Шрифт

Чтения дня / Календарь 2022

Богослужебные чтения 30 сентября 2022 года

Еф., 217 зач., I, 7–17. Мк., 32 зач., VIII, 1–10.

Послание ко ефесеем, зачало 217

Бра́тие, и́мамы избавле́ние Кро́вию Христо́вою, и оставле́ние прегреше́ний, по бога́тству благода́ти Его́, ю́же преумно́жил есть в нас во вся́кой прему́дрости и ра́зуме, сказа́в нам та́йну во́ли Своея́ по благоволе́нию Его́, е́же пре́жде положи́ в Нем, в смотре́ние исполне́ния време́н, возгла́вити вся́ческая о Христе́, я́же на небесе́х и я́же на земли́ в нем, в Не́мже и насле́дницы бы́хом, пре́жде нарече́ни бы́вше по прозре́нию Бо́жию вся Де́йствующаго по сове́ту во́ли Своея́, я́ко бы́ти нам в похвале́ние сла́вы Его́, пре́жде упова́вшым во Христа́. В Не́мже и вы, слы́шавше сло́во и́стины, благовествова́ние спасе́ния на́шего, в Не́мже и ве́ровавше зна́менастеся Ду́хом обетова́ния Святы́м, И́же есть обруче́ние насле́дия на́шего, во избавле́ние снабде́ния, в похвалу́ сла́вы Его́. Сего́ ра́ди и аз слы́шав ва́шу ве́ру о Христе́ Иису́се и любо́вь, я́же ко всем святы́м, не престаю́ благодаря́ о вас, помина́ние о вас творя́ в моли́твах мои́х, да Бог Го́спода на́шего Иису́са Христа́, Оте́ц сла́вы, даст вам Ду́ха прему́дрости и открове́ния.

Евангелие от Марка, зачало 32

Во вре́мя о́но, зело́ мно́гу наро́ду су́щу, и не иму́щем чесо́ я́сти, призва́в Иису́с ученики́ Своя́, глаго́ла им: милосе́рдую о наро́де, я́ко уже́ три дни приседя́т Мне и не и́мут чесо́ я́сти, и а́ще отпущу́ их не я́дша в до́мы своя́, ослабе́ют на пути́, мно́зи бо от них издале́ча пришли́ суть. И отвеща́ша Ему́ ученицы́ Его́: отку́ду сих возмо́жет кто зде насы́тити хле́бы в пусты́ни? И вопроси́ их: коли́ко и́мате хле́бы? Они́ же ре́ша: седмь. И повеле́ наро́ду возлещи́ на земли́, и прие́м седмь хле́бы, хвалу́ возда́в, преломи́ и дая́ше ученико́м Свои́м, да предлага́ют, и предложи́ша пред наро́дом. И имя́ху ры́биц ма́ло, и сия́ благослови́в, рече́ предложи́ти и ты́я. Ядо́ша же и насы́тишася, и взя́ша избы́тки укру́х, седмь ко́шниц. Бя́ху же я́дших я́ко четы́ре ты́сящи. И отпусти́ их. И а́бие влез в кора́бль со ученики́ Свои́ми, прии́де во страны́ Далмануфа́нски.