Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2021

16 мая 2021 года - Воскресенье

Неделя 3-я по Пасхе, свв. жен-мироносиц, глас 2

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Мч. Тимофе́я, чтеца и мц. Ма́вры (ок. 286); Святых жен-мироносиц: Мари́и Магдалины, Мари́и Клеоповой, Саломи́и, Иоа́нны, Ма́рфы и Мари́и, Суса́нны и иных; прп. Феодо́сия, игумена Киево-Печерского (1074); прп. Петра, чудотворца, епископа Аргосского (X); прпп. Иулиа́нии (1393) и Евпра́ксии (1394), Московскихправв. Ио́сифа Аримафейского и Никоди́ма (переходящее празднование в Неделю 3-ю по Пасхе).

Свт. Феофа́на, митрополита Перифеорийского (после 1353), блгв. Тама́ры, царицы Грузинской (переходящее празднование в Неделю мироносиц).

Сщмч. Николая Беневоленского, пресвитера (1941).

Икон Божией Матери: «Успение» Киево-Печерская (1073); Печерская (с предстоящими Антонием и Феодосием) (1085); Печерская-Нерукотворенная; Свенская (Печерская) (1288); Яскинская-Печерская.

Недели Мироносиц

Тропарь, глас 2:

Егда́ снизше́л еси́ к сме́рти, Животе́ Безсме́ртный, / тогда́ ад умертви́л еси́ блиста́нием Божества́; / егда́ же и уме́ршия от преиспо́дних воскреси́л еси́, / вся Си́лы Небе́сныя взыва́ху: / Жизнода́вче, Христе́ Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Слава: Благообра́зный Ио́сиф, / с Дре́ва снем Пречи́стое Те́ло Твое́, / плащани́цею чи́стою обви́в, и благоуха́ньми, / во гро́бе но́ве, закры́в, положи́, / но тридне́вен воскре́сл еси́, Го́споди, / подая́й ми́рови ве́лию ми́лость.

И ныне: Мироно́сицам жена́м, при гро́бе предста́в А́нгел, вопия́ше: / ми́ра ме́ртвым суть прили́чна, / Христо́с же истле́ния яви́ся чуждь. / Но возопи́йте: воскре́се Госпо́дь, / подая́й ми́рови ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 2:

Ра́доватися мироно́сицам повеле́л еси́, / плачь прама́тере Е́вы утоли́л еси́ / воскресе́нием Твои́м, Христе́ Бо́же, / апо́столом же Твои́м пропове́дати повеле́л еси́: / Спас воскре́се от гро́ба.

Равноапостольной Марии Магдалине, мироносице

Тропарь, глас 1:

Христу́, нас ра́ди от Де́вы ро́ждшемуся,/ честна́я Магдали́но Мари́е, после́довала еси́,/ Того́ оправда́ния и зако́ны храня́щи./ Те́мже днесь всесвяту́ю твою́ па́мять пра́зднующе,/ грехо́в разреше́ние// моли́твами твои́ми прие́млем.

Кондак, глас 3:

Предстоя́щи, пресла́вная, у Креста́ Спа́сова со ины́ми мно́гими,/ и Ма́тери Госпо́дни состра́ждущи, и сле́зы точа́щи,/ сие́ в похвалу́ приноша́ше глаго́лющи:/ что сие́ есть стра́нное чу́до?/ Содержа́й всю тварь, пострада́ти изво́ли.// Сла́ва держа́ве Твое́й.

Молитва Марии Магдалине:

