Шрифт

Неделя вторая по Пятидесятнице, Всех святых в Земле Русской просиявших. Избранные службы Цветной Триоди.

По изданию: Минея май, часть 3. М., Издательский совет РПЦ, 2002.
Творение епископа Афанасия

НА МАЛОЙ ВЕЧЕРНИ

На Го́споди, воззва́х:
стихиры воскресны на 4, глас 1:

Вече́рния на́ша моли́твы / приими́, Святы́й Го́споди, / и пода́ждь нам оставле́ние грехо́в, / я́ко Еди́н еси́ / явле́й в ми́ре Воскресе́ние.

Обыди́те лю́дие Сио́н, / и обыми́те его́, / и дади́те сла́ву в нем Воскре́сшему из ме́ртвых, / я́ко Той есть Бог наш, / избавле́й нас от беззако́ний на́ших.

Прииди́те лю́дие, / воспои́м, и поклони́мся Христу́, / сла́вяще Его́ из ме́ртвых Воскресе́ние, / я́ко Той есть Бог наш, / от пре́лести вра́жия мiр избавле́й.

Весели́теся Небеса́, / воструби́те основа́ния земли́, / возопи́йте го́ры весе́лие: / се бо Емману́ил грехи́ на́ша на Кресте́ пригвозди́, / и живо́т дая́й, смерть умертви́, / Ада́ма Воскреси́вый, я́ко Человеколю́бец.

Слава, святых, глас 4: Боже́ственнии отцы́, / бы́сте цве́ти духо́внии Ру́сския земли́, / похвала́ на́ша и утвержде́ние / и всем благоути́шное приста́нище: / о вас бо земля́ на́ша хва́лится, / стяжа́вши вас, я́ко неистощи́мое сокро́вище, / и ны́не, а́ще теле́сне язы́к ваш умо́лче, / но чудеса́ свиде́тельствуют просла́вльшаго вас Го́спода. / Ему́же моли́теся / дарова́ти душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

И ныне, Богородичен догматик, глас 1: Де́вственное торжество́ днесь бра́тие, / да взыгра́ется тварь, да ликовству́ет челове́чество: / созва́ бо нас свята́я Богоро́дица, / нескве́рное сокро́вище де́вства; / слове́сный втора́го Ада́ма рай; / храни́лище соедине́ния дву естеству́; / торжество́ спаси́тельнаго примире́ния; / черто́г, в не́мже Сло́во уневе́стивый плоть вои́стинну; / ле́гкий о́блак, И́же над херуви́мы Су́щаго, с те́лом носи́вший. / Тоя́ моли́твами, Христе́ Бо́же, спаси́ ду́ши на́ша.

На стиховне
едина стихира воскресна, глас 1:

Стра́стию Твое́ю, Христе́, / от страсте́й свободи́хомся, / и воскресе́нием Твои́м из истле́ния изба́вихомся, / Го́споди, сла́ва Тебе́.

Стих: Бог нам прибе́жище и си́ла, / Помо́щник в ско́рбех, обре́тших ны зело́.

Стихиры святых на стиховне, глас 8.
Подобен: О, пресла́внаго чудесе́:

О, пресла́внаго чудесе́! / На небеси́ и на земли́ ра́дость / днесь возсия́ в па́мять всех ру́сских святы́х: / от А́нгел хвала́ми венча́ются / и от челове́к пе́ния прие́млют. / О, ка́ко в стране́ на́шей подвиза́шася, / ка́ко Бо́гу угоди́ша, / и́миже враг паде́ лука́вый, / Христу́ побе́ждшу того́.

Стих: Госпо́дь сил с на́ми, / Засту́пник наш, Бог Иа́ковль.

О, пресла́внаго чудесе́! / Чуде́с светлостьми́ / со́лнца светле́йше / при́сно святи́и сро́дницы на́ши / све́тят конце́м Ру́сския земли́, / от невече́рняго Све́та облиста́еми, / и́хже сия́нии / о́блацы от страны́ на́шея отгоня́ются ва́рварстии / и де́мони побежда́ются.

Слава, святых, глас тойже:

О, пресла́внаго чудесе́! / Христа́ ра́ди подвиза́выйся / треблаже́нный собо́р ру́сских святы́х / ко враго́м Святы́я Руси́ / всегда́ явля́ется ору́жие обоюдуо́строе, / пожина́я сих выше́ния. / Те́мже к нему́ возопии́м: / святи́и сро́дницы на́ши, покры́йте и ны́не нас, / ве́рою почита́ющих вас от любве́ всегда́.

И ныне, Богородичен, глас тойже.
Подобен: О, пресла́внаго чудесе́:

О, пресла́внаго чудесе́! / Небесе́ и земли́ Цари́ца, / от святы́х сро́дников на́ших умоля́емая, / до ны́не зе́млю Ру́сскую покрыва́ет / и ли́ка Своего́ изображе́нии ми́лостивно обогаща́ет. / О Влады́чице Держа́вная! / Не преста́ни и на бу́дущее вре́мя / во утвержде́ние на Руси́ правосла́вия / ми́лости и чудеса́ излива́ти до ве́ка. Ами́нь.

Или ин Богородичен, глас 4:

При́сно страна́ Росси́йская / о Тебе́ хва́лится и весели́тся, / иму́щи Тя Засту́пницу непосты́дную / и сте́ну неруши́мую, / не оскуде́й и ны́не, Влады́чице, / избавля́ти Твоя́ лю́ди от всех бед.

По Ны́не отпуща́еши:
тропарь воскресен, глас 1:

Ка́мени запеча́тану от иуде́й / и во́ином стрегу́щим Пречи́стое Те́ло Твое́, / воскре́сл еси́ тридне́вный, Спа́се, / да́руяй ми́рови жизнь. / Сего́ ра́ди Си́лы Небе́сныя вопия́ху Ти, Жизнода́вче: / сла́ва Воскресе́нию Твоему́, Христе́, / сла́ва Ца́рствию Твоему́, / сла́ва смотре́нию Твоему́, еди́не Человеколю́бче.

Слава, Тропарь святых, глас 8:

Я́коже плод кра́сный Твоего́ спаси́тельнаго се́яния, / земля́ Росси́йская прино́сит Ти, Го́споди, вся святы́я, в той просия́вшия. / Тех моли́твами в ми́ре глубо́це / Це́рковь и страну́ на́шу Богоро́дицею соблюди́, Многоми́лостиве.

И ныне, Богородичен, глас 4:

Засту́пнице усе́рдная, / Ма́ти Го́спода Вы́шняго, / за всех мо́лиши Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, / и всем твори́ши спасти́ся, / в держа́вный Твой покро́в прибега́ющим, / всех нас заступи́, о Госпоже́ Цари́це и Влады́чице, / и́же в напа́стех, и ско́рбех, и боле́знех обремене́нных грехи́ мно́гими, / предстоя́щих и моля́щихся Тебе́ умиле́нною душе́ю / и сокруше́нным се́рдцем / пред пречи́стым Твои́м о́бразом со слеза́ми / и невозвра́тно наде́жду иму́щих на Тя, / избавле́ния всех зол, / всем поле́зная да́руй / и вся спаси́, Богоро́дице Де́во, / Ты бо еси́ Боже́ственный покро́в рабо́м Твои́м.

Ектения и отпуст.

НА ВЕЛИЦЕЙ ВЕЧЕРНИ

Блаже́н муж: кафизма вся.

На Го́споди, воззва́х: стихиры на 10,
воскресны 3, глас 1:

Вече́рния на́ша моли́твы / приими́, Святы́й Го́споди, / и пода́ждь нам оставле́ние грехо́в, / я́ко Еди́н еси́ / явле́й в ми́ре Воскресе́ние.

Обыди́те лю́дие Сио́н, / и обыми́те Его́, / и дади́те сла́ву в нем Воскре́сшему из ме́ртвых, / я́ко Той есть Бог наш, / Избавле́й нас от беззако́ний на́ших.

Прииди́те лю́дие, / воспои́м, и поклони́мся Христу́, / сла́вяще Его́ из ме́ртвых Воскресе́ние, / я́ко Той есть Бог наш, / от пре́лести вра́жия мiр Избавле́й.

И стихира Анатолиева едина, глас тойже:

Весели́теся Небеса́, / воструби́те основа́ния земли́, / возопи́йте го́ры весе́лие: / се бо Емману́ил грехи́ на́ша на Кресте́ пригвозди́, / и живо́т дая́й, смерть умертви́, / Ада́ма Воскреси́вый, я́ко Человеколю́бец.

Стихиры святых 6, глас 3. Самогласны:

Прииди́те, собо́ри Росси́йстии, / су́щия в стране́ на́шей святы́я восхва́лим: / преподо́бныя, и иера́рхи, и кня́зи благове́рныя, / му́ченики и священному́ченики, / и Христа́ ра́ди юро́дивыя, и жен святы́х сосло́вие, / вку́пе имену́емыя и неимену́емыя, / си́и бо вои́стинну де́лы и словесы́, и многови́дным житие́м, / и от Бо́га дарова́нии / соде́лашася святи́и / и Руси́ тезоиме́ние свя́тости пода́ша, / и́хже и гро́бы Бог чудесы́ просла́ви, / и ны́не несре́дственне просла́вльшему их Христу́ предстоя́ще, / мо́лятся приле́жно о нас, / любо́вию соверша́ющих све́тлое их торжество́.

Прииди́те, правосла́вия люби́телие, / пе́сненными добро́тами похва́лим богому́дрыя святи́тели Росси́йския, / Христо́вы Це́ркве све́тлое украше́ние, / свяще́нства венцы́, благоче́стия пра́вило, / исто́чники Боже́ственных исцеле́ний неисчерпа́емыя, / проли́тие дарова́ний духо́вных, / ре́ки мно́гих чуде́с, / зе́млю Ру́сскую веселя́щия тече́нием, / благове́рным лю́дем те́плыя посо́бники, / и́хже ра́ди Христо́с враго́в возноше́ния низложи́, / име́яй ве́лию ми́лость.

Земля́ весели́тся и Не́бо ра́дуется, / отцы́ преподо́бнии, / восхваля́юще по́двиги и труды́ ва́ша, / душе́вное благомо́щие и ума́ чистоту́, / зако́ном бо естества́ не победи́стеся. / О собо́ре святы́й и по́лче Боже́ственный, / земли́ на́шея утвержде́ние вы есте́ вои́стинну.

Ины стихиры, глас 8. Самогласны:

Блаже́ннии богому́дрии кня́зие Росси́йстии, / правосла́вною му́дростию сия́ющии, / доброде́телей же све́тлостию блиста́ющии, / озаря́ете ве́рных исполне́ния, / бесо́в тьму отгоня́юще; / те́мже, я́ко прича́стники невече́рния благода́ти / и насле́дия ва́шего храни́тели непосты́дныя, / вас почита́ем, досточу́днии.

Му́ченицы Христо́вы преблаже́ннии, / на во́льное заколе́ние са́ми себе́ преда́сте, / и зе́млю Ру́сскую кровьми́ ва́шими освяти́сте, / и возду́х просвети́сте преставле́нием; / ны́не же живете́ на Небесе́х, / во све́те невече́рнем, / о нас всегда́ моля́щеся, богови́дцы.

Блаже́ннии Христа́ ра́ди юро́дивии и пра́веднии, / в Росси́и просия́вшии, / вы, отверже́нием себе́ Христу́ после́довавше, / мудре́йшим юро́дством прехи́трили есте́ диа́вола, / сего́ связа́вше по́двиги ва́шими, / и, бога́тство нося́ще в души́ некра́домо, / вся Христо́ва уче́ния де́лом испо́лнисте, / и, ны́не на Небесе́х лику́юще, / не преста́йте моли́тися о Ру́сстей земли́ / и о всех почита́ющих вас.

Слава, глас 1: Весели́ся о Го́споде, Русь Правосла́вная, / ра́дуйся и лику́й, ве́рою све́тло оде́явшися, / телеса́ подви́жников ве́ры и свиде́телей и́стины / в не́дрех свои́х иму́щи, я́ко сокро́вище, / наслади́ся чуде́с, от них истека́ющих, / и, ви́дящи полк сей святы́й, / от ви́димых и неви́димых враго́в тя огражда́ющий, / благода́рно Спа́су возопи́й: / Го́споди, сла́ва Тебе́.

И ныне, Богородичен догматик, глас тойже: Всемiрную сла́ву, / от челове́к Прозя́бшую, / и Влады́ку Ро́ждшую, / Небе́сную Дверь, / воспои́м Мари́ю Де́ву, / Безпло́тных песнь, и ве́рных удобре́ние: / Сия́ бо яви́ся Не́бо, и Храм Божества́: / Сия́ прегражде́ние вражды́ разруши́вши, / мир введе́, и Ца́рствие отве́рзе. / Сию́ у́бо иму́ще ве́ры Утвержде́ние, / Побо́рника и́мамы из Нея́ Ро́ждшагося Го́спода. / Дерза́йте у́бо, дерза́йте лю́дие Бо́жии: / и́бо Той победи́т враги́, я́ко Всеси́лен.

Вход. Прокимен дне и чтения три.

Пророчества Исаиина чтение
(глава 49, 8–15):

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: во вре́мя прия́тное послу́шах тя и в день спасе́ния помого́х тебе́. И созда́х тя и дах тя в заве́т язы́ков, е́же устро́ити зе́млю и насле́дити насле́дие пусты́ни. Глаго́люща су́щим во у́зах: изыди́те! И су́щим во тьме: откры́йтеся! На всех путе́х пасти́ся бу́дут, и на всех стезя́х па́жить их. Не вза́лчут, ниже́ вжа́ждут, ниже́ порази́т их зной, ниже́ со́лнце, но Ми́луяй их уте́шит я́ и сквозе́ исто́чники вод проведе́т я́. И положу́ вся́кую го́ру в путь и вся́кую стезю́ в па́ству их. Се си́и издале́ча прии́дут, си́и от се́вера и мо́ря, ини́и же от земли́ Пе́рсския. Да веселя́тся Небеса́, и ра́дуется земля́, да отры́гнут го́ры весе́лие и хо́лми пра́вду, я́ко поми́лова Бог лю́ди Своя́ и смире́нныя люде́й уте́ши. Рече́ же Сио́н: оста́ви мя Госпо́дь, и Бог забы́ мя. Еда́ забу́дет жена́ отроча́ свое́? Или́ не поми́лует изча́дия чре́ва своего́? А́ще ли же и сих забу́дет жена́, но Аз не забу́ду тебе́, – глаго́лет Госпо́дь.

