Шрифт

Каноны Цветной Триоди

Четверопеснец В Субботу Четвертой седмицы по Пасхе

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

И тропарь, глас 5, трижды:

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в / и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в.

Святы́й Бо́же, Святы́й кре́пкий, Святы́й безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды) Слава, и ныне:

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

В суббо́ту четве́ртыя неде́ли по Па́сце.

Четверопе́снец, его́же краестро́чие сие́: Тре́тий гла́с яви́.

Гла́с 3.

Пе́снь 6.

Ирмо́с: Бе́здна после́дняя грехо́в обы́де мя́, и исчеза́ет ду́х мо́й: но простры́й Владыко, высо́кую Твою́ мы́шцу, я́ко Петра́ мя Упра́вителю спаси́.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Пробо́дся копие́м в Боже́ственная ре́бра, уя́звленнаго челове́ка преступле́нием, Животода́вче исцели́л еси́ Боже́ственными Твои́ми Страстьми́: те́мже Владыко, воспева́ем Держа́ву Твою́.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Ударе́ние претерпе́л еси́ Иисусе, разоря́яй а́дова ца́рствия, и вереи́ сте́рл еси́, руко́ю Вседержа́вною Твое́ю спа́сл все́х, и воскресл еси́ тридне́вно.

Сла́ва: Стоя́л еси́ пред суди́щем Пила́товым я́ко осу́жденик, земли́ все́й судя́й Господи, хотя́, его́же созда́л еси́, от а́да изба́вити, соше́л еси́ к нему́ Еди́не Милосе́рде.

И ны́не, богоро́дичен: Родила́ еси́ кроме́ боле́зней Сына, пре́жде ве́к от Отца́ Рожде́ннаго Чи́стая, и о не́м боле́ла еси́, зря́щи Пло́тию распина́ема ви́сяща: Воскре́сшу же я́ко Богу, ра́довалася еси́ све́тло.

Пе́снь 7.

Ирмо́с: Пре́жде о́бразу злато́му, перси́дскому чти́лищу, о́троки не поклони́шася трие́, пою́ще посреде́ пе́щи: Отце́в Боже благослове́н еси́.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Херуви́мом и Серафи́мом Сы́й непристу́пен, Пло́тию распя́тие претерпе́л еси́ за милосердие ми́лости Твоея́, да спасе́ши Ада́ма истле́вшаго преступле́нием.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Ты́ соше́д с душе́ю ко а́ду, разори́л еси́ держа́ву его Владыко, и воздви́гл еси́ су́щыя в не́м свя́занныя, воспева́ющыя Твою́ Держа́ву Животода́вче.

Сла́ва: Отъя́тся печа́ли уны́ние, мироно́сицы потщи́теся гро́ба дости́гнути, и из гро́ба Христа́ Воскре́сша зря́ще, пропове́дите ми́ру.

И ны́не, богоро́дичен: Христа́, Его́же родила́ еси́ Чи́стая, красу́йся, ви́дящи воскресша тридне́вно со сла́вою из ме́ртвых, и я́ко Мати умоли́ его́ о все́м ми́ре.

Пе́снь 8.

Ирмо́с: Нестерпи́мому огню́ соедини́вшеся, Богоче́стия предстоя́ще ю́ноши, пла́менем же неврежде́ни Боже́ственную пе́снь поя́ху: благослови́те вся́ дела́ Господня Господа, и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Вся́кое дыха́ние созда́вый сло́вом, от иуде́й Пло́тию на Дре́ве во́лею пове́шается, и же́лчию напоя́ется, и зря́щи тва́рь вся́ возмуща́шеся, безблагода́тных рыда́ющи безу́мие.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Тебе́ Нача́льника и Спаса ми́ру, я́ко Челове́ка всея́дец прие́млет а́д, его́же связа́в я́ко Господь, и и́хже дре́вле имя́ше пови́нныя, взя́л еси́, и совоскреси́л еси́ тридне́вно из гро́ба.

Сла́ва: Оте́ческих не отлу́чся не́др, пло́ть на́с де́ля от Девы прия́т, и сме́рть во́лею подъя́л еси́, положе́н же во гро́бе, воста́л еси́ Сло́ве Божий тридне́вно: те́мже Тя́ пое́м Еди́наго Жизнода́вца.

И ны́не, богоро́дичен: Родила́ еси́ Чи́стая Сына без боле́зни, пре́жде ве́к Су́щаго со Отце́м же и Духом Святы́м: Его́же на Кресте́ ви́сяща зря́щи, боле́ла у́бо еси́, воста́вша же из гро́ба ви́девши, сра́дуешися во ве́ки.

Пе́снь 9.

Ирмо́с: В зако́не се́ни и писа́ний, о́браз ви́дим ве́рнии: вся́к му́жеский по́л ложесна́ разверза́я, свят Богу: те́м перворожде́нное Сло́во Отца́ Безнача́льна, Сына Первородя́щася Материю неискусому́жно велича́ем.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Свети́ла Христе́, ви́девше Тя́ на Кресте́ Пло́тию ви́сяща, скры́ша све́т, и разбо́йник зря́ богосло́вствует, земля́ же вся́ коле́блется, и заве́са раздира́ема, вопие́т: сла́ва долготерпе́нию Твоему́ Владыко.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Твое́ Царю́ сни́тие стра́шное вои́стинну бы́сть в преиспо́дних: а́дова бо врата́ и вереи́ сте́рл еси́, и вся́ я́же имя́ше у́зники, плени́л еси́, и воскреси́л еси́ держа́вно, Бога Тя́ пропове́давшыя.

Сла́ва: Ме́ртва Тя́ Христе́ сня́т Ио́сиф от Дре́ва ве́рно, и сми́рною и ма́стию и плащаницею, любо́вию и ра́достию пома́зав, излива́ет сле́з мно́жество, и в ме́ртвенном гро́бе положи́: те́мже с ни́м Тебе́ велича́ем.

И ны́не, богоро́дичен: Весели́ся Чи́стая, зря́щи из ме́ртвых Твоего́ Сына и Бога во Сла́ве воста́вша, с мироно́сицами жена́ми, свяще́нными апостолы, ку́пно и Ио́сифом сла́вным, и Никоди́мом, и мы́ велича́ем Тя́ Пречистая.

Вместо Достойно: поем:

А́нгел вопия́ше Благода́тней: / Чи́стая Де́во, ра́дуйся! / И па́ки реку́: ра́дуйся! / Твой Сын воскре́се / тридне́вен от гро́ба, / и ме́ртвыя воздви́гнувый: / лю́дие, весели́теся.

Свети́ся, свети́ся, / но́вый Иерусали́ме, / сла́ва бо Госпо́дня / на тебе́ возсия́. / Лику́й ны́не / и весели́ся, Сио́не. / Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, / о воста́нии Рождества́ Твоего́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Господи, помилуй (трижды).

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь

И паки: Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в / и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. (Трижды.)

И нам дарова́ живо́т ве́чный, / покланя́емся Его́ / тридне́вному Воскресе́нию.

Песнопения Пасхального периода