Шрифт

Чтения дня / Календарь 2022

Богослужебные чтения 3 декабря 2022 года

Свт.: Евр., 318 зач., VII, 26 – VIII, 2. Ин., 36 зач., X, 9–16. Ряд.: Гал., 199 зач., I, 3–10. Лк., 49 зач., IX, 57–62.

Послание ко евреем, зачало 318А

Бра́тие, тако́в нам подоба́ше Архиере́й, преподо́бен, незло́бив, безскве́рнен, отлуче́н от гре́шник и вы́шше Небе́с быв. И́же не и́мать по вся дни ну́жды, я́коже первосвяще́нницы, пре́жде о свои́х гресе́х же́ртвы приноси́ти, пото́м же о людски́х: сие́ бо сотвори́ еди́ною, Себе́ прине́с. Зако́н бо челове́ки поставля́ет первосвяще́нники, иму́щыя не́мощь, сло́во же кля́твенное, е́же по зако́не, Сы́на во ве́ки соверше́нна. Глава́ же о глаго́лемых, такова́ и́мамы Первосвяще́нника, и́же се́де одесну́ю Престо́ла Вели́чествия на Небесе́х, святы́м служи́тель и ски́нии и́стинней, ю́же водрузи́ Госпо́дь, а не челове́к.

Евангелие от Иоанна, зачало 36

Рече́ Госпо́дь ко прише́дшым к Нему́ иуде́ем: Аз есмь дверь, Мно́ю а́ще кто вни́дет, спасе́тся, и вни́дет, и изы́дет, и па́жить обря́щет. Тать не прихо́дит, ра́зве да укра́дет, и убие́т, и погуби́т, Аз приидо́х, да живо́т и́мут и ли́шше и́мут. Аз есмь па́стырь до́брый, па́стырь до́брый ду́шу свою́ полага́ет за о́вцы. А нае́мник, и́же несть па́стырь, ему́же не суть о́вцы своя́, ви́дит во́лка гряду́ща и оставля́ет о́вцы, и бе́гает, и волк расхи́тит их, и распу́дит о́вцы. А нае́мник бежи́т, я́ко нае́мник есть и неради́т о овца́х. Аз есмь па́стырь до́брый, и зна́ю Моя́, и зна́ют Мя Моя́. Я́коже зна́ет Мя Оте́ц, и Аз зна́ю Отца́, и ду́шу Мою́ полага́ю за о́вцы. И и́ны о́вцы и́мам, я́же не суть от двора́ сего́, и ты́я Ми подоба́ет привести́, и глас Мой услы́шат, и бу́дет еди́но ста́до, и еди́н Па́стырь.

Послание к галатом, зачало 199

Бра́тие, благода́ть вам и мир от Бо́га Отца́ и Го́спода на́шего Иису́са Христа́, да́вшаго Себе́ по гресе́х на́ших, я́ко да изба́вит ны от настоя́щаго ве́ка лука́ваго, по во́ли Бо́га и Отца́ на́шего, Ему́же сла́ва во ве́ки веко́в, ами́нь. Чужду́ся, я́ко та́ко ско́ро прелага́етеся от зва́вшаго вы благода́тию Христо́вою, во и́но благовествова́ние: е́же несть и́но, то́чию не́цыи суть смуща́ющии вы и хотя́щии преврати́ти благовествова́ние Христо́во. Но и а́ще мы, или́ А́нгел с небесе́ благовести́т вам па́че, е́же благовести́хом вам, ана́фема да бу́дет. Я́коже предреко́хом, и ны́не па́ки глаго́лю: а́ще кто вам благовести́т па́че, е́же прия́сте, ана́фема да бу́дет. Ны́не бо челове́ки препира́ю, или́ Бо́га, или́ ищу́ челове́ком угожда́л? А́ще бо бых еще́ челове́ком угожда́л, Христо́в раб не бых у́бо был.

Евангелие от Луки, зачало 49

Во вре́мя о́но, иду́щу Иису́су по пути́, рече́ не́кий к Нему́: иду́ по Тебе́, а́може а́ще и́деши, Го́споди. И рече́ ему́ Иису́с: ли́си я́звины и́мут, и пти́цы небе́сныя гне́зда, Сын же Челове́ческий не и́мать где главу́ подклони́ти. Рече́ же ко друго́му: ходи́ вслед Мене́. Он же рече́: Го́споди, повели́ ми, да шед пре́жде погребсти́ отца́ моего́. Рече́ же ему́ Иису́с: оста́ви ме́ртвыя погребсти́ своя́ мертвецы́, ты же шед возвеща́й Ца́рствие Бо́жие. Рече́ же и други́й: иду́ по Тебе́, Го́споди, пре́жде же повели́ ми отвеща́ти ми ся, и́же суть в дому́ мое́м. Рече́ же к нему́ Иису́с: никто́же возло́ж ру́ку свою́ на ра́ло и зря вспять, упра́влен есть в Ца́рствии Бо́жии.