Шрифт

Чтения Священного Писания на каждый день от Пасхи до Пятидесятницы

Чтение Апостола и Евангелия в четверг 2 седмицы по Пасхе

Апостол в Деяниих, зачало 12.

Во дни о́ны, отпуще́на бы́вша апо́стола приидо́ста ко свои́м и возвести́ста, ели́ка к ни́ма архиере́и и ста́рцы ре́ша. Они́ же слы́шавше единоду́шно воздвиго́ша глас к Бо́гу и реко́ша: Влады́ко, ты, Бо́же, сотвори́вый не́бо и зе́млю и мо́ре и вся, я́же в них, и́же усты́ Дави́да о́трока Твоего́ рече́: вску́ю шата́шася язы́цы, и лю́дие поучи́шася тще́тным? Предста́ша ца́рие зе́мстии, и кня́зи собра́шася вку́пе на Го́спода и на Христа́ Его́. Собра́шася бо вои́стинну во гра́де сем на Свята́го О́трока Твоего́ Иису́са, Его́же пома́зал еси́, И́род же и Понти́йский Пила́т с язы́ки и людьми́ изра́илевыми, сотвори́ти, ели́ка рука́ Твоя́ и сове́т Твой преднарече́ бы́ти. И ны́не, Го́споди, при́зри на преще́ния их и даждь рабо́м Твои́м со вся́ким дерзнове́нием глаго́лати сло́во Твое́, внегда́ ру́ку Твою́ простре́ти Ти во исцеле́ния, и зна́мением и чудесе́м быва́ти и́менем Святы́м О́трока Твоего́ Иису́са. И помоли́вшымся им, подви́жеся ме́сто, иде́же бя́ху со́брани, и испо́лнишася вси Ду́ха Свя́та и глаго́лаху сло́во Бо́жие со дерзнове́нием.

Евангелие от Иоанна, зачало 16.

Рече́ Госпо́дь ко прише́дшым к Нему́ иуде́ем: ами́нь, ами́нь глаго́лю вам, я́ко слу́шаяй словесе́ Моего́ и ве́руяй Посла́вшему Мя и́мать живо́т ве́чный, и на суд не прии́дет, но пре́йдет от сме́рти в живо́т. Ами́нь, ами́нь глаго́лю вам, я́ко гряде́т час, и ны́не есть, егда́ ме́ртвии услы́шат глас Сы́на Бо́жия и услы́шавше оживу́т. Я́коже бо Оте́ц и́мать живо́т в Себе́, та́ко даст и Сы́нови живо́т име́ти в Себе́ и о́бласть даде́ Ему́ и суд твори́ти, я́ко Сын Челове́чь есть. Не диви́теся сему́, я́ко гряде́т час, во́ньже вси су́щии во гробе́х услы́шат глас Сы́на Бо́жия, и изы́дут сотво́ршии блага́я в воскреше́ние живота́, а сотво́ршии зла́я в воскреше́ние суда́. Не могу́ Аз о Себе́ твори́ти ничесо́же. Я́коже слы́шу, сужду́, и суд Мой пра́веден есть, я́ко не ищу́ во́ли Моея́, но во́ли посла́вшаго Мя Отца́.

Чтения Евангелия и Апостола в Пасхальный период