Шрифт

Вторник 1-ой седмицы, утро. Избранные службы Триоди Постной - богослужения Великого поста.

ВО ВТОРНИК ПЕРВЫЯ СЕДМИЦЫ, НА УТРЕНИ

По 2-м стихословии седальны, глас 2. Подобен: Преблагослове́нна:

Преблагослове́нна благода́ть всечестна́го поста́: / Моисей бо тем просла́вися, / и зако́н в пи́смени на скрижа́лех прия́т. / Огня́ си́льнейшии о́троцы ю́нии яви́шася: / в том у́бо погаси́м плотски́я стра́сти пламене́ющия, / Христу́ Спа́су вопию́ще: / обраще́ние нам всем да́руй, и изба́ви гее́нны.

Слава иный, глас тойже. Подобен: Милосе́рдия су́щи:

Покая́ния наста́ вре́мя, / воздержа́ния покажи́ плоды́, о душе́ моя́! / Воззри́ к преждепока́явшимся, воззови́ Христу́: / согреши́х, спаси́ мя, / я́коже спасл еси́, Влады́ко мытаря́, воздохну́вша от се́рдца, Благи́й, / еди́н сый Многоми́лостивый.

И ныне, Богородичен: Предста́тельство те́плое христиа́н, / Сы́на Твоего́ моли́ при́сно, Богоро́дице, / вся́каго злоде́йства и лю́тости изба́вити нас бори́теля, / и да́ти нам проще́ние, и́хже согреши́хом, / благоутро́бия ра́ди щедро́т, / Твои́ми моли́твами, Ма́ти Де́во.

По 3-м стихословии седален, глас 5. Подобен: Го́споди, ча́шу му́ки:

Го́споди, спаси́тельное воздержа́ние двоеде́нствующе вопие́м Ти: / умили́ сердца́ нас, рабо́в Твои́х, / и приими́ су́щия со стра́хом моли́твы на́ша, / подая́ нам благотече́нное поста́ по́прище, / очище́ние и ве́лию ми́лость.

Слава, тойже.

И ныне, Богородичен. Подобен: Собезнача́льное Сло́во:

Цвет боже́ственный, ко́реню прозя́бший, / киво́те и све́щниче, и ста́мно всезлата́я, / свята́я трапе́зо, хлеб живота́ нося́щая, / я́ко Сы́на Твоего́ и Бо́га умоли́ Его́, со святы́м Предте́чею, / е́же уще́дрити и спасти́, Богоро́дицу испове́дающия Тя.

Канон Минеи и Триоди. Песнь 2, глас 2. И стихословится вторая песнь Псалтиря.

Ирмос: Ви́дите ви́дите, я́ко Аз есмь в мо́ри спасы́й, / и в пусты́ни насы́тивый изра́ильтеския лю́ди, / и во́ду из ка́мене источи́вый челове́ком, / да дре́вле па́дшаго, поне́с, / привлеку́ ко Мне за неизрече́нную ми́лость.

Трезви́ся, бо́дрствуй, / воздохни́, прослези́ся, / посто́м все бре́мя греха́ душе́ отве́ргни, / те́плым покая́нием отбе́гни огня́, / и пла́чем страсте́й плаче́вную ри́зу раздери́, / оде́жду боже́ственную прие́млющи.

К горе́ присту́пим, изря́дных дея́ний поще́нием вси, / долуре́вностныя оста́вльше сласте́й прило́ги: / и в сомра́к вше́дше честны́х виде́ний, / еди́ну у́зрим Христо́ву рачи́тельную добро́ту, / обожа́еми та́йно боже́ственными восхожде́нии.

Увы́ мне, кто бу́ду? / что соде́ю, грех соде́ловая, / и Влады́ки не устраша́яся безсо́вестный? / Сего́ ра́ди пре́жде суда́ осужде́н есмь: / правосу́де Благи́й, обрати́в мя спаси́, / па́че всех челове́к Тебе́ преогорчи́вшаго.

