Шрифт

19 августа.

Канон Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа второй

Преображению Господню
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропарь, глас 7:

Преобрази́лся еси́ на горе́, Христе́ Бо́же,/ показа́вый ученико́м Твои́м сла́ву Твою́,/ я́коже можа́ху,/ да возсия́ет и нам, гре́шным,/ Свет Твой присносу́щный/ моли́твами Богоро́дицы,/ Светода́вче, сла́ва Тебе́.

Други́й кано́н, глас 8

Пе́снь 1

Ирмос: Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/ изра́ильтянин вопия́ше:/ Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Моисе́й, на мо́ри проро́чески ви́дев/ о́блаком и столпо́м дре́вле о́гненным сла́ву Госпо́дню, вопия́ше:/ Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Я́ко ка́менем, те́лом покры́вся,/ обоже́нием Неви́димаго зря, Моисе́й Богови́дец взыва́ше:/ Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ты на горе́ зако́нней и на Фаво́рстей/ ви́ден был еси́ Моисе́ем во мра́це дре́вле,/ во Све́те же ны́не непристу́пнем Божества́.

Пе́снь 3

Ирмос: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди,/ и Це́ркве Зижди́телю,/ Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й,/ жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние,/ Еди́не Человеколю́бче.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Осеня́ющая сла́ва в се́ни пе́рвее и Моисе́еви бесе́дующи, Твоему́ уго́днику,/ о́браз бы́сть облиста́вшаго неизрече́нно/ на Фаво́ре, Влады́ко, Твоего́ преображе́ния.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Совзыдо́ша Ти, Сло́ве Единоро́дный,/ вы́шнии апо́стольстии вереи́ на го́ру Фаво́рскую,/ и сопредста́ша Ти Моисе́й же и Илия́, я́ко Бо́жия слуги́, Еди́не Человеколю́бче.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бог Сло́во сый, ве́сь зе́млен бы́сть,/ всему́ Божеству́ смеси́в челове́чество во ипоста́си Свое́й,/ ю́же во двою́ существу́ Моисе́й и Илия́ же ви́деша на горе́ Фаво́ре.

Седа́лен, глас 4.

На горе́ Фаво́рстей преобрази́лся еси́, Иису́се,/ посреде́ Илии́ и Моисе́я прему́дрых, со Иа́ковом, и Петро́м, и Иоа́нном./ Петр же, сопребыва́я, сия́ Тебе́ глаго́лаше:/ добро́ зде е́сть сотвори́ти три се́ни:/ еди́ну Моисе́ю, и еди́ну Илии́, и еди́ну Тебе́, Влады́це Христу́./ и́же тогда́ Свет Твой сим возсия́вый, просвети́ души́ на́ша.

Пе́снь 4

Ирмос: Из пло́ти Твоея́ лучи́ Божества́/ исхожда́ху проро́ком и апо́столом./ Тем нача́льницы, пою́ще, взыва́ху:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

И́же купину́ сохрани́вый неврежде́ну, прикосну́вшуюся огню́,/ Моисе́ю богосия́нную пло́ть показа́л еси́, Влады́ко, пою́щему:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Скры́ся заре́ю Божества́ чу́вственное со́лнце,/ я́ко на горе́ Фаво́ре ви́дев Тя преобразу́ющася, Иису́се мой:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́гнь, не опаля́я ве́щи теле́сныя, ви́ден бы́сть невеще́ствен,/ я́коже Моисе́ю и апо́столом яви́лся еси́, Илии́ же, Влады́ко,/ еди́н от двою́, во дву соверше́нну естеству́.

Пе́снь 5

Ирмос: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те незаходи́мый,/ и покры́ла мя е́сть чужда́я тьма́, окая́ннаго?/ Но обрати́ мя и к све́ту за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Вети́йствующий язы́к Твоего́ вели́чества не мо́жет веща́ти:/ я́ко бо, Держа́й живо́т и сме́ртию Влады́й,/ предста́вил еси́ на Фаво́рстей горе́ Моисе́я и Илию́,/ свиде́тельствующий твое́ Божество́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

И́же рука́ми неви́димыми созда́в по о́бразу Твоему́, Христе́, челове́ка,/ началообра́зную Твою́ в созда́нии добро́ту показа́л еси́,/ не я́ко во о́бразе, но я́ко Сам Сый по существу́,/ Бог был еси́ и Челове́к.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Сраствори́вся неслия́нно, у́гль горя́щ показа́л еси́ нам Божества́,/ попаля́ющ у́бо грехи́, души́ же просвеща́ющ, на Фаво́рстей горе́,/ Моисе́я со Илие́ю, ученико́в же старе́йшин удиви́л еси́.

