Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2020

20 сентября 2020 года - Воскресенье

Неделя 15-я по Пятидесятнице, глас 6

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Мч. Созо́нта Помпеольского (Киликийского) (ок. 304); свт. Иоа́нна, архиепископа Новгородского (1186); прмч. Макария, архимандрита Ка́невского, игумена Пинского, Переяславского чудотворца (1678); прп. Макария Оптинского (1860).

Прпп. Алекса́ндра Пересвета (1380) и Андре́я Осляби (ок. 1380); прп. Серапио́на Псковского (1480); апп. от 70-ти Ево́да (66) и Онисифо́ра (после 67); мч. Евпси́хия Кесарийского (Каппадокийского) (117–138); прп. Луки́ Глубокореченского (Каппадокийского), игумена (после 975); Собор новомучеников и исповедников Казахстанских (переходящее празднование в 1-е воскресенье после 16 сентября).

Сщмчч. Петра Снежницкого и Михаила Тихоницкого, пресвитеров (1918); сщмчч. Евге́ния (Зернова), митрополита Горьковского, и с ним Стефа́на Крейдича, пресвитера и прмчч. Евге́ния (Выжвы), Николая (Ащепьева), игуменов и Пахо́мия (Ионова), иеромонаха; сщмчч. Григо́рия Аверина, Васи́лия Сунгурова, пресвитеров, прмч. Льва (Егорова), архимандрита (1937).

Воскресению

Тропарь, глас 6:

А́нгельския си́лы на гро́бе Твое́м,/ и стрегу́щии омертве́ша,/ и стоя́ше Мари́я во гро́бе,/ и́щущи Пречи́стаго Те́ла Твоего́./ Плени́л еси́ а́д, не искуси́вся от него́;/ сре́тил еси́ Де́ву, да́руяй живо́т.// Воскресы́й из ме́ртвых. Го́споди, сла́ва Тебе́.

Кондак, глас 6:

Живонача́льною дла́нию/ уме́ршия от мра́чных удо́лий,/ Жизнода́вец, воскреси́в все́х Христо́с Бо́г,/ воскресе́ние подаде́ челове́ческому ро́ду:/ е́сть бо все́х Спаси́тель,// воскресе́ние и живо́т, и Бо́г все́х.

Мученику Созонту Помпеольскому

Тропарь, глас 4:

Му́ченик Твой, Го́споди, Созо́нт/ во страда́нии свое́м вене́ц прия́т нетле́нный от Тебе́, Бо́га на́шего:/ име́яй бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́,/ сокруши́ и де́монов немощны́я де́рзости./ Того́ моли́твами// спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 2:

И́стиннаго и богому́драго му́ченика,/ страда́льца благоче́стия иску́снаго,/ соше́дшеся днесь, велегла́сно восхва́лим,/ Созо́нта, таи́нника благода́ти,/ исцеле́ний да́теля богате́йшаго:// мо́лит бо Христа́ Бо́га о всех нас.

Святителю Иоанну, архиепископу Новгородскому

Тропарь, глас 8:

Днесь све́тло красу́ется сла́внейший Вели́кий Но́вград,/ име́я мо́щи твоя́ в себе́, святи́телю Иоа́нне,/ я́ко со́лнечныя лучи́ испуща́ющия/ и подаю́щия исцеле́ния притека́ющим к ра́це моще́й твои́х./ Моли́ся Христу́ Бо́гу изба́вити град сей невреди́мь от ва́рварскаго плене́ния,/ и междоусо́бныя бра́ни, и о́гненнаго запале́ния,/ святи́телю богому́дре и чудоно́сче,/ Небе́сный челове́че и земны́й А́нгеле:/ да соше́дшеся любо́вию в па́мять твою́,/ све́тло пра́зднуем, в пе́снех и пе́ниих ра́дующеся/ и Христа́ сла́вяще, тебе́ такову́ю благода́ть дарова́вшаго исцеле́ний// и Вели́кому Нову́граду заступле́ние и утвержде́ние.

