Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2020

16 мая 2020 года - Суббота

Седмица 4-я по Пасхе, глас 3

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Мч. Тимофе́я, чтеца и мц. Ма́вры (ок. 286); прп. Феодо́сия, игумена Киево-Печерского (1074); прп. Петра, чудотворца, епископа Аргосского (X); прпп. Иулиа́нии (1393) и Евпра́ксии (1394), Московских.

Свт. Феофа́на, митрополита Перифеорийского (после 1353); Собор новомучеников, в Бутове пострадавших (переходящее празднование в 4-ю субботу по Пасхе).

Сщмч. Николая Беневоленского, пресвитера (1941).

Икон Божией Матери: «Успение» Киево-Печерская (1073); Печерская (с предстоящими Антонием и Феодосием) (1085); Печерская-Нерукотворенная; Свенская (Печерская) (1288); Яскинская-Печерская.

Преподобному Феодосию, игумену Киево-Печерскому

Тропарь, глас 8:

Возвы́сився на доброде́тель,/ измла́да возлюби́в мона́шеское житие́,/ к жела́нию до́блественне дости́г, всели́лся еси́ в пеще́ру,/ и, украси́в житие́ твое́ поще́нием и све́тлостию,/ в моли́твах, я́ко безпло́тен, пребыва́л еси́,/ в Росси́йстей земли́, я́ко све́тлое свети́ло, проси́яв, о́тче Феодо́сие,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 3:

Звезду́ Росси́йскую днесь почти́м,/ от восто́ка возсия́вшую и на за́пад прише́дшую,/ всю бо страну́ сию́ чудесы́ и добро́тою обогати́вшу и вся ны/ соде́янием и благода́тию мона́шескаго уста́ва,// блаже́ннаго Феодо́сия.

Молитва преподобному Феодосию, игумену Киево-Печерскому:

О, свяще́нная главо́, А́нгеле земны́й и челове́че Небе́сный, преподо́бне и Богоно́сне о́тче наш Феодо́сие, изря́дный слуго́ Пресвяты́я Богоро́дицы, во и́мя Ея́ свято́е оби́тель пречу́дну на гора́х Пече́рских сооруди́вый, и в ней чуде́с мно́жеством просия́вый! Мо́лим тя со усе́рдием мно́гим, моли́ся за нас ко Го́споду Бо́гу, и испроси́ от Него́ вели́кия и бога́тыя ми́лости: ве́ру пра́ву, наде́жду спасе́ния несомне́нну, любо́вь ко всем нелицеме́рну, благоче́стие непоколеби́мое, душ и теле́с здра́вие, жите́йских потре́б дово́льство, и да не во зло обрати́м блага́я, да́руемая нам от щедрода́тельныя Его́ десни́цы, но в сла́ву и́мени Его́ свята́го, и во спасе́ние на́ше. Сохрани́, уго́дниче Бо́жий, предста́тельством твои́м святы́м страну́ на́шу, Це́рковь Православноросси́йскую, град твой, и Ла́вру твою́ невреди́мыми от вся́каго зла, и вся лю́ди притека́ющия на поклоне́ние к честно́му твоему́ гро́бу и пребыва́ющия во святе́й оби́тели твое́й, осени́ Небе́сным твои́м благослове́нием и от вся́ких зол и бед ми́лостивно изба́ви. Наипа́че же в час кончи́ны на́шея покажи́ нам многомо́щное твое́ покрови́тельство: да изба́вимся моли́твами твои́ми ко Го́споду вла́сти лю́таго мироде́ржца и сподо́бимся насле́дити Ца́рство Небе́сное. Яви́ нам, о́тче, благосе́рдие твое́ и не оста́ви нас си́рых и безпо́мощных, да вы́ну славосло́вим ди́внаго во святы́х Свои́х Бо́га, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, и твое́ свято́е заступле́ние, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Собору новомучеников, в Бутове пострадавших

Тропарь, глас 4:

Всу́е шата́ется богоотсту́пных собо́рище,/ на Христа́ возстае́т дре́вней лю́тостию,/ устреля́нием у́бо тщи́тся де́рзостне, христоно́сных в Бу́тове му́ченик одоле́ти,/ но всесла́вное те́х Серафи́мово во́инство,/ всеору́жие восприи́м Креста́,/ утвержда́ет ве́ру ре́вностию, упова́ние страстоте́рпчеством,// водворя́яся в Ца́рстве всепобежда́ющия любве́.

Кондак, глас 6:

Ру́сская Голго́фа Бу́тово-село́ показа́ся,/ я́ко дре́во спасе́ния воздви́гше Солове́цкий кре́ст,/ я́ко гро́б святы́й яви́вше пребезмо́лвныя рвы́ –// громогла́сныя свиде́телие страсте́й и воскресе́ния.

