Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2020

18 июля 2020 года - Суббота

Седмица 6-я по Пятидесятнице, глас 4

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Прп. Афана́сия, игумена Афонского (1000); Обре́тение честных мощей прп. Се́ргия, игумена Радонежского, всея России чудотворца (1422).

Мцц. А́гнии (А́нны) девы и Кири́ллы (Кипри́ллы) Киринейской (304); прп. Лампа́да Иринопольского (X).

Сщмч. Генна́дия Здоровцева, пресвитера, прмцц. вел. кн. Елисаветы и инокини Варва́ры (Яковлевой) (1918); исп. Агапи́та (Таубе), монаха (1936).

Икона Божией Матери: «Экономисса» («Домостроительница»).

Преподобному Афанасию Афонскому

Тропарь, глас 3:

Е́же во пло́ти житию́ твоему́/ удиви́шася а́нгельстии чи́ни:/ ка́ко с те́лом к неви́димым спле́тением изше́л еси́, присносла́вне,/ и уязви́л еси́ де́монския полки́./ Отону́дуже, Афана́сие,/ Христо́с тебе́ воздаде́ бога́тыми дарова́ньми:/ сего́ ра́ди, о́тче, моли́// спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 8:

Я́ко невеще́ственных суще́ств зри́теля изря́дна,/ и де́ятельна сказа́теля всеи́стинна,/ взыва́ет тя ста́до твое́, Богоглаго́льниче:/ не оскуде́й моля́ о рабе́х твои́х,/ изба́витися напа́стей и обхожде́ний, вопию́щим ти́:// ра́дуйся, о́тче Афана́сие.

Молитва:

Преподо́бне о́тче Афана́сие, изря́дный уго́дниче Христо́в и вели́кий Афо́нский чудотво́рче! Во дни земна́го жития́ твоего́ мно́гия на путь пра́вый наста́вивый и в Ца́рствие Небе́сное му́дре руководи́вый, ско́рбныя уте́шивый, па́дающим пода́вый ру́ку по́мощи и всем любе́зен, ми́лостив и сострада́телен оте́ц бы́вый, ты ны́не, в Небе́сней пребыва́я све́тлости, наипа́че умно́жавши любо́вь твою́ к нам, немощны́м, в мо́ри жите́йстем разли́чие бе́дствующим, искуша́емым ду́хом зло́бы и страстьми́ свои́ми, вою́ющими на дух. Сего́ ра́ди смире́нно мо́лим тя, святы́й о́тче: по да́нней тебе́ от Бо́га благода́ти помози́ нам твори́ти во́лю Госпо́дню в простоте́ се́рдца и смире́нии, искуше́ния же вра́жия победи́ти и свире́пое страсте́й мо́ре изсуши́ти, да та́ко немо́кренно пре́йдем жите́йскую пучи́ну и предста́тельством твои́м ко Го́споду сподо́бимся дости́гнути обетова́ннаго нам Ца́рствия Небе́снаго, сла́вяще Безнача́льную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобному Сергию, игумену Радонежскому

Тропарь, глас 8:

От ю́ности восприя́л еси́ Христа́ в души́ твое́й, преподо́бне/ и па́че всего́ вожделе́л еси́ мирска́го мяте́жа уклони́тися:/ му́жески в пусты́ню всели́лся еси́,/ и ча́да послуша́ния в ней, плоды́ смире́ния, возрасти́л еси́./ Тем, быв Тро́ице вселе́ние,/ чудесы́ твои́ми всех просвети́л еси́, приходя́щих к тебе́ ве́рою,/ и исцеле́ния всем подая́ оби́льно.// О́тче наш Се́ргие, моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 8:

Днесь я́ко со́лнце пресве́тло,/ возсия́вше от земли́, честны́я мо́щи твоя́ нетле́нны обрето́шася,/ я́ко благоуха́нный цвет, мно́жеством чуде́с сия́юще,/ и всем ве́рным источа́юще разли́чная исцеле́ния,/ и веселя́ще избра́нное твое́ ста́до,/ е́же му́дре собра́в, до́бре па́ствил еси́./ О ни́хже и ны́не Тро́ице предстои́ши, моля́ся,/ и во́инству победи́тельная на враги́ дарова́ти да вси́ вопие́м ти:// ра́дуйся, Се́ргие Богому́дре.