Кондак, глас 4:

Возвесели́ся явле́нно честна́я Це́рковь Христо́ва/ в па́мять днесь приснослову́щаго святи́теля Иоа́нна,/ от Вели́каго Нова́града возсия́вшаго,/ и всю страну́ удиви́вшаго пресла́вными чудодея́нии,/ и все́ми доброде́тельми украси́вшагося./ И по преставле́нии бо честно́е те́ло его́ обре́теся нетле́нно,/ источа́ющее ве́лия чудеса́./ Те́мже зове́м ему́: о всеблаже́нне!// Моли́ Христа́ Бо́га непреста́нно о всех нас.

Преподобномученику Макарию, архимандриту Каневскому

Тропарь, глас 4:

Христу́, нас ра́ди с Небе́с соше́дшему,/ после́довал еси́ в по́двизех твои́х,/ Мака́рие, о́тче наш./ Его́же моли́ о нас, ублажа́ющих тя,/ проще́ние прегреше́ний дарова́ти нам,/ любо́вию же и смире́нием сердца́ на́ша озари́ти// и спасти́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 4:

Нетле́нною красото́ю смире́ннаго жития́ твоего́/ Бо́га на земли́ просла́вил еси́/ и Боже́ственныя ве́ры чистоту́/ сохраня́ти лю́ди научи́л еси́,/ страда́льческими же по́двиги кончи́ну прие́м,/ от Бо́га просла́влен яви́лся еси́,// преподобному́чениче Мака́рие, о́тче наш.

Молитва:

О, пресла́вный преподобному́чениче Мака́рие, ско́рый помо́шниче и те́плый засту́пниче всех, притека́ющих к тебе́, предста́тельством свои́м пред Го́сподом умоли́ Спа́са на́шего, да обрати́т ду́ши на́ша к покая́нию и исправле́нию, да да́рует мир оте́честву на́шему и всей земли́ и да помо́жет всем нам тве́рдым бы́ти в ве́ре Правосла́вней и де́лех благи́х, да отжене́т от нас дух зло́бы и лука́вства и братолю́бие всели́т в нас, и да прино́сим плоды́ духо́вныя: любо́вь, бла́гость, милосе́рдие, ве́ру нелицеме́рную, кро́тость и воздержа́ние, и да, распя́вше на земли́ плоть на́шу со страстьми́ и похотьми́ и ду́хом живу́ще и ходя́ще, сподо́бимся жи́зни ве́чныя в ве́це гряду́щем, и, ра́йския сла́дости при́сно наслажда́ющеся с тобо́ю и со все́ми святы́ми, просла́вим Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобным старцам Оптинским

Тропарь, глас 6:

Правосла́вныя ве́ры свети́льницы,/ мона́шества непоколеби́мии столпи́,/ земли́ Росси́йския уте́шителие,/ преподо́бнии ста́рцы О́птинстии,/ любо́вь Христо́ву стяжа́вши/ и ду́ши своя́ за ча́да полага́вши,/ моли́теся ко Го́споду,/ да утверди́т земно́е Оте́чество ва́ше в Правосла́вии и благоче́стии// и спасе́т ду́ши на́ши.

Кондак, глас 4:

Вои́стину ди́вен Бог во святы́х Свои́х,/ пу́стынь О́птину я́коже вертогра́д ста́рчества яви́вый,/ иде́же богопросвеще́нии отцы́,/ та́йная се́рдца челове́ческого ве́дуще,/ наро́да Бо́жия печа́льницы до́блии яви́шася:/ си́и бо на путь покая́ния грехо́м отягоще́нныя наста́виша,/ в ве́ре коле́блющияся све́том Христо́ва уче́ния просвети́ша/ и Бо́жии прему́дрости научи́ша,/ стра́ждующим и немощны́м спострада́ша и исцеле́ния дарова́ша./ Ны́не же, во сла́ве Бо́жии пребыва́юще,// мо́лятся непреста́нно о душа́х на́ших.

