Шрифт

Понедельник 1-ой седмицы, вечер. Избранные службы Триоди Постной - богослужения Великого поста.

ВО ОБЩЕЖИТИЯХ ЖЕ ПАЛЕСТИНЫ ПОЮТСЯ ПОВЕЧЕРИЯ СИЦЕ

О часе девятом, входит свещевжигатель, и сотворив поклон предстоятелю отыдет, и биет в било дванадесять. И собираемся вси в церковь, и сотворивше кийждо вчиненыя поклоны, и мало седше, во е́же всем, или множайшым собратися: Востав священник от седалища своего и сотворив обычный поклон игумену, творит благословение.

Чтец: Ами́нь. Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Иерей: Я́ко Твое́ есть Ца́рство:

Чтец: Ами́нь. Го́споди поми́луй, 12. Сла́ва, и ны́не:

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 69.

Бо́же, в по́мощь мою́ вонми́, Го́споди, помощи́ ми потщи́ся. Да постыдя́тся и посра́мятся и́щущии ду́шу мою́, да возвратя́тся вспять и постыдя́тся хотя́щии ми зла́я. Да возвратя́тся а́бие стыдя́щеся глаго́лющии ми: бла́гоже, бла́гоже. Да возра́дуются и возвеселя́тся о Тебе́ вси и́щущии Тебе́, Бо́же, и да глаго́лют вы́ну, да возвели́чится Госпо́дь, лю́бящии спасе́ние Твое́: аз же нищ есмь и убо́г, Бо́же, помози́ ми: Помо́щник мой и Изба́витель мой еси́ Ты, Го́споди, не закосни́.

Таже начинаем Великий канон, творяще и на части четыре со ирмосом, я́ко исполнитися ему в четверток вечера. Творение святаго отца на́шего Андрея Критскаго, Иерусалимскаго. Творим же на кийждо тропарь метания 3.

Великий канон, глас 6. Песнь 1.

Ирмосы по дважды: Помо́щник и покрови́тель / бысть мне во спасе́ние, / Сей мой Бог и просла́влю Его́, / Бог отца́ моего́ и вознесу́ Его́, / сла́вно бо просла́вися.

Припев: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Отку́ду начну́ пла́кати / окая́ннаго моего́ жития́ дея́ний? / Ко́е ли положу́ нача́ло, Христе́, ны́нешнему рыда́нию? / Но я́ко благоутро́бен, / даждь ми прегреше́ний оставле́ние.

Гряди́ окая́нная душе́, с пло́тию твое́ю, / Зижди́телю всех испове́ждься, / и оста́нися про́чее пре́ждняго безслове́сия, / и принеси́ Бо́гу в покая́нии сле́зы.

Первозда́ннаго Ада́ма преступле́нию поревнова́в, / позна́х себе́ обнаже́на от Бо́га / и присносу́щнаго Ца́рствия и сла́дости, / грех ра́ди мои́х.

Увы мне окая́нная душе́, / что уподо́билася еси́ пе́рвей Е́ве? / Ви́дела бо еси́ зле, и уязви́лася еси́ го́рце, / и косну́лася еси́ дре́ва и вкуси́ла еси́ де́рзостно / безслове́сныя сне́ди.

Вме́сто Е́вы чу́вственныя / мы́сленная ми бысть Е́ва, / во пло́ти стра́стный по́мысл, / показу́яй сла́дкая / и вкуша́яй при́сно / го́рькаго напое́ния.

Досто́йно из Еде́ма изгна́н бысть, / я́ко не сохрани́в еди́ну Твою́, Спа́се, за́поведь Ада́м: / аз же что постражду́, / отмета́я всегда́ живо́тная Твоя́ словеса́?

Слава, Троичен: Пресу́щная Тро́ице, во Еди́нице покланя́емая, / возми́ бре́мя от мене́ тя́жкое грехо́вное, / и я́ко благоутро́бна, / даждь ми сле́зы умиле́ния.

И ныне, Богородичен: Богоро́дице, наде́жде и предста́тельство Тебе́ пою́щих, / возми́ бре́мя от мене́ тя́жкое грехо́вное, / и я́ко Влады́чица Чи́стая, / ка́ющася приими́ мя.

Песнь 2.

Ирмос: Вонми́, не́бо, и возглаго́лю, / и воспою́ Христа́, / от Де́вы пло́тию прише́дшаго. (Дважды)

Вонми́ не́бо, и возглаго́лю, / земле́, внуша́й глас, / ка́ющийся к Бо́гу и воспева́ющий Его́.

Вонми́ ми, Бо́же, Спа́се мой, / ми́лостивным Твои́м о́ком, / и приими́ мое́ те́плое испове́дание.

Согреши́х па́че всех челове́к, / еди́н согреши́х Тебе́, / но уще́дри я́ко Бог, Спа́се, / творе́ние Твое́.

Вообрази́в мои́х страсте́й безобра́зие, / любосла́стными стремле́ньми / погуби́х ума́ красоту́.

Бу́ря мя злых обдержи́т, / благоутро́бне Го́споди, / но я́ко Петру́, / и мне ру́ку простри́.

Оскверни́х пло́ти моея́ ри́зу / и окаля́х / е́же по о́бразу, Спа́се, / и по подо́бию.

Омрачи́х душе́вную красоту́ / страсте́й сластьми́, / и вся́чески весь ум / персть сотвори́х.

Раздра́х ны́не оде́жду мою́ пе́рвую, / ю́же ми изтка́ Зижди́тель из нача́ла, / и отту́ду лежу́ наг.

Облеко́хся в раздра́нную ри́зу, / ю́же изтка́ ми змий сове́том, / и стыжду́ся.

Сле́зы блудни́цы, Ще́дре, / и аз предлага́ю, / очи́сти мя, Спа́се, / благоутро́бием Твои́м.

Воззре́х на садо́вную красоту́ / и прельсти́хся умо́м, / и отту́ду лежу́ наг, и срамля́юся.

Де́лаша на хребте́ мое́м / вси нача́льницы страсте́й, / продолжа́юще на мя / беззако́ние их.

Слава, Троичен: Еди́наго Тя в трие́х Ли́цех, / Бо́га всех пою́, / Отца́ и Сы́на и Ду́ха Свята́го.

И ныне, Богородичен: Пречи́стая Богоро́дице Де́во, / еди́на Всепе́тая, / моли́ приле́жно во е́же спасти́ся нам.

Песнь 3.

Ирмос: На недви́жимом, Христе́, ка́мени за́поведий Твои́х, / утверди́ мое́ помышле́ние. (Дважды)

Огнь от Го́спода иногда́ / Госпо́дь одожди́в, / зе́млю Содо́мскую / пре́жде попали́.

На горе́ спаса́йся, душе́, / я́коже Лот о́ный, / и в Сиго́р угонза́й.

Бе́гай запале́ния, о душе́, / бе́гай Содо́мскаго горе́ния, / бе́гай тле́ния Боже́ственнаго пла́мене.

Согреши́х Тебе́ еди́н аз, / согреши́х па́че всех, Христе́ Спа́се, / да не пре́зриши мене́.

Ты еси́ Па́стырь до́брый, / взыщи́ мене́ а́гнца, / и заблу́ждшаго да не пре́зриши мене́.

Ты еси́ сла́дкий, Иису́се, / Ты еси́ Созда́телю мой, / в Тебе́, Спа́се, оправда́юся.

Испове́даюся Тебе́, Спа́се: / согреши́х, согреши́х Ти, / но осла́би, оста́ви ми, / я́ко благоутро́бен.

Слава, Троичен: О Тро́ице Еди́нице Бо́же! / Спаси́ нас от пре́лести, / и искуше́ний, и обстоя́ний.

И ныне, Богородичен: Ра́дуйся, Богоприя́тная утро́бо, / ра́дуйся, престо́ле Госпо́день, / ра́дуйся, Ма́ти Жи́зни на́шея.

Песнь 4.