Премудрости Иисуса, сына Сирахова, чтение
(глава 44, 1–14):

Восхва́лим у́бо му́жи сла́вны и отцы́ на́ша в бытии́. Мно́гу сла́ву созда́ Госпо́дь в них вели́чием Свои́м от ве́ка. Госпо́дствующе в ца́рствиих свои́х и му́жи, имени́ти си́лою, сове́тующе ра́зумом свои́м, провеща́вшии во проро́чествах; старе́йшины люди́й в сове́тех и в ра́зуме писа́ния люди́й. Прему́драя словеса́ в наказа́нии их; и́щуще гла́са мусики́йска и пове́дающе по́вести во писа́ниих, му́жи бога́тии, обдарова́ни кре́постию, ми́рно живу́ще в жили́щих свои́х. Вси си́и в ро́дех просла́влени бы́ша, и во днех их похвала́. Суть от них и́же оста́виша и́мя, е́же пове́дати хвалы́. И суть, и́хже несть па́мяти, и погибо́ша, я́ко не су́щии, и бы́ша я́ко не бы́вше, и ча́да их по них. Но си́и му́жие ми́лостивии, и́хже пра́вды не забве́ны бы́ша, с се́менем их пребу́дет до́брое насле́дие, изча́дия их в заве́тех. Оста́ся се́мя их и ча́да их по них, до ве́ка пребу́дет се́мя их, и сла́ва их не потреби́тся. Телеса́ их в ми́ре погребе́на бы́ша, а имена́ их живу́т в ро́ды. Прему́дрость их пове́дят лю́дие, и похвалу́ их испове́сть Це́рковь.

Премудрости Соломоновы чтение
(глава 3, 1–9):

Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией, и не прико́снется их му́ка. Непщева́ни бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти, и вмени́ся озлобле́ние исхо́д их. И е́же от нас ше́ствие сокруше́ние, они́ же суть в ми́ре. И́бо пред лице́м челове́ческим, а́ще и му́ку прии́мут, упова́ние их безсме́ртия испо́лнено. И в ма́ле нака́зани бы́вше, вели́кими благоде́тельствовани бу́дут: я́ко Бог искуси́ я́, и обре́те их досто́йны Себе́. Я́ко зла́то в горни́ле искуси́ их: и я́ко всепло́дие же́ртвенное прия́т я́. И во вре́мя посеще́ния их возсия́ют, и я́ко и́скры по сте́блию потеку́т. Су́дят язы́ком и облада́ют людьми́, и воцари́тся Госпо́дь в них во ве́ки. Наде́ющиися Нань разуме́ют и́стину, и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́. Я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́, и посеще́ние во избра́нных Его́.

На литии стихиры святых вси.
Самогласен, глас 8:

Сра́дуйтеся с на́ми, вси ли́цы святы́х / и вся а́нгельская чинонача́лия, / духо́вне совоку́пльшеся, / прии́дем и воспои́м благода́рную песнь Христу́ Бо́гу: / се бо безчи́сленный сонм сро́дников на́ших / предстои́т Царю́ Сла́вы / и моле́бно хода́тайствует о нас. / Си́и суть столпи́ и красота́ ве́ры правосла́вныя; / си́и уче́нии, и де́лы, и крове́й излия́нии / Це́рковь Бо́жию просла́виша; / си́и от всех преде́л земли́ на́шея возсия́ша, / и ве́ру правосла́вную в ней / чудесы́ и зна́мении утверди́ша, / и во ины́я страны́ пронесо́ша, / апо́стольски ревну́юще; / ини́и же пусты́ни и гра́ды оби́тельми святы́ми украси́ша, / а́нгельское житие́ показу́юще; / мно́зи руга́нии, и ра́нами, и лю́тою сме́ртию / от сыно́в ве́ка сего́ искуси́шася, / мно́зи же и ине́ми ви́ды, / во вся́цем чи́не подвиза́вшеся, / нам терпе́ния и злострада́ния о́браз пода́ша, / и вси вку́пе мо́лят ны́не Го́спода / от бед изба́витися оте́честву на́шему / и всем нам спасти́ся.

Ины стихиры, подобны на осмь гласов.
Глас 1. Подобен: О, ди́вное чу́до:

О, ди́вное чу́до! / Исто́чницы благоче́стия / в Росси́и явля́ются, / и путеводи́телие к Небеси́ святи́и сро́дницы нам быва́ют. / Весели́ся, Русь Правосла́вная, / сих оте́чество земно́е. / Возопии́м, ве́рнии, / таковы́я иму́ще в беда́х засту́пники: / блаже́ннии и святи́и, / Бо́га не преста́йте о нас моли́ти, / подаю́щаго ва́ми земли́ на́шей ве́лию ми́лость.

Глас 2. Подобен: Егда́ от Дре́ва:

Све́тите оте́честву ва́шему всегда́, / сла́внии чудотво́рцы ру́сстии, / я́коже зве́зды све́тлыя, / покрыва́ете бо при́сно сие́ от па́губы враго́в / и избавля́ете озлобле́ния и бу́ри вся́кия. / Те́мже ра́достно пра́зднует, / ле́тнюю па́мять, блаже́ннии, соверша́юще, / ве́рою и любо́вию пою́ще Го́спода, / вас просла́вльшаго.

Глас 3. Подобен: Ве́лия му́ченик:

Ве́лия святы́х Твои́х, Христе́, си́ла: / во гробе́х бо лежа́ще, / ду́хи прогоня́ют / и упраздни́ша вра́жию власть, / ве́рою Тро́ическою подви́гшеся / во благоче́стии.

Глас 4. Подобен: Дал еси́:

Дал еси́ зна́мение / боя́щимся Тебе́, Го́споди, / Крест Твой честны́й, / и́мже ти́и, посрами́вше / нача́ла тьмы и вла́сти, / на Святе́й Руси́ правосла́вие утверди́ша. / Те́мже Твое́ человеколю́бное смотре́ние сла́вим, / Иису́се всеси́льне, / Спа́се душ на́ших.

Глас 5. Подобен: Ра́дуйся:

Прииди́те, Небе́снии предста́телие на́ши, к нам, / ва́шего тре́бующим ми́лостивнаго посеще́ния, / и изба́вите озло́бленныя мучи́тельскими преще́нии / и лю́таго неи́стовства неве́рных, / от ни́хже, я́ко пле́нницы и на́зи, гони́ми есмы́, / от ме́ста на ме́сто ча́сто преходя́ще / и заблужда́юще в верте́пех и гора́х. / Уще́дрите у́бо, прехва́льнии, / и да́руйте нам осла́бу, / утоли́те бу́рю / и угаси́те е́же на ны негодова́ние, / Бо́га моля́ще, / подаю́щаго ва́ми земли́ на́шей ве́лию ми́лость.

Глас 6. Подобен: Все отло́жше:

Все отложи́вше / жите́йское томле́ние и сла́дость теку́щую презре́вше, / крест взя́сте, я́ко и́го Боже́ственное, / и Христу́ после́довасте, / и к Небе́сному поко́ю чу́дно всели́стеся. / О дру́зи Христо́ви, сосу́ди честни́и, / святи́и вси, в Росси́и просия́вшии, / прииди́те посреде́ нас неви́димо, / предначина́юще торжество́ и пе́ние / и сподобля́юще даро́в невеще́ственных / ваш пра́здник соверша́ющих светоле́пно.

Глас 7. Подобен: Не ктому́ возбраня́еми:

Не лише́ни есмы́ наде́жди спасе́ния, / святы́я бо сро́дники на́ша и́мамы, / о нас моля́щияся. / Го́споди, сла́ва Тебе́.

Глас 8. Подобен: Го́споди, а́ще и суди́щу:

Го́споди, / а́ще и нам по всему́ подо́бни бы́ша святи́и, / но, пристра́стия земна́го отве́ргшеся, / любо́вию к Тебе́ кре́пко привяза́шася, / и, венча́вшеся ны́не / руко́ю Твое́ю, / предзащища́ют ду́ши на́ша.

Слава, и ныне,
Богородичен воскресен, глас 8:

Безневе́стная Де́во, / Я́же Бо́га неизрече́нно заче́нши пло́тию, / Ма́ти Бо́га Вы́шняго, / Твои́х рабо́в мольбы́ приими́, Всенепоро́чная, / всем подаю́щи очище́ние прегреше́ний: / ны́не на́ша моле́ния прие́млющи, / моли́ спасти́ся всем нам.

Ин Богородичен минеи, глас тойже.
Самогласен:

Сра́дуйтеся с на́ми, у́мная чинонача́лия, / духо́вный совоку́пльше лик, / ви́дяще Цари́цу и Влады́чицу всех, / многоиме́нне ве́рными сла́виму: / ра́дуются же и ду́си пра́ведных, / су́щии зри́телие виде́ния, / на возду́се моле́бно простира́ющу всечестне́и Свои́ ру́це, / прося́щу умире́ния ми́ру, / и стране́ Росси́йстей утвержде́ния, / и спасе́ния душ на́ших.


На литии в молитве Спаси́, Бо́же: поминает диакон избранных русских святых, в молитве же Влады́ко, Многоми́лостиве: поминает предстоятель всех святых, в земли Российстей просиявших.

И входим в храм,
поюще стихиры стиховны воскресны, глас 1:

Стра́стию Твое́ю, Христе́, / от страсте́й свободи́хомся, / и воскресе́нием Твои́м из истле́ния изба́вихомся, / Го́споди, сла́ва Тебе́.

Стих: Госпо́дь воцари́ся, / в ле́поту облече́ся.

Да ра́дуется тварь, небеса́ да веселя́тся, / рука́ми да воспле́щут язы́цы с весе́лием: / Христо́с бо Спас наш, на Кресте́ пригвозди́ грехи́ на́ша: / и смерть умертви́в, живо́т нам дарова́, / па́дшаго Ада́ма всеро́днаго Воскреси́вый, / я́ко Человеколю́бец.

Стих: И́бо утверди́ вселе́нную, / я́же не подви́жется.

Царь сый небесе́ и земли́ непостижи́ме, / во́лею распя́лся еси́ за человеколю́бие. / Его́же ад срет до́ле, огорчи́ся, / и пра́ведных ду́ши прие́мша, возра́довашася: / Ада́м же, ви́дев Тя, Зижди́теля в преиспо́дних, воскре́се. / О чудесе́! Ка́ко сме́рти вкуси́ всех жизнь; / но я́коже восхоте́ мiр просвети́ти зову́щий и глаго́лющий: / Воскресы́й из ме́ртвых, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Стих: До́му Твоему́ подоба́ет святы́ня, / Го́споди, в долготу́ дний.

Жены́ мvроно́сицы, мv́ра нося́ща, / со тща́нием и рыда́нием гро́ба Твоего́ достиго́ша, / и не обре́тша Пречи́стаго Те́ла Твоего́, / от А́нгела же уве́девша но́вое и пресла́вное чу́до, / Апо́столом глаго́лаху: / воскре́се Госпо́дь, / подая́ мíрови ве́лию ми́лость.

Слава, святых, глас 2.
Подобен: Доме Евфрафов:

Но́вый до́ме Евфра́фов, / уде́ле избра́нный, / Русь Свята́я, / храни́ ве́ру правосла́вную, / в не́йже тебе́ утвержде́ние.

И ныне,
Богородичен воскресен, глас тойже:

О чудесе́ но́ваго всех дре́вних чуде́с! / Кто бо позна́ ма́терь без му́жа ро́ждшую, / и на руку́ нося́щую, всю тварь Содержа́щаго? / Бо́жие есть изволе́ние Ро́ждшееся. / Его́же, я́ко Младе́нца, Пречи́стая, / Твои́ма рука́ма носи́вшая, / и Ма́тернее дерзнове́ние к Нему́ иму́щая, / не преста́й моля́щи о чту́щих Тя, / уще́дрити и спасти́ ду́ши на́ша.

Ин Богородичен минеи,
глас и подобен тойже:

Вы́шнии ли́цы, / Богоро́дице Де́во, / пою́т с ни́жними, / сла́вяще непреста́нно / Рождество́ Твое́ Пречи́стое.

Ин Богородичен, глас 8.
Подобен: О, пресла́внаго чудесе́:

О, пресла́внаго чудесе́! / Небесе́ и земли́ Цари́ца, / от святы́х сро́дников на́ших умоля́емая, / до ны́не зе́млю Ру́сскую покрыва́ет / и ли́ка Своего́ изображе́нии ми́лостивно обогаща́ет. / О Влады́чице Держа́вная! / Не преста́ни и на бу́дущее вре́мя / во утвержде́ние на Руси́ правосла́вия / ми́лости и чудеса́ излива́ти до ве́ка. Ами́нь.

На благословении хлебов Богоро́дице Де́во: дважды. И тропарь святых, глас 8, единожды.


НА УТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропарь воскресен, глас 1:

Ка́мени запеча́тану от иуде́й / и во́ином стрегу́щим Пречи́стое Те́ло Твое́, / воскре́сл еси́ тридне́вный, Спа́се, / да́руяй ми́рови жизнь. / Сего́ ра́ди Си́лы Небе́сныя вопия́ху Ти, Жизнода́вче: / сла́ва Воскресе́нию Твоему́, Христе́, / сла́ва Ца́рствию Твоему́, / сла́ва смотре́нию Твоему́, еди́не Человеколю́бче. [Дважды.]

