Шрифт

Чтения Священного Писания на каждый день от Пасхи до Пятидесятницы

Чтение Апостола и Евангелия в среду 1 седмицы по Пятидесятнице.

Послание к Римляном, зачало 80.

Бра́тие, открыва́ется бо гнев Бо́жий с небесе́ на вся́кое нече́стие и непра́вду челове́ческую, содержа́щих и́стину в непра́вде. Зане́же разу́мное Бо́жие я́ве есть в них, Бог бо яви́л есть им. Неви́димая бо Его́, от созда́ния ми́ра творе́ньми помышля́ема, ви́дима суть, и присносу́щная си́ла Его́ и Божество́, во е́же бы́ти им безотве́тным. Зане́же разуме́вше Бо́га, не я́ко Бо́га просла́виша или́ благодари́ша, но осуети́шася помышле́нии свои́ми, и омрачи́ся неразу́мное их се́рдце. Глаго́лющеся бы́ти му́дры, объюроде́ша, и измени́ша сла́ву нетле́ннаго Бо́га в подо́бие о́браза тле́нна челове́ка и птиц и четвероно́г и гад. Те́мже и предаде́ их Бог в по́хотех серде́ц их в нечистоту́, во е́же скверни́тися телесе́м их в себе́ саме́х. И́же премени́ша и́стину Бо́жию во лжу, и почто́ша и послужи́ша тва́ри па́че Творца́, И́же есть благослове́н во ве́ки, ами́нь. Сего́ ра́ди предаде́ их Бог в стра́сти безче́стия. И жены́ бо их измени́ша есте́ственную подо́бу в презесте́ственную. Та́кожде и му́жи, оста́вльше есте́ственную подо́бу же́нска по́ла, разжего́шася по́хотию свое́ю друг на дру́га, му́жи на муже́х студ содева́юще, и возме́здие, е́же подоба́ше пре́лести их, в себе́ восприе́млюще.

Евангелие от Матфеа, зачало 12.

Рече́ Госпо́дь Свои́м ученико́м: я́ко а́ще не избу́дет пра́вда ва́ша па́че кни́жник и фарисе́й, не вни́дете в Ца́рствие Небе́сное. Слы́шасте, я́ко рече́но бысть дре́вним: не убие́ши, и́же бо а́ще убие́т, пови́нен есть суду́. Аз же глаго́лю вам, я́ко всяк гне́ваяйся на бра́та своего́ всу́е пови́нен есть суду́: и́же бо а́ще рече́т бра́ту своему́: рака́, пови́нен есть со́нмищу, а и́же рече́т: уро́де, пови́нен есть гее́нне о́гненней. А́ще у́бо принесе́ши дар твой ко олтарю́ и ту помяне́ши, я́ко брат твой и́мать не́что на тя: оста́ви ту дар твой пред олтаре́м и шед пре́жде смири́ся с бра́том твои́м, и тогда́ прише́д принеси́ дар твой. Бу́ди увещава́яся с сопе́рником твои́м ско́ро, до́ндеже еси́ на пути́ с ним, да не преда́ст тебе́ сопе́рник судии́, и судия́ тя преда́ст слузе́, и в темни́цу вве́ржен бу́деши. Ами́нь глаго́лю тебе́: не изы́деши отту́ду, до́ндеже возда́си после́дний кодра́нт.

Чтения Евангелия и Апостола в Пасхальный период