О, свята́я мироно́сице и всехва́льная равноапо́стольная Христо́ва учени́це Магдали́но Мари́е! К тебе́, я́ко ве́рней и мо́щней о нас к Бо́гу хода́таице, гре́шнии и недосто́йнии, ны́не усе́рдно прибега́ем и в сокруше́нии серде́ц на́ших мо́лимся. Ты в житии́ свое́м стра́шныя ко́зни бесо́вския испыта́ла еси́, но благода́тию Христо́вою я́вно тех свободи́лася еси́, и нас моли́твами твои́ми от се́ти бесо́вския изба́ви, да вы́ну во всем житии́ на́шем де́лом, сло́вом, мы́слию и та́йными помышле́нии серде́ц на́ших ве́рно послу́жим еди́ному Свято́му Влады́це Бо́гу, я́коже Тому́ обеща́лися есмы́. Ты па́че всех благ земны́х сладча́йшаго Го́спода Иису́са возлюби́ла еси́ и Тому́ чрез все житие́ до́бре после́довала еси́, Боже́ственными уче́нии Его́ и благода́тию не то́кмо свою́ ду́шу пита́ющи, но и мно́жество люде́й от тьмы язы́ческия ко Христу́ чу́дному све́ту приводя́щи; то ве́дуще, про́сим тя: испроси́ нам у Христа́ Бо́га благода́ть просвеща́ющую и освяща́ющую, да, е́ю осеня́еми, преуспева́ем в ве́ре и благоче́стии, в по́двизех любве́ и самоотверже́ния, да неле́ностно тщи́мся служи́ти бли́жним в их ну́ждах духо́вных и теле́сных, па́мятующе приме́р твоего́ человеколю́бия. Ты, свята́я Мари́е, бо́дренно благода́тию Бо́жиею протекла́ еси́ житие́ на земли́ и ми́рно отшла́ еси́ во оби́тели Небе́сныя, моли́ Христа́ Спа́са, да моли́твами твои́ми сподо́бит нас непреткнове́нно соверши́ти стра́нствие на́ше в сей юдо́ли пла́ча и в ми́ре и покая́нии сконча́ти живо́т наш, да та́ко и в свя́тости на земли́ пожи́вше, ве́чныя блаже́нныя жи́зни на Небеси́ сподо́бимся и та́мо с тобо́ю и все́ми святы́ми вку́пе вы́ну восхва́лим Тро́ицу Неразде́льную, воспои́м Еди́но Божество́, Отца́ и Сы́на и Ду́ха Всесвята́го, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Праведным Маpфе и Маpии Вифинским

Тропарь, глас 3:

Пpа́веднаго Ла́заpя Боголюби́выя се́стpы,/ Ма́pфо и Маpи́е пpесла́вныя,/ чи́стым се́pдцем Хpиста́ в житии́ ва́шем возлюби́ли есте́,/ миpоно́сиц взе́мше чин,/ и Его́, я́ко Сы́на Бо́жия, безбоя́зненно испове́дали есте́,/ сего́ pа́ди ны́не во оби́телех Отца́ Небе́снаго/ со А́нгелы и все́ми святы́ми сла́вно ца́pствуете./ Умоли́те, Его́же возлюби́ли есте́,/ и нам, гpе́шным, в ве́pе и любви́ Хpисто́вой утвеpди́тися// и Ца́pствия Небе́снаго сподо́битися.

Молитва праведным Маpфе и Маpии Вифинским:

О, святы́я и всехва́льныя учени́цы Христо́вы, Боголюби́выя Ма́рфо и Мари́е! Умоли́те возлю́бленнаго ва́ми и вас возлюби́вшаго Сладча́йшаго Иису́са, Его́же вы испове́дали есте́, Христа́, Сы́на Бо́жия, да даст и нам, гре́шным, грехо́в оставле́ние, в ве́ре пра́вой нелицеме́рное и тве́рдое стоя́ние. Всели́те в сердца́ на́ша дух стра́ха Бо́жия, смире́ннаго на Бо́га упова́ния, терпе́ния и к бли́жним милосе́рдия. Изба́вите нас моли́твами ва́шими от искуше́ний жите́йских, бед и напа́стей, да, ти́хое и ми́рное житие́ пожи́вше зде, с по́мыслы непоро́чными и се́рдцем чи́стым, с дерзнове́нием ве́ры и упова́ния предста́нем на о́ный Стра́шный Суд и, до́брый отве́т на нем возда́вше, ра́дости ве́чныя в Ца́рствии Небе́снем сподо́бимся. Ами́нь.

Благоверной Тамаре, царице Грузинской

Тропарь, глас 8:

Вы́шния красоты́ жела́я,/ ни́жния сла́сти теле́сныя дале́че от себе́ отгна́ла еси́/ и, в черто́зе ца́рском пребыва́ющи,/ а́нгельское житие́ препровожда́ла еси́,/ цари́це Тама́ро блаже́нная,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 4:

Во святы́х ди́вная,/ Иве́рии свети́ло,/ благове́рная цари́це Тама́ро,/ на гора́х высо́ких хра́мы воздви́гшая,/ да в них моле́ния возсыла́ют ко Го́споду,/ мольба́ми твои́ми кре́пость дарова́вшая во́ем христолюби́вых люде́й страны́ И́верския,/ десни́цею же свое́ю по́лчища ага́рянская низпрове́ргшая,/ моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Молитва благоверной Тамаре, царице Грузинской:

О, свята́я вели́кая благове́рная цари́це Тама́ро! Мы́, гре́шнии (имяре́к) и смире́ннии, я́ко к те́плой защи́тнице и ско́рой помо́щнице усе́рдно прибега́ем, прося́ще по́мощи и заступле́ния в бе́здне бе́д погружа́емых, и́же на вся́к де́нь и ча́с на́м от челове́к лука́вых приключа́ющихся, и разли́чными боле́зньми одержи́мых, да твои́м заступле́нием, ко́ль вели́кое дерзнове́ние к Бо́гу име́еши, помоли́сь о на́с в печа́лех, ну́ждах и напа́стех су́щих, и заступи́ на́с от все́х враго́в ви́димых и неви́димых, наипа́че же от бесо́вских ко́зней и хи́тростей, на́глых нападе́ний и льсти́вых подступов, да не бу́дем и́м в поруга́ние и посмея́ние, и твое́ю кре́пкою по́мощию и́х от на́с отгони́, я́коже отгна́ла от страны́ И́верстей и ве́рную любо́вь к Бо́гу в сердца́х на́ших утверди́ и досто́йну соде́лай. Егда́ же приспе́ет на́ше от вре́меннаго сего́ жития́ отше́ствие и к ве́чности переселе́ние, ско́ро в по́мощь на́м предста́ни, и от наси́лий вра́жиих свободи́, я́ко име́еши жи́знь ве́чную, и приведи́ сердца́ на́ша к и́стинному покая́нию, да и мы́ нескве́рными усты́ и чи́стой со́вестию предста́нем Пресвяте́й Тро́ице, прославля́я и воспева́я Ю́, со все́ми святы́ми в безконе́чныя ве́ки. Ами́нь.

Преподобному Феодосию, игумену Киево-Печерскому

Тропарь, глас 8:

Возвы́сився на доброде́тель,/ измла́да возлюби́в мона́шеское житие́,/ к жела́нию до́блественне дости́г, всели́лся еси́ в пеще́ру,/ и, украси́в житие́ твое́ поще́нием и све́тлостию,/ в моли́твах, я́ко безпло́тен, пребыва́л еси́,/ в Росси́йстей земли́, я́ко све́тлое свети́ло, проси́яв, о́тче Феодо́сие,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 3:

Звезду́ Росси́йскую днесь почти́м,/ от восто́ка возсия́вшую и на за́пад прише́дшую,/ всю бо страну́ сию́ чудесы́ и добро́тою обогати́вшу и вся ны/ соде́янием и благода́тию мона́шескаго уста́ва,// блаже́ннаго Феодо́сия.

Молитва преподобному Феодосию, игумену Киево-Печерскому:

О, свяще́нная главо́, А́нгеле земны́й и челове́че Небе́сный, преподо́бне и Богоно́сне о́тче наш Феодо́сие, изря́дный слуго́ Пресвяты́я Богоро́дицы, во и́мя Ея́ свято́е оби́тель пречу́дну на гора́х Пече́рских сооруди́вый, и в ней чуде́с мно́жеством просия́вый! Мо́лим тя со усе́рдием мно́гим, моли́ся за нас ко Го́споду Бо́гу, и испроси́ от Него́ вели́кия и бога́тыя ми́лости: ве́ру пра́ву, наде́жду спасе́ния несомне́нну, любо́вь ко всем нелицеме́рну, благоче́стие непоколеби́мое, душ и теле́с здра́вие, жите́йских потре́б дово́льство, и да не во зло обрати́м блага́я, да́руемая нам от щедрода́тельныя Его́ десни́цы, но в сла́ву и́мени Его́ свята́го, и во спасе́ние на́ше. Сохрани́, уго́дниче Бо́жий, предста́тельством твои́м святы́м страну́ на́шу, Це́рковь Православноросси́йскую, град твой, и Ла́вру твою́ невреди́мыми от вся́каго зла, и вся лю́ди притека́ющия на поклоне́ние к честно́му твоему́ гро́бу и пребыва́ющия во святе́й оби́тели твое́й, осени́ Небе́сным твои́м благослове́нием и от вся́ких зол и бед ми́лостивно изба́ви. Наипа́че же в час кончи́ны на́шея покажи́ нам многомо́щное твое́ покрови́тельство: да изба́вимся моли́твами твои́ми ко Го́споду вла́сти лю́таго мироде́ржца и сподо́бимся насле́дити Ца́рство Небе́сное. Яви́ нам, о́тче, благосе́рдие твое́ и не оста́ви нас си́рых и безпо́мощных, да вы́ну славосло́вим ди́внаго во святы́х Свои́х Бо́га, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, и твое́ свято́е заступле́ние, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Успение» Киево-Печерской

