Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2022

23 Декабря 2022 года - Пятница

Седмица 28-я по Пятидесятнице, глас 2

Рождественский пост

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Мчч. Ми́ны Калликелада, Ермоге́на и Евгра́фа (ок. 313); свт. Иоаса́фа, епископа Белгородского (1754).

Мч. Геме́лла Пафлаго́нянина (ок. 361); прп. Фомы́ Дефуркина, игумена (X); блжж. Иоа́нна (1503) и родителей его Стефа́на (1446) и Ангели́ны, правителей Сербских.

Сщмчч. Иа́кова Шестакова, Алекса́ндра Шкляева, Евгра́фа Плетнева, пресвитеров, мч. Михаила Плетнева (1918); сщмчч. Анато́лия Правдолюбова, Алекса́ндра Туберовского, Евге́ния Харькова, Константина Бажанова, Николая Карасёва, пресвитеров и с ними мчч. Петра Гришина, Евсе́вия Тряхова, Михаила Якунькина, Дорофе́я Климашева, Лавре́нтия Когтева, Григо́рия Берденева, мцц. Александры Устюхиной и Татиа́ны Егоровой, сщмч. Михаила Кобозева, пресвитера, прмч. Се́ргия (Сорокина), иеромонаха (1937); сщмчч. Николая Розова и Алекси́я Введенского, пресвитеров (1938); испп. Анны Ивашкиной, Татиа́ны Бякиревой (1948) и Фе́клы Макушевой (1954); прп. Анны (Столяровой) исп., схимонахини (1958).

Читать Священное Писание вместе с Церковью:

Мученикам Мине, Ермогену и Евграфу (житие / история праздника)

Тропарь, глас 8:

Воздержа́нием страсте́й огнепа́льныя/ умертви́вше зра́ки и движе́ния, Христо́вы му́ченицы,/ прия́ша благода́ть неду́ги отгоня́ти немощны́х,/ и жи́вше и по кончи́не чудоде́йствовати;/ вои́стину чу́до пресла́вно,/ я́ко ко́сти на́ги источа́ют исцеле́ния,// сла́ва Еди́ному и Созда́телю Бо́гу.

Кондак, глас 1:

Ми́ну чу́днаго, Ермоге́на боже́ственнаго, и Евгра́фа ку́пно,/ свяще́нными сладкопе́нии почти́м вси,/ я́ко почествова́вшия Го́спода, и страда́льчествовавшия за Него́,/ и ли́ка безпло́тных на Небесе́х дости́гшия,// и чудеса́ точа́щия.

Святителю Иоасафу Белгородскому (житие / история праздника)

Тропарь, глас 3:

Святи́телю Христу́ Бо́гу возлю́бленне,/ пра́вило ве́ры и о́браз милосе́рдия лю́дем был еси́,/ бде́нием же, посто́м и моли́твою,/ я́ко свети́льник пресве́тлый просия́л еси́,/ и просла́влен от Бо́га яви́лся еси́;/ те́лом у́бо в нетле́нии почива́я,/ ду́хом же престо́лу Бо́жию предстоя́,/ чудеса́ пресла́вно источа́еши./ Моли́ Христа́ Бо́га,// да утверди́т нас в Правосла́вии и благоче́стии/ и спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 8:

Многоразли́чныя по́двиги жития́ твоего́ кто испове́сть?/ Многообра́зныя ми́лости Бо́жия тобо́ю явле́нныя кто исчислит?/ Дерзнове́ние же твое́ у Пречи́стыя Богоро́дицы и Всеще́драго Бо́га до́бре ве́дуще,/ во умиле́нии серде́чнем зове́м ти:/ не лиши́ и нас твоея́ по́мощи и заступле́ния,// святи́телю Христо́в и чудотво́рче Иоаса́фе.