Молитва:

О, вели́цыи уго́дницы Бо́жии, столпи́ и свети́льницы Земли́ Росси́йстей, преподо́бнии и богоно́снии отцы́ на́ши О́птинстии, Льве́, Мака́рие, Моисе́е, Анто́ние, Иларио́не, Амвро́сие, Анато́лие, Исаа́кие и Ио́сифе, Варсоно́фие, Анато́лие, Некта́рие, Ни́коне и Исаа́кие, по зако́ну Ева́нгельскому Го́спода Бо́га всем се́рдцем и все́ю душе́ю и всем разуме́нием возлюби́вшии и всему наро́ду Бо́жию во спасе́ние бы́вшии; сего́ ра́ди под покро́в Пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы во оби́тель О́птину, пока́явшимся разбо́йником основа́нную, прите́кшии, путе́м те́сным и приско́рбным смире́ния и самоукоре́ния до конца́ дней ва́ших ходи́вшии, те́мже у́бо благода́тныя дары́ Свята́го Ду́ха преизоби́льно стяжа́вшии; ста́рых и млады́х, зна́тных и препро́стых, му́дрых ве́ка сего́ и худоу́мных, никого́же от гряду́щих к вам иждену́вшии, николи́же тща и неуте́шна отпусти́вшии, но све́том и́стины Христо́вы всех просвети́вшии и духо́вно воскреси́вшии, бли́жних ва́ших, я́ко себе́ саме́х, возлюби́вшии и тех в се́рдце свое́м вмести́вшии, по словеси́ апо́стола, проро́чествующе и назида́юще, увеща́юще и утеша́юще. Умоли́те Милосе́рдаго Го́спода, во оби́тель ра́йскую разбо́йника благоразу́мнаго с Собо́ю взе́мшаго, дарова́ти нам, недосто́йным, я́ко рабо́тником единонадеся́таго часа́, дух сокруше́ния, се́рдца очище́ние, уст хране́ние, правоту́ дея́ний, мудрова́ние смире́нное, сле́зы покая́ния, ве́ру непосты́дную, любо́вь нелицеме́рную, мир душе́вный и здра́вие теле́сное, да предста́тельством ва́шим сподо́бит нас Госпо́дь до́браго отве́та на Стра́шнем Суди́щи Свое́м, ве́чных мук избавля́я, и Ца́рствия Небе́снаго ку́пно с ва́ми да удосто́ит во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобным Александру Пересвету и Андрею Ослябе

Тропарь, глас 1:

Во́ини Христолюби́вии, страда́льцы послуша́ния прехва́льнии,/ Алекса́ндре ди́вный Пересве́те и Андре́е Осля́бей имену́емый,/ Се́ргия игу́мена благода́тные насле́дницы,/ Кулико́вския бра́ни ра́тницы духо́внии,/ вы́ бо зми́я ага́рянскаго победи́сте./ Но и на́с свои́м заступле́нием не оста́висте,/ тела́ми в хра́ме Рождества́ Богоро́дицы почива́ете,/ душе́ю в превы́шнем селе́нии пребыва́ете./ Моли́те за ве́сь ро́д ру́сский правосла́вный,// преподо́бнии сро́дницы на́ши.

Кондак, глас 7:

На по́ле Кулико́вом ага́рян победи́сте/ и венца́ми сла́вы увенча́стеся,/ преподобному́ченицы Алекса́ндре и Андре́е,/ моли́те Христа́ Бо́га и на́м врага́ ро́да челове́ческаго побежда́ти,/ Правосла́вие храни́ти// и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Преподобному Серапиону Псковскому

Тропарь, глас 8:

Изря́дством жития́ чистоту́ де́вства прии́м, Серапио́не,/ и вся кра́сная ми́ра сего́ возненави́дев,/ Христа́ Еди́наго возлюби́л еси́./ Сего́ ра́ди во вну́треннюю пусты́ню всели́вся и со зверьми́ живы́й,/ весь Христо́в спо́стник и друг Евфроси́на, учи́теля твоего́, был еси́,/ те́мже и мо́лим тя, помина́й нас, чту́щих святу́ю па́мять твою́, да зове́м ти:// ра́дуйся, пусты́нная похвало́, преподо́бне о́тче наш.

