Шрифт

19 августа.

Канон Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа первый

Преображению Господню
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропарь, глас 7:

Преобрази́лся еси́ на горе́, Христе́ Бо́же,/ показа́вый ученико́м Твои́м сла́ву Твою́,/ я́коже можа́ху,/ да возсия́ет и нам, гре́шным,/ Свет Твой присносу́щный/ моли́твами Богоро́дицы,/ Светода́вче, сла́ва Тебе́.

Кано́н, глас 4

Пе́снь 1

Ирмос: Ли́цы изра́ильтестии,/ невла́жными стопа́ми/ понт Чермны́й и вла́жную глубину́ прогна́вше,/ вса́дники триста́ты враги́ ви́дяще в ней погруже́ны,/ с весе́лием поя́ху:/ пои́м Бо́гу на́шему, я́ко просла́вися.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Глаго́лы живо́тныя друго́м Христо́с/ и о Боже́ственнем наказу́я Ца́рствии, рече́:/ во Мне Отца́ позна́йте;/ Све́том я́ко облиста́я непристу́пным, в ра́дости пою́ще:/ пои́м Бо́гу на́шему, я́ко просла́вися.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Си́лою язы́к облече́теся, дру́зи ученицы́,/ чу́дни же бу́дете в бога́тстве их, я́ко сла́вы напо́лнитеся,/ я́ко явлю́ся светле́е со́лнца, облиста́я в ра́дости пою́щих:/ пои́м Бо́гу на́шему, я́ко просла́вися.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Дне́сь Христо́с, на горе́ Фаво́рстей просия́в я́сно Боже́ственною заре́ю,/ я́коже обеща́ся, ученико́м обнажи́ зрак,/ светоно́сныя же напо́лнившеся Боже́ственныя зари́, в ра́дости поя́ху:/ пои́м Бо́гу на́шему, я́ко просла́вися.

Пе́снь 3

Ирмос: Лук си́льных изнемо́же,/ и немощству́ющии препоя́сашася си́лою,/ сего́ ра́ди утверди́ся в Го́споде се́рдце мое́.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Во всего́ Ада́ма обле́кся, Христе́,/ очерне́вшее, измени́в, просвети́л еси́ дре́вле естество́/ и измене́нием зра́ка Твоего́ богосоде́лал еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Во всего́ Ада́ма обле́кся, Христе́,/ очерне́вшее, измени́в, просвети́л еси́ дре́вле естество́/ и измене́нием зра́ка Твоего́ богосоде́лал еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Столпо́м огнезра́чным и о́блаком дре́вле/ и́же в пусты́ни Изра́иля ве́дый,/ дне́сь на горе́ Фаво́рстей неизрече́нно во све́те Христо́с просия́.

Седа́лен, глас 4.

На горе́ Фаво́рстей преобрази́лся еси́, Иису́се,/ посреде́ Илии́ и Моисе́я прему́дрых, со Иа́ковом, и Петро́м, и Иоа́нном./ Петр же, сопребыва́я, сия́ Тебе́ глаго́лаше:/ добро́ зде е́сть сотвори́ти три се́ни:/ еди́ну Моисе́ю, и еди́ну Илии́, и еди́ну Тебе́, Влады́це Христу́./ и́же тогда́ Свет Твой сим возсия́вый, просвети́ души́ на́ша.

Пе́снь 4

Ирмос: Услы́шах сла́вное смотре́ние твое́, Христе́ Бо́же,/ я́ко роди́лся еси́ от Де́вы,/ да от ле́сти изба́виши зову́щия:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Зако́н в Сина́и писа́нием вообража́я, Христе́ Бо́же,/ во о́блаце, и огни́, и мра́це, и в ви́хре яви́лся еси́ носи́м:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Да уве́риши сла́вное строе́ние твое́, Христе́ Бо́же,/ я́ко Сый пре́жде век и То́йже на о́блаце восхожде́ние положи́вый,/ на Фаво́ре неизрече́нно просия́л еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Соглаго́люще, предстоя́ху раболе́пно Тебе́, Влады́це Христу́,/ к ни́мже па́рою огня́ и мра́ка и то́нким хла́дом бесе́довал еси́:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Возвеща́ху сла́вное Креста́ ра́ди Твоего́, на Фаво́р прише́дше,/ и́же во огни́ Тя и купине́ дре́вле предви́девый Моисе́й/ и взя́тый на колесни́це о́гненней Илия́, Христе́.

