Шрифт

Чтения дня / Календарь 2022

Богослужебные чтения 23 сентября 2022 года

Гал., 210 зач., IV, 8–21. Мк., 26 зач., VI, 45–53.

Послание к галатом, зачало 210А

Бра́тие, не ве́дуще Бо́га служи́сте не по естеству́ су́щым бого́м. Ны́не же, позна́вше Бо́га, па́че же позна́ни бы́вше от Бо́га, ка́ко возвраща́етеся па́ки на немощны́я и худы́я стихи́и, и́мже па́ки свы́ше служи́ти хо́щете? Дни смотря́ете, и ме́сяцы, и времена́, и ле́та. Бою́ся о вас, еда́ ка́ко всу́е труди́хся в вас. Бу́дите я́коже аз, зане́ и аз, я́коже вы, бра́тие, молю́ вы. Ничи́мже мене́ оби́десте. Ве́сте же, я́ко за не́мощь пло́ти благовести́х вам пе́рвее. И искуше́ния моего́, е́же во пло́ти мое́й, не уничижи́сте, ни оплева́сте, но я́коже А́нгела Бо́жия прия́сте мя, я́ко Христа́ Иису́са. Ко́е у́бо бя́ше блаже́нство ва́ше, свиде́тельствую бо вам, я́ко а́ще бы бы́ло мо́щно, очеса́ ва́ша изверте́вше да́ли бы́сте ми. Те́мже враг вам бых, и́стину вам глаго́ля? Ревну́ют по вам не до́бре, но отлучи́ти вас хотя́т, да им ревну́ете. Добро́ же, е́же ревнова́ти всегда́ в до́бром, и не то́чию внегда́ приходи́ти ми к вам. Ча́дца моя́, и́миже па́ки боле́зную, до́ндеже вообрази́тся Христо́с в вас. Хоте́х же приити́ к вам ны́не и измени́ти глас мой, я́ко не домышля́юся о вас. Глаго́лите ми, и́же под зако́ном хотя́щии бы́ти, зако́на ли не слу́шаете?

Евангелие от Марка, зачало 26

Во вре́мя о́но, пону́ди Иису́с ученики́ Своя́ вни́ти в кора́бль и вари́ти Его́ на он пол к Вифсаи́де, до́ндеже Сам отпу́стит наро́ды. И отре́кся им, и́де в го́ру помоли́тися. И ве́черу бы́вшу, бе кора́бль посреде́ мо́ря, и Сам еди́н на земли́. И ви́де их стра́ждущих в пла́вании, бе бо ветр проти́вен им, и о четве́ртей стра́жи нощне́й прии́де к ним, по мо́рю ходя́й, и хотя́ше мину́ти их. Они́ же ви́девше Его́ ходя́ща по мо́рю, мня́ху призра́к бы́ти и возопи́ша. Вси бо Его́ ви́деша и смути́шася. И а́бие глаго́ла с ни́ми и рече́ им: дерза́йте, Аз есмь, не бо́йтеся. И вни́де к ним в кора́бль, и уле́же ветр. И зело́ и́злиха в себе́ ужаса́хуся и дивля́хуся. Не разуме́ша бо о хле́бех, бе бо се́рдце их окамене́но. И преше́дше приидо́ша в зе́млю Генисаре́тску и приста́ша.