Ирмос: Услы́ша проро́к / прише́ствие Твое́, Го́споди, и убоя́ся, / я́ко хо́щеши от Де́вы роди́тися / и челове́ком яви́тися, и глаго́лаше: / услы́шах слух Твой и убоя́хся, / сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди. (Дважды)

Дел Твои́х да не пре́зриши, / созда́ния Твоего́ да не оста́виши, Правосу́де, / а́ще и еди́н согреши́х, я́ко человек, / па́че вся́каго челове́ка, Человеколю́бче, / но и́маши, я́ко Госпо́дь всех, / власть оставля́ти грехи́.

Приближа́ется, душе́, коне́ц, приближа́ется, / и неради́ши, ни гото́вишися, / вре́мя сокраща́ется, воста́ни, близ при две́рех Судия́ есть, / я́ко со́ние, я́ко цвет, вре́мя жития́ тече́т, / что всу́е мяте́мся?

Воспряни́, о душе́ моя́, / дея́ния твоя́, я́же соде́лала еси́, помышля́й, / и сия́ пред лице́ твое́ принеси́, / и ка́пли испусти́ слез твои́х: / рцы со дерзнове́нием дея́ния и помышле́ния Христу́, / и оправда́йся.

Не бысть в житии́ греха́, ни дея́ния, ни зло́бы, / ея́же аз, Спа́се, не согреши́х / умо́м и сло́вом, и произволе́нием / и предложе́нием, и мы́слию, и дея́нием согреши́в, / я́ко ин никто́же когда́.

Отсю́ду и осужде́н бых, / отсю́ду препре́н бых аз окая́нный от своея́ со́вести, / ея́же ничто́же в ми́ре нужне́йше. / Судие́, Изба́вителю мой, и ве́дче, / пощади́ и изба́ви, и спаси́ мя, раба́ Твоего́.

Ле́ствица, ю́же ви́де дре́вле / вели́кий в патриа́рсех, / указа́ние есть, душе́ моя́, / де́ятельнаго восхожде́ния, разу́мнаго возше́ствия, / а́ще хо́щеши у́бо, дея́нием, и ра́зумом, / и зре́нием пожи́ти, обнови́ся.

Зной дневны́й претерпе́ / лише́ния ра́ди патриа́рх, / и мраз нощны́й понесе́, / на всяк день снабде́ния творя́, / пасы́й, тружда́яйся, рабо́таяй, / да две жене́ сочета́ет.

Жены́ ми две разуме́й, / дея́ние же и ра́зум в зре́нии, / Ли́ю у́бо дея́ние, я́ко многоча́дную, / Рахи́ль же ра́зум, я́ко многотру́дную, / и́бо кроме́ трудо́в, ни дея́ние, ни зре́ние душе́, испра́вится.

Слава, Троичен: Неразде́льное Существо́м, / несли́тное Ли́цы / богосло́влю Тя, Тро́ическое Еди́но Божество́, / я́ко единоца́рственное и сопресто́льное, / вопию́ Ти песнь вели́кую, / в вы́шних трегу́бо песносло́вимую.

И ныне, Богородичен: И ражда́еши и де́вствуеши, / и пребыва́еши обою́ду естество́м Де́ва: / Рожде́йся обновля́ет зако́ны естества́, / утро́ба же ражда́ет, не ражда́ющая. / Бог иде́же хо́щет, побежда́ется естества́ чин, / твори́т бо ели́ка хо́щет.

Песнь 5.

Ирмос: От нощи́ у́тренююща, / Человеколю́бче, просвети́, молю́ся, / и наста́ви и мене́ на повеле́ния Твоя́, / и научи́ мя, Спа́се, / твори́ти во́лю Твою́. (Дважды)

В нощи́ житие́ мое́ преидо́х при́сно, / тьма бо бысть и глубока́ мне мгла, нощь греха́, / но я́ко дне сы́на, Спа́се, покажи́ мя.

Руви́ма подража́я окая́нный аз, / соде́ях беззако́нный и законопресту́пный сове́т на Бо́га Вы́шняго, / оскверни́в ло́же мое́, я́ко о́тчее он.

Испове́даюся Тебе́, Христе́ Царю́, / согреши́х, согреши́х, / я́ко пре́жде Ио́сифа бра́тия прода́вшии, / чистоты́ плод и целому́дрия.

От сро́дников пра́ведная душа́ связа́ся, / прода́ся в рабо́ту сла́дкий, / во о́браз Госпо́день: / ты же вся, душе́, продала́ся еси́ / злы́ми твои́ми.

Ио́сифа пра́веднаго и целому́дреннаго ума́ / подража́й окая́нная, и неиску́сная душе́, / и не оскверня́йся безслове́сными стремле́ньми / при́сно беззако́ннующи.

А́ще и в ро́ве поживе́ иногда́ Ио́сиф, / Влады́ко Го́споди, / но во о́браз погребе́ния и воста́ния Твоего́. / Аз же что Тебе́ когда́ сицево́е принесу́?

Слава, Троичен: Тя, Тро́ице, сла́вим, Еди́наго Бо́га: / Свят, Свят, Свят еси́ О́тче, Сы́не и Ду́ше, / про́стое Существо́, / Еди́нице при́сно покланя́емая.

И ныне, Богородичен: Из Тебе́ облече́ся в мое́ смеше́ние, / нетле́нная, безму́жная Ма́ти Де́во, / Бог созда́вый ве́ки, / и соедини́ Себе́ челове́ческое естество́.

Песнь 6.

Ирмос: Возопи́х всем се́рдцем мои́м / к ще́дрому Бо́гу, / и услы́ша мя от а́да преиспо́дняго, / и возведе́ от тли живо́т мой. (Дважды)

Сле́зы, Спа́се, о́чию мое́ю, / и из глубины́ воздыха́ния / чи́сте приношу́, вопию́щу се́рдцу: / Бо́же, согреши́х Ти / очи́сти мя.

Уклони́лася еси́, душе́, от Го́спода твоего́, / я́коже Дафа́н и Авиро́н, / но пощади́, воззови́ из а́да преиспо́дняго, / да не про́пасть земна́я тебе́ покры́ет.

Я́ко ю́ница, душе́, разсвире́певшая, / уподо́билася еси́ Ефре́му, / я́ко се́рна от тене́т сохрани́ житие́, / впери́вши дея́нием ум, и зре́нием.

Рука́ нас Моисе́ова да уве́рит, душе́, / ка́ко мо́жет Бог прокаже́нное житие́ / убели́ти, и очи́стити, / и не отча́йся сама́ себе́, / а́ще и прокаже́нна еси́.

Слава, Троичен: Тро́ица есмь про́ста, неразде́льна, / разде́льна Ли́чне, / и Еди́ница есмь Естество́м соедине́на, / Оте́ц глаго́лет, и Сын, и Боже́ственный Дух.

И ныне, Богородичен: Утро́ба Твоя́ Бо́га нам роди́, / воображе́нна по нам, / Его́же, я́ко Созда́теля всех, моли́, Богоро́дице, / да моли́твами Твои́ми оправди́мся.

Таже: Го́споди, поми́луй. (Трижды.) Сла́ва, и ны́не:

Кондак, глас 6:

Душе́ моя́, душе́ моя́, воста́ни, что спи́ши? / Коне́ц приближа́ется, и и́маши смути́тися. / Воспряни́ у́бо, да пощади́т тя Христо́с Бог, / везде́ сый и вся́ исполня́яй.

Песнь 7.

Ирмос: Согреши́хом, беззако́нновахом, / непра́вдовахом пред Тобо́ю, / ниже́ соблюдо́хом, ниже́ сотвори́хом, / я́коже запове́дал еси́ нам; / но не преда́ждь нас до конца́, / отце́в Бо́же. (Дважды)

Согреши́х, беззако́нновах, / и отверго́х за́поведь Твою́, / я́ко во гресе́х произведо́хся / и приложи́х я́звам стру́пы себе́, / но Сам мя поми́луй, / я́ко Благоутро́бен, отце́в Бо́же.

