Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2020

3 мая 2020 года - Воскресенье

Неделя 3-я по Пасхе, святых Жен-мироносиц, глас 2

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Прп. Фео́дора Трихины; Святых жен-мироносиц: Мари́и Магдалины, Мари́и Клеоповой, Саломи́и, Иоа́нны, Ма́рфы и Мари́и, Суса́нны и иных, свтт. Григо́рия (593) и Анаста́сия I Синаита (599), патриархов Антиохийских; правв. Ио́сифа Аримафейского и Никоди́ма (переходящее празднование в Неделю 3-ю по Пасхе).

Прп. Алекса́ндра Ошевенского, игумена (1479); мч. младенца Гаврии́ла Белостокского (1690); прп. Анаста́сия, игумена Синайской горы (685); свт. Никола́я (Велимировича), епископа Охридского и Жичского (1956) (Серб.); блгв. Тама́ры, царицы Грузинской (переходящее празднование в Неделю мироносиц).

Свт. Феодо́сия (Ганицкого), исп., епископа Коломенского (1937).

Икон Божией Матери: Кипрская (392); Кипяжская.

Недели Мироносиц

Тропарь, глас 2:

Егда́ снизше́л еси́ к сме́рти, Животе́ Безсме́ртный, / тогда́ ад умертви́л еси́ блиста́нием Божества́; / егда́ же и уме́ршия от преиспо́дних воскреси́л еси́, / вся Си́лы Небе́сныя взыва́ху: / Жизнода́вче, Христе́ Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Слава: Благообра́зный Ио́сиф, / с Дре́ва снем Пречи́стое Те́ло Твое́, / плащани́цею чи́стою обви́в, и благоуха́ньми, / во гро́бе но́ве, закры́в, положи́, / но тридне́вен воскре́сл еси́, Го́споди, / подая́й ми́рови ве́лию ми́лость.

И ныне: Мироно́сицам жена́м, при гро́бе предста́в А́нгел, вопия́ше: / ми́ра ме́ртвым суть прили́чна, / Христо́с же истле́ния яви́ся чуждь. / Но возопи́йте: воскре́се Госпо́дь, / подая́й ми́рови ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 2:

Ра́доватися мироно́сицам повеле́л еси́, / плачь прама́тере Е́вы утоли́л еси́ / воскресе́нием Твои́м, Христе́ Бо́же, / апо́столом же Твои́м пропове́дати повеле́л еси́: / Спас воскре́се от гро́ба.

Равноапостольной Марии Магдалине, мироносице

Тропарь, глас 1:

Христу́, нас ра́ди от Де́вы ро́ждшемуся,/ честна́я Магдали́но Мари́е, после́довала еси́,/ Того́ оправда́ния и зако́ны храня́щи./ Те́мже днесь всесвяту́ю твою́ па́мять пра́зднующе,/ грехо́в разреше́ние// моли́твами твои́ми прие́млем.

Кондак, глас 3:

Предстоя́щи, пресла́вная, у Креста́ Спа́сова со ины́ми мно́гими,/ и Ма́тери Госпо́дни состра́ждущи, и сле́зы точа́щи,/ сие́ в похвалу́ приноша́ше глаго́лющи:/ что сие́ есть стра́нное чу́до?/ Содержа́й всю тварь, пострада́ти изво́ли.// Сла́ва держа́ве Твое́й.