Богородичен: Неора́нная земле́, прорасти́вшая всех Пита́теля, / отверза́ющаго ру́ку, и благоволе́нием Свои́м насыща́юща / вся́кое живо́тное кре́постию Боже́ственною: / утверди́ хле́бом жи́зненным, ослабе́вшая сердца́ / сы́тостию лю́тых на́ших прегреше́ний.

Иный, глас 5.

Ирмос: Ви́дите ви́дите:

Прииди́те сни́дем в клеть душе́вную, / Го́сподеви моли́твы воздаю́ще и вопию́ще: / О́тче наш, И́же на Небесе́х, / до́лги на́ша осла́би и оста́ви, / я́ко еди́н Благоутро́бен.

Души́ на́шея в посте́ ти́хое показу́юще, / не се́туим вожделе́нных дней измене́ния, / я́ко просия́ша нам благоче́стия исправле́ния.

Слава, Троичен: Безнача́льная, несозда́нная Триипоста́сная Еди́нице, / Госпоже́, Ца́рство веко́в: / Тебе́ сла́вит, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, / мно́жество а́нгел, / и все естество́ челове́ческое.

И ныне, Богородичен: Тебе́ вседоброде́тельную сла́ву ро́да на́шего пое́м, / Тобо́ю бо обожи́хомся, Де́во, / и́бо родила́ еси́ нам Спа́са и Бо́га Христа́, / разреши́вшаго нас от кля́твы.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Кто огнь угаси́? Кто затче́ уста́ звере́й? / Пост, о́троки из пе́щи избавле́й, / и проро́ка Дании́ла от льво́в сне́ди: / его́же лобыза́им и мы, бра́тие.

Ирмос: Ви́дите ви́дите, я́ко Аз есмь Бог, / в плоть облеки́йся во́лею Свое́ю, / да спасу́ Ада́ма, / от ле́сти па́дшаго в преступле́ние зми́ем.

Песнь 8.

Ирмос: В купине́ Моисе́ю Де́вы чу́до, / на Сина́йстей горе́ Прообрази́вшаго иногда́, / по́йте, благослови́те, / и превозноси́те во вся ве́ки.

Сон отложи́, душе́, лю́тыя ле́ности, / и усе́рдно бо́дрствуй к Боже́ственным за́поведем: / приближа́ется Жени́х свещено́сец, потщи́ся Того́ предусре́сти.

Уя́звлена лю́те сласте́й ору́жием, / лечбо́ю щедро́т благоутро́бнаго Твоего́ манове́ния / исцели́ мя, Сло́ве, / я́ко да Тя благода́рно сла́влю во ве́ки.

От страсте́й вре́дных, от за́висти и не́нависти, / от вся́кия зло́бы воздержи́ся душе́, пи́щами пита́ющися, / пи́щу го́рнюю невеще́ственно хода́тайствующими.

Богородичен: Богороди́тельнице Чи́стая, / ду́ши моея́ гное́ния, и се́рдца стра́сти, и ума́ премене́ние исцели́, / я́ко еди́на гре́шных помо́щница, и разоря́емых стена́.

Иный.

Ирмос: Творца́ тва́ри:

Воздержа́нием вси ду́ши впери́вше, / на небеса́ моли́твы благоприя́тныя / принесе́м Го́сподеви.

Дух умиле́ния прие́мше, / прослези́м ко избавле́нию душ, / песносло́вяще Христа́ во ве́ки.

Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Троичен: Тро́ице единосу́щная, и Еди́нице несозда́нная, и всех Бо́же, / Тебе́ превозно́сим во вся ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богородичен: Моли́тву сотвори́ о пою́щих Тя, Пречи́стая, / изба́витися вся́ческих искуше́ний и бед.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Пи́щу бога́таго оплева́вше, / прииди́те с Ла́зарем пости́мся, / да и нас огре́ет Авраа́мово не́дро.

Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.

Ирмос: Творца́ тва́ри, / Его́же ужаса́ются А́нгели, / по́йте, лю́дие, / и превозноси́те во вся ве́ки.

Песнь 9.

Ирмос: От земноро́дных кто слы́ша таково́е? Или́ кто ви́де когда́, / я́ко Де́ва обре́теся во чре́ве иму́щая, / и безболе́зненно Младе́нца поро́ждшая? / Таково́е Твое́ чу́до, / и Тя Чи́стая Богоро́дице велича́ем.

