Шрифт

Чтения дня / Календарь 2022

Богослужебные чтения 16 мая 2022 года

Утр. – Лк., 24 зач., VI, 17–23 . Лит. – Деян., 24 зач., X, 1–16. Ин., 24 зач., VI, 56–69. Прп.: Евр., 334 зач., XIII, 7–16. Мф., 43 зач., XI, 27–30.

Апостол в Деяниих, зачало 24.

Во дни о́ны, муж не́кий бе в Кесари́и, и́менем Корни́лий, со́тник от спи́ры нарица́ющияся Итали́йския, благогове́ин и боя́йся Бо́га со всем до́мом свои́м, творя́й ми́лостыни мно́ги лю́дем и моля́йся Бо́гу всегда́, ви́де в виде́нии я́ве, я́ко в час девя́тый дне, А́нгела Бо́жия сше́дша к нему́ и ре́кша ему́: Корни́лие. Он же воззре́в нань и пристра́шен быв рече́: что есть, Го́споди? Рече́ же ему́: моли́твы твоя́ и ми́лостыни твоя́ взыдо́ша на па́мять пред Бо́га. И ны́не посли́ во Иоппи́ю муже́й и призови́ Си́мона, нарица́емаго Петра́. Сей стра́нствует у не́коего Си́мона усмаря́, ему́же есть дом при мо́ри, той рече́т тебе́ глаго́лы, в ни́хже спасе́шися ты и весь дом твой. И я́коже оты́де А́нгел глаго́ляй Корни́лию, пригласи́в два от рабо́в свои́х и во́ина благочести́ва от служа́щих ему́, и сказа́в им вся, посла́ их во Иоппи́ю. Воу́трие же, путьше́ствующым им и ко гра́ду приближа́ющымся, взы́де Петр на го́рницу помоли́тися, в час шесты́й. Бысть же приа́лчен и хотя́ше вкуси́ти, гото́вящым же о́нем, нападе́ нань у́жас, и ви́де не́бо отве́рсто и сходя́щ нань сосу́д не́кий, я́ко плащани́цу ве́лию, по четы́рем кра́ем привя́зан и ни́зу спуща́емь на зе́млю, в не́мже бя́ху вся четвероно́гая земли́ и зве́рие и га́ди и пти́цы небе́сныя. И бысть глас к нему́: воста́в, Пе́тре, заколи́ и яждь. Петр же рече́: ника́коже, Го́споди, я́ко николи́же ядо́х вся́ко скве́рно или́ нечи́сто. И се глас па́ки к нему́ втори́цею: я́же Бог очи́стил есть, ты не скверни́. Сие́ же бысть три́щи, и па́ки взя́ся сосу́д на не́бо.

Евангелие Иоанна, зачало 24.

Рече́ Госпо́дь ко прише́дшым к Нему́ иуде́ем: яды́й Мою́ Плоть и пия́й Мою́ Кровь во Мне пребыва́ет, и Аз в нем. Я́коже посла́ Мя живы́й Оте́ц, и Аз живу́ Отца́ ра́ди, и яды́й Мя, и той жив бу́дет Мене́ ра́ди. Сей есть хлеб сше́дый с небесе́, не я́коже ядо́ша отцы́ ва́ши ма́нну и умро́ша, яды́й хлеб сей жив бу́дет во ве́ки. Сия́ рече́ на со́нмищи, учя́ в Капернау́ме. Мно́зи у́бо слы́шавше от учени́к Его́, ре́ша: же́стоко есть сло́во сие́, и кто мо́жет Его́ послу́шати? Ве́дый же Иису́с в Себе́, я́ко ро́пщут о сем ученицы́ Его́, рече́ им: сие́ ли вы блазни́т? А́ще у́бо у́зрите Сы́на Челове́ческаго восходя́ща, иде́же бе пре́жде? Дух есть, и́же оживля́ет, плоть не по́льзует ничто́же. Глаго́лы, я́же Аз глаго́лах вам, дух суть и живо́т суть, но суть от вас не́цыи, и́же не ве́руют. Ве́дяше бо искони́ Иису́с, кто суть неве́рующии, и кто есть предая́й Его́. И глаго́лаше: сего́ ра́ди рех вам, я́ко никто́же мо́жет приити́ ко Мне, а́ще не бу́дет ему́ дано́ от Отца́ Моего́. От сего́ мно́зи от учени́к Его́ идо́ша вспять и ктому́ не хожда́ху с Ним. Рече́ же Иису́с обемана́десяте: еда́ и вы хо́щете ити́? Отвеща́ у́бо Ему́ Си́мон Петр: Го́споди, к кому́ и́дем? Глаго́лы живота́ ве́чнаго и́маши, и мы ве́ровахом и позна́хом, я́ко Ты еси́ Христо́с, Сын Бо́га жива́го.

Послание ко евреем, зачало 334

Бра́тие, помина́йте наста́вники ва́ша, и́же глаго́лаша вам сло́во Бо́жие, и́хже взира́юще на сконча́ние жи́тельства, подража́йте ве́ре их. Иису́с Христо́с вчера́ и днесь то́йже, и во ве́ки. В науче́ния стра́нна и разли́чна не прилага́йтеся, добро́ бо благода́тию утвержда́ти сердца́, а не бра́шны, от ни́хже не прия́ша по́льзы ходи́вшии в них. И́мамы же олта́рь, от него́же не и́мут вла́сти я́сти служа́щии се́ни. И́хже бо кровь живо́тных вно́сится во свята́я за грехи́ первосвяще́нником, сих телеса́ сжига́ются вне ста́на. Те́мже Иису́с, да освяти́т лю́ди свое́ю кро́вию, вне врат пострада́ти изво́лил. Те́мже у́бо да исхо́дим к нему́ вне ста́на, поноше́ние его́ нося́ще. Не и́мамы бо зде пребыва́ющаго гра́да, но гряду́щаго взыску́ем. Тем у́бо прино́сим же́ртву хвале́ния вы́ну Бо́гу, си́речь плод усте́н испове́дающихся и́мени Его́. Благотворе́ния же и обще́ния не забыва́йте, таковы́ми бо же́ртвами благоугожда́ется Бог.

Евангелие от Матфеа, зачало 43

Рече́ Госпо́дь Свои́м ученико́м: вся Мне предана́ суть Oтце́м Мои́м, и никто́же зна́ет Сы́на, то́кмо Oте́ц, ни Oтца́ кто зна́ет, то́кмо Сын, и ему́же а́ще во́лит Сын откры́ти. Прииди́те ко Мне вси тружда́ющиися и обремене́ннии, и Аз упоко́ю вы. Возми́те и́го Мое́ на себе́, и научи́теся от Мене́, я́ко кро́ток есмь и смире́н се́рдцем, и обря́щете поко́й душа́м ва́шим. И́го бо Мое́ бла́го, и бре́мя Мое́ легко́ есть.