Молитва Собору новомучеников, в Бутове пострадавших:

О, святи́и бу́товстии му́ченицы и вси́ испове́дницы и новому́ченицы Це́ркве Ру́сския, во вся́ком во́зрасте и сосло́вии за Христа́ пострада́вшии, ве́рность Ему́ да́же до сме́рти свиде́тельствовавшии и вене́ц жи́зни от Него́ прия́вшии. Вы́ во дни́ гоне́ния лю́таго, зе́млю на́шу от безбо́жных пости́гшаго, на суди́щех, в заточе́ниих и про́пастех земны́х в го́рьких рабо́тах и вся́ких ско́рбных обстоя́ниих о́браз терпе́ния и непосты́днаго упова́ния му́жественно яви́ли есте́. Ны́не же в раи́ сла́дости наслажда́ющися, пред престо́лом Бо́жиим во сла́ве предстоите́ и при́сно хвалу́ и хода́тайство со а́нгелы и все́ми святы́ми Триеди́ному Бо́гу возно́сите. Сего́ ра́ди мы́ недосто́йнии мо́лим ва́с: святи́и сро́дницы на́ши, не забу́дите земна́го оте́чества ва́шего, грехо́м Ка́иного братоуби́йства, поруга́нием святы́нь, безбо́жием и на́шими беззако́нии отягче́ннаго. Умоли́те Го́спода Си́л, да утверди́т Це́рковь Свою́ непоколеби́му в ми́ре се́м многомяте́жном и лука́вом. Да возроди́т в земли́ на́шей ду́х ра́зума и благоче́стия, ду́х свя́тости и стра́ха Бо́жия, ду́х братолю́бия и ми́ра, да па́ки бу́дем мы́ ца́рское свяще́ние, ро́д Бо́жий, избра́нный и святы́й, при́сно с ва́ми сла́вящи Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Успение» Киево-Печерской

Тропарь, глас 4:

Днесь све́тло торжеству́ет Пече́рская оби́тель,/ и ра́дуется явле́нием о́браза Богома́тере/ безме́рный лик Пече́рских отце́в,/ с ни́миже и мы непреста́нно вопие́м:// ра́дуйся, Благода́тная, Пече́рская похвало́.

Кондак, глас 3:

Де́ва днесь неви́димо предстои́т в це́ркви/ и с ли́ки Пече́рских отце́в мо́лится о нас,/ благогове́йно велича́ющих Ея́ безме́рную ми́лость к ро́ду на́шему,/ я́вльшуюся в чу́дном о́бразе Ея́,// оби́тель Пече́рскую украша́ющем.

Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Успение» Киево-Печерской:

О, Пресвята́я и Пренепоро́чная Де́во Богоро́дице, на́ша Пече́рския похвало́ и украше́ние, покро́ве и заступле́ние, и́стинная Влады́чице избра́ннаго уде́ла Твоего́; приими́ на́с, недосто́йных рабо́в Твои́х, убо́гое моле́ние с ве́рою и любо́вию принося́щих пред чу́дным о́бразом Твои́м; да посети́ши ми́лостивно грехо́вное житие́ на́ше, просвеща́юще его́ све́том покая́ния, осени́ на́с, обремене́нных скорбьми́ мно́гими, Твое́ю небе́сною ра́достию, и сподо́би на́с при́сно сла́вити Тя́ в ми́ре и благоче́стии во оби́тели Пече́рстей, и зде́ без поро́ка преше́дше пу́ть жития́ на́шего, по́мощию Твое́ю дости́гнем ве́чнаго весе́лия во све́тлостех святы́х и Богоно́сных оте́ц на́ших Анто́ния и Феодо́сия и все́х преподо́бных Пече́рских, и еди́ными усты́ и се́рдцы воспое́м Тя́ и Предве́чнаго Сы́на Твоего́, со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м, Всеблаги́м, Животворя́щим и Единосу́щным Его́ Ду́хом во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Печерской»

Тропарь, глас 4:

Днесь све́тло торжеству́ет Пече́рская оби́тель,/ и ра́дуется явле́нием о́браза Богома́тере/ безме́рный лик Пече́рских отце́в,/ с ни́миже и мы непреста́нно вопие́м:// ра́дуйся, Благода́тная, Пече́рская похвало́.

Кондак, глас 3:

Де́ва днесь неви́димо предстои́т в це́ркви/ и с ли́ки Пече́рских отце́в мо́лится о нас,/ благогове́йно велича́ющих Ея́ безме́рную ми́лость к ро́ду на́шему,/ я́вльшуюся в чу́дном о́бразе Ея́,// оби́тель Пече́рскую украша́ющем.

Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Печерской»:

О, Пресвята́я и Пренепоро́чная Де́во Богоро́дице, на́ша Пече́рская похвало́ и украше́ние, держа́вный покро́ве свята́го ме́ста сего́, и́стинная Влады́чице избра́ннаго уде́ла Своего́. Приими́ нас, недосто́йных рабо́в Твои́х, убо́гое моле́ние, с ве́рою и любо́вию принося́щих пред чу́дным о́бразом Твои́м, да посети́ши ми́лостивно грехо́вное житие́ на́ше, просвеща́ющи его́ све́том покая́ния, осени́ нас, обремене́нных скорбьми́ мно́гими, Твое́ю Небе́сною ра́достию, сподо́би нас при́сно сла́вити Тя в ми́ре и благоче́стии на ме́сте святе́м сем, да, без поро́ка преше́дше путь жития́ на́шего, по́мощию Твое́ю дости́гнем ве́чнаго весе́лия во све́тлости святы́х и Богоно́сных оте́ц на́ших Анто́ния и Феодо́сия и всех преподо́бных Пече́рских и еди́ными усты́ и се́рдцы воспои́м Тя с Предве́чным Сы́ном Твои́м и Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м, Животворя́щим, Всеблаги́м и Единосу́щным Его́ Ду́хом во ве́ки веко́в. Ами́нь.