Земноро́дных кто та́ко поползну́вся, Бо́га прогне́ва когда́? / Кто стремле́ньми зло́бы после́дова, / и пребыва́лище яви́ся я́коже аз, окая́нный, / но, Бо́же, воли́телю ми́лости, / Ты мя уще́дри.

Богови́дных а́нгел си́лы, / благоуве́тливаго Бо́га умоли́те, / спасти́ ду́шу, в пучи́не жите́йских сласте́й, / и треволне́ниих страсте́й обурева́емую, / и в прило́зех сопроти́вных духо́в бе́дствующую.

Гряди́ душе́ кри́лы облегча́ема, / посто́м доброде́телей от долувлеку́щия зло́бы воста́ни, / и виде́ньми наслади́ся светле́йшими, / пи́щу хода́тайствующими доброде́телей, / богови́дна быва́ющи ве́рою.

Богородичен: Кто слы́шаны сотвори́т хвалы́, / Тебе́ ро́ждшия па́че ума́, хвали́маго Влады́ку, Чи́стая, и Го́спода, / Его́же хва́лят а́нгельская чинонача́лия? / Того́ у́бо моли́ о лю́дех согреши́вших, / Де́во Неискусобра́чная.

Иный.

Ирмос: Иса́ие, лику́й:

Вре́мя благоприя́тное, день спасе́ния, / принесе́м Бо́гу да́ры доброде́телей, / в не́мже отложи́вше дела́ тьмы, бра́тие, / облеце́мся во ору́жие све́та, / я́коже Па́вел вопие́т.

Прииди́те, я́коже Госпо́дь посто́м уби́ врага́, / сим и мы сокруши́м его́ стре́лы, и ловле́ния: / за мя иди́ сатано́, ки́йждо глаго́люще, / внегда́ хо́щет искуша́ти нас.

Слава, Троичен: Единосу́щием воспева́ю Тя, безнача́льная Тро́ице честна́я, / живонача́льная, несеко́мая Еди́нице, / О́тче нерожде́нне, и рожде́нне Сло́ве и Сы́не, и Ду́ше Святы́й, / спаси́ ны, пою́щия Тя.

И ныне, Богородичен: Па́че ума рождество́ Твое́, Богома́ти, / без му́жа бо зача́тие в Тебе́, / и деви́чески рожде́ние бысть, / и́бо Бог есть роди́выйся, / Его́же велича́юще, Тя, Де́во, ублажа́ем.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Посто́м приложи́вшеся к моли́тв горе́, / и мы се́рдцем чи́стым ви́дим Бо́га, / скрижа́ли прие́млюще за́поведей внутрь, я́коже Моисе́й, / сла́вою облиста́ющеся, лице́м любве́ Его́.

Ирмос: Иса́ие, лику́й, / Де́ва име́ во чре́ве, и роди́ Сы́на Емману́ила, / Бо́га же и Челове́ка, Восто́к и́мя Ему́, / Его́же велича́юще, Де́ву ублажа́ем.

Светилен.

На стиховне самогласен дне, глас 3:

Начне́м лю́дие непоро́чный пост, / и́же есть душа́м спасе́ние, / порабо́таим Го́сподеви со стра́хом, / еле́ем благотворе́ния главы́ пома́жем, / и водо́ю чистоты́ ли́ца умы́ем, / не многоглаго́лем в моли́твах, / но я́ко научи́хомся, та́ко возопии́м: / О́тче наш, И́же на Небесе́х, / оста́ви нам прегреше́ния на́ша, / я́ко Человеколю́бец.

Стих: Испо́лнихомся зау́тра ми́лости Твоея́, Го́споди, возра́довахомся, и возвесели́хомся: во вся дни на́ша возвесели́хомся. За дни, в ня́же смири́л ны еси́, ле́та в ня́же ви́дехом зла́я. И при́зри на рабы́ Твоя́, и на дела́ Твоя́, / и наста́ви сы́ны их.

Паки тойже самогласен.