Кондак, глас 4:

От высокоу́мия иску́с прии́м смиренному́дрия,/ благода́ти Бо́жия яви́лся еси́ рачи́тель, богоно́сне Серапио́не./ Жела́нием бо Боже́ственныя любве́ вжига́емь,/ жите́йския молвы́ оста́вль,/ ревни́тель учи́телю твоему́ Евфроси́ну был еси́,/ безмо́лвием и жесто́ким пребыва́нием после́дуя Христу́:/ бде́нием же, и моли́твою, и посто́м о́браз был еси́ спо́стником твои́м./ Ны́не же моли́ся Го́сподеви, богоблаже́нне,// спасти́ся душа́м на́шим.

Молитва:

О, преблаже́нне о́тче наш Серапио́не! Ты днесь предстои́ши Престо́лу Све́та непристу́пнаго. Не отступа́й от нас, раб Бо́жиих (имена), ду́хом, сохраня́я нас от стрел вра́жиих и вся́кия пре́лести бесо́вския и ко́зней диа́вольских, па́стырю наш до́брый. Воззри́ на нас ми́лостивно и к земли́ приве́рженныя возведи́ к высоте́ небе́сней: испроси́ предста́тельством твои́м у Всеми́лостиваго Бо́га на́шего ми́рней Це́ркви Его́, от бед свобожде́ние и от грехо́в отвраще́ние и спасе́ние. Еще́ же споспеши́ нам и́го Христо́во во благоду́шии, терпе́нии и ра́дости духо́вней понести́, при́сно же моли́тися нас научи́, да непоро́чни сохрани́мся в прише́ствие Го́спода на́шего Иису́са Христа́, Ему́ же ты ра́достно, по труде́х и по́двизех, ны́не предстои́ши, прославля́я со все́ми святы́ми в Тро́ице сла́вимаго Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Мученику Евпсихию Кесарийскому

Тропарь, глас 4:

Му́ченик Твой, Го́споди, Евпси́хие,/ во страда́нии свое́м вене́ц прия́т нетле́нный от Тебе́, Бо́га на́шего:/ име́яй бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́,/ сокруши́ и де́монов немощны́я де́рзости./ Того́ моли́твами// спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 2:

Звезда́ све́тлая яви́лся еси́,/ непреле́стная ми́рови,/ Со́лнца Христа́ возвеща́ющи,/ заря́ми твои́ми страстоте́рпче Евпси́хие,/ и пре́лесть погаси́л еси́ всю:/ нам же подае́ши свет,// моля́ся непреста́нно о всех нас.

Святым новомученикам и исповедникам Казахстанским

Тропарь, глас 7:

Не́бо церко́вное ны́не отверза́ется,/ весе́лия исполня́ется Це́рковь Правосла́вная земли́ Казахста́нския,/ и я́ко а́нгельский ли́к собо́ру ве́рных предхо́дит/ пресве́тлое во́инство му́чеников и испове́дников ея́./ И́хже ра́ди страда́ния, Христе́ Бо́же,/ кре́пость благоутро́бнаго милосе́рдия яви́ земли́ на́шей./ Це́рковь же в пусты́ни Тобо́ю насажде́нную/ моли́твами Богоро́дицы и все́х святы́х// изба́ви от бе́д и утверди́ вове́ки.

Кондак, глас 5:

О, му́ченицы и испове́дницы пресла́внии,/ Казахста́нския земли́ предста́телие тепле́йшии,/ во вся́ком чи́не и возрасте́ Христу́ послужи́вшии!/ Кто́ испове́сть боле́зни и по́двиги ва́ша,/ кто́ дово́лен изрещи́ чудеса́ ва́шея ве́ры,/ или́ хвалу́ досто́йную красоте́ испове́дания ва́шего возда́ти?/ Оба́че приими́те любо́вию ва́с почита́ющия// и моли́тву вознеси́те о спасе́нии ду́ш на́ших.

