Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2021

7 марта 2021 года - Воскресенье

Неделя мясопустная. О Страшном суде, глас 6

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Обре́тение мощей мучеников, иже во Евгении (395–423).

Мчч. Маври́кия и 70-ти воинов: Фоти́на, Фео́дора, Фили́ппа и иных (ок. 305); прпп. Фала́ссия, Ли́мния и Варада́та, пустынников Сирийских (V); прп. Афана́сия Павлопетрийского, исп. (821).

Сщмчч. Ио́сифа Смирнова и Влади́мира Ильинского, пресвитеров, Иоа́нна Касторского, диакона и мч. Иоа́нна Перебаскина (1918); сщмчч. Михаи́ла Горбунова, Иоа́нна Орлова, Ви́ктора Моригеровского, Иоа́нна Парусникова, Се́ргия Белокурова, Андре́я Ясенева, Па́вла Смирнова, пресвитеров, прмчч. Се́ргия (Букашкина) и Анти́пы (Кириллова), иеромонахов, прмц. Параске́вы Макаровой, послушницы, мчч. Стефа́на Франтова и Никола́я Некрасова, мцц. Елисаве́ты Тимохиной, Ири́ны Смирновой и Варва́ры Лосевой (1938); мч. Андре́я Гневышева (1941); прмч. Филаре́та (Пряхина), игумена (1942).

Воскресению

Тропарь, глас 6:

А́нгельския си́лы на гро́бе Твое́м,/ и стрегу́щии омертве́ша,/ и стоя́ше Мари́я во гро́бе,/ и́щущи Пречи́стаго Те́ла Твоего́./ Плени́л еси́ а́д, не искуси́вся от него́;/ сре́тил еси́ Де́ву, да́руяй живо́т.// Воскресы́й из ме́ртвых. Го́споди, сла́ва Тебе́.

Кондак, глас 6:

Живонача́льною дла́нию/ уме́ршия от мра́чных удо́лий,/ Жизнода́вец, воскреси́в все́х Христо́с Бо́г,/ воскресе́ние подаде́ челове́ческому ро́ду:/ е́сть бо все́х Спаси́тель,// воскресе́ние и живо́т, и Бо́г все́х.

Неделе о Страшном суде

Кондак, глас 1:

Егда́ прии́деши, Бо́же, на зе́млю со сла́вою, / и трепе́щут вся́ческая, / река́ же о́гненная пред суди́щем влече́т, / кни́ги разгиба́ются, и та́йная явля́ются, / тогда́ изба́ви мя от огня́ неугаси́маго / и сподо́би мя одесну́ю Тебе́ ста́ти, Судие́ Пра́веднейший.

Стихиры, глас 8:

Слава: Покая́ния отве́рзи ми две́ри, Жизнода́вче, / у́тренюет бо дух мой ко хра́му свято́му Твоему́, / храм нося́й теле́сный весь оскверне́н: / но я́ко щедр, очи́сти / благоутро́бною Твое́ю ми́лостию.

И ныне, Богородичен: На спасе́ния стези́ наста́ви мя, Богоро́дице, / сту́дными бо окаля́х ду́шу грехми́, / и в ле́ности все житие́ мое́ ижди́х: / но Твои́ми моли́твами / изба́ви мя от вся́кия нечистоты́.

Таже, глас 6: Поми́луй мя, Бо́же, / по вели́цей ми́лости Твое́й, / и по мно́жеству щедро́т Твои́х, / очи́сти беззако́ние мое́.

Мно́жества соде́янных мно́ю лю́тых помышля́я окая́нный, / трепе́щу стра́шнаго дне су́днаго: / но наде́яся на ми́лость благоутро́бия Твоего́, / я́ко Дави́д вопию́ Ти: / поми́луй мя, Бо́же, / по вели́цей Твое́й ми́лости.

Мученикам, иже во Евгении

Тропарь, глас 4:

Му́ченицы Твои́, Го́споди,/ во страда́ниих свои́х венцы́ прия́ша нетле́нныя от Тебе́, Бо́га на́шего,/ иму́ще бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́ша,/ сокруши́ша и де́монов немощны́я де́рзости./ Тех моли́твами/ спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 4:

От земли́ возсия́вше я́ко свети́ла пра́вды,/ нече́стия всю отрази́сте мглу/ и ве́рных просвеща́ете,/ му́ченицы Боже́ственнии,// Тро́ицы побо́рницы.

Преподобномученику Филарету (Пряхину)

Тропарь, глас 5:

Учи́телю благоче́стия/, и́стинныя ве́ры Христо́вы ревни́телю/, новому́чениче Филаре́те/, Про́нския и Срезне́вския земли́ украше́ние/ стяжа́л еси́ в се́рдце твое́м Ду́ха Свята́го благода́ть/ Христа́ му́жественно испове́дал еси́/, к новому́чеником Росси́йским бы́в причте́н,/ сла́ву на небесе́х насле́довал еси́/. Моли́ся приле́жно Влады́ке Христу́, / да сохрани́т Оте́чество на́ше в ми́ре и благоде́нствии,// и спасе́т души́ на́ша.

Кондак, глас 2:

Чистото́ю душе́вною боже́ственне вооружи́вся и непреста́нныя моли́твы, я́ко копие́, вручи́в кре́пко, пробо́л еси́ бесо́вская ополче́ния, Филарете о́тче наш, моли́ непреста́нно о всех нас.