Молитва Марии Магдалине:

О, свята́я мироно́сице и всехва́льная равноапо́стольная Христо́ва учени́це Магдали́но Мари́е! К тебе́, я́ко ве́рней и мо́щней о нас к Бо́гу хода́таице, гре́шнии и недосто́йнии, ны́не усе́рдно прибега́ем и в сокруше́нии серде́ц на́ших мо́лимся. Ты в житии́ свое́м стра́шныя ко́зни бесо́вския испыта́ла еси́, но благода́тию Христо́вою я́вно тех свободи́лася еси́, и нас моли́твами твои́ми от се́ти бесо́вския изба́ви, да вы́ну во всем житии́ на́шем де́лом, сло́вом, мы́слию и та́йными помышле́нии серде́ц на́ших ве́рно послу́жим еди́ному Свято́му Влады́це Бо́гу, я́коже Тому́ обеща́лися есмы́. Ты па́че всех благ земны́х сладча́йшаго Го́спода Иису́са возлюби́ла еси́ и Тому́ чрез все житие́ до́бре после́довала еси́, Боже́ственными уче́нии Его́ и благода́тию не то́кмо свою́ ду́шу пита́ющи, но и мно́жество люде́й от тьмы язы́ческия ко Христу́ чу́дному све́ту приводя́щи; то ве́дуще, про́сим тя: испроси́ нам у Христа́ Бо́га благода́ть просвеща́ющую и освяща́ющую, да, е́ю осеня́еми, преуспева́ем в ве́ре и благоче́стии, в по́двизех любве́ и самоотверже́ния, да неле́ностно тщи́мся служи́ти бли́жним в их ну́ждах духо́вных и теле́сных, па́мятующе приме́р твоего́ человеколю́бия. Ты, свята́я Мари́е, бо́дренно благода́тию Бо́жиею протекла́ еси́ житие́ на земли́ и ми́рно отшла́ еси́ во оби́тели Небе́сныя, моли́ Христа́ Спа́са, да моли́твами твои́ми сподо́бит нас непреткнове́нно соверши́ти стра́нствие на́ше в сей юдо́ли пла́ча и в ми́ре и покая́нии сконча́ти живо́т наш, да та́ко и в свя́тости на земли́ пожи́вше, ве́чныя блаже́нныя жи́зни на Небеси́ сподо́бимся и та́мо с тобо́ю и все́ми святы́ми вку́пе вы́ну восхва́лим Тро́ицу Неразде́льную, воспои́м Еди́но Божество́, Отца́ и Сы́на и Ду́ха Всесвята́го, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Праведным Маpфе и Маpии Вифинским

Тропарь, глас 3:

Пpа́веднаго Ла́заpя Боголюби́выя се́стpы,/ Ма́pфо и Маpи́е пpесла́вныя,/ чи́стым се́pдцем Хpиста́ в житии́ ва́шем возлюби́ли есте́,/ миpоно́сиц взе́мше чин,/ и Его́, я́ко Сы́на Бо́жия, безбоя́зненно испове́дали есте́,/ сего́ pа́ди ны́не во оби́телех Отца́ Небе́снаго/ со А́нгелы и все́ми святы́ми сла́вно ца́pствуете./ Умоли́те, Его́же возлюби́ли есте́,/ и нам, гpе́шным, в ве́pе и любви́ Хpисто́вой утвеpди́тися// и Ца́pствия Небе́снаго сподо́битися.

Молитва праведным Маpфе и Маpии Вифинским:

О, святы́я и всехва́льныя учени́цы Христо́вы, Боголюби́выя Ма́рфо и Мари́е! Умоли́те возлю́бленнаго ва́ми и вас возлюби́вшаго Сладча́йшаго Иису́са, Его́же вы испове́дали есте́, Христа́, Сы́на Бо́жия, да даст и нам, гре́шным, грехо́в оставле́ние, в ве́ре пра́вой нелицеме́рное и тве́рдое стоя́ние. Всели́те в сердца́ на́ша дух стра́ха Бо́жия, смире́ннаго на Бо́га упова́ния, терпе́ния и к бли́жним милосе́рдия. Изба́вите нас моли́твами ва́шими от искуше́ний жите́йских, бед и напа́стей, да, ти́хое и ми́рное житие́ пожи́вше зде, с по́мыслы непоро́чными и се́рдцем чи́стым, с дерзнове́нием ве́ры и упова́ния предста́нем на о́ный Стра́шный Суд и, до́брый отве́т на нем возда́вше, ра́дости ве́чныя в Ца́рствии Небе́снем сподо́бимся. Ами́нь.