Стих 2: И бу́ди све́тлость Го́спода Бо́га на́шего на нас, и дела́ рук на́ших испра́ви на нас, / и де́ло рук на́ших испра́ви.

Таже мученичен: Царе́й и мучи́телей страх / отри́нуша Христо́вы во́ини, / и благодерзнове́нно и му́жественно Того́ испове́даша, / всех Го́спода Бо́га, и Царя́ на́шего, / и мо́лятся о душа́х на́ших.

Слава, и ныне, Богородичен: Богоро́дице, предста́тельство всех моля́щихся Тебе́, / Тобо́ю дерза́ем, и Тобо́ю хва́лимся, / и к Тебе́ все упова́ние на́ше есть, / моли́ Ро́ждшагося из Тебе́ / за непотре́бныя рабы́ Твоя́.

НА 6-М ЧАСЕ

Тропарь пророчества, глас 1:

Я́ко прише́льцы есмы́ на земли́, я́коже вси отцы́ на́ши, / кра́ткое живота́ на́шего безгре́шно сохрани́, Спа́се наш, / и поми́луй нас, я́ко Человеколю́бец.

Сла́ва, и ны́не: и повторяем тойжде.

Прокимен, псалом 5, глас 4: Вонми́ гла́су моле́ния моего́, / Царю́ мой и Бо́же мой. Стих: Глаго́лы моя́ внуши́ Го́споди, разуме́й зва́ние мое́.

Пророчества Исаиина чтение. [Глава 1, ст. 19 – 31. Глава 2, ст. 1 – 3.]

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: а́ще хо́щете, и послу́шаете Мене́, блага́я земли́ сне́сте. А́ще же не хо́щете, ниже́ послу́шаете Мене́, меч вы поя́ст: уста́ бо Госпо́дня глаго́лаша сия́. Ка́ко бысть блудни́ца, град ве́рный Сио́н, полн суда́, в не́мже пра́вда почива́ше, ны́не же [в нем] уби́йцы? Сребро́ ва́ше неискуше́но, корче́мницы твои́ меша́ют вино́ с водо́ю. Кня́зи твои́ не покаря́ются, о́бщницы тате́м, лю́бяще да́ры, гоня́ще воздая́ние, си́рым не судя́щии, и суду́ вдови́ц не внима́ющии. Сего́ ра́ди та́ко глаго́лет Влады́ка Госпо́дь Савао́ф: го́ре кре́пким во Изра́или: не преста́нет бо я́рость Моя́ на проти́вныя, и суд враго́м Мои́м сотворю́: И наведу́ ру́ку Мою́ на тя, и разжегу́ в чистоту́, непокаря́ющихся же погублю́, и отыму́ всех беззако́нных от тебе́, и всех го́рдых смирю́. И приста́влю судии́ твои́ я́коже пре́жде, и сове́тники твоя́ я́ко от нача́ла: и по сих нарече́шися град пра́вды, ма́ти градово́м, ве́рный Сио́н. С судо́м бо спасе́тся плене́ние его́ и с ми́лостынею. И сокруша́тся беззако́ннии и гре́шницы вку́пе: и оста́вившии Го́спода сконча́ются. Зане́же постыдя́тся о и́долех свои́х, и́хже са́ми восхоте́ша, и посра́мятся о саде́х свои́х, и́хже возжеле́ша: Бу́дут бо я́ко тереви́нф отме́тнувший ли́ствия [своя́,] и я́ко вертогра́д не имы́й воды́. И бу́дет кре́пость их я́ко стебль изгре́бия, и де́лания их я́ко и́скры о́гненныя, и сожгу́тся беззако́нницы и гре́шницы вку́пе, и не бу́дет угаша́яй. Сло́во бы́вшее от Го́спода ко Иса́ии сы́ну Амо́сову о Иуде́и, и о Иерусали́ме. Я́ко бу́дет в после́дняя дни явле́на гора́ Госпо́дня, и дом Бо́жий на версе́ гор, и возвы́сится превы́ше холмо́в: и прии́дут к ней вси язы́цы. И по́йдут язы́цы мно́зи, и реку́т: прииди́те, и взы́дем на го́ру Госпо́дню, и в дом Бо́га Иа́ковля, и возвести́т нам путь Свой, и по́йдем по нему́.