Слава, тропарь святых, глас 8:

Я́коже плод кра́сный Твоего́ спаси́тельнаго се́яния, / земля́ Росси́йская прино́сит Ти, Го́споди, вся святы́я, в той просия́вшия. / Тех моли́твами в ми́ре глубо́це / Це́рковь и страну́ на́шу Богоро́дицею соблюди́, Многоми́лостиве. [Единожды.]

И ныне, Богородичен воскресен, глас тойже:

И́же нас ра́ди рожде́йся от Де́вы / и распя́тие претерпе́в, Благи́й, / испрове́ргий сме́ртию смерть, / и воскресе́ние явле́й, я́ко Бог, / не пре́зри, я́же созда́л еси́ руко́ю Твое́ю; / яви́ человеколю́бие Твое́, Ми́лостиве, / приими́ ро́ждшую Тя Богоро́дицу, моля́щуюся за ны, / и спаси́, Спа́се наш, лю́ди отча́янныя.

Аще изволит настоятель,
на Бог Госпо́дь: тропарь воскресен, глас 1:

Ка́мени запеча́тану от иуде́й / и во́ином стрегу́щим Пречи́стое Те́ло Твое́, / воскре́сл еси́ тридне́вный, Спа́се, / да́руяй ми́рови жизнь. / Сего́ ра́ди Си́лы Небе́сныя вопия́ху Ти, Жизнода́вче: / сла́ва Воскресе́нию Твоему́, Христе́, / сла́ва Ца́рствию Твоему́, / сла́ва смотре́нию Твоему́, еди́не Человеколю́бче. [Единожды.]

И святых тропарь, глас 8:

Я́коже плод кра́сный Твоего́ спаси́тельнаго се́яния, / земля́ Росси́йская прино́сит Ти, Го́споди, вся святы́я, в той просия́вшия. / Тех моли́твами в ми́ре глубо́це / Це́рковь и страну́ на́шу Богоро́дицею соблюди́, Многоми́лостиве. [Единожды.]

Слава, ин тропарь, глас 4:

Иерусали́ма Вы́шняго гра́жданы, / от земли́ на́шея возсия́вшия / и Бо́гу во вся́цем чину́ и вся́ким по́двигом угоди́вшия, / прииди́те, воспои́м, ве́рнии: / о всеблаже́ннии земли́ Росси́йския засту́пницы, / моли́теся ко Го́споду, / да поми́лует сию́ от гне́ва Своего́, / исцеля́я сокруше́ние ея́, / и ве́рныя лю́ди Своя́ уте́шит.

И ныне, Богородичен, глас тойже:

Днесь све́тло красу́ется Правосла́вная Русь, / я́ко зарю́ со́лнечную, восприи́мши, Влады́чице, / чудотво́рную Твою́ ико́ну Влади́мирскую, / к не́йже ны́не мы притека́юще / и моля́щеся Тебе́, взыва́ем си́це: / о пречу́дная Влады́чице Богоро́дице, / моли́ся из Тебе́ воплоще́нному Христу́ Бо́гу на́шему, / да изба́вит зе́млю Ру́сскую и вся страны́ христиа́нския / невреди́мы от всех наве́т вра́жиих / и спасе́т ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рд.

Кафизмы 2-я и 3-я. Ектении малые.

По 1-м стихословии
седальны воскресны, глас 1:

Гроб Твой, Спа́се, во́ини стрегу́щии, / ме́ртвии от облиста́ния я́вльшагося а́нгела бы́ша, / пропове́дающа жена́м воскресе́ние. / Тебе́ сла́вим тли потреби́теля, / Тебе́ припа́даем, Воскре́сшему из гро́ба, / и Еди́ному Бо́гу на́шему.

Стих: Воскресни́ Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́, / не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́.

Ко Кресту́ пригво́ждься во́лею, Ще́дре, / во гро́бе положе́н быв я́ко мертв, Животода́вче, / держа́ву стерл еси́, Си́льне, сме́ртию Твое́ю: / Тебе́ бо вострепета́ша вра́тницы а́довы, / Ты совоздви́гл еси́ от ве́ка уме́ршыя, / я́ко Еди́н Человеколю́бец.

Слава, и ныне, Богородичен: Гаврии́лу, веща́вшу Тебе́, Де́во, ра́дуйся, / со гла́сом воплоща́шеся всех Влады́ка, / в Тебе́, Святе́м Киво́те, / я́коже рече́ пра́ведный Дави́д; / яви́лася еси́ ши́ршая небе́с, / поноси́вши Зижди́теля Твоего́. / Сла́ва Все́льшемуся в Тя, / сла́ва Проше́дшему из Тебе́, / слава Свободи́вшему нас рождество́м Твои́м.

По 2-м стихословии, седален, глас 1
Подобен: Ка́мени запеча́тану:

Жены́ ко гро́бу приидо́ша ура́нша, / и а́нгельское явле́ние ви́девша, трепета́ху: / гроб облиста́ жизнь, чу́до удивля́ше я́: / сего́ ра́ди ше́дша, ученико́м пропове́даху воста́ние: / ад плени́ Христо́с, я́ко Еди́н кре́пок и си́лен, / и истле́вшыя вся совоздви́же, / осужде́ния страх разруши́в Кресто́м.

Стих: Испове́мся Тебе́ Го́споди всем се́рдцем мои́м, / пове́м вся чудеса́ Твоя́.

На Кресте́ пригвозди́лся еси́, Животе́ всех, / и в ме́ртвых вмени́лся еси́, Безсме́ртный Го́споди, / воскре́сл еси́ тридне́вен, Спа́се, / совоздви́г Ада́ма от тле́ния. / Сего́ ра́ди си́лы небе́сныя вопия́ху Тебе́, Жизнода́вче Христе́: / сла́ва Воскресе́нию Твоему́, / сла́ва снизхожде́нию Твоему́, / Еди́не Человеколю́бче.

Слава, и ныне, Богородичен: Мари́е, честно́е Влады́ки Прия́телище, / воскреси́ ны па́дшыя в про́пасть лю́таго отча́яния, и прегреше́ний и скорбе́й, / Ты бо еси́ гре́шным Спасе́ние и по́мощь, и кре́пкое Предста́тельство, / и спаса́еши рабы́ Твоя́.

Полиелей

Аще несть иконы Всех русских святых, поставляем икону Пресвятыя Троицы. По окончании псалмов полиелейных священнослужители поют величание Пресвятей Троице: Велича́ем Тя, Триипоста́сный Влады́ко: и абие священнослужители же поют величание Пресвятей Богородице: Досто́йно есть: Посем поем на оба лика псалом избранный: Бла́го есть: и припеваем величание святым: Ублажа́ем вас: к стихам сего псалма, ко всем или токмо к некоторым, якоже указася.

По полиелейных псалмех священницы
поют величание Пресвятей Троице:

Велича́ем Тя, / Триипоста́сный Влады́ко, / ве́рою правосла́вною зе́млю Ру́сскую озари́вшаго / и святы́х сро́дников на́ших / сонм ве́лий в ней просла́вльшаго.

И абие священнослужители же
поют величание Пресвятей Богородице:

Досто́йно есть велича́ти Тя, / Богоро́дице, / земли́ Ру́сския Цари́цу Небе́сную / и люде́й правосла́вных / Влады́чицу Держа́вную.

Посем стих 1-й псалма избраннаго Бла́го есть:
и величание святым:

Ублажа́ем вас, / чудотво́рцы на́ши сла́внии, / зе́млю Ру́сскую доброде́тельми ва́шими озари́вшии / и о́браз спасе́ния нам / светоявле́нно показа́вшии.

Величание святым
в земли Российстей просиявшим:

Велича́ем вас, / святи́и вси, в земли́ Росси́йстей просия́вшии, / и чтем святу́ю па́мять ва́шу, / вы бо мо́лите о нас / Христа́, Бо́га на́шего.

Псалом избранный,
поемый в Неделю 2-ю по Пятидесятнице:

1 лик: Бла́го есть испове́датися Го́сподеви и пе́ти И́мени Твоему́, Вы́шний, возвеща́ти зау́тра ми́лость Твою́ и и́стину Твою́ на вся́ку нощь. 2 лик: Ве́лий Госпо́дь и хва́лен зело́, во гра́де Бо́га на́шего, в горе́ святе́й Его́. 1 Род и род восхва́лят дела́ Твоя́ и си́лу Твою́ возвестя́т. 2 Великоле́пие сла́вы святы́ни Твоея́ возглаго́лют и чудеса́ Твоя́ пове́дят. 1 Па́мять мно́жества бла́гости Твоея́ отры́гнут и пра́вдою Твое́ю возра́дуются. 2 Госпо́дь кре́пость лю́дем Свои́м даст, Госпо́дь благослови́т лю́ди Своя́ ми́ром. 1 Я́ко благоволи́т Госпо́дь в лю́дех Свои́х и вознесе́т кро́ткия во спасе́ние. 2 Возвеселя́тся вси упова́ющии на Тя, во век возра́дуются, и всели́шися в них, и похва́лятся о Тебе́ лю́бящии И́мя Твое́. 1 Сей род и́щущих Го́спода, и́щущих лице́ Бо́га Иа́ковля. 2 Мне же зело́ че́стни бы́ша дру́зи Твои́, Бо́же, зело́ утверди́шася влады́чествия их. 1 Изочту́ их, и па́че песка́ умно́жатся. 2 Уве́дите, я́ко Госпо́дь, Той есть Бог наш, Той сотвори́ нас, а не мы, мы же лю́дие Его́ и о́вцы па́жити Его́. 1 Ми́лости Твоя́, Го́споди, во век воспою́, в род и род возвещу́ и́стину Твою́ усты́ мои́ми. 2 Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его́. 1 Боя́щиися Го́спода упова́ша на Го́спода, Помо́щник и Защи́титель им есть. 2 Ра́дуйтеся Бо́гу, Помо́щнику на́шему, воскли́кните Бо́гу Иа́ковлю. 1 Возра́дуемся о спасе́нии Твое́м и во И́мя Го́спода Бо́га на́шего возвели́чимся. 2 Госпо́дь утвержде́ние люде́й Свои́х и Защи́титель спасе́ний Христа́ Своего́ есть. 1 О Бо́зе сотвори́м си́лу, и Той уничижи́т стужа́ющия нам. 2 Го́споди, си́лою Твое́ю возвесели́тся царь, и о спасе́нии Твое́м возра́дуется зело́. 1 О Бо́зе похва́лимся весь день, и о И́мени Твое́м испове́мыся во век. 2 Земля́ даде́ плод свой, благослови́ ны, Бо́же, Бо́же наш, благослови́ ны, Бо́же, и да убоя́тся Его́ вси концы́ земли́. 1 Спаси́ ны, Го́споди Бо́же наш, и собери́ ны от язы́к испове́датися И́мени Твоему́ свято́му и хвали́тися во хвале́ Твое́й. 2 Благослове́н Госпо́дь, Бог Изра́илев, от ве́ка и до ве́ка, и реку́т вси лю́дие: бу́ди, бу́ди.

Посем не певше: Сла́ва, и ны́не: 1 лик поет: Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. А́нгельский собо́р: и прочии тропари воскресныя по непорочных.

Ипакои воскресен, глас 1:

Разбо́йничо покая́ние рай окра́де, / плачь же мироно́сиц ра́дость возвести́, / я́ко воскре́сл еси́, Христе́ Бо́же, / подая́й ми́рови ве́лию ми́лость.

И седальны святых от 1-го стихословия, глас 3.
Подобен: Де́ва днесь:

Мужа́йся, Христо́ва Це́рковь, / и держа́вствуй над всу́е борю́щими! / Христо́ви бо дру́зи о тебе́ пеку́тся, / и предстоя́ще, и обстоя́ще, / и́хже о́бщий пра́здник ны́не / соверша́еши све́тло.

И от 2-го стихословия,
глас 1. Подобен: Ка́мени запеча́тану:

А́ще и глаго́лют сы́нове ве́ка сего́: / прииди́те, отста́вим вся пра́здники Бо́жия от земли́, / но Ца́рство Госпо́дне и еще́ держа́вствовати и́мать, / де́рзость враго́в отража́ющее. / Те́мже настоя́щее торжество́ све́тло пра́зднующе, / Еди́ному Царю́ и Бо́гу на́шему возопии́м: / сла́ва Тебе́, Русь Правосла́вием освяти́вшему; / сла́ва Тебе́, святы́я мно́гия в ней просла́вльшему; / сла́ва Тебе́, и доны́не ве́рным кре́пость да́рующему.

Таже седальны святых по полиелеи,
глас 5:

Красу́йся, свети́ся, Русь Правосла́вная, луча́ми Креста́, / его́же и́маши всем ве́рным храни́теля, / ты же мно́жество все де́монское, / тьмы испо́лньшееся, отве́ргни.

Слава, глас 3. Подобен: Да веселя́тся:

Све́тло соверша́юще настоя́щее торжество́, / восхва́лим и Андре́я Первозва́ннаго, / я́ко Ру́сския земли́ апо́стола, / пе́рваго ева́нгельским благове́стием сию́ огласи́вшаго, / той бо, я́коже дре́вле пра́отцем на́шим, / та́ко и нам ны́не взыва́ет: / прииди́те, обрето́хом Жела́емаго.

И ныне, Богородичен, глас 4: Я́ко необори́мую сте́ну и исто́чник чуде́с / стяжа́вше Тя, раби́ Твои́, Богоро́дице Пречи́стая, / сопроти́вных ополче́ния низлага́ем. / Те́мже мо́лим Тя: / мир земли́ Ру́сстей да́руй / и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Степенна воскресна, глас 1. Антифон 1.
Ихже стихи повторяюще поем:

Внегда́ скорбе́ти ми, услы́ши моя́ боле́зни, / Го́споди, Тебе́ зову́.

Пусты́нным непреста́нное Боже́ственное жела́ние быва́ет, / мíра су́щим су́етнаго кроме́.

Слава: Свято́му Ду́ху честь и сла́ва, / я́коже Отцу́ подоба́ет, ку́пно же и Сы́ну, / сего́ ра́ди да пое́м Тро́ице Единодержа́вие.

И ныне, тойже.

