Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2021

8 марта 2021 года - Понедельник

Седмица сырная, глас 6

Масленица

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Сщмч. Полика́рпа Смирнского, епископа (167); обре́тение мощей блж. Матро́ны Московской (1998).

Прп. Полика́рпа Брянского, игумена (1620–1621); прп. Зино́вия (в схиме Серафи́ма) (Мажуги), митрополита Тетрицкаройского, митрополита (1985); прпп. Иоа́нна, Антио́ха, Антони́на, Моисе́я, Зеви́на, Полихро́ния, Моисе́я другого и Дамиа́на, пустынников Сирийских (V); прп. Алекса́ндра Константинопольского, обители «Неусыпающих» первоначальника (ок. 430).

Сщмчч. Павла Кушникова (1918), Алекси́я Никольского, Никола́я Дмитрова и Михаи́ла Ражкина, пресвитеров, мч. Се́ргия Бородавкина (1938).

Икона Божией Матери: Рождество Пресвятой Богородицы «Сокольская» (1172).

Священномученику Поликарпу, епископу Смирнскому

Тропарь, глас 4:

И нра́вом прича́стник,/ и престо́лом наме́стник апо́столом быв,/ дея́ния обре́л еси́, Богодохнове́нне,/ в виде́ния восхо́д./ Сего́ ра́ди, сло́во и́стины исправля́я,/ и ве́ры ра́ди пострада́л еси́ да́же до кро́ве,/ священному́чениче Полика́рпе,/ моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 1:

Плоды́ слове́сныя Го́сподеви принося́,/ Полика́рпе му́дре, доброде́телей же́ртвы,/ те́мже и от Бо́га досто́ин иера́рх просла́вился еси́./ Сего́ ра́ди днесь, просве́щшеся твои́ми словесы́,/ воспева́ем твою́ достохва́льную па́мятъ,// сла́вяще Го́спода.

Блаженной Матроне Московской

Тропарь, глас 4:

Земли́ Ту́льския прозябе́ние,/ гра́да Москвы́ ангелоподо́бная вои́тельнице/ блаже́нная ста́рице Матро́но./ От рожде́ния в слепоте́ теле́сней до конца́ свои́х дней пребы́вшая./ Но от Бо́га ще́дро духо́вное зре́ние прия́вшая,/ прозорли́вице и моли́твеннице./ Наипа́че дар исцеле́ния боле́зней стяжа́вшая./ Помога́й всем с ве́рою к тебе́ притека́ющим и прося́щим в боле́знех душе́вных и теле́сных,// ра́досте на́ша.

Тропарь, глас 2:

Бо́гом умудре́нную блаже́нную ста́рицу Матро́ну,/ земли́ Ту́льския процвете́ние/ и гра́да Москвы́ пресла́вное украше́ние,/ восхва́лим днесь, ве́рнии./ Сия́ бо, све́та дневна́го не позна́вши,/ све́том Христо́вым просвети́ся/ и да́ром прозре́ния и исцеле́ния обогати́ся./ Пресе́льница же и стра́нница на земли́ бы́вши,/ ны́не в черто́зех Небе́сных Престо́лу Бо́жию предстои́т// и мо́лится о душа́х на́ших.

Кондак, глас 7:

К служе́нию Христо́ву/ от чре́ва ма́терня предызбра́нная,/ пра́ведная Матро́но,/ стезе́ю скорбе́й и печа́лей ше́ствующи,/ тве́рдую ве́ру и благоче́стие яви́вши,/ Бо́гу угоди́ла еси́./ Те́мже, почита́юще па́мять твою́, мо́лим тя:/ помози́ и нам в любви́ Бо́жии пребыва́ти,// ста́рице блаже́нная.

Молитва Матроне Московской:

О, блаже́нная ма́ти Матро́но, услы́ши и приими́ ны́не нас, гре́шных, моля́щихся тебе́, навы́кшая во всем житии́ твое́м приима́ти и выслу́шивати всех стра́ждущих и скорбя́щих, с ве́рою и наде́ждою к твоему́ заступле́нию и по́мощи прибега́ющих, ско́рое поможе́ние и чуде́сное исцеле́ние всем подава́ющи; да не оскудее́т и ны́не милосе́рдие твое́ к нам, недосто́йным, мяту́щимся в многосу́етнем ми́ре сем и нигде́же обрета́ющим утеше́ния и сострада́ния в ско́рбех душе́вных и по́мощи в боле́знех теле́сных: исцели́ боле́зни на́ша, изба́ви от искуше́ний и мучи́тельства диа́вола, стра́стно вою́ющаго, помози́ донести́ жите́йский свой крест, снести́ вся тя́готы жития́ и не потеря́ти в нем о́браз Бо́жий, ве́ру правосла́вную до конца́ дней на́ших сохрани́ти, упова́ние и наде́жду на Бо́га кре́пкую име́ти и нелицеме́рную любо́вь к бли́жним; помози́ нам по отше́ствии из жития́ сего́ дости́гнути Ца́рствия Небе́снаго со все́ми угоди́вшими Бо́гу, прославля́юще милосе́рдие и бла́гость Отца́ Небе́снаго, в Тро́ице сла́вимаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобному Поликарпу Брянскому

Тропарь, глас 1:

Ве́трилом креста́ душе́вный кора́бль окорми́в,/ жите́йская кра́сная оста́вил еси́,/ и от мирска́го мяте́жа изше́д,/ плотски́я по́хоти воздержа́нием мно́гим, о́тче, умертви́л еси́,/ поще́нием и слеза́ми, моли́твами и пе́сньми непреста́нно прилепля́яся Бо́гу:/ те́мже и жили́ще досто́йно Ду́ха Пресвята́го показа́лся еси́./ Моли́, Полика́рпе преподо́бне, Христа́ Бо́га// оставле́ние прегреше́ний дарова́ти нам и ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 4:

Я́коже оте́ц духо́вно, князь чу́вственно,/ лю́дем Росси́йским яви́лся еси́, преподо́бне Полика́рпе:/ мудрова́ние бо и сла́ву мирску́ю презре́в,/ Боже́ственным зако́ном после́довал еси́,/ мона́хом же был тве́рдое укрепле́ние и свети́льник све́тел,/ те́мже восхваля́юще честну́ю па́мять твою́, зове́м ти:// моли́ Христа́ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

Молитва преподобному Поликарпу Брянскому:

О, па́стырю до́брый, наста́вниче неусы́пный, преподо́бне о́тче Полика́рпе, ты от мяте́жа ми́ра сего́ изше́д, отверже́нием благ преходя́щих ева́нгельски Христу́ после́довал еси́, и равноа́нгельное житие́ пожи́в, Безпло́тных по́чести сподо́бился еси́; того́ ра́ди па́мятуя любо́вь твою́ к лю́дям ти сро́дным, я́ко ча́до ко отцу́, к тебе́ прибега́ем и мо́лимся со умиле́нием: бу́ди щит несокруши́м Святе́й Це́ркви Правосла́вней и оте́честву на́шему, во́инству, я́ко сора́тник, и споспешеству́й в побе́дах на супоста́ты. Изба́ви, о преподо́бне уго́дниче Бо́жий, от вся́каго наве́та вра́жия гра́ды и ве́си страны́ Росси́йския и не оста́ви заступле́нием твои́м нас немощны́х, грехи́ и скорбьми́ мно­́гими обремене́нных: умоли́ бла́гость Христа́ Бо́га на́шего дарова́ти нам по́мыслов мир, от па́губных страсте́й и вся́кия скве́рны воздержа́ние, братолю́бие и́скреннее, благоче́стие нелицеме́рно и да не во зло обрати́м блага́я, нам свы́ше вы́ну посыла́емая. Озари́, преблаже́нне, ум наш све́том лица́ Бо́жия, и́же ны́не осиява́ет тя; укрепи́ благода́тиею Госпо́днею произволе́ние на́ше, да утверди́вшеся в зако́не Христо́ве, неле́ностно тече́м по пути́ за́поведей святы́х; осени́ го́рним твои́м благослове́нием нас и всех в ско́рбех су́щих, бе́ды и боле́зньми душе́вными и теле́сными обдержи́мых, исцеле́ние, утеше́ние и избавле́ние им да́руя; над все́ми же си́ми испроси́ свы́ше рабо́м твои́м дух кро́тости и смире́ния, дух терпе́ния и покая́ния, да про́чее вре́мя живота́ на́шего иждиве́м в ве́ре и сокруше́нии серде́чнем и та́ко в час сконча́ния и разреше́ния от уз пло́ти благода́рне восхва́лим просла́вльшаго тя Го́спода, Безнача́льнаго Отца́, Единоро́днаго Его́ Сы́на и Единосу́щнаго Всеблага́го Ду́ха, Тро́ицу Неразде́льную во ве́ки веко́в. Ами́нь.