Прокимен, псалом 6, глас 4: Го́споди, да не я́ростию Твое́ю / обличи́ши мене́. Стих: Поми́луй мя, Го́споди, я́ко не́мощен есмь.

ВО ВТОРНИК ВЕЧЕРА

На Го́споди воззва́х стихиры, глас 2. Подобен, Триоди: Я́ко яви́ся:

Сне́дию дре́вле го́рькою, изри́нувшеся из рая́, / воздержа́нием страсте́й потщи́мся вни́ти, / взыва́юще Бо́гу на́шему: / на Кресте́ простры́й дла́ни Твоя́, / о́цет пи́вый и желчь вкуси́вый, / и боле́зни претерпе́вый от гвозде́й, / горча́йшия сла́сти вся от душ на́ших изгвозди́вый, / ра́ди благоутро́бия щедро́т, спаси́ рабы́ Твоя́.

Дре́ва сне́дию иногда́ изгна́ни бы́вше из рая́, / Кресто́м Твои́м в онь всели́хомся, / его́же в моли́тву Тебе́ приводя́ще Многоми́лостиве, / и ве́рно Ти вси мо́лимся: / исто́чники слез ны́не нам низпосли́, во вре́мя воздержа́ния, / скве́рну всю очища́ющия страсте́й, и прегреше́ний на́ших, / да вси Ти вопие́м приле́жно: / Го́споди, сла́ва Тебе́.

Ина стихира, глас 2. Подобен: Соде́янных ми:

Воздержа́ния наслажде́ние и мне, Сло́ве, да́руй, / я́коже Ада́му рай иногда́, / от вся́кия Твоея́ вкуша́ти за́поведи, Бо́же наш, / и оша́ятися при́сно плода́, / его́же отре́кл еси́ греха́, / да живоно́сную страсть Твою́ Кре́стную в ра́дости предварю́.

И в Минеи, 3. Слава, и ныне, Крестобогородичен.

Прокимен, псалом 7, глас 6: Го́споди Бо́же мой, / на Тя упова́х, спаси́ мя. Стих: От всех гоня́щих мя изба́ви мя.

Бытия чтение. [Глава 1, ст. 14 – 23.]

Рече́ Бог, да бу́дут свети́ла на тве́рди небе́сней, освеща́ти зе́млю, и разлуча́ти между́ днем, и между́ но́щию: и да бу́дут в зна́мения, и во времена́, и во дни, и в ле́та. И да бу́дут в просвеще́ние на тве́рди небе́сней, я́ко свети́ти по земли́: и бысть та́ко. И сотвори́ Бог два свети́ла вели́кая: свети́ло вели́кое в нача́ла дне, и свети́ло ме́ньшее в нача́ла но́щи, и зве́зды. И положи́ я́ Бог на тве́рди небе́сней, я́ко свети́ти на зе́млю. И владе́ти днем и но́щию, и разлуча́ти между́ све́том, и между́ тьмо́ю: и ви́де Бог, я́ко добро́. И бысть ве́чер, и бысть у́тро, день четве́ртый. И рече́ Бог: да изведу́т во́ды га́ды душ живы́х, и пти́цы лета́ющия по земли́, по тве́рди небе́сней: и бысть та́ко. И сотвори́ Бог ки́ты вели́кия, и вся́ку ду́шу живо́тных гадо́в, я́же изведо́ша во́ды по родо́м их, и вся́ку пти́цу перна́ту по ро́ду: и ви́де Бог я́ко добра́. И благослови́ я́ Бог, глаго́ля: расти́теся, и мно́житеся, и напо́лните во́ды я́же в моря́х: и пти́цы да умно́жатся на земли́. И бысть ве́чер, и бысть у́тро, день пя́тый.

Прокимен, псалом 8, глас 5: Го́споди Госпо́дь наш, / я́ко чу́дно и́мя Твое́ по всей земли́. Стих: Я́ко взя́тся великоле́пие Твое́ превы́ше небе́с.

