Шрифт

Чтения дня / Календарь 2022

Богослужебные чтения 1 октября 2022 года

Субботы по Воздвижении: 1 Кор., 125 зач. (от полу'), I, 26–29. Ин., 30 зач., VIII, 21–30. Ряд.: 1 Кор., 146 зач., X, 23–28. Мф., 101 зач., XXIV, 34–44.

Послание к коринфяном первое, зачало 125В

Бра́тие, ви́дите зва́ние ва́ше, я́ко не мно́зи ли прему́дри по пло́ти, не мно́зи ли си́льни, не мно́зи ли благоро́дни? Но бу́яя ми́ра избра́ Бог, да прему́дрыя посрами́т, и не́мощная ми́ра избра́ Бог, да посрами́т кре́пкая, и худоро́дная ми́ра и уничиже́нная избра́ Бог, и не су́щая, да су́щая упраздни́т, я́ко да не похва́лится вся́ка плоть пред Бо́гом.

Евангелие от Иоанна, зачало 30

Рече́ Госпо́дь ко прише́дшым к Нему́ иуде́ем: Аз иду, и взы́щете Мене́, и во гресе́ ва́шем у́мрете, а́може Аз иду́, вы не мо́жете приити́. Глаго́лаху у́бо иуде́е: еда́ Ся Сам убие́т, я́ко глаго́лет, а́може Аз иду́, вы не мо́жете приити́? И рече́ им: вы от ни́жних есте́, Аз от вы́шних есмь, вы от ми́ра сего́ есте́, Аз несмь от ми́ра сего́. Рех у́бо вам, я́ко у́мрете во гресе́х ва́ших, а́ще бо не и́мете ве́ры, я́ко Аз есмь, у́мрете во гресе́х ва́ших. Глаго́лаху у́бо Ему́: Ты кто еси́? И рече́ им Иису́с: Нача́ток, я́ко и глаго́лю вам. Мно́га и́мам о вас глаго́лати и суди́ти, но Посла́вый Мя и́стинен есть, и Аз, я́же слы́шах от Него́, сия́ глаго́лю в ми́ре. Не разуме́ша у́бо, я́ко Отца́ им глаго́лаше. Рече́ же им Иису́с: егда́ вознесе́те Сы́на Челове́ческаго, тогда́ разуме́ете, я́ко Аз есмь, и о Себе́ ничесо́же творю́, но я́коже научи́ Мя Оте́ц Мой, сия́ глаго́лю. И посла́вый Мя со Мно́ю есть, не оста́ви Мене́ еди́наго Оте́ц, я́ко Аз уго́дная Ему́ всегда́ творю́. Сия́ Ему́ глаго́лющу, мно́зи ве́роваша в Него́.

Послание к коринфяном первое, зачало 146

Бра́тие, вся ми леть суть, но не вся на по́льзу; вся ми леть суть, но не вся назида́ют. Никто́же своего́ си да и́щет, но е́же бли́жняго ко́йждо. Все е́же на то́ржищи продае́мое, яди́те, ничто́же сумня́щеся за со́весть. Госпо́дня бо земля́ и исполне́ние ея́. А́ще ли кто от неве́рных призыва́ет вы, и хо́щете ити́, все предлага́емое вам яди́те, ничто́же сумня́щеся, за со́весть. А́ще ли же кто вам рече́т: сие́ идоложе́ртвенно есть, не яди́те за о́ного пове́давшаго и со́весть. Госпо́дня бо земля́ и исполне́ние ея́.

Евангелие от Матфеа, зачало 101

Рече́ Госпо́дь Свои́м ученико́м: ами́нь глаго́лю вам, не мимои́дет род сей, до́ндеже вся сия́ бу́дут, не́бо и земля́ мимои́дет, словеса́ же Моя́ не мимои́дут. О дни же том и часе́ никто́же весть, ни А́нгели небе́снии, то́кмо Оте́ц Мой еди́н. Я́коже бо бысть во дни Но́евы, та́ко бу́дет и прише́ствие Сы́на Челове́ческаго. Я́коже бо бе́ху во дни пре́жде пото́па яду́ще и пию́ще, женя́щеся и посяга́юще, до него́же дне вни́де Но́е в ковче́г, и не уве́деша, до́ндеже прии́де вода́ и взят вся, та́ко бу́дет и прише́ствие Сы́на Челове́ческаго. Тогда́ два бу́дета на селе́, еди́н пое́млется, а други́й оставля́ется. Две ме́люще в же́рновех, еди́на пое́млется, и еди́на оставля́ется. Бди́те у́бо, я́ко не ве́сте, в кий час Госпо́дь ваш прии́дет. Сие́ же ве́дите, я́ко а́ще бы ве́дал до́му влады́ка, в ку́ю стра́жу тать прии́дет, бдел у́бо бы и не бы дал подкопа́ти хра́ма своего́. Сего́ ра́ди и вы бу́дите гото́ви, я́ко, во́ньже час не мните́, Сын Челове́ческий прии́дет.