Пе́снь 6

Ирмос: Очи́сти мя, Спа́се,/ мно́га бо беззако́ния моя́,/ и из глубины́ зол возведи́, молю́ся,/к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя,/ Бо́же спасе́ния моего́.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Я́ко ве́лие и стра́шное узре́ся виде́ние дне́сь:/ с небесе́ у́бо чу́вственное, от земли́ же несравне́нное/ облиста́ Со́лнце пра́вды мы́сленное на горе́ Фаво́рстей.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Преи́де у́бо се́нь зако́нная, изнемо́гшая,/ прии́де же я́ве Христо́с и́стина, – Моисе́й возопи́,/ на Фаво́ре ви́дев твое́ Божество́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Столп о́гненный – Христа́ преобразу́ющася,/ о́блак же – я́ве благода́ть Ду́ха, осени́вшую на Фаво́ре,/ предсказа́ша явле́ннейше.

Конда́к, глас 7:

На горе́ преобрази́лся еси́,/ и я́коже вмеща́ху ученицы́ Твоя́,/ сла́ву Твою́, Христе́ Бо́же, ви́деша,/ да егда́ Тя у́зрят распина́ема,/ страда́ние у́бо уразуме́ют во́льное,/ ми́рови же пропове́дят,/ я́ко Ты еси́ вои́стинну О́тчее сия́ние.

И́кос:

Воста́ните, лени́вии, и́же всегда́ ни́зу пони́кшии в зе́млю души́ моея́ по́мыслы,/ возми́теся и возвыситеся на высоту́ Боже́ственнаго восхожде́ния./ Притеце́м к Петру́ и к Зеведе́евым/ и вку́пе со о́неми Фаво́рскую го́ру дости́гнем,/ да ви́дим с ни́ми сла́ву Бо́га на́шего, глас же услы́шим,/ его́же свы́ше слы́шаша и пропове́даша О́тчее сия́ние.

Пе́снь 7

Ирмос: О́троцы евре́йстии в пещи́/ попра́ша пла́мень дерзнове́нно/ и на ро́су о́гнь преложи́ша, вопию́ще:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Ны́не ви́дена бы́ша апо́столом неви́димая Божества́ во пло́ти,/ на горе́ Фаво́рстей облиста́вша, вопию́щим:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Ужасо́шася стра́хом, уди́вльшиеся благоле́пию Боже́ственнаго Ца́рства,/ на горе́ Фаво́рстей апо́столи, вопию́ще:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ны́не неуслы́шанная услы́шана бы́ша:/ без отца́ бо Сын от Де́вы Оте́ческим гла́сом сла́вно свиде́тельствуется,/ я́ко Бог и Челове́к То́йже во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Положе́нием не был еси́ Вы́шняго, существо́м же Сын возлю́блен,/ пре́жде Сый, нам прибли́жился еси́ непрело́жно:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Пе́снь 8