Та́йная се́рдца моего́ / испове́дах Тебе́, Судии́ моему́, / виждь мое́ смире́ние, / виждь и скорбь мою́, / и вонми́ суду́ моему́ ны́не, / и Сам мя поми́луй, я́ко Благоутро́бен, / отце́в Бо́же.

Сау́л иногда́ я́ко погуби́ отца́ своего́, душе́, осля́та, / внеза́пу ца́рство обре́те к прослу́тию, / но блюди́, не забыва́й себе́, / ско́тския по́хоти твоя́ / произво́ливши па́че Ца́рства Христо́ва.

Дави́д иногда́ Богооте́ц, / а́ще и согреши́ сугу́бо, душе́ моя́, / стрело́ю у́бо устреле́н быв прелюбоде́йства, / копие́м же плене́н быв уби́йства томле́нием, / но ты сама́ тяжча́йшими де́лы неду́гуеши, / самохо́тными стремле́ньми.

Совокупи́ у́бо Дави́д иногда́ беззако́нию беззако́ние: / уби́йству же любоде́йство раствори́в, / покая́ние сугу́бое показа́ а́бие, / но сама́ ты, лука́внейшая душе́, соде́лала еси́, / не пока́явшися Бо́гу.

Дави́д иногда́ вообрази́, / списа́в я́ко на ико́не песнь, / е́юже дея́ние облича́ет, е́же соде́я, зовы́й: / поми́луй мя. Тебе́ бо Еди́ному согреши́х всех Бо́гу, / Сам очи́сти мя.

Слава, Троичен: Тро́ице про́стая, неразде́льная, / единосу́щная, и Естество́ еди́но, / Све́тове, и Свет, и Свята три, и еди́но Свя́то / пое́тся Бог Тро́ица, / но воспо́й, просла́ви, Живо́т и Животы́, душе́, / всех Бо́га.

И ныне, Богородичен: Пое́м Тя, благослови́м Тя, / покланя́емся Ти, Богороди́тельнице, / я́ко неразде́льныя Тро́ицы породи́ла еси́ еди́наго Христа́ Бо́га / и Сама́ отве́рзла еси́ нам, / су́щим на земли́, небе́сная.

Песнь 8.

Ирмос: Его́же во́инства Небе́сная сла́вят, / и трепе́щут Херуви́ми и Серафи́ми, / вся́ко дыха́ние и тварь, / по́йте, благослови́те / и превозноси́те во вся ве́ки. (Дважды)

Согреши́вша, Спа́се, поми́луй, / воздви́гни мой ум ко обраще́нию, / приими́ мя, ка́ющагося, уще́дри вопию́ща: / согреши́х Ти, спаси́, / беззако́нновах, поми́луй мя.

Колесни́чник Илия́, / колесни́цею доброде́телей вшед, / я́ко на небеса́, ноша́шеся / превы́ше иногда́ от земны́х, / сего́ у́бо душе́ моя́, восхо́д помышля́й.

Елиссе́й иногда́ прие́м ми́лоть Илиину́, / прия́т сугу́бую благода́ть от Бо́га; / ты же, о душе́ моя́, сея́ не причасти́лася еси́ благода́ти / за невоздержа́ние.

Иорда́нова струя́ пе́рвее, ми́лотию Илиино́ю / Елиссе́ем, ста сю́ду и сю́ду; / ты же, о душе́ моя́, сея́ не причасти́лася еси́ благода́ти / за невоздержа́ние.

Сомани́тида иногда́ / пра́веднаго учреди́, о душе́, нра́вом благи́м; / ты же не ввела́ еси́ в дом, / ни стра́нна, ни пу́тника. / Те́мже черто́га изри́нешися вон, рыда́ющи.

Гиези́ев подража́ла еси́ окая́нная / ра́зум скве́рный всегда́, душе́, / его́же сребролю́бие отложи́ поне́ на ста́рость; / бе́гай гее́нскаго огня́, / отступи́вши злых твои́х.

Слава, Троичен: Безнача́льне О́тче, Сы́не собезнача́льне, / Уте́шителю Благи́й, Ду́ше Пра́вый, / Сло́ва Бо́жия Роди́телю, / Отца́ безнача́льна Сло́ве, / Ду́ше живы́й и зи́ждай, / Тро́ице Еди́нице, поми́луй мя.

И ныне, Богородичен: Я́ко от оброще́ния червлени́цы, Пречи́стая, / у́мная багряни́ца Емману́илева, / внутрь во чре́ве Твое́м плоть истка́ся; / те́мже Богоро́дицу вои́стинну Тя почита́ем.

Песнь 9.

Ирмос: Безсе́меннаго зача́тия Рождество́ несказа́нное, / Ма́тере безму́жныя нетле́нен Плод, / Бо́жие бо рожде́ние обновля́ет естества́. / Те́мже Тя вси ро́ди, / я́ко Богоневе́стную Ма́терь, / правосла́вно велича́ем. (Дважды)

Ум острупи́ся, те́ло оболе́знися, / неду́гует дух, сло́во изнемо́же, / житие́ умертви́ся, коне́ц при две́рех. / Те́мже, моя́ окая́нная душе́, что сотвори́ши, / егда́ прии́дет Судия́ испыта́ти твоя́?

Моисе́ово приведо́х ти, душе́, миробы́тие, / и от того́ все заве́тное писа́ние, / пове́дающее тебе́ пра́ведныя и непра́ведныя: / от ни́хже вторы́я, о душе́, подража́ла еси́, а не пе́рвыя, / в Бо́га согреши́вши.

Зако́н изнемо́же, пра́зднует Ева́нгелие, / писа́ние же все в тебе́ небреже́но бысть, / проро́цы изнемого́ша, и все пра́ведное сло́во, / стру́пи твои́, о душе́, умно́жишася, / не су́щу врачу́ исцеля́ющему тя.

Но́ваго привожду́ ти писа́ния указа́ния, / вводя́щая тя, душе́, ко умиле́нию; / пра́ведным у́бо поревну́й, гре́шных же отвраща́йся, / и уми́лостиви Христа́ моли́твами же и поще́ньми, / и чистото́ю, и гове́нием.

Христо́с вочелове́чися, / призва́в к покая́нию разбо́йники, и блудни́цы, / душе́, пока́йся, дверь отве́рзеся Ца́рствия уже́, / и предвосхища́ют е́ фарисе́е и мытари́ / и прелюбоде́и ка́ющиися.

Христо́с вочелове́чися, / пло́ти приобщи́вся ми, / и вся, ели́ка суть естества́ хоте́нием / испо́лни греха́ кроме́, / подо́бие тебе́, о душе́, / и о́браз предпоказу́я Своего́ снизхожде́ния.

Христо́с волхвы́ спасе́, / па́стыри созва́, / младе́нец мно́жества показа́ му́ченики, / ста́рцы просла́ви, и ста́рыя вдови́цы, / и́хже не поревнова́ла еси́, душе́, ни дея́нием, ни житию́, / но го́ре тебе́, внегда́ бу́деши суди́тися.

Пости́вся Госпо́дь дний четы́редесять в пусты́ни, / последи́ взалка́, показу́я челове́ческое; / душе́, да не разлени́шися, а́ще тебе́ приложи́тся враг, / моли́твою же и посто́м от ног твои́х да отрази́тся.

Слава, Троичен: Отца́ просла́вим, Сы́на превознесе́м, / Боже́ственному Ду́ху ве́рно поклони́мся, / Тро́ице неразде́льней, Еди́нице по Существу́, / я́ко Све́ту и Све́том, и Животу́ и Живото́м, / животворя́щему и просвеща́ющему концы́.

И ныне, Богородичен: Град Твой сохраня́й, / Богороди́тельнице Пречи́стая, / в Тебе́ бо сей ве́рно ца́рствуяй, / в Тебе́ и утвержда́ется, / и Тобо́ю побежда́яй, / побежда́ет вся́кое искуше́ние, / и пленя́ет ра́тники, / и прохо́дит послуша́ние.