Преподобному Александру Ошевенскому

Тропарь, глас 4:

Христа́, и́стиннаго Бо́га, все́ю душе́ю возлюби́л еси́/ и Тому́ невозвра́тным жела́нием после́довал еси́,/ вся же кра́сная и сла́дкая ми́ра сего́ возненави́дев,/ я́ко небопа́рный оре́л, на Небеса́ возлете́/ и та́мо со А́нгелы лику́еши и со все́ми святы́ми Святе́й Тро́ице предстои́ши,/ моли́ и нам спасти́ся, ча́дом твои́м,// я́коже обеща́ся, Алекса́ндре преподо́бне, о́тче наш.

Кондак, глас 8:

Роди́телей свои́х любо́вь отри́нул еси́/ и дом свой, я́ко чужд, оста́вил еси́,/ водвори́ бо ся в пусты́ню,/ и та́мо ви́де Бог труды́ твоя́ и по́двиги,/ па́стыря и наста́вника избра́нному Своему́ ста́ду сподобля́ет тя/ и по преставле́нии вели́кими чудесы́ прославля́ет тя,/ исцеля́ти разли́чныя неду́ги./ Моли́ о нас Христа́ Бо́га,/ пра́зднующих любо́вию святу́ю па́мять твою́,/ да вси единогла́сно вопие́м ти:// ра́дуйся, Алекса́ндре преподо́бне, о́тче наш.

Мученику младенцу Гавриилу Белостокскому

Тропарь, глас 5:

Святы́й младе́нче Гаврии́ле,/ ты за Прободе́ннаго нас ра́ди от иуде́й/ лю́те от о́нехже в ре́бра прободе́н был еси́/ и за Истощи́вшаго кровь Свою́ за нас/ все те́ло твое́ на истоще́ние кро́ве/ в лю́тыя я́звы пре́дал еси́,/ ны́не же во сла́ве ве́чней с Ним всели́лся еси́./ Тем помяни́ и нас, мо́лим, зде чту́щих па́мять твою́,/ прося́ нам здра́вие телеси́// и спасе́ние душа́м на́шим.

Кондак, глас 6:

Оте́чество твое́ Зверки́ бысть,/ му́чениче Христо́в Гаврии́ле,/ иде́же от и́стых звере́й – иуде́ев восхище́н:/ а́бие роди́телей лише́н еси́,/ та́же вся поря́ду лю́те претерпе́в,/ в оте́чество Небе́сное пресели́лся еси́./ Восхища́й и нас зде от вся́ких напа́стей и скорбе́й/ и умоли́, мо́лим тя,// улучи́ти ве́чное насле́дие твое́.

Молитва мученику младенцу Гавриилу Белостокскому:

Младе́нческаго незло́бия храни́телю и му́ченическаго му́жества носи́телю, Гаврии́ле блаже́нне, страны́ на́шея адама́нте драгоце́нный и иуде́йскаго нече́стия обличи́телю! К тебе́ мы, гре́шнии, моли́твенно прибега́ем и, о гресе́х свои́х сокруша́ющеся, малоду́шия же своего́ стыдя́щеся, любо́вию зове́м ти: на́ших скверн не возгнуша́йся, чистоты́ сый сокро́вище, на́шего малоду́шия не омерзи́, долготерпе́ния учи́телю, но па́че сих не́мощи на́ша от Небе́с ви́дя, тех исцеле́ния нам твое́ю пода́ждь моли́твою и твоея́ Христу́ ве́рности подража́тели нас бы́ти научи́. А́ще ли терпели́вно крест искуше́ний и злострада́ний понести́ не возмо́жем, оба́че и тогда́ ми́лостивыя твоея́ по́мощи не лиши́ нас, уго́дниче Бо́жий, но свобо́ду и осла́бу нам у Го́спода испроси́. Та́же и моля́щияся о ча́дех свои́х ма́тери услы́ши, здра́вию и спасе́нию младе́нцем от Го́спода пода́тися умоля́яй. Несть такова́го жесто́каго се́рдца, е́же слы́шанием о му́ках твои́х, святы́й младе́нче, не умили́тся, и а́ще кроме́ сего́ умиле́ннаго воздыха́ния никоего́же блага́го дея́ния принести́ возмо́жем, но и таковы́м умиле́нным по́мыслом на́ши умы́ и се́рдце, блаже́нне, просвети́в, на исправле́ние жития́ на́шего благода́тию Бо́жиею нас наста́ви. Вложи́ в нас о спасе́нии души́ и о сла́ве Бо́жией ре́вность неуста́нную и о ча́се сме́ртнем па́мять неусы́пную храни́ти помози́ нам. Наипа́че же в сме́ртном успе́нии на́шем терза́ния де́монская и по́мыслы отча́яния от душ на́ших предста́тельством твои́м отжени́ и сия́ упова́нием Боже́ственнаго проще́ния испо́лни, во е́же и тогда́ и ны́не сла́вити нам милосе́рдие Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, и твое́ кре́пкое заступле́ние во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Благоверной Тамаре, царице Грузинской

Тропарь, глас 8:

Вы́шния красоты́ жела́я,/ ни́жния сла́сти теле́сныя дале́че от себе́ отгна́ла еси́/ и, в черто́зе ца́рском пребыва́ющи,/ а́нгельское житие́ препровожда́ла еси́,/ цари́це Тама́ро блаже́нная,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 4:

Во святы́х ди́вная,/ Иве́рии свети́ло,/ благове́рная цари́це Тама́ро,/ на гора́х высо́ких хра́мы воздви́гшая,/ да в них моле́ния возсыла́ют ко Го́споду,/ мольба́ми твои́ми кре́пость дарова́вшая во́ем христолюби́вых люде́й страны́ И́верския,/ десни́цею же свое́ю по́лчища ага́рянская низпрове́ргшая,/ моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Молитва благоверной Тамаре, царице Грузинской:

О, свята́я вели́кая благове́рная цари́це Тама́ро! Мы́, гре́шнии (имяре́к) и смире́ннии, я́ко к те́плой защи́тнице и ско́рой помо́щнице усе́рдно прибега́ем, прося́ще по́мощи и заступле́ния в бе́здне бе́д погружа́емых, и́же на вся́к де́нь и ча́с на́м от челове́к лука́вых приключа́ющихся, и разли́чными боле́зньми одержи́мых, да твои́м заступле́нием, ко́ль вели́кое дерзнове́ние к Бо́гу име́еши, помоли́сь о на́с в печа́лех, ну́ждах и напа́стех су́щих, и заступи́ на́с от все́х враго́в ви́димых и неви́димых, наипа́че же от бесо́вских ко́зней и хи́тростей, на́глых нападе́ний и льсти́вых подступов, да не бу́дем и́м в поруга́ние и посмея́ние, и твое́ю кре́пкою по́мощию и́х от на́с отгони́, я́коже отгна́ла от страны́ И́верстей и ве́рную любо́вь к Бо́гу в сердца́х на́ших утверди́ и досто́йну соде́лай. Егда́ же приспе́ет на́ше от вре́меннаго сего́ жития́ отше́ствие и к ве́чности переселе́ние, ско́ро в по́мощь на́м предста́ни, и от наси́лий вра́жиих свободи́, я́ко име́еши жи́знь ве́чную, и приведи́ сердца́ на́ша к и́стинному покая́нию, да и мы́ нескве́рными усты́ и чи́стой со́вестию предста́нем Пресвяте́й Тро́ице, прославля́я и воспева́я Ю́, со все́ми святы́ми в безконе́чныя ве́ки. Ами́нь.