Шрифт

Молитвослов / Молитвы на Двунадесятые праздники и Пасху

Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

19 августа

Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

Тропарь, глас 7:

Преобразился еси́ на горе́, Христе́ Бо́же,/ показа́вый учеником Твои́м сла́ву Твою́,/ я́коже можа́ху, / да возсияет и нам, грешным, / Свет Твои́ присносу́щный/ моли́твами Богоро́дицы,/ Светода́вче, сла́ва Тебе́.

Конда́к, глас 7.

На горе́ преобрази́лся еси́,/ и я́коже вмеща́ху ученицы Твои́, / сла́ву Твою́, Христе́ Бо́же, ви́деша, / да егда́ Тя у́зрят распина́ема, / страда́ние у́бо уразуме́ют вольное, / ми́рови же пропове́дят, / я́ко Ты еси́ вои́стинну Отчее сияние.

Величание

Велича́ем Тя,/ Жизнода́вче Христе́,/ и почита́ем пречи́стыя пло́ти Твоея́ // пресла́вное преображе́ние.

Задостойник

Велича́й, душе́ моя́, / на Фаво́ре преобрази́вшагося Го́спода.

Рождество́ Твое́ нетле́нно яви́ся: / Бог из бо́ку Твое́ю про́йде, / я́ко Плотоно́сец яви́ся на земли́ / и с челове́ки поживе́. // Тя, Богоро́дице, тем вси велича́ем.

Молитва

Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, во Све́те живы́й непристу́пнем, Сия́ние сый Сла́вы О́тчия и О́браз Ипоста́си Его́! Егда́ прии́де исполне́ние време́н, Ты за милосе́рдие неизрече́нное к па́дшему ро́ду челове́ческому Себе́ ума́лил еси́, зрак раба́ прия́л еси́, смири́л еси́ Себе́, послу́шлив бысть да́же до сме́рти. Оба́че пре́жде Креста́ и во́льныя стра́сти Твоея́ на горе́ Фаво́рстей преобрази́лся еси́ в Боже́ственней Сла́ве Свое́й пред святы́ми Твои́ми ученики́ и Апо́столы, ма́ло скрыв пло́ти восприя́тие, да егда́ Тя у́зрят распина́ема, и сме́рти предава́ема, уразуме́ют у́бо страда́ние Твое́ во́льное и Божество́. Да́руй же и нам всем, пречи́стыя Пло́ти Твоея́ Преображе́ние пра́зднующим, чи́стым се́рдцем и нескве́рными умы́ взы́ти на Святу́ю го́ру Твою́, в селе́ния святы́я сла́вы Твоея́, иде́же глас чист пра́зднующих, глас несказа́ннаго ра́дования, да та́мо ку́пно с ни́ми лице́м к лицу́ у́зрим Сла́ву Твою́ в невече́рнем дни Ца́рствия Твоего́, и со все́ми святы́ми, от ве́ка Тебе́ благоугоди́вшими просла́вим Всесвято́е и́мя Твое́ со Безнача́льным Твои́м Отце́м и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитвы на праздники