Припев: Преподо́бне о́тче Андре́е, моли́ Бо́га о нас.

Андрею: Андре́е честны́й, и о́тче треблаже́ннейший, / па́стырю Кри́тский, / не преста́й моля́ся о воспева́ющих тя, / да изба́вимся вси гне́ва и ско́рби, и тле́ния, / и прегреше́ний безме́рных, / чту́щии твою́ па́мять ве́рно.

Таже поем оба лика ирмос: Безсе́меннаго зача́тия Рождество́ несказа́нное, / Ма́тере безму́жныя нетле́нен Плод, / Бо́жие бо рожде́ние обновля́ет естества́. / Те́мже Тя вси ро́ди, / я́ко Богоневе́стную Ма́терь, / правосла́вно велича́ем.

По скончании же канона глаголем прочее последование Повечерия.

Псалом 4:

Внегда́ призва́ти ми, услы́ша мя Бог пра́вды моея́, в ско́рби распространи́л мя еси́, уще́дри мя и услы́ши моли́тву мою́. Сы́нове челове́честии, доко́ле тяжкосе́рдии? Вску́ю лю́бите суету́ и и́щете лжи́? И уве́дите, я́ко удиви́ Госпо́дь преподо́бнаго Своего́: Госпо́дь услы́шит мя, внегда́ воззва́ти ми к Нему́. Гне́вайтеся, и не согреша́йте, я́же глаго́лете в сердца́х ва́ших, на ло́жах ва́ших умили́теся. Пожри́те же́ртву пра́вды и упова́йте на Го́спода. Мно́зи глаго́лют: кто яви́т нам блага́я? Зна́менася на нас свет лица́ Твоего́, Го́споди. Дал еси́ весе́лие в се́рдце мое́м: от плода́ пшени́цы, вина́ и еле́а своего́ умно́жишася. В ми́ре вку́пе усну́ и почи́ю, я́ко Ты, Го́споди, еди́наго на упова́нии всели́л мя еси́.

Псалом 6:

Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. Поми́луй мя, Го́споди, я́ко не́мощен есмь, исцели́ мя, Го́споди, я́ко смято́шася ко́сти моя́. И душа́ моя́ смяте́ся зело́: и Ты, Го́споди, доко́ле? Обрати́ся, Го́споди, изба́ви ду́шу мою́: спаси́ мя ра́ди ми́лости Твоея́. Я́ко несть в сме́рти помина́яй Тебе́: во а́де же кто испове́стся Тебе́? Утруди́хся воздыха́нием мои́м, измы́ю на вся́ку нощь ло́же мое́, слеза́ми мои́ми посте́лю мою́ омочу́. Смяте́ся от я́рости о́ко мое́, обетша́х во всех вразе́х мои́х. Отступи́те от мене́, вси де́лающии беззако́ние, я́ко услы́ша Госпо́дь глас пла́ча моего́: услы́ша Госпо́дь моле́ние мое́, Госпо́дь моли́тву мою́ прия́т. Да постыдя́тся и смяту́тся вси врази́ мои́, да возвратя́тся и устыдя́тся зело́ вско́ре.

Псалом 12:

Доко́ле, Го́споди, забу́деши мя до конца́? Доко́ле отвраща́еши лице́ Твое́ от менé? Доко́ле положу́ сове́ты в души́ мое́й, боле́зни в се́рдце мое́м день и нощь? Доко́ле вознесе́тся враг мой на мя́? При́зри, услы́ши мя, Го́споди Бо́же мой, просвети́ óчи мои́, да не когда́ усну́ в смерть, да не когда́ рече́т враг мой, укрепи́хся на него́. Стужа́ющии ми возра́дуются, а́ще подви́жуся. Аз же на ми́лость Твою́ упова́х, возра́дуется се́рдце мое́ о спасе́нии Твое́м. Воспою́ Го́сподеви благоде́явшему мне, и пою́ и́мени Го́спода Вы́шняго.

При́зри, услы́ши мя, Го́споди Бо́же мой, просвети́ óчи мои́, да не когда́ усну́ в смерть, да не когда́ рече́т враг мой, укрепи́хся на него́.

Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. Трижды. И поклоны три. Го́споди поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не:

Псалом 24:

К Тебе́, Го́споди, воздвиго́х ду́шу мою́, Бо́же мой, на Тя упова́х, да не постыжу́ся во век, ниже́ да посмею́т ми ся врази́ мои́, и́бо вси терпя́щии Тя не постыдя́тся. Да постыдя́тся беззако́ннующии вотще́. Пути́ Твоя́, Го́споди, скажи́ ми, и стезя́м Твои́м научи́ мя. Наста́ви мя на и́стину Твою́, и научи́ мя, я́ко Ты еси́ Бог Спас мой, и Тебе́ терпе́х весь день. Помяни́ щедро́ты Твоя́, Го́споди, и ми́лости Твоя́, я́ко от ве́ка суть. Грех ю́ности моея́, и неве́дения моего́ не помяни́, по ми́лости Твое́й помяни́ мя Ты, ра́ди бла́гости Твоея́, Го́споди. Благ и прав Госпо́дь, сего́ ра́ди законоположи́т согреша́ющым на пути́. Наста́вит кро́ткия на суд, научи́т кро́ткия путе́м Свои́м. Вси путие́ Госпо́дни ми́лость и и́стина, взыска́ющым заве́та Его́, и свиде́ния Его́. Ра́ди и́мене Твоего́, Го́споди, и очи́сти грех мой, мног бо есть. Кто есть челове́к, боя́йся Го́спода? Законоположи́т eму́ на пути́, eго́же изво́ли. Душа́ eго́ во благи́х водвори́тся, и се́мя eго́ насле́дит зе́млю. Держа́ва Госпо́дь боя́щихся Его́, и заве́т Его́ яви́т им. О́чи мои́ вы́ну ко Го́споду, я́ко Той исто́ргнет от се́ти но́зе мои́. При́зри на мя и поми́луй мя, я́ко единоро́д и нищ есмь аз. Ско́рби се́рдца моего́ умно́жишася, от нужд мои́х изведи́ мя. Виждь смире́ние мое́, и труд мой, и оста́ви вся грехи́ моя́. Виждь враги́ моя́, я́ко умно́жишася, и ненавиде́нием непра́ведным возненави́деша мя. Сохрани́ ду́шу мою́, и изба́ви мя, да не постыжу́ся, я́ко упова́х на Тя. Незло́бивии и пра́вии прилепля́хуся мне, я́ко потерпе́х Тя, Го́споди. Изба́ви, Бо́же, Изра́иля от всех скорбе́й eго́.