Тропарь, глас 4:

Днесь све́тло торжеству́ет Пече́рская оби́тель,/ и ра́дуется явле́нием о́браза Богома́тере/ безме́рный лик Пече́рских отце́в,/ с ни́миже и мы непреста́нно вопие́м:// ра́дуйся, Благода́тная, Пече́рская похвало́.

Кондак, глас 3:

Де́ва днесь неви́димо предстои́т в це́ркви/ и с ли́ки Пече́рских отце́в мо́лится о нас,/ благогове́йно велича́ющих Ея́ безме́рную ми́лость к ро́ду на́шему,/ я́вльшуюся в чу́дном о́бразе Ея́,// оби́тель Пече́рскую украша́ющем.

Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Успение» Киево-Печерской:

О, Пресвята́я и Пренепоро́чная Де́во Богоро́дице, на́ша Пече́рския похвало́ и украше́ние, покро́ве и заступле́ние, и́стинная Влады́чице избра́ннаго уде́ла Твоего́; приими́ на́с, недосто́йных рабо́в Твои́х, убо́гое моле́ние с ве́рою и любо́вию принося́щих пред чу́дным о́бразом Твои́м; да посети́ши ми́лостивно грехо́вное житие́ на́ше, просвеща́юще его́ све́том покая́ния, осени́ на́с, обремене́нных скорбьми́ мно́гими, Твое́ю небе́сною ра́достию, и сподо́би на́с при́сно сла́вити Тя́ в ми́ре и благоче́стии во оби́тели Пече́рстей, и зде́ без поро́ка преше́дше пу́ть жития́ на́шего, по́мощию Твое́ю дости́гнем ве́чнаго весе́лия во све́тлостех святы́х и Богоно́сных оте́ц на́ших Анто́ния и Феодо́сия и все́х преподо́бных Пече́рских, и еди́ными усты́ и се́рдцы воспое́м Тя́ и Предве́чнаго Сы́на Твоего́, со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м, Всеблаги́м, Животворя́щим и Единосу́щным Его́ Ду́хом во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Печерской»

Тропарь, глас 4:

Днесь све́тло торжеству́ет Пече́рская оби́тель,/ и ра́дуется явле́нием о́браза Богома́тере/ безме́рный лик Пече́рских отце́в,/ с ни́миже и мы непреста́нно вопие́м:// ра́дуйся, Благода́тная, Пече́рская похвало́.

Кондак, глас 3:

Де́ва днесь неви́димо предстои́т в це́ркви/ и с ли́ки Пече́рских отце́в мо́лится о нас,/ благогове́йно велича́ющих Ея́ безме́рную ми́лость к ро́ду на́шему,/ я́вльшуюся в чу́дном о́бразе Ея́,// оби́тель Пече́рскую украша́ющем.

Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Печерской»:

О, Пресвята́я и Пренепоро́чная Де́во Богоро́дице, на́ша Пече́рская похвало́ и украше́ние, держа́вный покро́ве свята́го ме́ста сего́, и́стинная Влады́чице избра́ннаго уде́ла Своего́. Приими́ нас, недосто́йных рабо́в Твои́х, убо́гое моле́ние, с ве́рою и любо́вию принося́щих пред чу́дным о́бразом Твои́м, да посети́ши ми́лостивно грехо́вное житие́ на́ше, просвеща́ющи его́ све́том покая́ния, осени́ нас, обремене́нных скорбьми́ мно́гими, Твое́ю Небе́сною ра́достию, сподо́би нас при́сно сла́вити Тя в ми́ре и благоче́стии на ме́сте святе́м сем, да, без поро́ка преше́дше путь жития́ на́шего, по́мощию Твое́ю дости́гнем ве́чнаго весе́лия во све́тлости святы́х и Богоно́сных оте́ц на́ших Анто́ния и Феодо́сия и всех преподо́бных Пече́рских и еди́ными усты́ и се́рдцы воспои́м Тя с Предве́чным Сы́ном Твои́м и Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м, Животворя́щим, Всеблаги́м и Единосу́щным Его́ Ду́хом во ве́ки веко́в. Ами́нь.