Антифон 2:

На го́ры Твои́х возне́сл еси́ мя зако́нов, / доброде́тельми просвети́, Бо́же, да пою́ Тя.

Десно́ю Твое́ю руко́ю прии́м Ты, Сло́ве, / сохрани́ мя, соблюди́, / да не огнь мене́ опали́т грехо́вный.

Слава: Святы́м Ду́хом вся́кая тварь обновля́ется, / па́ки теку́щи на пе́рвое: / равномо́щен бо есть Отцу́ и Сло́ву.

И ныне, тойже.

Антифон 3:

О ре́кших мне, вни́дем во дворы́ Госпо́дни, / возвесели́ся мой дух, сра́дуется се́рдце.

В дому́ Дави́дове страх вели́к: / та́мо бо престо́лом поста́вленным, / су́дятся вся племена́ земна́я, и язы́цы.

Слава: Свято́му Ду́ху, честь, поклоне́ние, сла́ву и держа́ву, / я́коже Отцу́ досто́ит, и Сы́нови подоба́ет приноси́ти: / Еди́ница бо есть Тро́ица Естество́м, но не Ли́цы.

И ныне, тойже.

Прокимен воскресный, глас 1:

Ны́не воскресну́, глаго́лет Госпо́дь, / положу́ся во спасе́ние, не обиню́ся о нем. Стих: Словеса́ Госпо́дня, словеса́ чи́ста.

Таже другий прокимен: Вся́кое дыха́ние / да хва́лит Го́спода. Стих: Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, хвали́те Его́ в утверже́нии си́лы Его́.

Евангелие воскресное 2-е, от Марка,
зачало 70. [Мк 16, 1–8]:

Во вре́мя о́но, мину́вши суббо́те, Мари́я Магдали́на, и Мари́я Иа́ковля, и Саломи́я купи́ша арома́ты, да прише́дше пома́жут Иису́са. И зело́ зау́тра во еди́ну от суббо́т приидо́ша на гроб, возсия́вшу со́лнцу. И глаго́лаху к себе́: кто отвали́т нам ка́мень от две́рий гро́ба? [И воззре́вше ви́деша, я́ко отвале́н бе ка́мень,] бе бо ве́лий зело́. И вле́зше во гроб, ви́деша ю́ношу седя́ща в десны́х, оде́яна в оде́жду белу́, и ужасо́шася. Он же глаго́ла им: не ужаса́йтеся. Иису́са и́щете Назаряни́на распя́таго, воста́, несть зде; се, ме́сто, иде́же положи́ша Его́. Но иди́те, рцы́те ученико́м Его́ и Петро́ви, я́ко варя́ет вы в Галиле́и; та́мо Его́ ви́дите, я́коже рече́ вам. И изше́дше бежа́ша от гро́ба, имя́ше же их тре́пет и у́жас. И никому́же ничто́же ре́ша, боя́ху бо ся.

Таже глаголем: Воскресе́ние Христо́во ви́девше: Псалом 50. Сла́ва: Моли́твами апо́столов: И ны́не: Моли́твами Богоро́дицы: Стихира воскресна, глас 6-й: Воскре́с Иису́с от гро́ба: И глаголет диакон: Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́:

И поем каноны сице: Октоиха – воскресный 1-го гласа со ирмосом на 4 и Богородицы 1-го гласа на 2; канон Всех русских святых, глас 8, на 8.

Канон воскресен, глас 1.
Песнь 1.

Ирмос: Твоя́ победи́тельная десни́ца / Боголе́пно в кре́пости просла́вися, / та бо, Безсме́ртне, / я́ко всемогу́щая, проти́вныя сотре́, / Изра́ильтяном / путь глубины́ новосоде́лавшая.

И́же рука́ма пречи́стыма от пе́рсти / богоде́тельне испе́рва созда́в мя, / ру́це распросте́рл еси́ на кресте́, / от земли́ взыва́я тле́нное мое́ те́ло, / е́же от Де́вы прия́л еси́.

Умерщвле́ние подъя́л еси́ мене́ ра́ди, / и ду́шу сме́рти пре́дал еси́, / И́же вдохнове́нием боже́ственным ду́шу ми вложи́вый, / и отреши́в ве́чных уз, и совоскреси́в / нетле́нием просла́вил еси́.

Богородичен: Ра́дуйся, благода́ти исто́чниче, / ра́дуйся ле́ствице, и две́ре небе́сная, / ра́дуйся све́щнице, и ру́чко злата́я, и горо́ несеко́мая, / Я́же Жизнода́вца Христа́ мíрови ро́ждшая.

Ин канон, Пресвятей Богородице.
Песнь 1, глас тойже.

Ирмос: Твоя́ победи́тельная:

Ку́ю Ти досто́йную песнь на́ше принесе́т неможе́ние? / То́чию обра́довательную, / е́йже нас Гаврии́л та́йно научи́л есть: / ра́дуйся, Богоро́дице Де́во, Ма́ти Неневе́стная.

Присноде́ве и Ма́тери Царя́ вы́шних сил, / от чисте́йша се́рдца, ве́рнии, духо́вне возопии́м: / ра́дуйся, Богоро́дице Де́во, Ма́ти Неневе́стная.

Канон Всем святым,
в земли Российстей просиявшим, глас 8.
Песнь 1.

Ирмос: В Чермне́м фарао́на с колесни́цами погрузи́л еси́ / и лю́ди Моисе́ом спасл еси́, / пою́щия Тебе́, Го́споди, песнь побе́дную, / я́ко Изба́вителю на́шему Бо́гу.

Вси в пе́снех духо́вных воспои́м согла́сно / во благоче́стии просия́вшия Боже́ственныя отцы́ на́ша, / я́же изнесе́ Ру́сския земли́ вся́ко ме́сто и страна́ / и я́же Це́рковь Ру́сская воспита́.

Ра́дуйтеся, святи́телие седмочи́сленнии: / Васи́лие, Ефре́ме, Евге́ние, Елпи́дие, Агафодо́ре, Ефе́рие и Капито́не, / в Херсо́не епи́скопствовавшии / и зе́млю на́шу кровьми́ свои́ми освяти́вшии.

Прииди́те, мучениколю́бцы ве́рнии, / пе́сньми почти́м первому́ченики ру́сския, Фео́дора и ю́наго Иоа́нна, / и́долом не послужи́вшия и кро́ви своя́ за Христа́ да́вшия.

Вели́чие на́ше и похвала́ ты еси́, О́льго Богому́драя, / тобо́ю бо свободи́хомся от бесо́вскаго прельще́ния, / не преста́й и ны́не моли́ти за лю́ди, я́же Бо́гу привела́ еси́.

Ра́дуйся и весели́ся, ра́бе Христо́в, / кня́же вели́кий и му́дрый Влади́мире, просвети́телю наш, / тобо́ю бо изба́вихомся от душепа́губнаго идолослуже́ния, / те́мже, ра́дуйся, вопие́м тебе́.

Сия́ет, я́ко звезда́ на небеси́, Бо́жий иера́рх Михаи́л, / зе́млю Ру́сскую просвети́вый све́том позна́ния Боже́ственныя ве́ры / и Влады́це приве́дый лю́ди но́вы, ба́нею креще́ния обновле́нны.

О блаже́ннии страстоте́рпцы Христо́вы, / кня́зие Бори́се, Гле́бе, и И́горе, и Михаи́ле с боля́рином Фео́дором! / Не забу́дите оте́чества ва́шего, глад и озлобле́ние отгони́те, / от грехопаде́ний междоусо́бий изба́вите ны.

Богородичен: С чи́нми а́нгел, Влады́чице, / со проро́ки, и апо́столы, и со все́ми святы́ми / за ны, гре́шныя, Бо́гу помоли́ся, / Твоего́ Покро́ва пра́здник в Росси́йстей земли́ просла́вльшия.

Катавасия: Отве́рзу уста́ моя́, / и напо́лнятся Ду́ха, / и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери, / и явлю́ся, све́тло торжеству́я, / и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Песнь 3.

Ирмос: Еди́не ве́дый челове́ческаго существа́ не́мощь / и ми́лостивно в не вообра́жся, / препоя́ши мя с высоты́ си́лою, / е́же вопи́ти Тебе́, Святы́й, / одушевле́нный хра́ме / неизрече́нныя сла́вы Твоея́, Человеколю́бче.

Бог Сый мне, Бла́же, па́дшаго уще́дрил еси́, / и сни́ти ко мне благоволи́в, возне́сл мя еси́ распя́тием, / е́же вопи́ти Тебе́, Святы́й: / Хра́ме одушевле́нный неизрече́нныя Твоея́ сла́вы, Человеколю́бче.

Живо́т ипоста́сный Христе́ сый, / в истле́вша мя, я́ко Милосе́рдый Бог, обо́лкся, / в персть сме́ртную соше́д, Влады́ко, / сме́ртную держа́ву разруши́л еси́, / и мертв тридне́вен воскре́с, / в нетле́ние мя обле́кл еси́.

Богородичен: Бо́га заче́нши во чре́ве, Де́во, Ду́хом Пресвяты́м, / пребыла́ еси́ неопали́ма, / поне́же Тя купина́ законополо́жнику Моисе́ю, / пали́мую нежего́мо, я́ве предвозвести́, / огнь нестерпи́мый прие́мшую.


Ин, ирмос: Еди́не ведый:

О́блак Тя ле́гкий нело́жно, Де́во, имену́ем, / проро́ческим возсле́дующе рече́нием, / прии́де бо на Тебе́ Госпо́дь / низложи́ти еги́петския пре́лести рукотворе́ния, / и просвети́ти сим служа́щия.

Тя запеча́танный вои́стинну лик проро́ческий исто́чник, / и заключе́нную дверь именова́, де́вства Твоего́, Всепе́тая, / я́вственне зна́мения нам пи́шуще, / е́же сохрани́ла еси́ и по рождестве́.


Ин, ирмос: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди, / и Це́ркве Зижди́телю, / Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й, / жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние, / Еди́не Человеколю́бче.

Пропове́дует пресла́вно и па́че трубы́ вопие́т / вели́кая Ла́вра Пече́рская, / тобо́ю нача́ло прии́мшая, о́тче преподо́бне, Анто́ние сла́вне, / всех росси́йских мона́хов первонача́льниче.

Воспои́м све́тло мона́шескаго о́бщаго жития́ / в Ру́сстей земли́ устрои́теля, блаже́ннаго Феодо́сия, / с ним и Не́стора, достопа́мятных дея́ний списа́теля, / и Али́пия, живописа́ния в Росси́и нача́льника.

Рай мы́сленный еси́, Пече́рская свята́я горо́, / умно́жившая духо́вная древеса́, блаже́нныя отцы́, / и́хже исчести́ по еди́ному не могу́ще, / о всех вку́пе хвалу́ принесе́м Еди́ному Влады́це.

Анто́ние, Иоа́нне и Евста́фие, тве́рдии испове́дницы правосла́вныя ве́ры, / издре́вле в земли́ Росси́йско-Лито́встей насажде́ннии, / моли́твами ва́шими от зловре́дных инове́рных мудрова́ний / соо́тчичей ва́ших и всех нас огражда́йте.

Хода́таи бу́дите за оте́чество ва́ше земно́е, / Афана́сие преподобному́чениче, и ты, о́троче Гаврии́ле, / научи́те у́бо и нас Правосла́вие дерзнове́нно испове́дати / и стра́ха вра́жия не боя́тися.

Да почти́тся И́ов преподо́бный, Ла́вры Поча́евския украше́ние, / вку́пе со все́ми уго́дники и чудотво́рцы Волы́нскими, / де́лы свои́ми и чудесы́ облиста́вшии пресла́вно земли́ на́шея концы́.

Пе́сньми свяще́нными восхва́лим Афана́сия, Царегра́дскаго святи́теля, / свое́ благослове́ние земли́ Росси́йстей прине́сшаго / и честны́я своя́ мо́щи, я́ко зало́г едине́ния со Вселе́нскою Це́рковию, нам оста́вльшаго.

Богородичен: Се вре́мя заступле́ния Пресвяты́я Богоро́дицы прии́де, / умно́жившимся собла́зном, / се вре́мя на́ших к Ней воздыха́ний, о бра́тие, / рцем у́бо от всего́ се́рдца на́шего: / Влады́чице, Влады́чице, помози́ лю́дем Твои́м.

Катавасия: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице, / Живы́й и Незави́стный Исто́чниче, / лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́, / в Боже́ственней Твое́й сла́ве / венце́в сла́вы сподо́би.

Кондак святых, глас 3.
Подобен: Де́ва днесь:

Днесь лик святы́х, в земли́ на́шей Бо́гу угоди́вших, предстои́т в Це́ркви / и неви́димо за ны моли́тся Бо́гу. / А́нгели с ним славосло́вят, / и вси святи́и Це́ркве Христо́вы ему́ спра́зднуют, / о нас бо мо́лят вси ку́пно / Преве́чнаго Бо́га.

Икос: Еде́мскаго рая́ древеса́ добропло́дная и кра́сная яви́шася святи́и, / цве́ты благово́нныя уче́ний и плоды́ дел творя́щии, / от ни́хже ду́ши на́ша пита́ются и глад наш духо́вный утоля́ется, / прииди́те у́бо, притеце́м под сень их и ублажи́м их, / я́ко страны́ на́шея отра́ду и украше́ние и я́ко жития́ о́браз нам и начерта́ние, / ти́и бо венцы́ прия́ша нетле́нныя от Преве́чнаго Бо́га.

Седален святых, глас 7:

Нощне́й тьме огустева́ющей, умножа́ется зве́здный блеск, / и к тому́ о́чи заблу́ждших ра́достно возво́дятся. / Та́ко и умно́жившейся на земли́ грехо́вней тьме, / возведе́м горе́ о́чи на́ши, бра́тие, / и, сия́ние духо́вных звезд, зе́млю на́шу озаря́ющих, узре́вше, / к Небе́сному оте́честву потщи́мся, / его́же да не лиши́т Госпо́дь нас, гре́шных, моли́твами святы́х Свои́х.

