Шрифт

Чтения дня / Календарь 2021

Богослужебные чтения 23 ноября 2021 года

1 Сол., 263 зач., I, 6-10. Лк., 68 зач., XII, 42-48.

Послание к солуняном первое, зачало 263

Бра́тие, вы подо́бницы бы́сте нам и Го́споду, прие́мше сло́во в ско́рби мно́зе с ра́достию Ду́ха Свята́го, я́ко бы́ти вам о́браз всем ве́рующым в Македо́нии и Аха́ии. От вас бо промче́ся сло́во Госпо́дне не то́кмо в Македо́нии и Аха́ии, но и во вся́ко ме́сто ве́ра ва́ша, я́же к Бо́гу, изы́де, я́ко не тре́бовати нам глаго́лати что. Ти́и бо о нас возвеща́ют, како́в вход име́хом к вам, и ка́ко обрати́стеся к Бо́гу от и́дол, рабо́тати Бо́гу жи́ву и и́стинну и жда́ти Сы́на Его́ с небе́с, Его́же воскреси́ из ме́ртвых, Иису́са, избавля́ющаго нас от гне́ва гряду́щаго.

Евангелие от Луки, зачало 68

Рече́ Госпо́дь: кто у́бо есть ве́рный строи́тель и му́дрый, его́же поста́вит госпо́дь над че́лядию свое́ю, дая́ти во вре́мя житоме́рие? Блаже́н раб той, его́же прише́д госпо́дь его́ обря́щет творя́ща та́ко. Вои́стинну глаго́лю вам, я́ко над всем име́нием свои́м поста́вит его́. А́ще же рече́т раб той в се́рдцы свое́м: косни́т господи́н мой приити́, и на́чнет би́ти рабы́ и рабы́ни, я́сти же и пи́ти, и упива́тися. Прии́дет господи́н раба́ того́ в день, во́ньже не ча́ет, и в час, во́ньже не весть, и проте́шет его́, и часть его́ с неве́рными положи́т. Той же раб ве́девый во́лю господи́на своего́, и не угото́вав, ни сотвори́в по во́ли его́, бие́н бу́дет мно́го. Не ве́девый же, сотвори́в же досто́йная ра́нам, бие́н бу́дет ма́ло. Вся́кому же, ему́же дано́ бу́дет мно́го, мно́го взы́щется от него́, и ему́же преда́ша мно́жайше, мно́жайше про́сят от него́.