Псалом 30:

На Тя, Го́споди, упова́х, да не постыжу́ся во век: пра́вдою Твое́ю изба́ви мя и изми́ мя. Приклони́ ко мне у́хо Твое́, ускори́ изъя́ти мя, бу́ди ми в Бо́га Защи́тителя, и в дом прибе́жища, е́же спасти́ мя. Я́ко держа́ва моя́ и прибе́жище мое́ еси́ Ты, и и́мене Твоего́ ра́ди наста́виши мя, и препита́еши мя. Изведе́ши мя от се́ти сея́, ю́же скры́ша ми, я́ко Ты еси́ Защи́титель мой, Го́споди. В ру́це Твои́ предложу́ дух мой: изба́вил мя еси́, Го́споди Бо́же и́стины. Возненави́дел еси́ храня́щыя суеты́ вотще́: аз же на Го́спода упова́х. Возра́дуюся и возвеселю́ся о ми́лости Твое́й, я́ко призре́л еси́ на смире́ние мое́, спасл еси́ от нужд ду́шу мою́, и не́си мене́ затвори́л в рука́х вра́жиих, поста́вил еси́ на простра́нне но́зе мои́. Поми́луй мя, Го́споди, я́ко скорблю́: смяте́ся я́ростию о́ко мое́, душа́ моя́ и утро́ба моя́. Я́ко исчезе́ в боле́зни живо́т мой и ле́та моя́ в воздыха́ниих, изнемо́же нището́ю кре́пость моя́ и ко́сти моя́ смято́шася. От всех враг мои́х бых поноше́ние, и сосе́дом мои́м зело́, и страх зна́емым мои́м: ви́дящии мя вон бежа́ша от мене́. Забве́н бых я́ко мертв от се́рдца, бых я́ко сосу́д погубле́н. Я́ко слы́шах гажде́ние мно́гих, живу́щих о́крест, внегда́ собра́тися им вку́пе на мя, прия́ти ду́шу мою́ совеща́ша. Аз же на Тя, Го́споди, упова́х, рех: Ты еси́ Бог мой. В руку́ Твое́ю жре́бии мои́: изба́ви мя из руки́ враг мои́х и от гоня́щих мя. Просвети́ лице́ Твое́ на раба́ Твоего́, спаси́ мя ми́лостию Твое́ю. Го́споди, да не постыжу́ся, я́ко призва́х Тя: да постыдя́тся нечести́вии и сни́дут во ад. Не́мы да бу́дут устны́ льсти́выя, глаго́лющыя на пра́веднаго беззако́ние, горды́нею и уничиже́нием. Коль мно́гое мно́жество бла́гости Твоея́, Го́споди, ю́же скрыл еси́ боя́щымся Тебе́, соде́лал еси́ упова́ющым на Тя пред сы́ны челове́ческими. Скры́еши их в та́йне лица́ Твоего́ от мяте́жа челове́ческа, покры́еши их в кро́ве от пререка́ния язы́к. Благослове́н Госпо́дь, я́ко удиви́ ми́лость Свою́ во гра́де огражде́ния. Аз же рех во изступле́нии мое́м: отве́ржен есмь от лица́ о́чию Твое́ю: сего́ ра́ди услы́шал еси́ глас моли́твы моея́, внегда́ воззва́х к Тебе́. Возлюби́те Го́спода, вси преподо́бнии Его́, я́ко и́стины взыска́ет Госпо́дь, и воздае́т изли́ше творя́щым горды́ню. Мужа́йтеся, и да крепи́тся се́рдце ва́ше, вси упова́ющии на Го́спода.

Псалом 90:

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́ и Прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. Я́ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися: ору́жием обы́дет тя и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни, от ве́щи во тме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твоея́ ты́сяща, и тма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится, оба́че очи́ма твои́ма смо́триши, и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты, Го́споди, упова́ние мое́, Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́, я́ко А́нгелом Свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́, на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Я́ко на Мя упова́ и изба́влю и́, покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне и услы́шу eго́, с ним есмь в ско́рби, изму́ eго́ и просла́влю eго́, долгото́ю дний испо́лню eго́ и явлю́ eму́ спасе́ние Мое́.

Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. Трижды. Го́споди поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не: И поклоны три.

Таже начинаем глаголати стихи со сладкопением, не скоро, и великим гласом.

Первый лик: С на́ми Бог, разуме́йте язы́цы, / и покаря́йтеся: / Я́ко с на́ми Бог.

Вторый лик, тожде.

Таже по чину кийждо лик свой стих.

Первый лик: Услы́шите до после́дних земли́: / Я́ко с на́ми Бог.

Вторый лик: Могу́щии покаря́йтеся: / Я́ко с на́ми Бог.

А́ще бо па́ки возмо́жете, / и па́ки побежде́ни бу́дете: / Я́ко с на́ми Бог.

И и́же а́ще сове́т совещава́ете, / разори́т Госпо́дь: / Я́ко с на́ми Бог.

И сло́во, е́же а́ще возглаго́лете, / не пребу́дет в вас: / Я́ко с на́ми Бог.

Стра́ха же ва́шего не убои́мся, / ниже́ смути́мся: / Я́ко с на́ми Бог.

Го́спода же Бо́га на́шего Того́ освяти́м, / и Той бу́дет нам в страх: / Я́ко с на́ми Бог.

И а́ще на Него́ наде́яся бу́ду, / бу́дет мне во освяще́ние: / Я́ко с на́ми Бог.

И упова́я бу́ду на Него́, / и спасу́ся Им: / Я́ко с на́ми Бог.

Се аз и де́ти, я́же ми даде́ Бог: / Я́ко с на́ми Бог.

Лю́дие ходя́щии во тьме, / ви́деша свет ве́лий: / Я́ко с на́ми Бог.

Живу́щии во стране́ и се́ни сме́ртней, / свет возсия́ет на вы: / Я́ко с на́ми Бог.

Я́ко Отроча́ роди́ся нам, / Сын, и даде́ся нам: / Я́ко с на́ми Бог.

Его́же нача́льство бысть на ра́ме Его́: / Я́ко с на́ми Бог.

И ми́ра Его́ несть преде́ла: / Я́ко с на́ми Бог.

И нарица́ется И́мя Его́, / Вели́ка Сове́та А́нгел: / Я́ко с на́ми Бог.

Чу́ден Сове́тник: / Я́ко с на́ми Бог.

Бог кре́пок, Власти́тель, / Нача́льник ми́ра: / Я́ко с на́ми Бог.

Оте́ц бу́дущаго ве́ка: / Я́ко с на́ми Бог.

Исполнившим же ся стихом, я́ко предречеся, поется:

С на́ми Бог, разуме́йте язы́цы, / и покаря́йтеся: / Я́ко с на́ми Бог.

И паки единицею от обою лику.

Сла́ва: Первый лик: С на́ми Бог.

И ны́не: Вторый, тожде: С на́ми Бог.

Таже оба лика вкупе: Я́ко с на́ми Бог.

И абие настоящия тропари.

Первый лик: День преше́д, благодарю́ Тя, Го́споди, ве́чер, прошу́, с но́щию без греха́ пода́ждь ми, Спа́се, и спаси́ мя.

Вторый лик. Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. День преше́д, славосло́влю Тя, Влады́ко, ве́чер, прошу́, с но́щию безсобла́знство пода́ждь ми, Спа́се, и спаси́ мя.

Два лика. И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. День преше́д, песносло́влю Тя, Святы́й, ве́чер, прошу́, с но́щию ненаве́тен пода́ждь ми, Спа́се, и спаси́ мя.

Вкупе два лика: Безпло́тное естество́ Херуви́мское, немо́лчными пе́сньми Тя славосло́вят. Шестокри́льная живо́тная серафи́ми, непреста́нными гла́сы Тя превозно́сят: А́нгелов же вся Во́инства трисвяты́ми пе́сньми Тя восхваля́ют. Пре́жде бо всех еси́ Сый Оте́ц, и собезнача́льна и́маши Твоего́ Сы́на: и равноче́стна нося́й Ду́ха жи́зни, Тро́ицы явля́еши неразде́льное. Пресвята́я Де́во Ма́ти Бо́жия, и и́же Сло́ва самови́дцы и слуги́: проро́к же и му́ченик вси ли́цы, я́ко безсме́ртну иму́ще жизнь: о всех моли́теся приле́жно, я́ко вси есмы́ в беда́х. Да пре́лести изба́вльшеся лука́ваго, а́нгельскую вопие́м песнь: Святы́й, Святы́й, Святы́й, Трисвяты́й Го́споди, поми́луй и спаси́ нас, ами́нь.

И абие низким гласом:

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на Небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

 

И абие, Пресвята́я: вся глаголются по дважды, кроме Пресвята́я Влады́чице, е́же глаголется трижды:

Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, моли́ о нас гре́шных.

Вся Небе́сныя Си́лы Святы́х А́нгел и Арха́нгел, моли́те о нас гре́шных.

Святы́й Иоа́нне проро́че, и Предте́че, и Крести́телю Го́спода на́шего Иису́са Христа́, моли́ о нас гре́шных.

