Шрифт

Чтения на каждый день Великого поста

Чтение ветхозаветных пророчеств в Пяток вторыя седмицы

Проро́чества Иса́иина чте́ние. (Ис 7:1–14)

Бысть во дни Аха́за, сы́на Иоафа́мля, сы́на Ози́и, царя́ Иу́дина, взы́де Раси́н, царь Ара́мль, и Факе́й, сын Ромели́ев, царь Изра́илев, на Иерусали́м воева́ти на него́, и не возмого́ша разори́ти его́. И возвести́ся в дому́ Дави́дове, глаго́ля: совеща́ся Ара́м со Ефре́мом. И ужасе́ся душа́ его́ и душа́ людей его́, я́коже в дубра́ве дре́во ве́тром восколе́блется. И рече́ Госпо́дь ко Иса́ии: изы́ди во сре́тение Аха́зу, ты и оста́вшийся Иасу́в, сын твой, к купе́ли го́рняго пути́, села́ бели́льнича. И рече́ши ему́: блюди́ е́же молча́ти, и не бо́йся, ниже́ душа́ твоя́ да изнемо́жет о двою́ дре́ву главе́нь дымя́щихся сих, егда́ бо гнев я́рости Моея́ бу́дет, па́ки исцелю́. Сын же Ара́мль и сын Ромели́ев, я́ко совеща́ста сове́т лука́вый на тя, глаго́люще: взы́дем во Иуде́ю, и собесе́довавше с ни́ми отврати́м я́ к нам, и воцари́м в ней сы́на Тавеи́лева. Сия́ же глаго́лет Госпо́дь Савао́ф: не пребу́дет сове́т сей, ниже́ сбу́дется. Но глава́ Ара́му Дама́ск, и глава́ Дама́ску Раси́н, но еще́ шестьдеся́т и пять лет, оскуде́ет ца́рство Ефре́мово от люде́й. Глава́ же Ефре́мови Соморо́н, и глава́ Соморо́ну сын Ромели́ев, и а́ще не уве́рите, ниже́ и́мате разуме́ти. И приложи́ Госпо́дь глаго́лати ко Аха́зу, реки́й: проси́ себе́ зна́мения от Го́спода Бо́га твоего́ во глубину́ или́ в высоту́. И рече́ Аха́з: не и́мам проси́ти, ниже́ искушу́ Го́спода. И рече́ Иса́ия: слы́шите у́бо до́ме Дави́дов, еда́ ма́ло вам есть труд дая́ти челове́ком, и ка́ко даете́ Го́сподеви труд? Сего́ ра́ди даст Госпо́дь Сам вам зна́мение.

Бытия́ чте́ние. (Быт 5:32; 6:1–8)

Бе Но́е лет пяти́ сот, и роди́ сы́ны три, Си́ма, Ха́ма, Иа́фета. И бысть, егда́ нача́ша челове́цы мно́зи быва́ти на земли́, и дще́ри роди́шася им. Ви́девше же сы́нове Бо́жии дще́ри челове́чи, я́ко добры́ суть, поя́ша себе́ жены́ от всех, я́же избра́ша. И рече́ Госпо́дь Бог: не и́мать Дух Мой пребыва́ти в челове́цех сих во век, зане́ суть плоть. Бу́дут же дни́е их лет сто два́десять. Исполи́ни же бя́ху на земли́ во дни о́ны, и пото́м, егда́ вхожда́ху сы́нове Бо́жии к дще́рем челове́ческим, и рожда́ху себе́, ти́и бя́ху исполи́ни, и́же от ве́ка челове́цы имени́тии. Ви́дев же Госпо́дь Бог, я́ко умно́жишася зло́бы челове́ков на земли́, и всяк помышля́ет в се́рдце свое́м приле́жно на зла́я во вся дни. И помы́сли Бог, я́ко сотвори́ челове́ка на земли́, и размы́сли. И рече́ Бог: потреблю́ челове́ка, его́же сотвори́х от лица́ земли́, от челове́ка да́же до скота́, и от гад да́же до птиц небе́сных, зане́ размы́слих, я́ко сотвори́х я́. Но́е же обре́те благода́ть пред Го́сподем Бо́гом.

При́тчей чте́ние. (Притч 6:20–35; 7:1)

Сы́не, храни́ зако́ны отца́ твоего́, и не отри́ни наказа́ния ма́тере твоея́. Навяжи́ же я́ на твою́ ду́шу при́сно и обяжи́ их о твое́й вы́и. Егда́ хо́диши, води́ ю́, и с тобо́ю да бу́дет. Егда́ же спи́ши, да храни́т тя, да востаю́щу ти глаго́лет с тобо́ю. Зане́ свети́льник за́поведь зако́на, и свет, и путь жи́зни, и обличе́ние, и наказа́ние. Е́же сохрани́ти тя от жены́ мужа́ты, и от наважде́ния язы́ка чужда́го. Сы́не, да не победи́т тя добро́ты по́хоть, ниже́ уловле́н бу́ди твои́ма очи́ма, ниже́ да совосхи́тишися ве́ждами ея́. Цена́ бо блудни́цы, ели́ка еди́наго хле́ба, жена́ же муже́й честны́я ду́ши уловля́ет. Ввя́жет ли кто огнь в не́дра, риз же свои́х не сожже́т ли? Или́ ходи́ти кто бу́дет на у́глиях о́гненных, ног же не сожже́т ли? Та́ко вше́дый к жене́ мужа́тей не без вины́ бу́дет, ниже́ всяк прикаса́яйся ей. Не ди́вно, а́ще кто ят бу́дет кра́дый, кра́дет бо, да насы́тит ду́шу свою́ а́лчущую. А́ще же ят бу́дет, возда́ст седмери́цею, и вся име́ния своя́ дав изба́вит себе́. Прелюбоде́й же за ску́дость ума́ поги́бель души́ свое́й содева́ет. Боле́зни же и безче́стие понесе́т, поноше́ние же его́ не загла́дится во век. Испо́лнена бо ре́вности я́рость му́жа ея́, не пощади́т в день суда́. Не измени́т ни еди́ною цено́ю вражды́, ниже́ разреши́тся мно́гими дарми́. Сы́не, храни́ моя́ словеса́, моя́ же за́поведи скрый у себе́. Сы́не, чти Го́спода, и укрепи́шися, кроме́ же Его́ не бо́йся ино́го.

Чтения великого поста