Молитва:

О, свяще́нная главо́, преподо́бне и Богоно́сне о́тче наш Се́ргие, моли́твою твое́ю, и ве́рою и любо́вию, я́же к Бо́гу, и чистото́ю се́рдца, еще́ на земли́ во оби́тель Пресвяты́я Тро́ицы ду́шу твою́ устро́ивый, и а́нгельскаго обще́ния и Пресвяты́я Богоро́дицы посеще́ния сподо́бивыйся, и дар чудоде́йственныя благода́ти прие́мый, по отше́ствии же твое́м от земны́х наипа́че к Бо́гу прибли́живыйся, и Небе́сныя си́лы приобщи́выйся, но и от нас ду́хом любве́ своея́ не отступи́вый, и честны́я твоя́ мо́щи, я́ко сосу́д благода́ти по́лный и преизлива́ющийся, нам оста́вивый! Ве́лие име́я дерзнове́ние ко Всеми́лостивому Влады́це, моли́ спасти́ рабы́ Его́, су́щей в тебе́ благода́ти Его́ ве́рующия и к тебе́ с любо́вию притека́ющия. Испроси́ нам от великодарови́таго Бо́га на́шего вся́кий дар, всем и коему́ждо благопотре́бен, ве́ры непоро́чны соблюде́ние, градо́в на́ших утвержде́ние, ми́ра умире́ние, от гла́да и па́губы избавле́ние, от наше́ствия иноплеме́нных сохране́ние, скорбя́щим утеше́ние, неду́гующим исцеле́ние, па́дшим возставле́ние, заблу́дшим на путь и́стины и спасе́ния возвраще́ние, подвиза́ющимся укрепле́ние, благоде́лающим в дела́х благи́х преспе́яние и благослове́ние, младе́нцем воспита́ние, ю́ным наставле́ние, неве́дущим вразумле́ние, сирота́м и вдови́цам заступле́ние, отходя́щим от сего́ вре́менного жития́ к ве́чному благо́е уготовле́ние и напу́тствие, отше́дшим блаже́нное упокое́ние, и вся ны споспешеству́ющими твои́ми моли́твами сподо́би в день Стра́шнаго суда́ шу́ия ча́сти изба́витися, десны́я же страны́ о́бщники бы́ти и блаже́нный о́ный глас Влады́ки Христа́ услы́шати: прииди́те, благослове́ннии Отца́ Моего́, насле́дуйте угото́ванное вам Ца́рствие от сложе́ния ми́ра. Ами́нь.

Преподобномученице великой княгине Елисавете

Тропарь, глас 1:

Смире́нием досто́инство кня́жеское сокры́вши,/ богому́драя Елисаве́то,/ сугу́бым служе́нием Ма́рфы и Мари́и/ Христа́ почти́ла еси́./ Милосе́рдием, терпе́нием и любо́вию себе́ предочи́стивши,/ я́ко же́ртва пра́ведная Бо́гу принесла́ся еси́./ Мы же, чту́ще доброде́тельное житие́ и страда́ния твоя́,/ я́ко и́стинную наста́вницу усе́рдно про́сим тя:/ свята́я му́ченице вели́кая княги́не Елисаве́то,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

Кондак, глас 2:

Вели́чие по́двига ве́ры кто пове́сть?/ Во глубине́ земли́, я́ко в раи́ све́тлости,/ страстоте́рпица вели́кая княги́ня Елисаве́та/ со А́нгелы во псалме́х и пе́ниих ра́довашеся/ и, убие́ние претерпева́ющи,/ о безбо́жных мучи́телех взыва́ше:/ Го́споди, прости́ им грех сей,/ не ве́дят бо, что творя́т./ Тоя́ моли́твами, Христе́ Бо́же,// поми́луй и спаси́ ду́ши на́ша.