Слава, и ныне, глас 4: Притеце́м, ве́рнии, к Боже́ственней и цельбоно́сней ри́зе Спаси́теля на́шего Бо́га, / благоизво́лившаго сию́ пло́тию носи́ти и на Кресте́ Святу́ю Свою́ Кровь излия́ти, / е́юже искупи́ нас от рабо́ты вра́жия. / Те́мже благода́рственно вопие́м Ему́: / спаси́ Первосвяти́теля на́шего и архиере́и, / Оте́чество на́ше и вся лю́ди честно́ю Твое́ю ри́зою защити́ / и спаси́ ду́ши на́ша, я́ко Человеколю́бец.

Песнь 4.

Ирмос: Го́ру Тя благода́тию Бо́жиею приосене́нную, / прозорли́выма Авваку́м / усмотри́в очи́ма, / из Тебе́ изы́ти Изра́илеву провозглаша́ше Свято́му, / во Спасе́ние на́ше / и обновле́ние.

Кто сей Спас и́же из Едо́ма и́сходя, вене́ц нося́ терно́вен, / очервле́нну ри́зу имы́й, на дре́ве ви́ся? / Изра́илев есть Сей Святы́й, / во Спасе́ние на́ше и обновле́ние.

Ви́дите лю́дие непокори́вии, и устыди́теся, / Его́же бо я́ко злоде́я вы вознести́ на крест у Пила́та испроси́сте умовре́дне, / сме́рти разруши́в си́лу, боголе́пно воскре́с из гро́ба.

Богородичен: Дре́во Тя, Де́во, жи́зни ве́мы, / не бо сне́ди плод смертоно́сный челове́ком из Тебе́ прозябе́, / но живота́ присносу́щнаго наслажде́ние, / во Спасе́ние нас пою́щих Тя.


Ин, ирмос: Го́ру Тя благода́тию:

Слы́ши чуде́с не́бо, и внуша́й земле́, / я́ко Дщи пе́рстнаго у́бо па́дшаго Ада́ма, Бо́гу нарече́на бысть, / и Своему́ Соде́телю Роди́тельница, / на Спасе́ние на́ше и обновле́ние.

Пое́м вели́кое и стра́шное Твое́ та́инство, / преми́рных бо утаи́вся чинонача́лий, / на Тя И́же сый сни́де я́ко дождь на руно́, Всепе́тая, / на Спасе́ние нас пою́щих Тя.


Ин, ирмос: Ты моя́ кре́пость, Го́споди, / Ты моя́ и си́ла, / Ты мой Бог, Ты мое́ ра́дование, / не оста́вль не́дра О́тча / и на́шу нищету́ посети́в. / Тем с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти: / си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Первонача́льника и устрои́теля гра́да Москвы́, / блаже́нне кня́же Дании́ле, показа́ тя Госпо́дь, / к Нему́ же непреста́нно моля́ся, град твой охраня́й, / зе́млю на́шу от бед спаса́й, / правосла́вныя же ру́сския лю́ди посеща́ти ми́лостивно не преста́й.

Мо́лим вас, святи́телие Христо́вы / Пе́тре, Алекси́е, Ио́но, Фили́ппе и Инноке́нтие, / Фо́тие, Киприа́не и Феогно́сте и вси про́чии Моско́встии чудотво́рцы: / душе́вное смуще́ние и печа́ли на́шея бу́рю разори́те / и тишину́ нам пода́йте ва́шими к Бо́гу моли́твами.

И первопресто́льник Росси́йския Це́ркве, и испове́дник Правосла́вныя ве́ры, / и обличи́тель грехолюби́вых и мяте́жных, / и строи́тель Ру́сския земли́ был еси́, святи́телю Ермоге́не, / и за сие́ темни́цею и гла́дом му́чимь был еси́ и прие́мь от Бо́га неувяда́емый вене́ц, / со святи́тели и му́ченики весели́шися.

Ра́дуется сла́вный град Москва́, и весе́лия исполня́ется вся Росси́я, / на твоя́ моли́твы наде́ющеся, Се́ргие Богоблаже́нне, / оби́тель же твоя́ красу́ется, / храня́щи честны́я твоя́ мо́щи, я́ко сокро́вище свяще́нное.

Пе́сньми свяще́нными восхва́лим преподо́бнаго Ни́кона, послуша́ния рачи́теля, / с ни́мже воспои́м Михе́я, Са́вву и Диони́сия, Стефа́на, Андрони́ка и Са́вву и вся преподо́бныя ученики́ и собесе́дники вели́каго Се́ргия, / и́хже моли́твами сы́нове росси́йстии спаса́ются.

О прему́дрии и блаже́ннии Васи́лие, Макси́ме и Иоа́нне Моско́встии / и вси Христа́ ра́ди юро́дивии Росси́йстии, чу́днии житие́м и ра́зумом, / мо́лим вас приле́жно: / моли́те Христа́ Бо́га на́шего за земно́е оте́чество ва́ше / и всем ве́рным спасе́ние испроси́те.

Но́вый сто́лпник в де́бри Калу́жстей яви́лся еси́, преподо́бне Ти́хоне, / и ку́пно с преподо́бным Пафну́тием, и́ночества стро́гим ревни́телем, и блаже́нным Лавре́нтием / ко гра́ду Го́рнему в стране́ твое́й путь ве́рный проложи́л еси́, / на не́мже упаси́ и нас моли́твами твои́ми.

Богородичен: Подо́бием ико́ны И́верския не то́чию Афо́н просвеща́ется, / но и град Москва́ украша́ется и ини́и гра́ди и ве́си освяща́ются, / от тоя́ чуде́сную по́мощь прие́млюще / и исто́чник утеше́ния в ней обрета́юще, / и нам, Блага́я Врата́рнице, две́ри ра́йския отве́рзи.

Катавасия: Седя́й в Сла́ве / на Престо́ле Божества́ / во о́блаце ле́гце, / прии́ди Иису́с Пребоже́ственный, / Нетле́нною Дла́нию / и спасе́ зову́щия: / сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Песнь 5.

Ирмос: Просвети́вый сия́нием прише́ствия Твоего́, Христе́, / и освети́вый Кресто́м Твои́м / ми́ра концы́, / сердца́ просвети́ / све́том Твоего́ Богоразу́мия, / правосла́вно пою́щих Тя.

Па́стыря овца́м вели́каго и Го́спода, / иуде́и дре́вом кре́стным умертви́ша, / но Той я́ко о́вцы, ме́ртвыя, во а́де погребе́нныя, / держа́вы сме́ртныя изба́ви.

Кресто́м Твои́м мир благовести́в, / и пропове́дав пле́нным, Спа́се мой, оставле́ние, / держа́ву иму́щаго посрами́л еси́, Христе:́ / на́га, обнища́вша показа́вый Боже́ственным воста́нием Твои́м.

Богородичен: Проше́ния ве́рно прося́щих, Всепе́тая, не пре́зри, / но приими́, и сия́ доноша́й Сы́ну Твоему́, Пречи́стая, / Бо́гу Еди́ному Благоде́телю, / Тебе́ бо Предста́тельницу стяжа́хом.


Ин, ирмос: Просвети́вый сия́нием:

Веселя́тся небе́сныя си́лы зря́ще Тя, / ра́дуются с ни́ми челове́ков собра́ния, / Рождество́м бо Твои́м совокупи́шася, Де́во Богоро́дице, / е́же досто́йно сла́вим.

Да дви́жатся вси язы́цы челове́честии и мы́сли, / к похвале́ челове́ческаго вои́стинну удобре́ния, / Де́ва предстои́т я́ве сла́вящи, / ве́рою Тоя́ пою́щих чудеса́.


Ин, ирмос: Вску́ю мя отри́нул еси́ / от лица́ Твоего́, Све́те Незаходи́мый, / и покры́ла мя есть чужда́я тьма, окая́ннаго, / но обрати́ мя и к све́ту за́поведей Твои́х / пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Вели́каго Нова́гра́да первопа́стырие, / Ники́то, Ни́фонте, Иоа́нне, Феокти́сте, / Моисе́е, Евфи́мие, Ио́но и Серапио́не, и про́чии чу́днии святи́телие, / в дому́ Прему́дрости Бо́жия, я́ко фи́никсы, процвели́ есте́, / словесы́ благопло́дными и непоро́чным житие́м.

Све́тло да похва́лятся кня́зие Новгоро́дстии, / Влади́мир, Святы́я Софи́и пречу́дныя устрои́тель, / с ма́терию свое́ю А́нною, и Мстисла́в, и Фео́дор, / с ни́ми же и вси от ро́да князе́й Росси́йских житие́м богоуго́дным просия́вшии, / Боже́ственными да воспою́тся пе́сньми.

Ди́внаго Варлаа́ма, вели́ка Нова́гра́да сла́ву и украше́ние, всеросси́йскаго моли́твенника, / и Анто́ния сла́внаго, от ве́тхаго Ри́ма на ка́мени по волна́м морски́м преплы́вшаго, / Са́вву же, и Ефре́ма, и Михаи́ла / кто досто́йно просла́вит от земны́х?

Еде́мскаго рая́, прииди́те, ви́дим цве́ты присножи́зненныя и богопрозябе́нныя, / по́двиги оте́ц, в преде́лех Новгоро́дских просия́вших, / и́хже есть еди́н Де́латель Госпо́дь.

Все́волод кро́ткий и Довмо́нт, Пско́ву стена́ необори́мая, / и Нико́ла блаже́нный и Корни́лий преподо́бный, / святы́м креще́нием чудь Ливо́нскую просвети́вый, / пе́сньми да воспою́тся.

Ве́ру правосла́вную пред лати́ны пропове́давшии, / к ве́чным востеко́ша оби́телем Иси́дор пресви́тер / и с ним собо́р му́ченический во Ю́рьеве, гра́де Ливо́нстем, / Царю́ царе́й ны́не предстоя́ще, мо́лятся о нас, почита́ющих па́мять их.

Авраа́мия Богоно́снаго, Смоле́нска украше́ние, / и Евфроси́нию, ра́дование По́лотское и де́вам сия́ние, / Христе́ мой, Тебе́ приво́дим моли́твенники, / и́хже ра́ди спаси́ нас.

Богородичен: Засту́пница те́плая иногда́ вели́кому Новугра́ду была́ еси́ / и ненаде́ющихся наде́жда и люде́й бе́дствующих Помо́щница, / и ны́не о́ком милосе́рдным при́зри на нас / и, ско́рби на́ша ви́девши и воздыха́ние услы́шавши, / зна́мение ми́лости яви́ нам, Пречи́стая.

Катавасия: Ужасо́шася вся́ческая / о Боже́ственней сла́ве Твое́й, / Ты бо, Неискусобра́чная Де́во, / име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га / и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на, / всем воспева́ющим Тя / мир подава́ющая.

Песнь 6.

Ирмос: Обы́де нас после́дняя бе́здна, / несть избавля́яй, / вмени́хомся, / я́ко о́вцы заколе́ния, / спаси́ лю́ди Твоя́, Бо́же наш, / Ты бо кре́пость немощству́ющих и исправле́ние.

Согреше́нием первозда́ннаго, Го́споди, лю́те уязви́хомся, / ра́ною же исцели́хомся Твое́ю, / е́юже за ны уязви́лся еси́, Христе́, / Ты бо кре́пость немощству́ющих и исправле́ние.

Возве́л ны еси́ из а́да, Го́споди, / ки́та уби́в всея́дца, Всеси́льне, / Твое́ю держа́вою низложи́в того́ си́лу, / Ты бо Живо́т, и Свет еси́, и Воскресе́ние.

Богородичен: Веселя́тся о Тебе́, Де́во Пречи́стая, / ро́да на́шего пра́отцы, Еде́м восприе́мше Тобо́ю, / его́же преступле́нием погуби́ша, / Ты бо, Чи́стая, и пре́жде Рождества́, и по Рождестве́ еси́.


Ин, ирмос: Обы́де нас:

Предстоя́т раболе́пне Рождеству́ Твоему́ чи́ни небе́снии, / дивя́щеся досто́йно Твоему́ безсе́менному Рождеству́, Присноде́во, / Ты бо, Чи́стая, и пре́жде Рождества́, и по Рождестве́ еси́.

Воплоти́ся пре́жде сый Безпло́тен, Сло́во из Тебе́, Пречи́стая, / вся́ческая во́лею творя́й, / безтеле́сных во́инства приведы́й от небытия́, я́ко Всеси́лен.


Ин, ирмос: Во́днаго зве́ря во утро́бе / дла́ни Ио́на крестови́дно распросте́р, / спаси́тельную страсть прообража́ше я́ве; / тем, тридне́вен изше́д, / преми́рное Воскресе́ние прописа́ше / пло́тию пригвожде́ннаго Христа́ Бо́га / и тридне́вным Воскресе́нием мир просве́щшаго.

Ева́нгельски Христа́ возлюби́вше, / преподо́бнии Зоси́мо, Савва́тие, Ге́рмане, Ирина́рше, Елеаза́ре и про́чии Солове́цтии чудотво́рцы, / мiра отврати́стеся, в непроходи́мыя и пусты́я о́стровы Солове́цкия заше́дше, / вся́кия доброде́тели о́бразу навыко́сте, / му́дрей пчеле́ подо́бящеся, / и селе́ние, досто́йное прия́ти Ду́ха Свята́го, бы́сте, прему́дрии.

Вели́каго в чудесе́х преподо́бнаго Три́фона воспои́м, Лопа́рскаго просвети́теля, / в после́дних конце́х се́верныя страны́ от го́рькаго ра́бства бесо́вскаго лю́ди изба́вльшаго / и святы́м креще́нием возроди́вшаго.

Ра́дуйся, пусты́не, пре́жде безпло́дная и необита́емая, / по́слежде же, я́ко крин, процве́тшая и и́нок мно́жество возрасти́вшая! / Взыгра́йте, го́ры Валаа́ма и вся древа́ дубра́вная, / хва́ляще с на́ми Се́ргия и Ге́рмана, вку́пе же и Арсе́ния со Алекса́ндром Сви́рским, / отцы́ всехва́льныя.