Притчей чтение. [Глава 1, ст. 20 – 33.]

Прему́дрость во исхо́дех пое́тся, в сто́гнах же дерзнове́ние во́дит. На кра́ех же стен пропове́дуется, у врат же си́льных приседи́т, во врате́х же гра́да дерза́ющи глаго́лет. Ели́ко у́бо вре́мя незло́бивии держа́тся пра́вды, не постыдя́тся: безу́мнии же доса́ды су́ще жела́телие, нечести́вии бы́вше, возненави́деша чу́вство. И пови́нни бы́ша обличе́нием. Се предложу́ вам Моего́ дыха́ния рече́ние: научу́ же вас Моему́ словеси́. Поне́же звах, и не послу́шасте, и простира́х словеса́, и не внима́сте, но отмета́сте Моя́ сове́ты, и Мои́м обличе́нием не внима́сте: у́бо и Аз ва́шей поги́бели посмею́ся, пора́дуюся же, егда́ прии́дет вам па́губа. И егда́ прии́дет на вы внеза́пу мяте́ж, низвраще́ние же подо́бно бу́ри прии́дет, или́ егда́ прии́дет вам печа́ль и градоразоре́ние, или́ егда́ на́йдет на вы па́губа. Бу́дет бо, егда́ призове́те Мя, Аз же не послу́шаю вас: взы́щут Мене́ зли́и, и не обря́щут. Возненави́деша бо прему́дрость, словесе́ же Госпо́дня не прия́ша: Ниже́ хоте́ша внима́ти Мои́м сове́том, руга́хуся же Мои́м обличе́нием. Те́мже снедя́т свои́х путе́й плоды́, и своего́ нече́стия насы́тятся. И́бо, зане́ оби́деша младе́нцев, убие́ни бу́дут, и истяза́ние нечести́выя погуби́т. Мене́ же слу́шаяй всели́тся на упова́нии, и почи́ет без стра́ха от вся́каго зла.

Таже, Сподо́би Го́споди:

На стиховне стихира самогласна дне, глас 8:

Пост не оша́яние бра́шен то́чию соверши́м, / но вся́кия веще́ственныя стра́сти отчужде́ние: / да на нас мучи́тельствующую плоть порабо́тивше, / досто́йни бу́дем прича́стия, А́гнца / за мир закла́ннаго во́лею Сы́на Бо́жия, / и духо́вно пра́зднуем из ме́ртвых Спа́сово Воскресе́ние, / на высоту́ взе́мшеся доброде́телей, / во све́тлости, и наслажде́нии изря́дных дел, / веселя́ще Человеколю́бца.

Стих: К Тебе́ возведо́х о́чи мои́, живу́щему на небеси́. Се я́ко о́чи раб в руку́ госпо́дий свои́х, я́ко о́чи рабы́ни в руку́ госпожи́ своея́, та́ко о́чи на́ши ко Го́споду Бо́гу на́шему, / до́ндеже уще́дрит ны.

Паки туже стихиру.

Стих 2: Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас, я́ко по мно́гу испо́лнихомся уничиже́ния: наипа́че напо́лнися душа́ на́ша поноше́ния гобзу́ющих, / и уничиже́ния го́рдых.

Мученичен: Му́ченицы Твои́, Го́споди, / забы́вше су́щая в житии́, / неради́вше и о му́ках, бу́дущия ра́ди жи́зни, / сея́ насле́дницы яви́шася, / те́мже и со а́нгелы ра́дуются. / Тех моли́твами, / да́руй лю́дем Твои́м ве́лию ми́лость.

Слава, и ныне, Крестобогородичен: О пресла́внаго чудесе́! / О та́инства но́ваго! / О ужа́снаго начина́ния! / Де́ва глаго́лаше, на Кресте́ Тя я́ко ви́де, / посреде́ двою́ разбо́йнику обе́шена. / Его́же неболе́зненно ужа́сно породи́, / пла́каше глаго́лющи: / увы́ мне, Ча́до любе́знейшее, / ка́ко Тя лю́тый наро́д и неблагода́рный, ко Кресту́ пригвозди́?

И прочее последование, якоже изъявися.