Святи́и сла́внии Апо́столи, проро́цы и му́ченицы, и вси святи́и, моли́те о нас гре́шных.

Преподо́бнии и богоно́снии отцы́ на́ши, па́стырие и учи́телие вселе́нныя, моли́те о нас гре́шных.

Зде же глаголется и святый храма.

Непобеди́мая, и непостижи́мая, и Боже́ственная Си́ло Честна́го и Животворя́щаго Креста́, не оста́ви нас гре́шных.

Бо́же, очи́сти нас гре́шных.

Бо́же, очи́сти нас гре́шных, и поми́луй нас.

Таже: Трисвятое. По О́тче наш: Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство: И мы: Ами́нь.

И поем тропари сия в понедельник и в среду вечера, во глас 2.

Просвети́ о́чи мои́ Христе́ Бо́же, / да не когда́ усну́ в смерть, / да не когда́ рече́т враг мой: / укрепи́хся на него́.

Сла́ва: Засту́пник души́ моея́ бу́ди Бо́же, / я́ко посреде́ хожду́ сете́й мно́гих, / изба́ви мя от них и спаси́ мя, Бла́же, / я́ко Человеколю́бец.

И ны́не, Богородичен: Я́ко не и́мамы дерзнове́ния за премно́гия грехи́ на́ша, / Ты и́же от Тебе́ Ро́ждшагося моли́, Богоро́дице Де́во, / мно́го бо мо́жет моле́ние Ма́тернее ко благосе́рдию Влады́ки. / Не пре́зри гре́шных мольбы́, Всечи́стая, / я́ко ми́лостив есть и спасти́ моги́й, / И́же и страда́ти о нас изво́ливый.

Го́споди поми́луй, 40. Сла́ва, и ны́не:

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Иерей: Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас.

И мы: Ами́нь.

И молитву сию Великаго Василиа:

Го́споди Го́споди, избавле́й нас от вся́кия стрелы́ летя́щия во дни, изба́ви нас и от вся́кия ве́щи во тьме преходя́щия. Приими́ же́ртву вече́рнюю рук на́ших воздея́ние. Сподо́би же нас и нощно́е по́прище без поро́ка прейти́, неискуше́ны от злых. И изба́ви нас от вся́каго смуще́ния и боя́зни, я́же от диа́вола нам прибыва́ющия. Да́руй душа́м на́шим умиле́ние, и помысло́м на́шим попече́ние, е́же на стра́шнем и пра́веднем Твое́м суде́ испыта́ния. Пригвозди́ стра́ху Твоему́ пло́ти на́ша, и умертви́ у́ды на́ша су́щия на земли́: да и со́нным безмо́лвием просвети́мся зре́нием суде́б Твои́х. Отими́ же от нас вся́кое мечта́ние неподо́бное, и по́хоть вре́дну. Возста́ви же нас во вре́мя моли́твы, утвержде́ны в ве́ре, и преспева́ющия в за́поведех Твои́х, благоволе́нием, и бла́гостию Единоро́днаго Сы́на Твоего́: с Ни́мже благослове́н еси́, с Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

 

И абие: Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

И поклоны три.

Таже псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Псалом 101:

Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, и вопль мой к Тебе́ да прии́дет. Не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́: во́ньже а́ще день скорблю́, приклони́ ко мне у́хо Твое́: во́ньже а́ще день призову́ Тя, ско́ро услы́ши мя. Я́ко исчезо́ша я́ко дым дни́е мои́, и ко́сти моя́ я́ко суши́ло сосхо́шася. Уя́звен бых я́ко трава́, и и́зсше се́рдце мое́, я́ко забы́х сне́сти хлеб мой. От гла́са воздыха́ния моего́ прильпе́ кость моя́ пло́ти мое́й. Уподо́бихся нея́сыти пусты́нней, бых я́ко нощны́й вран на ны́рищи. Бдех и бых я́ко пти́ца осо́бящаяся на зде. Весь день поноша́ху ми врази́ мои́, и хва́лящии мя мно́ю кленя́хуся. Зане́ пе́пел я́ко хлеб ядя́х, и питие́ мое́ с пла́чем растворя́х. От лица́ гне́ва Твоего́ и я́рости Твоея́: я́ко возне́с низве́ргл мя еси́. Дни́е мои́ я́ко сень уклони́шася, и аз я́ко се́но изсхо́х. Ты же, Го́споди, во век пребыва́еши, и па́мять Твоя́ в род и род. Ты воскре́с уще́дриши Сио́на, я́ко вре́мя уще́дрити eго́, я́ко прии́де вре́мя. Я́ко благоволи́ша раби́ Твои́ ка́мение eго́, и персть eго́ уще́дрят. И убоя́тся язы́цы и́мене Госпо́дня, и вси ца́рие зе́мстии сла́вы Твоея́. Я́ко сози́ждет Госпо́дь Сио́на, и яви́тся во сла́ве Свое́й. Призре́ на моли́тву смире́нных, и не уничижи́ моле́ния их. Да напи́шется сие́ в род ин, и лю́дие зи́ждемии восхва́лят Го́спода. Я́ко прини́че с высоты́ святы́я Своея́, Госпо́дь с Небесе́ на зе́млю призре́, услы́шати воздыха́ние окова́нных, разреши́ти сы́ны умерщвле́нных, возвести́ти в Сио́не И́мя Госпо́дне, и хвалу́ Его́ во Иерусали́ме. Внегда́ собра́тися лю́дем вку́пе, и царе́м, е́же рабо́тати Го́сподеви. Отвеща́ eму́ на пути́ кре́пости eго́: умале́ние дней мои́х возвести́ ми. Не возведи́ мене́ в преполове́ние дней мои́х: в ро́де родо́в ле́та Твоя́. В нача́лех Ты, Го́споди, зе́млю основа́л еси́, и дела́ руку́ Твое́ю суть небеса́. Та поги́бнут, Ты же пребыва́еши: и вся, я́ко ри́за обетша́ют, и я́ко оде́жду свие́ши я́ и изменя́тся. Ты же то́йжде еси́, и ле́та Твоя́ не оскуде́ют. Сы́нове раб Твои́х вселя́тся, и се́мя их во век испра́вится.

Молитва Манассии царя Иудейска:

Го́споди Вседержи́телю, Бо́же оте́ц на́ших, Авраа́мов, и Исаа́ков, и Иа́ковль, и се́мене их пра́веднаго: сотвори́вый не́бо и зе́млю со все́ю ле́потою их, связа́вый мо́ре сло́вом повеле́ния Твоего́, заключи́вый бе́здну, и запеча́тствовавый ю́ стра́шным и сла́вным и́менем Твои́м, его́же вся боя́тся, и трепе́щут от лица́ си́лы Твоея́, я́ко непостоя́нно великоле́пие сла́вы Твоея́, и нестерпи́мь гнев, е́же на гре́шники преще́ния Твоего́. Безме́рна же и неизсле́дованна ми́лость обеща́ния Твоего́: Ты бо еси́ Госпо́дь Вы́шний, благоутро́бен. долготерпели́в и многоми́лостив, и ка́яйся о зло́бах челове́ческих. Ты Го́споди, по мно́жеству бла́гости Твоея́, обеща́л еси́ покая́ние и оставле́ние согреши́вшим Тебе́, и мно́жеством щедро́т Твои́х, определи́л еси́ покая́ние гре́шником во спасе́ние. Ты у́бо Го́споди Бо́же сил, не положи́л еси́ покая́ние пра́ведным, Авраа́му и Исаа́ку и Иа́кову, не согреши́вшим Тебе́. Но положи́л еси́ покая́ние на мне, гре́шнем: зане́ согреши́х па́че числа́ песка́ морска́го. Умно́жишася беззако́ния моя́, Го́споди, умно́жишася беззако́ния моя́: и несмь досто́ин воззре́ти, и ви́дети высоту́ небе́сную от мно́жества непра́вд мои́х. Сля́чен есмь мно́гими у́зами желе́зными, во е́же не возвести́ главы́ моея́, и несть ми ослабле́ния: зане́ прогне́вах я́рость Твою́, и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, не сотвори́вый во́ли Твоея́, и не сохрани́вый повеле́ний Твои́х. И ны́не приклоня́ю коле́на се́рдца, тре́буя от Тебе́ бла́гости: согреши́х, Го́споди, согреши́х, и беззако́ния моя́ аз вем, но прошу́ моля́ся, осла́би ми, Го́споди, осла́би ми, и не погуби́ мене́ со беззако́ньми мои́ми. Ниже́ в век враждова́в соблюде́ши зол мои́х, ниже́ осу́диши мя в преиспо́дних земли́. Зане́ Ты еси́ Бо́же, Бог ка́ющихся, и на мне яви́ши всю бла́гость Твою́, я́ко недосто́йна су́ща спасе́ши мя, по мно́зей ми́лости Твое́й, и восхвалю́ Тя вы́ну во днех живота́ моего́: я́ко Тя пое́т вся си́ла небе́сная, и Твоя́ есть сла́ва во ве́ки веко́в, ами́нь.