Жития́ сего́ непостоя́нную пучи́ну немяте́жно преше́л еси́, преподо́бне Кири́лле, / ко́рмчую Ма́терь Бо́жию име́я, / и ты, Ио́сифе, Во́лоцкая похвало́, и Ни́ле нестяжа́телю, / на воде́ поко́йне и на зла́це воздержа́ния учени́к ва́ших стада́ му́дре упасли́ есте́, / и ны́не с ни́ми моли́теся о чту́щих па́мять ва́шу.

Я́ко зве́зды вели́кия, просия́ша в мона́шеских собо́рех / Анто́ний Си́йский и Три́фон Вя́тский, / Дими́трий на Прилу́це, и Амфило́хий, и Диони́сий, похвала́ Глуши́цкая, / Григо́рий Пе́льшемский, Па́вел, и Се́ргий, и Корни́лий Волого́дстии, / я́ко луча́ми, сия́юще доброде́тельми жития́ своего́, преподо́бнии.

Богови́дно пожи́вше, пусты́ни, я́ко гра́ды, сотвори́ли есте́, / Мака́рие, Варна́во и Ти́хоне, Авраа́мие и Генна́дие. / Те́мже вку́пе с про́чими отцы́, в преде́лех Костромски́х и Яросла́вских просия́вшими, / ублажа́ем вас и мо́лим: / моли́те Го́спода, да не лиши́т и нас его́же ны́не наслажда́етеся боговиде́ния / в ве́чнем гра́де Небе́снаго Царя́.

Лику́й, Фиваи́до Ру́сская, / красу́йтеся, пусты́ни и де́бри Олоне́цкия, Белоезе́рския и Волого́дския, / возрасти́вшия свято́е и сла́вное оте́ц мно́жество, / чу́дным житие́м всех наставля́ющее мiру не прилепля́тися, / крест свой на ра́мена взя́ти и во след Христу́ ше́ствовати.

Богородичен: Твое́ю всечестно́ю ико́ною Ти́хвинскою, / ю́же вели́кая Росси́я я́ко не́кий дар Боже́ственный свы́ше благогове́йно прия́т, / при́сно страну́ на́шу, о Госпоже́ Цари́це Богоро́дице, покрыва́й и заступа́й, / спаса́ющи сию́ от всех наве́т вра́жиих.

Катавасия: Боже́ственное сие́ и всечестно́е / соверша́юще пра́зднество, / Богому́дрии, Богома́тере, / прииди́те, рука́ми воспле́щим, / от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

По ектении кондак воскресен, глас 1.
Подобен: Егда́ прии́деши:

Воскре́сл еси́, я́ко Бог, из гро́ба во сла́ве, / и мир совоскреси́л еси́; / и естество́ челове́ческое я́ко Бо́га воспева́ет Тя, и смерть исчезе́; / Ада́м же лику́ет, Влады́ко; / Е́ва ны́не от уз избавля́ема ра́дуется, зову́щи: / Ты еси́, И́же всем подая́, Христе́, воскресе́ние.

Икос воскресен: Воскре́сшаго тридне́вно воспои́м я́ко Бо́га Всеси́льна, / и врата́ а́дова сте́ршаго, / и я́же от ве́ка из гро́ба воздви́гшаго, / мvроно́сицам я́вльшагося, я́коже благоизво́лил есть, / пре́жде сим е́же ра́дуйтеся, реки́й, / и апо́столом ра́дость возвеща́я, я́ко Еди́н Жизнода́вец. / Те́мже ве́рою жены́ ученико́м зна́мения побе́ды благовеству́ют, / и ад стене́т, и смерть рыда́ет, / мiр же весели́тся, и вси с ним ра́дуются. / Ты бо по́дал еси́, Христе́, всем Воскресе́ние.

Песнь 7.

Ирмос: Тебе́ у́мную, Богоро́дице, пещь / разсмотря́ем, ве́рнии, / я́коже бо о́троки спасе́ три Превозноси́мый, / мир обнови́, / во чре́ве Твое́м всеце́л, / хва́льный отце́в Бог и препросла́влен.

Убоя́ся земля́, сокры́ся со́лнце, и поме́рче свет, / раздра́ся церко́вная боже́ственная заве́са, / ка́мение же разсе́деся, / на кресте́ бо ви́сит Пра́ведный, / Хва́льный отце́в Бог, и препросла́влен.

Ты быв а́ки безпомо́щен, / и уя́звен в ме́ртвых во́лею нас ра́ди / превозноси́мый, вся свободи́л еси́, / и держа́вною руко́ю совоскреси́л еси́, / хва́льный отце́в Бог, и препросла́влен.

Богородичен: Ра́дуйся, исто́чниче присноживы́я воды́. / Ра́дуйся, раю́ пи́щный. / Ра́дуйся, стено́ ве́рных. / Ра́дуйся, Неискусобра́чная. / Ра́дуйся, всемíрная Ра́досте, / Е́юже нам возсия́ / Хва́льный отце́в Бог, и препросла́влен.


Ин, ирмос: Тебе́ у́мную:

Тя, Богоро́дице, ле́ствицу Иа́ков проро́чески разумева́ет, / Тобо́ю бо Превозноси́мый на земли́ яви́ся, / и с челове́ки поживе́, я́ко благоволи́, / Хва́льный отце́в Бог и Препросла́влен.

Ра́дуйся, Чи́стая, из Тебе́ про́йде Па́стырь, / И́же во Ада́мову ко́жу обо́лкся вои́стинну Превозноси́мый, / во всего́ мя челове́ка, за благоутро́бие непости́жное, / Хва́льный отце́в Бог и Препросла́влен.


Ин, ирмос: Бо́жия снизхожде́ния / огнь устыде́ся в Вавило́не иногда́. / Сего́ ра́ди о́троцы в пещи́, ра́дованною ного́ю, / я́ко во цве́тнице, лику́юще, поя́ху: / благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Лео́нтий, Иса́ия и Игна́тий, Иа́ков и Фео́дор, / честни́и Ду́ха сосу́ди и Росто́ву украше́ние, / Авраа́мий, и́долом покланя́вшияся ко Христу́ приведы́й, / и Петр царе́вич, и Ирина́рх, самопроизво́льный страда́лец, / Кассиа́н и Паи́сий, князь Рома́н и царе́вич Дими́трий, / и вси Росто́встии и У́гличстии чудотво́рцы Боже́ственными да воспою́тся пе́сньми.

Да велича́ется Не́вский победи́тель, благове́рный князь Алекса́ндр, / да пое́тся Гео́ргий, во́ин хра́брый и страда́лец, / да похва́лится Андре́й, пе́рвый Ру́сския земли́ собира́тель, / вку́пе со Гле́бом, ю́ным сы́ном свои́м, / да воспое́тся же и Авраа́мий му́ченик, / гра́да Влади́мира сла́ва, Святы́я Руси́ засту́пницы / и Це́ркве Правосла́вныя украше́ние.

Фео́дору и Иоа́нну сла́ва, Су́ждальским свети́льником, / Си́мону и Диони́сию! / С ни́ми да пою́тся и Евфи́мий, в по́двизех превысо́кий, / и Евфроси́ния преподо́бная, пресве́тлая Су́ждальская звезда́, / вку́пе же и Косма́, на Я́хроме реце́ подвиза́выйся.

Песнь сто́лпнику Ники́те, покая́ния о́браз яви́вшему, / хвала́ и Дании́лу, ни́щих и безро́дных согрева́телю, / сла́ва и Андре́ю, княже́ние оста́вившему и в ни́щетнем о́бразе житие́ сконча́вшему, / Переясла́вским чудотво́рцем.

Константи́не кня́же, апо́столе и просвети́телю Му́ромския земли́, / с Михаи́лом и Фео́дором, ча́ды твои́ми, / и Пе́тре и Февро́ние, и пра́ведная Иулиани́е ми́лостивая, Му́рома засту́пницы, / вку́пе же и Васи́лие святи́телю и кня́же Рома́не, Ряза́ни сла́во, / о нас Христа́ моли́те.

Тверска́я похвало́, Арсе́ние святи́телю, / Михаи́ле, кня́же и му́чениче, / и А́нно, гра́да Ка́шина сокро́вище, / Ни́ле и Мака́рие преподо́бнии, / Ефре́ме, гра́да Торжка́ просвети́телю, / со Арка́дием и Иулиани́ею, цве́том целому́дрия, / о нас Христа́ моли́те.

Ору́жием ва́ших моли́тв, благове́рнии кня́зие Фео́доре и Дави́де с Константи́ном / и Васи́лие и Константи́не, Яросла́вля сла́во, / охраня́йте и ны́не оте́чество ва́ше / и люде́й правосла́вных от вся́ких бед и напа́стей.

Богородичен: Я́ко благода́тное сокро́вище дарова́ла еси́ Святе́й Руси́ ико́ну Твою́ Влади́мирскую, / е́юже отце́м на́шим многоча́стне и многообра́зне благоде́яла еси́. / Не оскуде́й и ны́не, о Ма́ти Бо́жия, / утоля́ющи лю́тое на нас воста́ние, и зе́млю Ру́сскую спаси́.

Катавасия: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии / па́че Созда́вшаго, / но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше, / ра́довахуся, пою́ще: / препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог благослове́н еси́.

Песнь 8.

Ирмос: В пещи́ о́троцы Изра́илевы, / я́коже в горни́ле, / добро́тою благоче́стия чисте́е зла́та блеща́хуся, глаго́люще: / благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода, / по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

И́же во́лею вся творя́й, и претворя́яй, / обраща́яй сень сме́ртную в ве́чную жизнь, / стра́стию Твое́ю, Сло́ве Бо́жий, / Тебе́ непреста́нно вся дела́ Госпо́дня, / Го́спода пои́м, и превозно́сим во вся ве́ки.

Ты разори́л еси́ сокруше́ние, Христе́, и окая́нство, / во врате́х и тверды́нях а́довых, / воскре́с из гро́ба тридне́вен. / Тебе́ непреста́нно вся дела́, я́ко Го́спода, пою́т, / и превозно́сят во вся ве́ки.

Богородичен: Я́же без се́мене и преесте́ственне от облиста́ния Боже́ственнаго / Ро́ждшую би́сера многоце́ннаго Христа́, воспои́м глаго́люще: / благослови́те вся дела́ Госпо́дня, Го́спода, / по́йте и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.


Ин, ирмос: В пещи́ о́троцы Изра́илевы:

Черто́г светови́дный, из него́же всех Влады́ка, / я́ко Жени́х произы́де Христо́с, / воспои́м вси вопию́ще: / вся дела́ Госпо́дня, Го́спода по́йте, / и превозноси́те во вся ве́ки.

Ра́дуйся, Престо́ле сла́вный Бо́жий, / ра́дуйся, ве́рных стено́, / Е́юже су́щим во тьме возсия́ свет Христо́с, / Тебе́ блажа́щим, и вопию́щим: / вся дела́ Госпо́дня, Го́спода по́йте, / и превозноси́те во вся ве́ки.


Ин, ирмос: Победи́тели мучи́теля и пла́мене / благода́тию Твое́ю бы́вше, / за́поведей Твои́м зело́ прилежа́ще, / о́троцы вопия́ху: / благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Красу́йся, гра́де Каза́нь, име́я моли́твенники своя́, / преподо́бных святи́телей Гу́рия, Варсоно́фия и Ге́рмана, отгна́вших от тебе́ тьму неве́рия, / и Иоа́нна му́ченика, и Стефа́на, и Петра́, / оте́ческое нече́стие оста́вивших и му́ченически в Небе́сное оте́чество преше́дших.

Свяще́ннаго Писа́ния от ю́ности научи́вся, богоно́се Стефа́не, / ра́лом слове́с твои́х олядене́вшая зыря́нских люде́й сердца́ возде́лал еси́ / и Боже́ственное се́мя в них все́ял еси́. / Ны́не же вку́пе со святы́ми продолжа́тели де́ла твоего́ / Гера́симом, Питири́мом и Ио́ною / па́ству ва́шу и всю Ру́сскую зе́млю моли́твами ва́шими огражда́йте.

Весели́ся, Сиби́рская страно́, / в тебе́ бо Госпо́дь яви́ уго́дники Своя́: / пра́веднаго Симео́на Верхоту́рскаго, и Ирку́тския святи́тели Инноке́нтия и Софро́ния, и Иоа́нна Тобо́льскаго, / но́выя ди́вныя свети́льники и чудотво́рцы.

Ра́дуйся, Иве́рие и вся земле́ Грузи́нская, торжеству́й, Арме́ние, / воспева́ющи равноапо́стольную Ни́ну и Тама́ру, Григо́рия Просвети́теля / и ины́х мно́гих, в страна́х Кавка́зских ве́ру правосла́вную испове́давших / и ны́не о земне́м оте́честве Христу́ моля́щихся.

Иера́рше Богому́дре Дими́трие, / жити́й святы́х списа́телю и подража́телю о́ным ре́вностный, / сла́вы о́ных моли́твами твои́ми соде́лай нас о́бщники.

Святи́телю о́тче Митрофа́не, пе́рвый Воро́нежу па́стырю, / му́жество ве́лие яви́вый, преще́ния царе́ва и сме́рти не убоя́выйся / и в простоте́ ду́шу свою́ спасы́й, моли́ Бо́га о нас.

Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Я́ко пчела́, мед сла́дкий от цвето́в скороувяда́ющих собра́л еси́, о́тче Ти́хоне, / от тле́ннаго мiра духо́вное сокро́вище, / и́мже всех нас услажда́еши.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богородичен: Засту́пницу усе́рдную восхва́лим и честно́му Ея́ поклони́мся о́бразу, / и́мже в новопросвеще́нней стране́ правове́рие утверди́ / и в годи́ну лю́тую ма́терь ру́сских градо́в спасе́. / Сей и гра́да свята́го Петра́ вели́кое сокро́вище, / и всея́ земли́ на́шея пресла́вное бога́тство.

Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.

Катавасия: О́троки благочести́выя в пе́щи / Рождество́ Богоро́дичо спасло́ есть; / тогда́ у́бо образу́емое, / ны́не же де́йствуемое, / вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́: / Го́спода по́йте, дела́, / и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Таже поем: Честне́йшую херуви́м:

Песнь 9.

Ирмос: О́браз чи́стаго рождества́ Твоего́, / огнепали́мая купина́ / показа́ неопа́льная; / и ны́не на нас / напа́стей свире́пеющую угаси́ти, мо́лимся, пещь, / да Тя, Богоро́дице, / непреста́нно велича́ем.

О ка́ко, лю́дие беззако́ннии и непокори́вии, / лука́вая совеща́вше, / го́рдаго и нечести́ваго оправди́ша, / Пра́веднаго же на дре́ве осуди́ша Го́спода сла́вы, / Его́же досто́йно велича́ем!

Спа́се А́гнче Непоро́чне, / И́же мíра грехи́ взе́мый, / Тебе́ сла́вим воскре́сшаго тридне́вно, / со Отце́м и Боже́ственным Твои́м Ду́хом, / и Го́спода сла́вы, / Его́же богосло́вяще, велича́ем.

Богородичен: Спаси́ лю́ди Твоя́, Го́споди, / и́хже стяжа́л еси́ честно́ю Твое́ю кро́вию, / це́рквам Твои́м подая́ мир, Человеколю́бче, / Богоро́дицы моли́твами.


Ин, ирмос: О́браз чи́стаго:

Из ко́рене Дави́дова прозябла́ еси́ проро́ческаго, Де́во, и богооте́ческаго, / но и Дави́да я́ко вои́стинну Ты просла́вила еси́, / я́ко ро́ждши проро́чествованнаго Го́спода сла́вы, / Его́же досто́йно велича́ем.

Всяк похва́льный, Пречи́стая, зако́н / побежда́ется вели́чеством сла́вы Твоея́. / Но о, Влады́чице, от раб Твои́х недосто́йных, / от любве́ Тебе́ приноси́мое приими́, Богоро́дице, / со усе́рдием пе́ние похва́льное.


Ин, ирмос: О, де́вства край, Богоро́дице! / Пе́сньми же сла́вными / пра́здники возвыша́ющая благода́тей Твои́х / и ны́не де́вственною Сло́ва Твоего́ па́мятию / наи́тием та́йным украша́ющая в ней / Тя велича́ющия.

О благи́й просвети́телю и ти́хий а́нгеле Це́ркве Тамбо́вския, святи́телю Питири́ме, / весели́ся о па́стве твое́й и всея́ Руси́, / в ней бо но́вая и ве́чная ра́дость процвете́, преподо́бный Серафи́м, ди́вный тру́дник спасе́ния на́шего.

О святи́телие Богому́дрии Феодо́сие и Иоаса́фе, ди́вным нетле́нием от Го́спода просла́вленнии! / Ва́ми возвели́чени есмы́ и мы, ча́да су́ще Це́ркве Правосла́вныя, / в не́йже и доны́не Госпо́дь чу́дная явля́ет / и рабо́в Свои́х прославля́ет.

О но́вый чудотво́рче, Ио́сифе, святи́телю и му́чениче! / Град А́страхань и вся Пово́лжская страна́ тобо́ю хва́лится / и почита́ет тя, за пра́вду от неве́рных мяте́жников лю́те пострада́вша.

О, па́че сло́ва и превы́ше похва́л святы́х страстоте́рпцев по́двига! / Зло́бу у́бо лю́тых отсту́пников и на́глое иуде́йское неи́стовство претерпе́ша, / ве́ру Христо́ву проти́ву уче́ний мiра сего́, я́ко щит, держа́ще / и нам о́браз терпе́ния и злострада́ний досто́йно явля́юще.

О, тве́рдости и му́жества по́лка му́ченик Христо́вых, / от хи́нов лю́тых за Христа́ убие́нных! / Ти́и бо Це́рковь Правосла́вную украси́ша / и в стране́ свое́й кро́ви своя́, я́ко се́мя ве́ры, да́ша, / и ку́пно со все́ми святы́ми досто́йно да почту́тся.

О вели́цыи сро́дницы на́ши, имено́ваннии и безыме́ннии, явле́ннии и неявле́ннии, / Небе́снаго Сио́на дости́гшии и сла́ву мно́гу от Бо́га прии́мшии, / утеше́ние нам, в ско́рби су́щим, испроси́те, / ве́ру на́шу па́дшую возста́вите и лю́ди расточе́нныя собери́те, / от нас, я́ко дар, песнь благодаре́ния прие́млюще.

Троичен: О Тро́ице Честна́я, / приими́, я́же Росси́я прино́сит Ти, / я́ко нача́тки и я́ко фимиа́м избра́нный, / вся угоди́вшия и пре́жде, и по́слежде в ней, / зна́емыя и незна́емыя, / и моли́твами их от вся́каго вре́да сию́ сохраня́й.

Богородичен: О Де́во Благода́тная, / гра́ды и ве́си на́ша честна́го ли́ка Твоего́ изображе́нии, / я́ко благоволе́ния зна́мении, обогати́вшая, / благодаре́ние на́ше приими́ и от бед лю́тых оте́чество на́ше изба́ви, / вси бо Тя, я́ко Покро́в всемо́щный страны́ на́шея, велича́ем.

Катавасия: Всяк земноро́дный / да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь, / да торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́, / почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере, / и да вопие́т: / ра́дуйся, Всеблаже́нная, / Богоро́дице, Чи́стая Присноде́во.

По 9-й песни ектения и Свят Госпо́дь Бог наш:

Таже ексапостиларий воскресный 2-й:

Ка́мень узре́вша отвале́н, мироно́сицы ра́довахуся, / ви́деша бо ю́ношу седя́ща во гро́бе, / и той тем рече́: се Христо́с воста́л есть, / рцы́те с Петро́м ученико́м, / на го́ру приспе́йте Галиле́йскую, та́мо вам яви́тся, / я́коже предрече́ друго́м.

Слава, светилен святых.
Подобен: Не́бо звезда́ми:

В пе́снех восхва́лим свети́ла незаходи́мая Росси́йския земли́, / таи́нники Боже́ственнаго Сло́ва, / Христа́ сла́вяще, сих просвети́вшаго и возлюби́вшаго / и помо́щники нам да́вшаго в ско́рби.

И ныне, Богородичен: А́нгел у́бо принесе́ Де́ве, е́же ра́дуйся, / пре́жде Твоего́ зача́тия, Христе́, / А́нгел же ка́мень отвали́ гро́ба Твоего́, / вме́сто печа́ли ов у́бо ра́дости неизрече́нныя зна́мения, / ов же в сме́рти ме́сто пода́теля Тя жи́зни пропове́дуя и велича́я, / и глаго́ля воскресе́ние жена́м, и таи́нником.

На хвалитех поставим стихов 8,
и поем стихиры воскресны 4, глас 1:

Стих: Сотвори́ти в них суд напи́сан: / сла́ва сия́ бу́дет всем преподо́бным Его́.

Пое́м Твою́, Христе́, спаси́тельную страсть, / и сла́вим Твое́ Воскресе́ние.

Стих: Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, / хвали́те Его́ в утверже́нии си́лы Его́.

Крест претерпе́вый, и смерть упраздни́вый, / и воскресы́й из ме́ртвых, / умири́ на́шу жизнь, Го́споди, / я́ко еди́н Всеси́лен.

Стих: Хвали́те Его́ на си́лах Его́, / хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия Его́.

А́да плени́вый, и челове́ка воскреси́вый, / Воскресе́нием Твои́м, Христе́, / сподо́би нас чи́стым се́рдцем / Тебе́ пе́ти и сла́вити.

Стих: Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем, / хвалите Его́ во псалти́ри и гу́слех.

Боголе́пное Твое́ снисхожде́ние сла́вяще, / пое́м Тя, Христе́. / Роди́лся еси́ от Де́вы, / и не разлуче́н был еси́ от Отца́, / пострада́л еси́, я́ко челове́к, / и во́лею претерпе́л еси́ Крест, / воскре́сл еси́ от гро́ба, я́ко от черто́га произше́д, / да спасе́ши мiр, / Го́споди сла́ва Тебе́.

И стихиры святых со славником на 4, глас 5.
Подобен: Ра́дуйся:

Стих: Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це, / хвали́те Его́ во стру́нах и орга́не.

Ра́дуйся, Це́рковь Росси́йская ве́рная, / ра́дуйся, кня́же благове́рный Влади́мире пресла́вный, / ра́дуйся, О́льго избра́нная! / Вы бо есте́ ко Влады́це всех / пе́рвейшии на́ши хода́таи, / и нача́льницы правосла́вия, / и наста́вницы ко и́стинней ве́ре. / Ра́дуйся, вся́ко ме́сто, и страна́, и град, / гра́жданы воспита́вшии Небе́снаго Ца́рствия, / си́и свята́я свети́ла душа́м на́шим яви́шася, / си́и чуде́с заре́ю, и де́лы, и зна́мении просия́ша мы́сленно во вся концы́ / и ны́не Христу́ мо́лятся / пода́ти душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Стих: Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех восклица́ния, / вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Ра́дуйтеся, земли́ Ру́сския украше́ние, / Це́ркве на́шея непоколеби́мое утвержде́ние, / сла́во правосла́вных, / чуде́с исто́чницы, / любве́ струи́ неистощи́мыя, / свети́льницы многосве́тлии, / Ду́ха Свята́го орга́ни, / кро́тцыи и незло́бивии, / доброде́тельми укра́шеннии, / челове́цы небе́снии, / земни́и а́нгели, / Христа́ дру́зи и́скреннии! / Того́ приле́жно моли́те / пода́ти вас чту́щим ве́лию ми́лость.

Стих: Бог нам прибе́жище и си́ла, / Помо́щник в ско́рбех, обре́тших ны зело́.

Прииди́те, Небе́снии предста́телие на́ши к нам, / ва́шего тре́бующим ми́лостивнаго посеще́ния, / и изба́вите озло́бленныя мучи́тельскими преще́нии / лю́таго неи́стовства неве́рных, / от ни́хже, я́ко пле́нницы и на́зи, гони́мы есмы́, / от ме́ста на ме́сто ча́сто преходя́ще / и заблужда́юще в верте́пех и гора́х. / Уще́дрите у́бо, прехва́льнии, / и да́руйте нам осла́бу, / утоли́те бу́рю / и угаси́те е́же на ны негодова́ние, / Бо́га моля́ще, / подаю́щего ва́ми земли́ на́шей ве́лию ми́лость.

Глас 4. Стих: Госпо́дь сил с на́ми, / Засту́пник наш, Бог Иа́ковль.

Глас ева́нгельский услы́шавше / и апо́стольскою ре́вностию распали́вшеся, / в науче́ние неве́рных язы́ков устреми́стеся, / богоблаже́ннии равноапо́стольнии / Ку́кше, Лео́нтие, Стефа́не и Гу́рие, / Ге́рмане Аля́скинский, и святи́телю о́тче Нико́лае Япо́нский, / и досточу́дный Инноке́нтие, / вели́кия Сиби́рския страны́ апо́столе / и просвеще́ния за мо́рем су́щих но́вых стран во Аме́рице первонача́льниче. / Те́мже со все́ми про́чими, / во благове́стии Христо́ве потруди́вшимися, / досто́йно ублажа́етеся.

Слава, стихира евангельская вторая, глас 2:

С ми́ры прише́дшим я́же с Мари́ею жена́м, / и недоумева́ющимся, / ка́ко бу́дет им улучи́ти жела́ние, / яви́ся ка́мень взят, / и Боже́ственный ю́ноша утоля́я мяте́ж душ их, / воста́ бо, глаго́лет, Иису́с Госпо́дь. / Те́мже пропове́дите пропове́дником Его́, / ученико́м в Галиле́ю тещи́, / и ви́дети Его́ воскре́сша из ме́ртвых, / я́ко Жизнода́вца и Го́спода.

И ныне, глас тойже: Преблагослове́на еси́, Богоро́дице Де́во, / Вопло́щшим бо ся из Тебе́ ад плени́ся, / Ада́м воззва́ся, / кля́тва потреби́ся, / Е́ва свободи́ся, / смерть умертви́ся, и мы ожи́хом. / Тем воспева́юще вопие́м: / благослове́н Христо́с Бог, / благоволи́вый та́ко, сла́ва Тебе́.

Славословие великое.

По Трисвятом Тропарь воскресен:

Днесь cпасе́ние мiру бысть, / пое́м Воскре́сшему из гро́ба, / и Нача́льнику жи́зни на́шея, / разруши́в бо сме́ртию смерть, / побе́ду даде́ нам и ве́лию ми́лость.

Ектения и отпуст.

НА ЛИТУРГИИ

Блаженны воскресны 1-го гласа на 6:

Во Ца́рствии Твое́м помяни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши, во Ца́рствии Твое́м.

Блаже́ни ни́щии ду́хом, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.

Блаже́ни пла́чущии, я́ко ти́и уте́шатся.

Блаже́ни кро́тции, я́ко ти́и насле́дят зе́млю.

Сне́дию изведе́ из рая́ враг Ада́ма, / Кресто́м же разбо́йника введе́ Христо́с в онь, / помяни́ мя, зову́ща, / егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

Блаже́ни а́лчущии и жа́ждущии пра́вды, я́ко ти́и насы́тятся.

Покланя́юся страсте́м Твои́м, / славосло́влю и Воскресе́ние со Ада́мом и разбо́йником, / со гла́сом све́тлым вопию́ Ти: / помяни́ мя, Го́споди, / егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

Блаже́ни ми́лостивии, я́ко ти́и поми́ловани бу́дут.

Распя́лся еси́, безгре́шне, / и во гро́бе положи́лся еси́ во́лею, / но воскре́сл еси́, я́ко Бог, / совоздви́гнувый Себе́ Ада́ма, / помяни́ мя, зову́ща, / егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

Блаже́ни чи́стии се́рдцем, я́ко ти́и Бо́га у́зрят.