Молитва:

О, пресла́внии во́ины Отца́ Небе́снаго! О, Боже́ственнии храборницы! В годи́ну гоне́ния лю́таго в земли́ Казахстанстей за ве́ру Христо́ву пострада́вшии и сея́ земли́ предста́тели тепле́йшии яви́вшиися! Ва́м ны́не мы́, смире́ннии и недосто́йнии, усе́рдное моле́ние приноси́ти дерза́ем в де́нь благознамени́тый пра́здника ва́шего. Оба́че недоуме́юще, ка́ко нарещи́ ва́с подоба́ет или́ ка́ко по достоя́нию воспе́ти по́двиги ва́ша, си́це вопие́м: О, святи́телие Христо́вы, Ева́нгелия Боже́ственнаго и преда́ния церко́внаго носи́телие, о наро́де Бо́жием печа́льницы! Помози́те на́м зако́ну Госпо́дню приле́жно поуча́тися и бли́жним свои́м ми́лости твори́ти, да бу́дем досто́йни ва́шея любви́ и заступле́ния. О, свяще́нницы Госпо́дни, Же́ртвы Безкро́вныя соверши́телие и о проще́нии грехо́в люде́й христоимени́тых хода́таи! Испроси́те на́м прилежа́ние к слу́жбе Бо́жией и попече́ние об исправле́нии грехо́в на́ших. О, преподо́бнии отцы́ и ма́тери, во а́нгельстем чи́не Бо́гу послужи́вшии, страсте́й победи́телие и даро́в Ду́ха Свята́го честни́и сосу́ди! Излейте на на́с благода́ть даро́в ва́ших, да возревну́ем стра́сти вся́ победи́ти. О, страстоте́рпцы Боже́ственнии, терпе́ния адама́нти тве́рдии, кро́тости Христо́вы цве́ти благоуха́ннии! Дале́че отжени́те от на́с малоду́шие и ро́пот, научи́те на́с наде́жду на еди́наго Бо́га спаса́ющаго возлага́ти и бли́жних не́мощи терпели́вно носи́ти. О, святи́и сро́дницы на́ши, Земли́ Казахския украше́ние, юдо́ль печальную в сла́вы Бо́жия селе́ние претворившии, равноагельнии храни́телие градо́в и ве́сей на́ших, о лю́дех правосла́вных при́снии моли́твенницы! Я́коже во вре́мя земна́го жития́ ва́шего во вся́ких ну́ждах стра́ждущим помогали есте́, та́ко и ны́не бу́дите на́м помо́щницы и засту́пницы, я́ко ве́лие дерзнове́ние пред Бо́гом стяжа́ли есте́, в тя́жких страда́ниях ве́рны Христу́ яви́вшеся. Помози́те на́м по́прище земно́е без поро́ка прейти́ и Ца́рствия Небе́снаго дости́гнути и та́мо ку́пно с ва́ми прославля́ти в Тро́ице пева́емаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Священномученику Михаилу Тихоницкому

Тропарь, глас 4:

Богоуго́дному житию́ все́й душе́ю возревнова́в/ и му́ченическою кро́вию ве́рность Христу́ запечатле́л еси́./ Священному́чениче Михаи́ле,/ моли́ Всеблага́го Бо́га на́шего,/ да сохрани́т Це́рковь и зе́млю Росси́йскую от ересе́й, раско́лов, мяте́жа и бра́ни,/ укрепи́т на́с в правосла́вии и единомы́слии,// возниспо́слет на́м ми́лости своя́ и моли́твами твои́ми спасе́т души́ на́ша.

Кондак, глас 1:

Во гра́де Орло́ве па́стырь до́брый бы́л еси́ и Вя́тския земли́ пе́рвый новому́чениче./ Спа́су подо́бне за уби́йц свои́х моли́лся еси́,/ о и́х проще́нии Го́сподеви взыва́я./ И ны́не у престо́ла Человеколю́бца предстоя́/ о проще́нии прегреше́ний на́ших взыва́ти не преста́й,/ Священному́чениче Михаи́ле,// те́плый на́ш хода́таю и ско́рый помо́щниче.