Трисвятое. Поклоны три. Пресвята́я Тро́ице: По О́тче наш: Возглас: Я́ко Твое́ есть Ца́рство: И мы: Ами́нь.

И тропари сия, во глас 6:

Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас; / вся́каго бо отве́та недоуме́юще, / сию́ Ти моли́тву я́ко Влады́це, гре́шнии прино́сим: / поми́луй нас.

Сла́ва: Го́споди, поми́луй нас, / на Тя бо упова́хом; / не прогне́вайся на ны зело́, / ниже́ помяни́ беззако́ний на́ших, / но при́зри и ны́не я́ко благоутро́бен, / и изба́ви ны от враг на́ших; / Ты бо еси́ Бог наш, / и мы лю́дие Твои́, / вси дела́ руку́ Твое́ю, / и и́мя Твое́ призыва́ем.

И ны́не: Милосе́рдия две́ри отве́рзи нам, / благослове́нная Богоро́дице, / наде́ющиися на Тя да не поги́бнем, / но да изба́вимся Тобо́ю от бед: / Ты бо еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго.

Го́споди, поми́луй, 40. Сла́ва, и ны́не:

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Священник возглас: Моли́твами святы́х оте́ц на́ших: И мы: Ами́нь.

И молитву:

Влады́ко Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди, Сы́не Единоро́дный Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше, Еди́но Божество́, Еди́на Си́ла, поми́луй мя, гре́шнаго: и и́миже ве́си судьба́ми, спаси́ мя недосто́йнаго раба́ Твоего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

 

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 142:

Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк живы́й. Я́ко погна́ враг ду́шу мою́, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое́. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́, и уподо́блюся низходя́щым в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. И́мене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́. И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́ и погуби́ши вся стужа́ющыя души́ мое́й, я́ко аз раб Твой есмь.

Славословие вседневное.

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя, вели́кия ра́ди сла́вы Твоея́. Го́споди, Царю́ Небе́сный, Бо́же, О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный, Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, А́гнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас. Взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ моли́тву на́шу. Седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Я́ко Ты еси́ Еди́н Свят; Ты еси́ Еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́, ами́нь.

На вся́ку нощь благословлю́ Тя и восхвалю́ и́мя Твое́ во ве́ки, и в век ве́ка.

Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой, я́ко у Тебе́ исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя.

Таже: Сподо́би Го́споди, в нощь сию́ без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́ Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки, ами́нь.

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми. Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри: Тебе́ подоба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

 

Посем Трисвятое. По О́тче наш: Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство: И мы: Ами́нь.

Таже поем велегласно и косно, на глас 6:

Го́споди сил, с на́ми бу́ди, / ино́го бо ра́зве Тебе́ / помо́щника в ско́рбех не и́мамы: / Го́споди сил, поми́луй нас.

И отвещает тожде другий лик.

И поет наченший лик:

Стих 1: Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, / хвали́те Его́ во утверже́нии си́лы Его́. / Го́споди сил, с на́ми бу́ди:

Вторый лик:

Стих 2: Хвали́те Его́ на си́лах Его́, / хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия Его́. / Го́споди сил, с на́ми бу́ди:

Стих 3: Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем, / хвали́те Его́ во псалти́ри и гу́слех. / Го́споди сил, с на́ми бу́ди:

Стих 4: Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це, / хвали́те Его́ во стру́нах и орга́не. / Го́споди сил, с на́ми бу́ди:

Стих 5: Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, / хвали́те Его́ в кимва́лех восклица́ния: / вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. / Го́споди сил, с на́ми бу́ди:

Таже оба лика вкупе:

Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, / хвали́те Его́ во утверже́нии си́лы Его́.

Го́споди сил, с на́ми бу́ди, / ино́го бо ра́зве Тебе́ / помо́щника в ско́рбех не и́мамы: / Го́споди сил, поми́луй нас.

Сла́ва: Го́споди, а́ще не бы́хом святы́я Твоя́ име́ли моли́твенники, / и благосты́ню Твою́ ми́лующую нас: / ка́ко сме́ли бы́хом Спа́се, пе́ти Тя, / Его́же славосло́вят непреста́нно А́нгели; / Сердцеве́дче, пощади́ ду́ши на́ша.

И ны́не: Мно́гая мно́жества мои́х, Богоро́дице, прегреше́ний, / к Тебе́ прибего́х, Чи́стая, спасе́ния тре́буя. / Посети́ немощству́ющую мою́ ду́шу, / и моли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, / да́ти ми оставле́ние, / я́же соде́ях лю́тых, / еди́на Благослове́нная.

Всесвята́я Богоро́дице, / во вре́мя живота́ моего́ не оста́ви мене́, / челове́ческому предста́тельству не вве́ри мя: / но Сама́ заступи́, и поми́луй мя.

Все упова́ние мое́ / на Тя возлага́ю, / Ма́ти Бо́жия, / сохрани́ мя под кро́вом Твои́м.

Го́споди поми́луй, 40.

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Го́споди поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не:

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.

Священник: Бо́же, уще́дри ны и благослови́ ны, просвети́ лице́ Твое́ на ны и поми́луй ны.

И мы: Ами́нь.

И творим три поклоны великия, с молитвою святаго Ефрема, и прочих 12:

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. Поклон.

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. Поклон.

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. Поклон.

Таже малых 12, глаголюще на кийждо поклон: Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго.

И паки последи молитву всю: Го́споди и Влады́ко живота́ моего́: И поклон един великий.

Таже: Трисвятое. По О́тче наш: Священник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство: И мы: Ами́нь.

Го́споди поми́луй, 12.

И молитва молебная ко Пресвятей Богоро́дице, Павла монаха обители Евергетиды, сиречь, Благодетельницы:

Нескве́рная, Небла́зная, Нетле́нная, Пречи́стая, Чи́стая Де́во, Богоневе́сто Влады́чице, я́же Бо́га Сло́ва челове́ком пресла́вным Твои́м Рождество́м соедини́вшая, и отри́нувшееся естество́ ро́да на́шего небе́сным совоку́пльшая: я́же ненаде́жных еди́на Наде́жда, и бори́мых по́моще, гото́вое заступле́ние к Тебе́ притека́ющих, и всех христиа́н прибе́жище. Не гнуша́йся мене́ гре́шнаго, скве́рнаго, скве́рными по́мыслы, и словесы́, и дея́ньми всего́ себе́ непотре́бна сотво́рша, и ра́зумом ле́ности сласте́й жития́ раба́ бы́вша; но я́ко человеколюби́ваго Бо́га Ма́ти, человеколю́бне умилосе́рдися о мне гре́шнем и блу́днем, и приими́ мое́, е́же от скве́рных усте́н приноси́мое Тебе́ моле́ние: и Твоего́ Сы́на, и на́шего Влады́ку и Го́спода, ма́тернее Твое́ дерзнове́ние употребля́ющи, моли́, да отве́рзет и мне человеколю́бныя утро́бы Своея́ бла́гости, и презре́в моя́ безчи́сленная прегреше́ния, обрати́т мя к покая́нию, и Свои́х за́поведей де́лателя иску́сна яви́т мя. И предста́ни мне при́сно, я́ко ми́лостивая, и милосе́рдая, и благолюби́вая, в настоя́щем у́бо житии́ те́плая Предста́тельнице и Помо́щнице, сопроти́вных наше́ствия отгоня́ющи, и ко спасе́нию наставля́ющи мя: и во вре́мя исхо́да моего́ окая́нную мою́ ду́шу соблюда́ющи, и те́мныя зра́ки лука́вых бесо́в дале́че от нея́ отгоня́ющи: в стра́шный же день суда́ ве́чныя мя избавля́ющи му́ки, и неизрече́нныя сла́вы Твоего́ Сы́на и Бо́га на́шего насле́дника мя показу́ющи. Ю́же и да улучу́, Влады́чице моя́, Пресвята́я Богоро́дице, Твои́м хода́тайством и заступле́нием, благода́тию и человеколю́бием Единоро́днаго Сы́на Твоего́, Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́. Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ныне и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Молитва иная ко Господу на́шему Иисусу Христу́, Антиоха монаха Пандекта:

И даждь нам, Влады́ко, на сон гряду́щим поко́й те́ла и души́, и сохрани́ нас от мра́чнаго сна грехо́внаго, и от вся́каго те́мнаго и нощна́го сладостра́стия: укроти́ стремле́ния страсте́й, угаси́ разжже́нныя стре́лы лука́ваго, я́же на ны льсти́вно дви́жимыя: пло́ти на́шея воста́ния утоли́, и вся́кое земно́е и веще́ственное на́ше мудрова́ние успи́. И да́руй нам, Бо́же, бодр ум, целому́др по́мысл, се́рдце трезвя́щееся, сон лего́к и вся́каго сатанина́ мечта́ния измене́н. Возста́ви же нас во вре́мя моли́твы утвержде́ны в за́поведех Твои́х, и па́мять суде́б Твои́х в себе́ тве́рду иму́ща: всено́щное славосло́вие нам да́руй, во е́же пе́ти и благослови́ти и сла́вити пречестно́е и великоле́пое и́мя Твое́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Пресла́вная Присноде́во, Ма́ти Христа́ Бо́га, принеси́ на́шу моли́тву Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему, да спасе́т Тобо́ю ду́ши на́ша.

Молитва иная святаго Иоанникиа.

Упова́ние мое́ Оте́ц, прибе́жище мое́ Сын, покро́в мой Дух Святы́й, Тро́ице Свята́я, сла́ва Тебе́.

Иерей: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

И мы: Сла́ва, и ны́не: Го́споди поми́луй, трижды. Благослови́.

И абие священник возглашает, нам на землю приклоншимся:

Влады́ко многоми́лостиве, Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, моли́твами Всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, предста́тельствы честны́х Небе́сных Сил безпло́тных, честна́го сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных апо́стол, святы́х сла́вных и добропобе́дных му́чеников, преподо́бных и Богоно́сных оте́ц на́ших, святы́х и пра́ведных Богооте́ц Иоаки́ма и А́нны, и всех Твои́х святы́х, благоприя́тну сотвори́ моли́тву на́шу. Да́руй нам оставле́ние прегреше́ний на́ших. Покры́й нас кро́вом крилу́ Твое́ю. Отжени́ от нас вся́каго врага́ и супоста́та. Умири́ на́шу жизнь, Го́споди; поми́луй нас и мир Твой, и спаси́ ду́ши на́ша, я́ко благ и Человеколю́бец.

Таже сотворив предстоятель поклон на землю, глаголет братии:

Благослови́те, отцы́ святи́и, прости́те ми, гре́шному.

И братия: Бог прости́т ти, о́тче святы́й.

Священник же глаголет:

Помо́лимся о Вели́ком господи́не и Отце́ на́шем, святе́йшем Патриа́рхе имярек, и о господи́не на́шем Преосвяще́ннейшем митрополи́те (или архиепи́скопе, или епи́скопе) имярек, и всей во Христе́ бра́тии на́шей.

И мы: Го́споди поми́луй, на всякий стих.

О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́.

О ненави́дящих и лю́бящих нас.

О ми́лующих и служа́щих нам.

О запове́давших нам, недосто́йным, моли́тися о них.

О избавле́нии плене́нных.

О отше́дших отце́х и бра́тиях на́ших.

О в мо́ри пла́вающих.

О в не́мощех лежа́щих.

Помо́лимся и о изоби́лии плодо́в земны́х.

И о вся́кой души́ христиа́н правосла́вных.

Ублажи́м правосла́вныя архиере́и, и кти́торы свята́го хра́ма сего́ [святы́я оби́тели сея́].

Роди́тели на́ша, и вся пре́жде отше́дшия отцы́ и бра́тию на́шу, зде лежа́щия, и повсю́ду правосла́вныя.

Предстоятель: Рцем и о себе́ саме́х.

Го́споди поми́луй, трижды.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас.

И мы: Ами́нь.

И начинают братия от деснаго и леваго лика по чину, един по единому, творити поклон, и просити и прияти прощение от предстоятеля, подобне глаголюще:

Благослови́, о́тче святы́й, и прости́ мя, гре́шнаго. И прочая.

Стоящу предстоятелю посреди церкве, дондеже исполнятся вся.

И приемше прощение от предстоятеля, отходим в келии наша, глаголюще молитву сию, я́же и от всякаго человека глаголется:

Ненави́дящих и оби́дящих нас прости́, Го́споди, Человеколю́бче. Благотворя́щим благосотвори́. Бра́тиям и сро́дником на́шим да́руй я́же ко спасе́нию проше́ния и жизнь ве́чную. В не́мощех су́щия посети́ и исцеле́ние да́руй. И́же в мо́ри упра́ви. С путеше́ствующими спутеше́ствуй. Служа́щим и ми́лующим нас, грехо́в оставле́ние да́руй. Запове́давших нам, недосто́йным, моли́тися о них, поми́луй по вели́цей Твое́й ми́лости. Помяни́, Го́споди, пре́жде усо́пшия отцы́ и бра́тию на́шу, и упоко́й я́, иде́же присеща́ет свет лица́ Твоего́. Помяни́, Го́споди, бра́тий на́ших плене́нных и изба́ви я́ от вся́каго обстоя́ния. Помяни́, Го́споди, плодонося́щих и доброде́лающих во святы́х Твои́х це́рквах, и даждь им я́же ко спасе́нию проше́ния и жизнь ве́чную. Помяни́, Го́споди, и нас, смире́нных и гре́шных и недосто́йных раб Твои́х, и просвети́ наш ум све́том ра́зума Твоего́, и наста́ви нас на стезю́ за́поведей Твои́х. Моли́твами Пречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и и всех Твои́х святы́х. Я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Сей чин бывает во всю святую Четыредесятницу в Повечериях.

Ведомо буди, предстоятелю стих глаголющу, мы: Благослови́, отвещаваем, приемше прощение. Подобает же екклисиарху и сие́ смотрити прилежно, да егда Повечерия отпущают быти знамению дне, сиречь прежде сомрака. Се убо я́ко предписася, един день святых постов прилежно испытавше, предложихом любви вашей, количество пения, и в нем воображенныя от святых отцев поклоны, я́же несть лепо презирати, ниже великому законоположителю. Количество же дненощных бываемых в церкви поклонов, суть 300, кроме Полунощницы. Прияхом же в Палестине и в своих келлиях коемуждо пети Псалтирь: и могущии убо совершают ю дненощно: ови же трижды в седмице: ови же дважды. Поклоны же творити, елики коемуждо по своей силе предстоятель вообразит.