Пе́снь 5

Ирмос: От све́та пресеки́й перворо́дный свет,/ я́ко во све́те дела́ пою́т Тя, Христе́, Соде́теля,/ во све́те твое́м пути́ на́ша напра́ви.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Пред лице́м Твои́м го́ры уклони́шася,/ свет бо и пред нога́ми неботе́чныя лучи́, Христе́, со́лнца прии́де,/ зрак зе́млен я́ко прия́ти благоволи́л еси́.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Се Спас, –/ вопия́ху Моисе́й и Илия́ ученико́м,/ на горе́ святе́й Фаво́рстей оглаша́емым, –/ Христо́с, Его́же дре́вле провозвести́хом Су́щаго Бо́га.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Неизме́нное естество́, челове́ческому примеси́ся,/ оби́льно невеще́ственнаго Божества́ Свет/ изобнажи́в апо́столом, неизрече́нно возсия́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тя, присносу́щное сия́ние, во Оте́честей сла́ве/ ученицы́ я́ко ви́девше возсия́вша, Христе́, Тебе́ вопия́ху:/ во све́те твое́м пути́ на́ша напра́ви.

Пе́снь 6

Ирмос: Внегда́ скорбе́ти ми,/ возопи́х ко Го́споду,/ и услы́ша мя Бог спасе́ния моего́.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Сия́ния па́че со́лнца Свет ясне́йший, Спас, просия́в на Фаво́ре,/ нас просвети́л е́сть.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Возше́д на го́ру Фаво́рскую, преобрази́лся еси́, Христе́,/ и, ле́сть всю омрачи́в, нас просвети́л еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тя Бо́га позна́вше сла́внии апо́столи,/ на Фаво́ре же, Христе́, уди́вильшеся, коле́на преклони́ша.

Конда́к, глас 7:

На горе́ преобрази́лся еси́,/ и я́коже вмеща́ху ученицы́ Твоя́,/ сла́ву Твою́, Христе́ Бо́же, ви́деша,/ да егда́ Тя у́зрят распина́ема,/ страда́ние у́бо уразуме́ют во́льное,/ ми́рови же пропове́дят,/ я́ко Ты еси́ вои́стинну О́тчее сия́ние.

И́кос:

Воста́ните, лени́вии, и́же всегда́ ни́зу пони́кшии в зе́млю души́ моея́ по́мыслы,/ возми́теся и возвыситеся на высоту́ Боже́ственнаго восхожде́ния./ Притеце́м к Петру́ и к Зеведе́евым/ и вку́пе со о́неми Фаво́рскую го́ру дости́гнем,/ да ви́дим с ни́ми сла́ву Бо́га на́шего, глас же услы́шим,/ его́же свы́ше слы́шаша и пропове́даша О́тчее сия́ние.

Пе́снь 7

Ирмос: Авраа́мстии иногда́ в Вавило́не о́троцы/ пе́щный пла́мень попра́ша,/ пе́сньми взыва́юще:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Облиста́вшеся Све́том непристу́пныя сла́вы на Фаво́рстей горе́,/ апо́столи Христу́ вопия́ху:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Сия́нием Боже́ственнаго шу́ма, и росода́тельным о́блаком, Христе́,/ и заре́ю Твое́ю наслажда́еми, апо́столи поя́ху:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

В непристу́пном Све́те, я́ко ви́де Тя Петр,/ на Фаво́рстей горе́ облиста́вша, Христе́, возопи́:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

С Нача́льником жи́зни Христо́м су́ще, де́ти Зеведе́евы,/ я́ко испусти́ зра́ка Свет, возгреме́ша:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Пе́снь 8