Молитва:

О, святы́я новому́ченицы Росси́йския, вели́кая княги́не Елисаве́то и сестро́ ея́ кресто́вая пречестна́я иноки́не Варва́ро, ку́пно путь свой во мно́зех му́ках сконча́вшия, Ева́нгельския за́поведи де́лом во Оби́тели милосе́рдия соверши́вшия, ве́ры ра́ди Правосла́вныя подвиза́ющися до сме́рти в после́дняя времена́ сия́, и до́брый плод в терпе́нии страсте́й Христу́ прине́сшия! Моли́теся Ему́, я́ко победи́телю сме́рти, да утверди́т Це́рковь Ру́сскую Правосла́вную и оте́чество на́ше, кро́вию и страда́ньми новому́чеников искупле́нныя, и не даст в расхище́ние враго́м Росси́и достоя́ния на́шего. Се бо лука́вый враг вооружи́ся на ны, хотя́ нас погуби́ти в междоусо́бных бране́х, ско́рбех, нестерпи́мых печа́лех, боле́знех, ну́ждах и беда́х лю́тых. Умоли́те Го́спода низложи́ти вся немощны́я де́рзости их; ве́ру в сердца́х люде́й росси́йских укрепи́те, да егда́ на́йдет на ны испыта́ния час, му́жества дар восприи́мем ва́шими моли́твами, отве́ргшеся себе́ и взе́мше крест свой, после́дуем, Христу́, распина́юще плоть свою́ со страстьми́ и похотьми́. Сохрани́те нас от вся́каго зла, освяти́те пути́ жи́зни на́шея, да́руйте покая́ние нелицеме́рное, тишину́ и мир душа́м на́шим, испроси́те у Го́спода всем нам мыта́рств го́рьких и ве́чныя му́ки изба́витися и Небе́сному Ца́рствию насле́дники бы́ти со все́ми святы́ми, от ве́ка угоди́вшими Бо́гу, да ра́дующеся воздади́м хвалу́, честь и поклоне́ние Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Экономисса»

Тропарь, глас 4:

Предста́тельство стра́шное и непосты́дное,/ не пре́зри, Блага́я, моли́тв на́ших,/ Всепе́тая Богоро́дице, Ми́лостивая ве́рных Домострои́тельнице,/ утверди́ правосла́вных жи́тельство,/ спаси́ страну́ на́шу/ и всех правосла́вно живу́щих в ней защити́,// зане́ родила́ еси́ Бо́га, Еди́на Благослове́нная.

Молитва:

О, Пречи́стая Влады́чице Богоро́дице, Всечестнейшая на́ша Ма́ти Игу́мение все́х правосла́вных святы́х оби́телей и́ноческаго жития́, во Святе́й Горе́ Афо́нстей и по все́й вселе́нней су́щих! Приими́ смире́нная моле́ния на́ша и принеси́ я́ ко всеще́дрому Бо́гу на́шему, да спасе́т души́ на́ша Свое́ю благода́тию. Воззри́ на ны́ милосердным Твои́м о́ком и соверши́ Сама́ о Го́споде на́ше спасе́ние, поне́же без ми́лости Спа́са на́шего и Твоего́ свята́го о на́с хода́тайства не возмо́жем окая́ннии соверши́ти своего́ спасе́ния, я́ко окаляхом житие́ на́ше в суетах мирски́х, и́бо вре́мя прибли́жися жа́твы Христо́вы и де́нь Стра́шнаго Суда́ приспе́. Мы́ же, окая́ннии, погиба́ем в бе́здне грехо́вней нераде́ния ра́ди на́шего, по рече́нному от святы́х отце́в, первонача́льников а́нгельскаго во пло́ти жития́, я́ко после́днии мона́си нераде́нием жития́ своего́ уподобятся мирски́м челове́ком, е́же и сбы́ся дне́сь, и́бо после́днее и́ночество на́ше плавает житие́м свои́м в мо́ри жите́йском, посреде́ вели́кия бу́ри и непогоды, и́бо на́ша святы́я оби́тели во прасе пребыва́ют, грехо́в бо ра́ди на́ших всепра́ведный Судия́ Госпо́дь на́ш Иису́с Христо́с та́ко благоволи́, мы́ же, недосто́йнии, не и́мамы, где́ главы́ подклони́ти. О, сладча́йшая на́ша Ма́ти Игу́мение! Собери́ ны́, разсеянное ста́до Христо́во, воеди́но и спаси́ правосла́вное мона́шество после́дняго ве́ка сего́, и все́х правосла́вных христиа́н сподо́би ра́йския жи́зни со а́нгелы и все́ми святы́ми во Ца́рствии Христа́ Бо́га на́шего, Ему́же че́сть и сла́ва, со Безнача́льным Его́ Отце́м и со Пресвяты́м, Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом во ве́ки веко́в. Ами́нь.