Храм Твой теле́сный тридне́вным Воскреси́вый погребе́нием, / со Ада́мом, и и́же от Ада́ма, воскреси́л еси́, Христе́ Бо́же, / помяни́ нас, зову́щих, / егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

Блаже́ни миротво́рцы, я́ко ти́и сы́нове Бо́жии нареку́тся.

Мvроно́сицы приидо́ша, пла́чуща, / на гроб Твой Христе́ Бо́же, зело́ ра́но, / и в бе́лых ри́зах обрето́ша А́нгела седя́ща, / что и́щете; зову́ща. / Воскре́се Христо́с, не рыда́йте про́чее.

Блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.

Апосто́ли Твои́, Го́споди / на го́ру, а́може повеле́л еси́ им, прише́дше Спа́се, / и Тя ви́девше, поклони́шася. / И́хже и посла́л еси́ во язы́ки учи́ти и крести́ти я́.

Блаженны святых на 4, глас 8:

Блаже́ни есте́, егда́ поно́сят вам, и изжену́т, и реку́т всяк зол глаго́л на вы лжу́ще Мене́ ра́ди.

Не мече́м на́шим зе́млю на́шу насле́дихом, / но десни́цею Твое́ю и мы́шцею Твое́ю, / и просвеще́нием лица́ Твоего́, / и святы́х Твои́х слеза́ми, / по́двиги и по́ты, / кровьми́ и уче́нии / оте́чество на́ше утверди́ся.

Ра́дуйтеся и весели́теся, я́ко мзда ва́ша мно́га на небесе́х.

Егда́ отступи́хом от Тебе́ / и за́поведи Твоя́ преступи́хом, / тогда́ отри́нул еси́ ны и низложи́л еси́ ны, / и па́че всех язы́к ума́лихомся, / но пощади́ нас, Бо́же, Спаси́телю наш, / святы́х Твои́х мольба́ми.

Слава, Троичен: О Тро́ице Пребоже́ственная, / уврачу́й боле́зни и ско́рби на́ша, / воздви́гни дух наш от ле́ности и сна грехо́внаго, / да досто́йни бу́дем оте́ц и бра́тий на́ших, / по́двиги свои́ми / в земли́ на́шей И́мя Твое́ просла́вльших.

И ныне, Богородичен: Расточе́нныя собери́, / отлуче́нныя возврати́, / отпа́дшия от ве́ры Правосла́вныя обрати́, / пла́чущия и скорбя́щия уте́ши, / земли́ на́шея подви́гшияся сокруше́ние исцели́, Благода́тная, / со святы́ми соо́тчичи на́шими / Бо́га о нас умоля́ющи.

Тропарь воскресен, глас 1:

Ка́мени запеча́тану от иуде́й / и во́ином стрегу́щим Пречи́стое Те́ло Твое́, / воскре́сл еси́ тридне́вный, Спа́се, / да́руяй ми́рови жизнь. / Сего́ ра́ди Си́лы Небе́сныя вопия́ху Ти, Жизнода́вче: / сла́ва Воскресе́нию Твоему́, Христе́, / сла́ва Ца́рствию Твоему́, / сла́ва смотре́нию Твоему́, еди́не Человеколю́бче.

И святых тропарь, глас 8:

Я́коже плод кра́сный Твоего́ спаси́тельнаго се́яния, / земля́ Росси́йская прино́сит Ти, Го́споди, вся святы́я, в той просия́вшия. / Тех моли́твами в ми́ре глубо́це / Це́рковь и страну́ на́шу Богоро́дицею соблюди́, Многоми́лостиве.

Ин тропарь святых, глас 4:

Иерусали́ма Вы́шняго гра́жданы, / от земли́ на́шея возсия́вшия / и Бо́гу во вся́цем чину́ и вся́ким по́двигом угоди́вшия, / прииди́те, воспои́м, ве́рнии: / о всеблаже́ннии земли́ Росси́йския засту́пницы, / моли́теся ко Го́споду, / да поми́лует сию́ от гне́ва Своего́, / исцеля́я сокруше́ние ея́, / и ве́рныя лю́ди Своя́ уте́шит.

Кондак воскресен, глас 1.
Подобен: Егда́ прии́деши:

Воскре́сл еси́, я́ко Бог, из гро́ба во сла́ве, / и мир совоскреси́л еси́; / и естество́ челове́ческое я́ко Бо́га воспева́ет Тя, и смерть исчезе́; / Ада́м же лику́ет, Влады́ко; / Е́ва ны́не от уз избавля́ема ра́дуется, зову́щи: / Ты еси́, И́же всем подая́, Христе́, воскресе́ние.

Кондак святых, глас 3.
Подобен: Де́ва днесь:

Днесь лик святы́х, в земли́ на́шей Бо́гу угоди́вших, предстои́т в Це́ркви / и неви́димо за ны моли́тся Бо́гу. / А́нгели с ним славосло́вят, / и вси святи́и Це́ркве Христо́вы ему́ спра́зднуют, / о нас бо мо́лят вси ку́пно / Преве́чнаго Бо́га.

Прокимен, глас 1:

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, / я́коже упова́хом на Тя. Стих: Ра́дуйтеся, пра́веднии, о Го́споде, пра́вым подоба́ет похвала́.

И прокимен святых, глас 4: Святы́м, и́же суть на земли́ Его́, / удиви́ Госпо́дь вся хоте́ния Своя́ в них.

Апостол к Римляном, зачало 81 (от полу).
[Рим. 2, 10 – 16]:

Бра́тие, сла́ва и честь и мир вся́кому де́лающему благо́е, иуде́еви же пре́жде и е́ллину. Несть бо на лица́ зре́ния у Бо́га. Ели́цы бо беззако́нно согреши́ша, беззако́нно и поги́бнут, и ели́цы в зако́не согреши́ша, зако́ном суд прии́мут. Не слы́шателие бо зако́на пра́ведни пред Бо́гом, но творцы́ зако́на, си́и оправдя́тся. Егда́ бо язы́цы, не иму́ще зако́на, естество́м зако́нная творя́т, си́и, зако́на не иму́ще, са́ми себе́ суть зако́н. И́же явля́ют де́ло зако́нное напи́сано в сердца́х свои́х, спослушеству́ющи им со́вести, и между́ собо́ю помысло́м осужда́ющым или́ отвеща́ющым, в день, егда́ су́дит Бог та́йная челове́ком, по благове́стию моему́, Иису́сом Христо́м.

И святым,
Апостол ко Евреом, зачало 330. [Евр. 11, 33 – 12, 2]:

Бра́тие, святи́и вси ве́рою победи́ша ца́рствия, соде́яша пра́вду, получи́ша обетова́ния, загради́ша уста́ львов, угаси́ша си́лу о́гненную, избего́ша о́стрея меча́, возмого́ша от не́мощи, бы́ша кре́пцы во бране́х, обрати́ша в бе́гство полки́ чужи́х. Прия́ша жены́ от воскресе́ния ме́ртвыя своя́, ини́и же избие́ни бы́ша, не прие́мше избавле́ния, да лу́чшее воскресе́ние улуча́т, друзи́и же руга́нием и ра́нами искуше́ние прия́ша, еще́ же и уз и темни́ц. Ка́мением побие́ни бы́ша, претре́ни бы́ша, искуше́ни бы́ша, уби́йством меча́ умро́ша, проидо́ша в ми́лотех, и в ко́зиях ко́жах, лише́ни, скорбя́ще, озло́блени. И́хже не бе досто́ин [весь] мир, в пусты́нях скита́ющеся, и в гора́х, и в верте́пах, и в про́пастех земны́х. И си́и вси послу́шествовани бы́вше ве́рою, не прия́ша обетова́ния, Бо́гу лу́чшее что о нас предзре́вшу, да не без нас соверше́нство прии́мут. Те́мже у́бо и мы, толи́к иму́ще облежа́щь нас о́блак свиде́телей, го́рдость вся́ку отло́жше, и удо́бь обстоя́тельный грех, терпе́нием да тече́м на предлежа́щий нам по́двиг, взира́юще на нача́льника ве́ры и соверши́теля Иису́са.

Или ин Апостол святым,
к Колоссаем, зачало 256 от полу. [Кол. 2, 20 – 3, 3]:

Бра́тие, а́ще умро́сте со Христо́м от стихи́й мiра, почто́ а́ки живу́ще в мiре стяза́етеся? Не косни́ся, ниже́ вкуси́, ни осяжи́; я́же суть вся во истле́ние употребле́нием, по за́поведем и уче́нием челове́ческим; я́же суть сло́во у́бо иму́ще прему́дрости в самово́льней слу́жбе, и смиреному́дрии и непощаде́нии те́ла, не в че́сти ко́ей к сы́тости пло́ти. А́ще у́бо воскресну́сте со Христо́м, вы́шних ищи́те, иде́же есть Христо́с одесну́ю Бо́га седя́; го́рняя му́дрствуйте, а не земна́я. Умро́сте бо, и живо́т ваш сокрове́н есть со Христо́м в Бо́зе.

Аллилуиа, глас 1:

Стих: Бог дая́й отмще́ние мне, и покори́вый лю́ди под мя. Стих: Велича́яй спасе́ния царе́ва и творя́й ми́лость христу́ своему́ Дави́ду и се́мени Его́ до ве́ка.

И святых, глас 4: Бо́же, уши́ма на́шима услы́шахом, и отцы́ на́ши возвести́ша нам. Стих: Спасл еси́ нас от стужа́ющих нам и ненави́дящих нас посрами́л еси́.

Евангелие от Матфея, зачало 9.
[Мф. 4, 18 – 23]:

Во вре́мя о́но, ходя́ Иису́с при мо́ри Галиле́йстем, ви́де два бра́та, Си́мона глаго́лемаго Петра́, и Андре́я бра́та его́, вмета́юща мре́жи в мо́ре, бе́ста бо ры́баря. И глаго́ла и́ма: гряди́та по Мне, и сотворю́ вы ловца́ челове́ком. О́на же а́бие оста́вльша мре́жи, по Нем идо́ста. И преше́д отту́ду, ви́де и́на два бра́та, Иа́кова Зеведе́ева, и Иоа́нна бра́та его́, в корабли́ с Зеведе́ом отце́м ею́, завязу́юща мре́жи своя́, и воззва́ я́. О́на же а́бие оста́вльша кора́бль и отца́ своего́, по нем идо́ста. И прохожда́ше всю Галиле́ю Иису́с, учя́ на со́нмищах их и пропове́дая Ева́нгелие Ца́рствия, исцеля́я всяк неду́г и вся́ку я́зю в лю́дех.

И святым,
Евангелие от Матфея, зачало 10.
[Мф. 4, 25 – 5, 12]:

Во вре́мя о́но, по Иису́се идо́ша наро́ди мно́зи от Галиле́и и десяти́ град, и от Иерусали́ма и Иуде́и, и со óнаго по́лу Иoрда́на. Узре́в же наро́ды, взы́де на гору́, и се́дшу Eму́, приступи́ша к Нему́ ученицы́ Eго́. И отверз уста́ Своя́, уча́ше их, глаго́ля: блаже́ни ни́щии ду́хом, я́ко тех eсть Ца́рствие Небе́сное. Блаже́ни пла́чущии, я́ко ти́и уте́шатся. Блаже́ни кро́тцыи, я́ко ти́и насле́дят зе́млю. Блаже́ни а́лчущии и жа́ждущии пра́вды, я́ко ти́и насы́тятся. Блаже́ни ми́лостивии, я́ко ти́и поми́ловани бу́дут. Блаже́ни чи́стии се́рдцем, я́ко ти́и Бо́га у́зрят. Блаже́ни миротво́рцы, я́ко ти́и сы́нове Бо́жии нареку́тся. Блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди, я́ко тех eсть Ца́рствие Небе́сное. Блаже́ни eсте́, eгда́ поно́сят вам, и иждену́т, и реку́т всяк зол глаго́л на вы лжу́ще, Менé ра́ди. Ра́дуйтеся и весели́теся, я́ко мзда ва́ша мно́га на небесе́х.

Или ин Евангелие святым,
от Луки, зачало 67. [Лк. 12, 32 – 40]:

Рече́ Госпо́дь: не бо́йся, ма́лое ста́до, я́ко благоизво́ли Оте́ц ваш да́ти вам Ца́рство. Продади́те име́ния ва́ша и дади́те ми́лостыня; сотвори́те себе́ влага́лища неветша́юща, сокро́вище неоскуде́емо на Небесе́х, иде́же тать не приближа́ется, ни моль растлева́ет. Иде́же бо есть сокро́вище ва́ше, ту и се́рдце ва́ше бу́дет. Да бу́дут чресла́ ва́ша препоя́сана, и свети́льницы горя́щии. И вы подо́бни челове́ком ча́ющим го́спода своего́, когда́ возврати́тся от брак, да прише́дшу и толкну́вшу, а́бие отве́рзут ему́. Блаже́ни раби́ ти́и, и́хже прише́д госпо́дь обря́щет бдя́ща. Ами́нь, глаго́лю вам, я́ко препоя́шется и посади́т их, и мину́в послу́жит им. И а́ще прии́дет во втору́ю стра́жу, лю́бо в тре́тию стра́жу прии́дет, и обря́щет их та́ко, блаже́ни суть раби́ ти́и. Се же ве́дите, я́ко а́ще бы ве́дал господи́н хра́мины, в кий час тать прии́дет, бдел у́бо бы, и не бы дал подкопа́ти до́му своего́. И вы у́бо бу́дите гото́ви, я́ко во́ньже час не мните́, Сын Челове́ческий прии́дет.

Причастен.

Воскресен: Хвали́те Го́спода с Небе́с, / хвали́те Его́ в вы́шних. И святых: Благоволи́т Госпо́дь в лю́дех Свои́х / и вознесе́т кро́ткия во спасе́ние. / Аллилу́иа, трижды.