Молитва:

О, святи́телю Христо́в Иоаса́фе, чудотво́рче Белогра́дский! Ве́руем гре́шнии и недосто́йнии, я́ко о́чи Госпо́дни на пра́ведных и у́ши Его́ на моли́тву их, и того́ ра́ди к моли́твам твои́м прибега́ем и хода́тайства твоего́ за нас про́сим, по глаго́лу апо́стольскому упова́юще, я́ко любы́ твоея́ николи́же отпадае́т. Во гресе́х и боле́знех на́ших льну куря́щемуся и тро́сти сокруше́нней уподо́бихомся, и, а́ще живе́м, ми́лостию Бо́га живе́м и за моли́твы пра́ведник Его́. Приклони́ у́бо и ты, о́тче пра́ведне, се́рдце твое́ к моле́нию на́шему, и предста́тельством твои́м даждь ро́ду христиа́нскому от Го́спода мир и благослове́ние. Правосла́вие укрепи́, нападе́ния же лука́внующих и беззако́нных на це́рковь Бо́жию отжени́. Умоли́ Отца́ Небе́снаго изба́витися нам от наше́ствия вра́жескаго, от междоусо́бий же и смяте́ний наро́дных, от губи́тельных пове́трий и смертоно́сныя я́звы, от гла́да, огня́, пото́па и ины́х бед и обстоя́ний. Испроси́ у Христа́ Бо́га душа́м на́шим кре́пость и телесе́м на́шим потре́бное здра́вие, боле́знем же исцеле́ние: хромы́м хожде́ние, слепы́м прозре́ние, разсла́бленным утвержде́ние, печа́льным утеше́ние и от всех скорбе́й избавле́ние. Отпа́дшыя же лозы́ Христо́вы ве́тви па́ки с то́ю соедини́, ея́же и сам прича́стник бы́ти сподо́бился еси́, да та́ко просла́вится тобо́ю пречестно́е и великоле́пое и́мя Бо́га на́шего, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Блаженной Ангелине Сербской (житие / история праздника)

Тропарь, глас 8:

В тебе́, ма́ти, изве́стно спасе́ся, е́же по о́бразу,/ прии́мши бо крест, после́довала еси́ Христу́/ и, де́ющи, учи́ла еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней.// Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бная Ангели́но, дух твой.

Кондак, глас 8:

Вы́шняго живота́ жела́ющи сподо́битися,/ ни́жнюю пи́щу тща́тельно оста́вила еси́,/ и бога́тство твое́ расточи́ла еси́ ни́щим,/ и Небе́сное бога́тство прия́ла еси́,/ и по сме́рти нас освяща́еши,/ и чудеса́ твоя́, всехва́льная Ангели́но, источа́еши./ Те́мже твое́ успе́ние свято́е почита́ем, взыва́юще:// ра́дуйся, ма́ти прехва́льная.

Молитва:

О, вели́кая уго́дница Христо́ва и пресла́вная ма́ти на́ша Ангели́но! Ты́ на небеси́ душе́ю свое́ю у Престо́ла Бо́жия предстои́ши и славосло́вие Ему́ непреста́нно возно́сиши, обрати́ взо́р сво́й на на́с си́рых и скорбя́щих и помоли́ся за на́с ко Го́споду, да наста́вит на́с на пу́ть и́стины и благоче́стия, ко́им возмо́жем и мы́ по сконча́нии жития́ на́шего в Оте́чество на́ше небе́сное взы́ти и с тобо́ю Бо́гу поклони́тися. Е́й, преподо́бная на́ша ма́ти, зри́ши с небеси́, я́ко вре́мя тя́жкое безбо́жное наста́ и ду́ши на́ша ско́рбию испо́лнишася. Не́сть спаса́ющаго, не́сть помога́ющаго, то́кмо Бо́г Еди́ный, на Него́ же упова́ем и Ему́ же сла́ву возсыла́ем со Отце́м и Сы́ном и Святы́м Ду́хом ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобномученику Сергию (Сорокину) (житие / история праздника)

Тропарь, глас 5:

Верный сын духовный / священномученика Филарета / егоже яко отца своего возлюбил еси, / видя в нем соль земли крепкую, / древо Божественнаго знания / сосуд мудрости небесныя. / Имже наученный / претворил еси бдение в радование, / всенощное стояние в приятное наслаждение, / воздержание в веселие. / Молитву, кротость и незлобие стяжал еси / сими добродетельми украшенный / священную одежду омочив в крови, / славу ныне на небесех наследовал еси / священномучениче Сергие, / купно со свнщенномучеником Филаретом / молитеся прилежно о всех нас, // совершающих всечестную память вашу.

Кондак, глас 2:

Звезда́ све́тлая яви́лся еси́ непреле́стная ми́рови, Со́лнца Христа́ возвеща́я заря́ми твои́ми, страстоте́рпче Сергие, и пре́лесть погаси́л еси́ всю, нам же подае́ши свет, моля́ся непреста́нно о всех нас.