Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2023

26 сентября 2023 года - Вторник

Седмица 17-я по Пятидесятнице, глас 7

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Предпразднство Воздвижения Честно́го и Животворящего Креста Господня Память обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме (Воскресение слову́щее) (335). Сщмч. Корни́лия Сотника, епископа (I).

Мчч. Крони́да, Лео́нтия и Серапио́на (ок. 237); мчч. Селе́вка Галатийского и Стра́тора (Стратони́ка) (III); мчч. Макро́вия и Гордиа́на (320); сщмч. Иулиа́на Галатийского, пресвитера (IV); мчч. Илии́, Зо́тика, Лукиа́на и Валериа́на (320); прп. Петра в Атрое (IX); вмц. Кетева́ни, царицы Кахетинской (1624) (Груз.).

Сщмчч. Стефа́на Костогрыза, Алекса́ндра Аксенова, пресвитеров, и Николая Васюковича, диакона (1937).

Икона Божией Матери: Дубовичская.

Читать Священное Писание вместе с Церковью:

Предпразднству Воздвижения Честнаго и Животворящаго Креста Господня

Тропарь, глас 4:

Животворя́щий Кре́ст Твоея́ бла́гости, Его́же дарова́л еси́ на́м недосто́йным, Го́споди, Тебе́ прино́сим в моли́тву: спаси́ лю́ди и гра́д Тво́й моля́щийся, Богоро́дицею, Еди́нe Человеколю́бче.

Кондак, глас 4:

Не́бо многосве́тлое це́рковь показа́ся,/ вся просвеща́ющая ве́рныя, в не́йже стоя́ще, зове́м:// сей дом утверди́, Го́споди.

Обновлению храма Воскресения Христова в Иерусалиме (житие / история праздника)

Тропарь, глас 4:

Я́коже вы́шния тве́рди благоле́пие,/ и ни́жнюю споказа́л еси́ красоту́ свята́го селе́ния сла́вы Твоея́, Го́споди,/ утверди́ сие́ во век ве́ка/ и приими́ на́ша в нем непреста́нно приноси́мая Тебе́ моле́ния, Богоро́дицею,// всех Животе́ и Воскресе́ние.

Кондак, глас 2:

Обновле́ния ду́ха в сердца́х/ и просвеще́ние вну́тренним да́руй,/ ве́рою соверша́ющим свяще́нная обновле́ния хра́ма до́му Твоего́,/ ему́же благоволи́л еси́ созда́тися в Твое́ Боже́ственное и́мя,// Еди́не во святы́х прославля́емый.

Священномученику Корнилию Сотнику (житие / история праздника)

Тропарь, глас 4:

И нра́вом прича́стник,/ и престо́лом наме́стник апо́столом быв,/ дея́ние обре́л еси́, богодухнове́нне,/ в виде́ния восхо́д:/ сего́ ра́ди, сло́во и́стины исправля́я,/ и ве́ры ра́ди пострада́л еси́ да́же до кро́ве,/ священному́чениче Корни́лие,/ моли́ Христа́ Бо́га,// спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 4:

Во святи́телех благоче́стно пожи́в,/ и муче́ния путь проше́д,/ и́дольския угаси́л еси́ же́ртвы,/ и побо́рник быв твоему́ ста́ду богому́дре./ Те́мже тя почита́юще та́йно вопие́м ти:/ от бед изба́ви ны при́сно твои́ми моли́твами,// о́тче наш Корни́лие.

Молитва:

О, вели́кий Христо́в уго́дниче, о́тче на́ш Корни́лие! На Небеси́ Престо́лу Бо́жию предстоя́й, триипоста́сныя Его́ сла́вы наслажда́яйся, те́лом же и ли́ком святы́м на земли́ в Боже́ственных хра́мех почива́яй и да́нною ти́ свы́ше благода́тию разли́чная чудеса́ источа́яй. При́зри ми́лостивным твои́м о́ком на предстоя́щия лю́ди, честне́й твое́й ико́не уми́льно моля́щияся и прося́щия от тебе́ целе́бныя по́мощи и заступле́ния, простри́ ко Го́споду Бо́гу на́шему те́плыя твоя́ моли́твы и испроси́ душа́м на́шим оставле́ние согреше́ний. Се́ бо мы́, за беззако́ния на́ша не сме́юще возвести́ очеса́ на́ша к высоте́ Небе́сней, ниже́ вознести́ гла́с моле́бный к Его́ в Божестве́ непристу́пней сла́ве, се́рдцем сокруше́нным и ду́хом смире́нным тебе́ хода́тая ми́лостива ко Влады́це и моли́твенника за ны́ гре́шныя призыва́ем, я́ко ты́ прия́л еси́ благода́ть от Него́ неду́ги отгоня́ти и стра́сти исцеля́ти. Тебе́ у́бо про́сим, не пре́зри на́с, недосто́йных, моля́щихся тебе́ и твое́й по́мощи тре́бующих. Бу́ди на́м в печа́лех уте́шитель, в неду́зех стра́ждущим вра́ч, напа́ствуемым ско́рый покрови́тель, в ско́рбех гото́вейший предста́тель и исцели́тель. Исхода́тайствуй все́м на́м, я́же ко спасе́нию поле́зная, я́ко да твои́ми Го́споду Бо́гу моли́твами получи́вше благода́ть и ми́лость, просла́вим все́х благи́х Исто́чника и Даропода́теля Бо́га, Еди́наго в Тро́ице Святе́й сла́вимаго Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Великомученице Кетеване, царице Кахетинской (житие / история праздника)

Тропарь, глас 4:

А́гница Твоя́, Иису́се, Кетева́на,/ зове́т ве́лиим гла́сом:/ Тебе́, Женише́ мой, люблю́/ и, Тебе́ и́щущи, страда́льчествую,/ и сраспина́юся, и спогреба́юся Креще́нию Твоему́,/ и стражду́ Тебе́ ра́ди, я́ко да ца́рствую в Тебе́,/ и умира́ю за Тя, да и живу́ с Тобо́ю;/ но, я́ко же́ртву непоро́чную, приими́ мя с любо́вию, поже́ршуюся Тебе́./ Тоя́ моли́твами,// я́ко Ми́лостив, спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 2:

Храм твой всечестны́й/ я́ко цельбу́ душе́вную обре́тше, вси ве́рнии/ велегла́сно вопие́м ти,/ де́во му́ченице Кетева́но, великоимени́тая,// Христа́ Бо́га моли́ непреста́нно о всех нас.

Молитва:

О, светоза́рное свети́ло Це́ркве И́верския, страстоте́рпице сла́вная, великому́ченице цари́це Кетева́не! Освети́ ду́шу мою́, мно́гими грехми́ потемне́нную, утверди́ и наста́ви мя́, благоуха́ние ра́йское, похвало́ и украше́ние и́верское, приведи́ мя́ моли́твами твои́ми и всеси́льным хода́тайством ко Престо́лу Отца́ Небе́снаго, немощны́х ча́д свои́х лю́бящаго, и соде́лай мя́, о чадолюби́вая ма́ти, граждани́ном Го́рняго Иерусали́ма! Раствори́ ча́шу го́рестей мои́х утеше́нием небе́сным и приими́ от мене́, све́те оче́й мои́х и ра́досте души́ моея́, сладкопе́ние сие́: Ра́дуйся, же́мчугом небе́сным благода́ти Бо́жией украше́нная; ра́дуйся, кре́пкая засту́пнице и хода́таице наро́да твоего́! Ра́дуйся, все́м па́дшим бы́строе услы́шание и подая́ние по́мощи; ра́дуйся, цари́це, за пресла́дкое и́мя Го́спода Иису́са в темни́це заключе́нная! Ра́дуйся, зако́на и обы́чая Магоме́това посрами́тельнице; ра́дуйся, уничтожи́тельнице кова́рных за́мыслов христобо́рцев! Ра́дуйся, подо́бно А́нгелу ко Престо́лу Жениха́ твоего́ возлете́вшая; ра́дуйся, сожи́тельнице небожи́телей! Ра́дуйся, ро́зо ра́йская, Це́рковь Правосла́вную благоуха́ющая; ра́дуйся, ка́меню драги́й, украша́яй коро́ну и престо́л и́верский! Ра́дуйся, порфи́ро злата́я, похвале́ние царе́й и наро́да и́верскаго; ра́дуйся, души́ моея́ утеше́ние! Ра́дуйся, пресла́дкая наде́ждо моя́ на спасе́ние; ра́дуйся, ю́ности моея́ украше́ние! Ра́дуйся, освяще́ние ста́рости моея́; ра́дуйся, сопу́тнице души́ моея́ посреде́ го́рьких возду́шных мыта́рств! Ра́дуйся, сладкоимени́тая Кетева́не, вели́кая засту́пнице и ско́рая помо́щнице!