Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2023

29 октября 2023 года - Воскресенье

Неделя 21-я по Пятидесятнице, глас 4

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Мч. Ло́нгина Сотника, иже при Кресте Господни (I).

Прп. Галла (ок. 650); прп. Ло́нгина, вратаря Печерского, в Дальних пещерах (XIII–XIV); прп. Ло́нгина Яренгского (1544–1545). Обре́тение мощей свт. Иоа́нна (Максимовича), митрополита Тобольского (1914);

Исп. Гео́ргия Троицкого, пресвитера (1931); сщмч. Евге́ния Елховского, пресвитера (1937); сщмч. Алекси́я Никонова, пресвитера (1938); сщмч. Иоа́нна Заседателева, пресвитера (1942).

Читать Священное Писание вместе с Церковью:

Воскресению

Тропарь, глас 4:

Све́тлую воскресе́ния про́поведь/ от А́нгела уве́деша Госпо́дни учени́цы/ и пра́деднее осужде́ние отве́ргша,/ апо́столом хва́лящася глаго́лаху:/ испрове́ржеся сме́рть,/ воскре́се Христо́с Бо́г,// да́руяй ми́рови ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 4:

Спа́с и Изба́витель мо́й/ из гро́ба, я́ко Бо́г,/ воскреси́ от у́з земноро́дныя,/ и врата́ а́дова сокруши́,// и я́ко Влады́ка воскре́се тридне́вен.

Мученику Лонгину сотнику, иже при Кресте Господни (житие / история праздника)

Тропарь, глас 4:

Му́ченик Твой, Го́споди, Ло́нгин,/ во страда́нии свое́м вене́ц прия́т нетле́нный от Тебе́, Бо́га на́шего:/ име́яй бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́,/ сокруши́ и де́монов немощны́я де́рзости./ Того́ моли́твами// спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 4:

Ве́село возра́довася Це́рковь/ в па́мяти днесь приснопа́мятнаго страда́льца Ло́нгина, взыва́ющи:// Ты моя держа́ва, Христе́, и утвержде́ние.

Молитва:

О, святы́й му́чениче Ло́нгине! Пила́том повеле́но тебе́ бы́ло с воинами ста́ти на стра́же при кресте́ Го́спода Иису́са. Ты́ же, неду́говав очи́ма и исцеле́в от ка́пли кро́ви Го́спода, капнувшей тебе́ в о́чи, обре́л и духо́вное прозре́ние и, ви́дя чудеса́, при распя́тии Го́спода происходившие, и тру́с, и со́лнечное затмение, и ме́ртвых из гробо́в воскресе́ние, испове́дал я́вно Иису́са Христа́ Сыно́м Бо́жиим. И с кустоди́ею у гро́ба Госпо́дня находя́сь, и Воскресе́ние Христо́во в тре́пете зря́, сре́бренники, даваемые синедрионом за скрытие воскресе́ния, ты́ отве́рг и, Христа́ пропове́дав, во главу́ усе́чен бы́в. И по усечении главы́ вдове́ не́коей, очи́ма неду́говавшей, во сне́ явившись, и е́й, обретшей честну́ю главу́ твою́, прозре́ние дарова́л еси́. Мо́лим тя́, святы́й му́чениче Христо́в Ло́нгине, боля́щим очи́ма яви́ ско́рую по́мощь твою́ и исцели́ и́х, дабы́, освободившись от неду́га своего́, не захотели они́ ви́дети ничего́, распаляющаго сластолю́бие, но к созерца́нию духо́вной красоты́ устремились, сла́вя Бо́га. Ами́нь.

Преподобному Лонгину, вратарю Печерскому (житие / история праздника)

Тропарь, глас 1:

Преподо́бне и Богоблаже́нне о́тче Ло́нгине,/ врат монасты́рских опа́сный храни́телю,/ опа́снейший же и неусы́пный свои́х чу́вствий/ от вся́каго мирска́го су́етствия затвори́телю,/ моли́ наре́кшаго Себе́ дверь Го́спода Сла́вы,// да отве́рзет нам дверь ми́лости Своея́.

Кондак, глас 8:

Врато́м земны́м приседя́ и о́ным с послуша́ния вне́шнима очи́ма наблюда́я,/ Небе́сная врата́ при́сно у́мныма свои́ма очи́ма наблюда́л еси́, преподо́бне Ло́нгине,/ в ня́же уже́ вшед и та́мошния красоты́ сподо́бився, моли́ся Го́сподеви,// да и мы полу́чим вход Ца́рствия Небе́снаго.

Преподобному Лонгину Яренгскому (житие / история праздника)

Тропарь, глас 1:

Свы́ше Боже́ственною благода́тию просвети́вся, Богому́дре,/ мно́гим терпе́нием во вре́менней жи́зни тече́ние соверши́л еси́,/ те́мже и по успе́нии источа́еши чуде́с благода́ть,/ и́же с ве́рою приходя́щим к тебе́, Ло́нгине всеблаже́нне./ Сла́ва Да́вшему ти кре́пость,/ сла́ва Просла́вльшему тя в чудесе́х,// сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ние.

Кондак, глас 2:

Чистото́ю душе́вною боже́ственне вооружи́вся и непреста́нныя моли́твы, я́ко копие́, вручи́в кре́пко, пробо́л еси́ бесо́вская ополче́ния, Лонгине о́тче наш, моли́ непреста́нно о всех нас.