Ирмос: В Вавило́не о́троцы,/ Боже́ственною распала́еми ре́вностию,/ мучи́теля и пла́мене́ преще́ние му́жески попра́ша/ и, посреде́ огня́ вве́ржени, ороша́еми, поя́ху:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Манове́нием вся нося́й, нога́ми пречи́стыми на го́ру взыде Фаво́рскую Христо́с,/ на не́йже па́че со́лнечныя лучи́ облиста́ лице́м,/ и́же зако́ну старе́йшия и благода́ти показа́ пою́щия:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Непристу́пною сла́вою на горе́ я́влься неизрече́нно Фаво́рстей,/ неодержи́мый и незаходи́мый Свет, О́тчее сия́ние,/ тва́рь уясни́в, челове́ки обожи́, пою́щия:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Священноле́пно стоя́ще Моисе́й же и Илия́ на горе́ Фаво́ре,/ Боже́ственныя начерта́ние я́сно ипоста́си ви́девше,/ Христа́, во Оте́честей облиста́вша сла́ве, воспева́ху:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

И́же во зра́це Боже́ственнаго ра́ди явле́ния лице́ просла́вися иногда́ Моисе́ово,/ Христо́с же, я́ко ри́зою, Све́том и сла́вою одева́ется,/ Све́та бо самоде́телен Сый, озаря́ет пою́щия:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

От светоро́дна о́блака Христа́ ученицы́ объя́та зря́ще на Фаво́ре/ и ни́цы на зе́млю па́дше, ум просве́щше,/ со Отце́м сего́ поя́ху и Ду́хом:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Пе́снь 9

Ирмос: Рождество́ твое́ нетле́нно яви́ся:/ Бог из боку́ Твое́ю про́йде,/ я́ко Плотоно́сец яви́ся на земли́/ и с челове́ки поживе́./ Тя, Богоро́дице, тем вси велича́ем.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Ужа́сни но́вым светоли́тием внеза́пу ученицы́ осве́щшеся, друг дру́га зря́ху,/ уди́вльшеся же и к земли́ прекло́ньшеся,/ Тебе́, Влады́це всех, поклони́шася.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Шум из о́блака посыла́шеся богогла́сен, известву́я чу́до:/ Оте́ц бо Све́тов, – Сей е́сть Сын Мой возлю́бленный, – апо́столом вопия́ше:/ Того́ послу́шайте.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Но́вая ви́девше и пресла́вная, глас Оте́ческий внуши́вше,/ на Фаво́ре Словесе́ слуги́, изображе́ние Первообра́знаго,/ Сей е́сть, – вопия́ху, – Спас наш.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́бразе непреме́нный Су́щаго, недви́жиме, печа́ть неизме́нна,/ Сы́не, Сло́ве, му́дросте и мы́шце, десни́це Вы́шняго, Си́ло,/ Тя воспева́ем со Отце́м же и Ду́хом.

Свети́лен:

Све́те неизме́нный, Сло́ве, Све́та Отца́ нерожде́нна, в явле́ннем све́те твое́м,/ дне́сь на Фаво́ре Свет ви́дехом Отца́, Свет и Ду́ха,/ Све́том наставля́ющаго всю тва́рь.

Молитва

Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, во Све́те живы́й непристу́пнем, Сия́ние сый Сла́вы О́тчия и О́браз Ипоста́си Его́! Егда́ прии́де исполне́ние време́н, Ты за милосе́рдие неизрече́нное к па́дшему ро́ду челове́ческому Себе́ ума́лил еси́, зрак раба́ прия́л еси́, смири́л еси́ Себе́, послу́шлив бысть да́же до сме́рти. Оба́че пре́жде Креста́ и во́льныя стра́сти Твоея́ на горе́ Фаво́рстей преобрази́лся еси́ в Боже́ственней Сла́ве Свое́й пред святы́ми Твои́ми ученики́ и Апо́столы, ма́ло скрыв пло́ти восприя́тие, да егда́ Тя у́зрят распина́ема, и сме́рти предава́ема, уразуме́ют у́бо страда́ние Твое́ во́льное и Божество́. Да́руй же и нам всем, пречи́стыя Пло́ти Твоея́ Преображе́ние пра́зднующим, чи́стым се́рдцем и нескве́рными умы́ взы́ти на Святу́ю го́ру Твою́, в селе́ния святы́я сла́вы Твоея́, иде́же глас чист пра́зднующих, глас несказа́ннаго ра́дования, да та́мо ку́пно с ни́ми лице́м к лицу́ у́зрим Сла́ву Твою́ в невече́рнем дни Ца́рствия Твоего́, и со все́ми святы́ми, от ве́ка Тебе́ благоугоди́вшими просла́вим Всесвято́е и́мя Твое́ со Безнача́льным Твои́м Отце́м и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Преображению Господню