бе́д, восстаю́щих на на́с, да ра́ди святы́х твои́х моли́тв не обы́мет на́с напа́сть и не погря́знем в пучи́не грехо́вней, и в ти́не страсте́й на́ших. Моли́ преподо́бне о́тче Гера́симе Христа́ Бо́га на́шего, да пода́ст на́м ми́рное жи́тельство, оставле́ние грехо́в, а душа́м на́шим спасе́ние и ве́лию ми́лость.