Ирмос: Седмери́цею пе́щь/ халде́йский мучи́тель/ Богочести́вым неи́стовно разжже́,/ си́лою же лу́чшею спасе́ны, сия́ ви́дев,/ Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Услы́шавше, Влады́ко, от Отца́ свиде́тельствуема,/ и я́ко челове́ческа тверде́йша зра́ка зре́ти лица́ Твоего́ блиста́ния не терпя́ще,/ Твоя́ ученицы́ на зе́млю ниц па́даху, со стра́хом пою́ще:/ свяще́нницы, благослови́те, лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Ца́рствующим еси́ Ца́рь прекра́сен и и́же всю́ду владя́щим Госпо́дь си́лен,/ Блаже́н и во све́те живы́й непристу́пней,/ Ему́же ученицы́ уди́вльшеся, Моисе́й же и Илия́ вопия́ху:/ о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Я́ко Не́бом владу́щему, и земле́ю госпо́дствующему,/ и над преиспо́дними о́бласть иму́щему, Христе́, предста́ша Ти:/ от земли́ у́бо – апо́столи, я́ко с Небесе́ же – Фесви́тянин Илия́,/ Моисе́й же – от ме́ртвых, пою́ще согла́сно:/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Уны́ние ражда́ющия печа́ли на земли́ оста́виша апо́столов избра́ннии, Человеколю́бче,/ я́ко Тебе́ после́доваша, ко и́же от земли́ преложе́нию Боже́ственнаго жития́./ Те́мже и, по достоя́нию Твоего́ Богоявле́ния улучи́вше, поя́ху:/ лю́дие, превозноси́те его́ во ве́ки.

Пе́снь 9

Ирмос: Устраши́ся всяк слух/ неизрече́нна Бо́жия снизхожде́ния,/ я́ко Вы́шний во́лею сни́де да́же и до пло́ти,/ от деви́ческаго чре́ва быв Челове́к./ Те́мже Пречи́стую Богоро́дицу, ве́рнии, велича́ем.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Да твое́ пока́жеши я́ве неизрече́нное второ́е сни́тие,/ я́ко да Вы́шний Бог яви́шися,/ стоя́ посреде́ бого́в, апо́стол на Фаво́ре,/ Моисе́я же и Илию́, неизрече́нно осия́л еси́./ Те́мже вси Тя, Христе́, велича́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Прииди́те, Мне покори́теся, лю́дие, возше́дше на го́ру святу́ю пренебе́сную,/ невеще́ственно ста́нем во гра́де Жива́го Бо́га/ и у́зрим мы́сленно Божество́ невеще́ственное,/ Отца́ и Ду́ха, в Сы́не Единоро́днем облиста́ющее.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Привле́кл еси́ любо́вию мя, Спа́се,/ и премени́л еси́ Боже́ственным Твои́м жела́нием,/ но попали́ огне́м невеще́ственным грехи́ моя́/ и насы́титися Твое́й пи́щи сподо́би,/ да, обое́ игра́я8, велича́ю, Бла́же, вели́чия Твоя́.

Свети́лен:

Све́те неизме́нный, Сло́ве, Све́та Отца́ нерожде́нна, в явле́ннем све́те твое́м,/ дне́сь на Фаво́ре Свет ви́дехом Отца́, Свет и Ду́ха,/ Све́том наставля́ющаго всю тва́рь.

Молитва

Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, во Све́те живы́й непристу́пнем, Сия́ние сый Сла́вы О́тчия и О́браз Ипоста́си Его́! Егда́ прии́де исполне́ние време́н, Ты за милосе́рдие неизрече́нное к па́дшему ро́ду челове́ческому Себе́ ума́лил еси́, зрак раба́ прия́л еси́, смири́л еси́ Себе́, послу́шлив бысть да́же до сме́рти. Оба́че пре́жде Креста́ и во́льныя стра́сти Твоея́ на горе́ Фаво́рстей преобрази́лся еси́ в Боже́ственней Сла́ве Свое́й пред святы́ми Твои́ми ученики́ и Апо́столы, ма́ло скрыв пло́ти восприя́тие, да егда́ Тя у́зрят распина́ема, и сме́рти предава́ема, уразуме́ют у́бо страда́ние Твое́ во́льное и Божество́. Да́руй же и нам всем, пречи́стыя Пло́ти Твоея́ Преображе́ние пра́зднующим, чи́стым се́рдцем и нескве́рными умы́ взы́ти на Святу́ю го́ру Твою́, в селе́ния святы́я сла́вы Твоея́, иде́же глас чист пра́зднующих, глас несказа́ннаго ра́дования, да та́мо ку́пно с ни́ми лице́м к лицу́ у́зрим Сла́ву Твою́ в невече́рнем дни Ца́рствия Твоего́, и со все́ми святы́ми, от ве́ка Тебе́ благоугоди́вшими просла́вим Всесвято́е и́мя Твое́ со Безнача́льным Твои́м Отце́м и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Преображению Господню