Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2023

20 марта 2023 года - Понедельник

Седмица 4-я Великого поста, Крестопоклонная. Глас 7

Великий Пост

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Священномучеников, в Херсонесе епископствовавших: Васи́лия, Ефре́ма, Капито́на, Евге́ния, Ефе́рия, Елпи́дия и Агафодо́ра (IV).

Прп. Па́вла Препро́стого (IV); свт. Па́вла исп., епископа Прусиадского (IX); прп. Емилиа́на Италийского.

Сщмч. Никола́я Розова, пресвитера (1930); прмч. Ни́ла (Тютюкина), иеромонаха, прмцц. Мари́и Грошевой, Матро́ны Грошевой, Евдоки́и Синицыной, Екатери́ны Константиновой, Антони́ны Новиковой, Наде́жды Кругловой, Ксе́нии Петрухиной и А́нны Гороховой, послушниц (1938).

Икона Божией Матери: «Споручница грешных» (1843).

Читать Священное Писание вместе с Церковью:

Молитвы Четыредесятницы

Молитва прп. Ефрема Сирина

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. (Поклон земной.)

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. (Поклон земной.)

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. (Поклон земной.)

Таже малых 12, глаголюще на кийждо поклон: Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго.

И паки последи молитву всю: Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. (И поклон един великий.)

Кресту

Тропарь, глас 1:

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́, / и благослови́ достоя́ние Твое́, / побе́ды правосла́вным христиа́ном на сопроти́вныя да́руя, / и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Кондак, глас 7:

Не ктому́ пла́менное ору́жие храни́т врат Еде́мских, / на ты́я бо на́йде пресла́вный соу́з дре́во Кре́стное, / сме́ртное жа́ло и а́дова побе́да прогна́ся, / предста́л бо еси́, Спа́се мой, вопия́ су́щим во а́де: / вни́дите па́ки в рай.

Стихира на поклонении:

Кресту́ Твоему́ покланя́емся, Влады́ко, / и свято́е Воскресе́ние Твое́ сла́вим. (Трижды с земным поклоном)

Священномученикам, в Херсонесе епископствовавшим (житие / история праздника)

Тропарь, глас 4:

Му́ченицы Твои́, Го́споди, во страда́ниих свои́х венцы́ прия́ша нетле́нныя от Тебе́, Бо́га на́шего: имуще бо кре́пость Твою́, мучи́телей низложи́ша, сокруши́ша и де́монов немощны́я де́рзости; тех моли́твами спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 2:

Светоно́сный де́нь наста́/ па́стырей, епи́скопствовавших све́тло в Херсо́не,/ и́хже воспева́ем пра́здник,/ пострада́вших за Христо́вы о́вцы./ Священному́ченицы, моли́те Пастыренача́льника Христа́/ и на́с причести́ десна́го ове́ц стоя́ния,/ да вопие́м ва́м:/ ра́дуйтеся, свяще́ннии отцы́,// за Христа́ кро́вь свою́ излия́вшии.

Преподобному Павлу Препростому (житие / история праздника)

Тропарь, глас 8:

В тебе́, о́тче, изве́стно спасе́ся, е́же по о́бразу:/ прии́м бо Крест, после́довал еси́ Христу́,/ и де́я учи́л еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней.// Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бне Па́вле, дух твой.

Кондак, глас 2:

Чистото́ю душе́вною боже́ственне вооружи́вся и непреста́нныя моли́твы, я́ко копие́, вручи́в кре́пко, пробо́л еси́ бесо́вская ополче́ния, Павле о́тче наш, моли́ непреста́нно о всех нас.

Молитва преподобному Павлу Препростому:

О, свяще́нная главо́, преподо́бне о́тче, преблаже́нне а́вво Па́вле! Не забу́ди убо́гих твои́х до конца́, но помина́й нас всегда́ во святы́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу: помяни́ ста́до твое́, е́же сам упа́сл еси́, и не забу́ди посеща́ти чад твои́х моли́ за ны, о́тче свяще́нный, за де́ти твоя́ духо́вныя, я́ко име́яй дерзнове́ние к Небе́сному Царю́: не премолчи́ за ны ко Го́споду, и не пре́зри нас, ве́рою и любо́вию чту́щих тя: помина́й нас недосто́йных у Престо́ла Вседержи́телева, и не преста́й моля́ся о нас ко Христу́ Бо́гу, и́бо дана́ тебе́ бысть благода́ть за ны моли́тися. Не мним бо тя су́ща ме́ртва: а́ще бо те́лом и преста́вился еси́ от нас, но и по сме́рти жив сый пребыва́еши, не отступа́й от нас ду́хом, сохраня́я нас от стрел вра́жиих и вся́кия пре́лести бесо́вския и ко́зней диа́вольских, па́стырю наш до́брый. А́ще бо и моще́й твои́х ра́ка пред очи́ма на́шима ви́дима есть всегда́, но свята́я твоя́ душа́ со а́нгельскими во́инствы, со безпло́тными ли́ки, с Небе́сными си́лами, у Престо́ла Вседержи́телева предстоя́щи, досто́йно весели́тся, ве́дуще у́бо тя вои́стину и по сме́рти жи́ва су́ща, тебе́ припа́даем и тебе́ мо́лимся: моли́ся о нас Всеси́льному Бо́гу, о по́льзе душ на́ших, и испроси́ нам вре́мя на покая́ние, да невозбра́нно пре́йдем от земли́ на Не́бо, от мыта́рств же го́рьких, бесо́в возду́шных князе́й и от ве́чныя му́ки да изба́вимся, и Небе́снаго Ца́рствия насле́дницы да бу́дем со все́ми пра́ведными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Христу́: Ему́ же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобномученицам Сходненским Наталии (Баклановой), Екатерине (Константиновой) и Елене (Коробковой) (житие / история праздника)

Тропарь, глас 4:

Приспе́ день све́тлаго торжества́,/ земля́ Моско́вская ра́дуется,/ наипа́че же лю́дие Схо́дненстии духо́вно торжеству́ют,/ прославля́юще вас, преподобному́ченицы Ната́лие, Екатери́но и Еле́но./ Вы бо, ду́ши своя́ за ве́ру Христо́ву положи́вше,/ венцы́ му́ченическими украси́лися е́сте,/ сего́ ра́ди, Престо́лу Святы́я Тро́ицы ны́не предстоя́ще,/ душа́м на́шим мир испроси́те// и ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 3:

Восхва́лим днесь тро́ицу преподобному́чениц Схо́дненских,/ во хра́ме Святы́я Тро́ицы усе́рдно подвиза́вшихся,/ в годи́ну же лю́тых искуше́ний/ ве́ру Правосла́вную пред мучи́тели испове́давших/ и кровь свою́ за Христа́ пролия́вших./ Сего́ ра́ди страстоте́рпицам Христо́вым воспои́м:/ ра́дуйтеся, Ната́лие, Екатери́но и Еле́но,/ ве́си Схо́дни засту́пницы богодарова́нныя// и моли́твенницы о душа́х на́ших.

Молитва:

О, святы́я и всехва́льныя неве́сты Христо́вы, преподобному́ченицы Ната́лие, Екатери́но и Еле́но! Вы, от ю́ности Бо́га возлюби́вше, Тому́ еди́ному служи́ти восхоте́ли е́сте и, мона́шеский путь ко спасе́нию избра́вше, в труде́х и моли́твах усе́рдно подвиза́лися е́сте. Егда́ же прии́де вре́мя лю́тых гоне́ний на ве́ру Правосла́вную и безбо́жнии разори́ша оби́тели ва́ша, призва́ Госпо́дь вас в весь Схо́дненскую, во храм Святы́я Тро́ицы, иде́же усе́рдно подвиза́лися е́сте, по́слежде и вене́ц му́ченичества восприя́ли е́сте. Те́мже, предстоя́ще пред честны́м о́бразом ва́шим, хва́лим, сла́вим и велича́ем просла́вльшаго вас Го́спода, Ему́же вы с ли́ки новому́чеников Це́ркве Ру́сския ны́не предстои́те, и уми́льно вопие́м: О, святы́я му́ченицы! Моли́те Всеблага́го Бо́га, да низпосле́т нам ми́лости Своя́ бога́тыя и в Правосла́вней ве́ре нас утверди́т, неве́рующих вразуми́т, отпа́дших от Це́ркве на путь И́стины обрати́т, весь же на́шу Схо́дню и вся ве́си и гра́ды Росси́йския от вся́каго зла сохрани́т, да ти́хое и ми́рное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́, и сподо́бимся вку́пе с вами прославля́ти Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Тро́ицу Единосу́щную и Неразде́льную в безконе́чныя ве́ки. Ами́нь.

Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Споручница грешных» (житие / история праздника)

Тропарь, глас 4:

Умолка́ет ны́не вся́кое уны́ние / и страх отча́яния исчеза́ет,/ гре́шницы в ско́рби се́рдца обрета́ют утеше́ние/ и Небе́сною любо́вию озаря́ются све́тло:/ днесь бо Ма́терь Бо́жия простира́ет нам спаса́ющую ру́ку/ и от Пречи́стаго о́браза Своего́ веща́ет, глаго́лющи:/ Аз Спору́чница гре́шных к Моему́ Сы́ну,/ Сей дал Мне за них ру́це слы́шати Мя вы́ну./ Те́мже, лю́дие, обремене́ннии грехи́ мно́гими,/ припади́те к подно́жию ико́ны Ея́, со слеза́ми вопию́ще:/ Засту́пнице ми́ра, гре́шным Спору́чнице,/ умоли́ Ма́терними Твои́ми моли́твами Изба́вителя всех,/ да Боже́ственным всепроще́нием покры́ет грехи́ на́ша/ и све́тлыя две́ри ра́йския отве́рзет нам,// Ты бо еси́ предста́тельство и спасе́ние ро́да христиа́нскаго.

Тропарь, глас 3:

Тебе́, милосе́рдия исто́чнику при́сно теку́щему/ и Спору́чнице гре́шных, недосто́йнии раби́ Твои́, Богоро́дице,/ припа́дающе, скорбя́ще, вопие́м Ти:/ спаса́й нас от бед, Влады́чице,// и ма́терним Твои́м хода́тайством испроси́ всем нам ве́чное спасе́ние.

Кондак, глас 1:

Честно́е жили́ще бы́вшее/ неизрече́ннаго естества́ Боже́ственнаго/ вы́ше сло́ва и па́че ума́/ и гре́шным еси́ Спору́чница,/ подава́еши благода́ть и исцеле́ние,/ я́ко Ма́ти всех Ца́рствующаго:/ моли́ Сы́на Твоего́// получи́ти нам ми́лость в День су́дный.

Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Споручница грешных»:

Цари́це моя Преблага́я, Наде́ждо моя́ Пресвята́я, Спору́чнице гре́шных! Се, бе́дный гре́шник предстои́т Тебе́! Не оста́ви мене́, все́ми оста́вленнаго, не забу́ди мене́, все́ми забы́таго, даждь ми ра́дость, неве́дущему ра́дования. О, тя́жки мои́ бе́ды и ско́рби! О, безме́рны мои́ грехопаде́ния! Я́ко тьма нощна́я — житие́ мое́. И несть в сыне́х челове́ческих ни еди́наго си́льнаго ми помощи́. Ты — Еди́ная моя́ Наде́жда. Ты — Еди́ный мой Покро́в, Прибе́жище и Утвержде́ние. Дерзнове́нно простира́ю к Тебе́ немощны́я мои́ ру́це и молю́: умилосе́рдися о мне, Всеблага́я, пощади́ искупле́ннаго Кро́вию Сы́на Твоего́, утоли́ боле́зни многовоздыха́ющия души́ моея́, укроти́ я́рость ненави́дящих и оби́дящих мя, возста́ви си́лы моя́ увяда́ющия, обнови́, я́ко у орля́те, ю́ность мою́, не попусти́ осла́бнути в де́лании за́поведей Бо́жиих. Огне́м небе́сным косни́ся смуще́нныя души́ моея́ и испо́лни ю́ ве́ры непосты́дныя, любве́ нелицеме́рныя и наде́жды изве́стныя. Да всегда́ пою́ и сла́влю Тебе́, Преблагослове́нную ми́ра Засту́пницу, Покро́в наш и Спору́чницу всех нас гре́шных, и поклоня́юся Сы́ну Твоему́ и Спа́су на́шему, Го́споду Иису́су Христу́, со Безнача́льным Его́ Отце́м и Жизнепода́тельным Ду́хом Святы́м во ве́ки веко́в. Ами́нь.