Шрифт

Чтения Священного Писания на каждый день от Пасхи до Пятидесятницы

Чтение Апостола и Евангелия в среду 2 седмицы по Пасхе

Апостол в Деяниих, зачало 11.

Во дни о́ны, ви́дяще иуде́и Петро́во дерзнове́ние и Иоа́нново и разуме́вше, я́ко челове́ка некни́жна еста́ и про́ста, дивля́хуся, зна́ху же их, я́ко со Иису́сом бе́ста. Ви́дяще же исцеле́вшаго челове́ка с ни́ма стоя́ща, ничто́же имя́ху проти́ву рещи́. Повеле́вше же и́ма вон из со́нмища изы́ти, стяза́хуся ко друг дру́гу, глаго́люще: что сотвори́м челове́кома си́ма? Я́ко у́бо наро́читое зна́мение бысть и́ма, всем живу́щым во Иерусали́ме я́ве, и не мо́жем отврещи́ся, но да не бо́лее простре́тся в лю́дех, преще́нием да запрети́м и́ма ктому́ не глаго́лати о и́мени сем ни еди́ному от челове́к. И призва́вше их, запове́даша и́ма отню́д не провещава́ти ниже́ учи́ти о и́мени Иису́сове. Петр же и Иоа́нн отвеща́вше к ним ре́ста: а́ще пра́ведно есть пред Бо́гом вас послу́шати па́че, не́жели Бо́га, суди́те? Не мо́жем бо мы, я́же ви́дехом и слы́шахом, не глаго́лати. Они́ же призапре́щше и́ма, пусти́ша я́, ничто́же обре́тше ка́ко му́чити их, люде́й ра́ди, я́ко вси прославля́ху Бо́га о бы́вшем. Лет бо бя́ше мно́жае четы́редесяти челове́к той, на не́мже бысть чу́до сие́ исцеле́ния.

Евангелие от Иоанна, зачало 15.

Рече́ Госпо́дь ко прише́дшым к Нему́ иуде́ем: Оте́ц Мой досе́ле де́лает, и Аз де́лаю. И сего́ ра́ди па́че иска́ху Его́ иуде́е уби́ти, я́ко не то́кмо разоря́ше суббо́ту, но и Отца́ Своего́ глаго́лаше Бо́га, ра́вен Ся творя́ Бо́гу. Отвеща́в же Иису́с и рече́ им: ами́нь, ами́нь глаго́лю вам, не мо́жет Сын твори́ти о Себе́ ничесо́же, а́ще не е́же ви́дит Отца́ творя́ща, я́же бо Он твори́т, сия́ и Сын та́кожде твори́т. Оте́ц бо лю́бит Сы́на и вся показу́ет Ему́, я́же Сам твори́т, и бо́льша сих пока́жет Ему́ дела́, да вы чудите́ся. Я́коже бо Оте́ц воскреша́ет ме́ртвыя и живи́т, та́ко и Сын, и́хже хо́щет, живи́т. Оте́ц бо не су́дит никому́же, но суд весь даст Сы́нови, да вси чтут Сы́на, я́коже чтут Отца́, а и́же не чтит Сы́на, не чтит Отца́ посла́вшаго Его́. Ами́нь, ами́нь глаго́лю вам, я́ко слу́шаяй словесе́ Моего́ и ве́руяй Посла́вшему Мя и́мать живо́т ве́чный, и на суд не прии́дет, но пре́йдет от сме́рти в живо́т.

Чтения Евангелия и Апостола в Пасхальный период