Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2022

16 сентября 2022 года - Пятница

Седмица 14-я по Пятидесятнице, глас 4

День постный

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Сщмчч. Анфи́ма, епископа Никомидийского, и с ним Фео́фила, диакона, мчч. Дорофе́я, Мардо́ния, Мигдо́ния, Петра, Инди́са, Горго́ния, Зино́на, мц. До́мны девы и мч. Евфи́мия (302); прп. Феокти́ста Палестинского, спостника Евфимия Великого (467); блж. Иоа́нна Власатого, Ростовского чудотворца (1580).

Св. Фи́вы Кенхрейской (Коринфской), диаконисы (I); мц. Васили́ссы Никомидийской (309); сщмч. Аристио́на, епископа Александрийского; свт. Иоанни́кия II, патриарха Сербского (1354).

Сщмчч. Пи́мена (Белоликова), епископа Верненского, Се́ргия Феноменова, Васи́лия Колмыкова, Фили́ппа Шацкого, Влади́мира Дмитриевского, пресвитеров, прмч. Меле́тия (Голоколосова), иеромонаха (1918); сщмчч. Васи́лия Красивского, Парфе́ния Красивского, пресвитеров (1919); сщмчч. Андре́я Дальникова, Феофа́на Соколова, пресвитеров (1920); сщмчч. Влади́мира Садовского, Михаила Сушкова, пресвитеров (1921); сщмч. Николая Сущевского, пресвитера (1923); сщмч. Евфи́мия Круговых, пресвитера, и с ним 4-х мучеников (1924); сщмч. Романа Марченко, пресвитера (1929); сщмчч. Алекси́я Зиновьева, Илии́ Бажанова, пресвитеров (1937).

Икона Божией Матери: Писидийская (VI).

Читать Священное Писание вместе с Церковью:

Священномученику Анфиму, епископу Никомидийскому (житие / история праздника)

Тропарь, глас 4:

И нpа́вом пpича́стник,/ и пpесто́лом наме́стник апо́столом быв,/ дея́ние обpе́л еси́, Богодухнове́нне,/ в виде́ния восхо́д,/ сего́ pа́ди сло́во и́стины испpавля́я,/ и ве́pы pа́ди постpада́л еси́ да́же до кpо́ве,/ священному́чениче Анфи́ме,/ моли́ Хpиста́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 4:

Во свяще́нницех благоче́стно пожи́в/ и муче́ния путь сконча́в,/ и́дольская угаси́л еси́ служе́ния,/ побо́рник быв твоему́ ста́ду, богому́дре./ Те́мже тя и почита́ет ны́не, та́йно вопию́ще: от бед изба́ви нас// твои́ми моли́твами, приснопа́мятне Анфи́ме.

Преподобному Феоктисту Палестинскому (житие / история праздника)

Тропарь, глас 8:

Слез твои́х тече́ньми пусты́ни безпло́дное возде́лал еси́,/ и и́же из глубины́ воздыха́ньми во сто трудо́в уплодоноси́л еси́,/ и был еси́ свети́льник вселе́нней,/ сия́я чудесы́, Феокти́сте, о́тче наш,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 4:

В по́стницех присовокупи́вся вели́кому Евфи́мию,/ в по́двизех я́ко А́нгел на земли́ яви́ся,/ очища́я, преподо́бне, сердца́ ве́рных/ Боже́ственными зна́меньми повсегда́,// сего́ ра́ди любо́вию, Феокти́сте, тя почита́ем.

Блаженному Иоанну Власатому, Ростовскому (житие / история праздника)

Тропарь, глас 8:

Яви́лся еси́ во гра́де, я́ко в пусты́ни,/ в смиренному́дрии, чистоте́, и в труде́х, и по́двизех, и в терпе́нии мно́зе, преблаже́нне о́тче Иоа́нне,/ Взем бо крест Христо́в, после́дова Ему́/ и бе в моли́твах и псалмопе́нии день и нощь/ иноязы́чнаго рече́ния о спасе́нии всего́ ми́ра христиа́нскаго ро́да,/ и пресели́лся еси́ к Невече́рнему Све́ту./ Ны́не же ко гро́бу твоему́ ве́рни приходя́щии,/ моля́ся Го́сподеви, Богоро́дице и Предте́чи,/ прие́млют исцеле́ния моли́твами твои́ми./ Но при́сно за ны моли́ся, блаже́нне о́тче Иоа́нне,// спасти́ся душа́м на́шим.

Тропарь, глас 4:

Яви́лся еси́ во гра́де, я́ко в пусты́ни, /смиренному́дрием и чистото́ю/ и, взем крест Христо́в, после́дова Ему́/ в труде́х, и по́двизех, и в терпе́нии мно́зе, преблаже́нне о́тче Иоа́нне./ И ны́не моли́ о нас, соверша́ющих па́мять твою́/ и усе́рдно притека́ющих к ра́це моще́й твои́х,// изба́витися от бед и душа́м на́шим пода́ти ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 8:

Христо́вою любо́вию уязви́ся, о́тче Иоа́нне блаже́нне,/ вы́шния красоты́ жела́я,/ земна́я же вся презре́ и нивочто́же вмени́/ и на земли́ а́нгельское житие́ препроводи́,/ в ве́чный поко́й дости́же, иде́же глас пра́зднующих,/ с ни́миже моли́ся за ны// и душа́м на́шим проще́ние и телесе́м исцеле́ния да́руй.

Молитва:

О, всесвяты́й уго́дниче Христо́в, Иоа́нне преблаже́нне! Услы́ши на́с, моля́щихся тебе́ и прибега́ющих под кро́в тво́й, яви́ на на́с (имена́) мно́гую твою́ ми́лость и исхода́тайствуй на́м от Всевы́шняго богоприя́тными твои́ми моли́твами вся́ поле́зная ко спасе́нию ду́ш и теле́с на́ших: сохрани́ прихо́д на́ш и лю́ди, живу́щия в не́м, от вся́каго озлобле́ния по́мощию твое́ю. Те́мже святу́ю твою́ па́мять чту́ще воспе́ти тебе́ дерза́ем сицева́я: ра́дуйся, христиа́н все́х те́плый к Бо́гу моле́бниче; ра́дуйся, прихо́ду на́шему похвало́ и утвержде́ние; и я́коже ны́не, та́ко и при кончи́не на́шей испроси́ у Христа́ Бо́га обрести́ на́м ве́лию ми́лость. Ами́нь.

Мученице Василиссе Никомидийской, отроковице (житие / история праздника)

Тропарь, глас 4:

А́гница Твоя́, Иису́се, Васили́сса/ зове́т ве́лиим гла́сом:/ Тебе́, Женише́ мой, люблю́,/ и, Тебе́ и́щущи, страда́льчествую,/ и сраспина́юся, и спогреба́юся креще́нию Твоему́,/ и стражду́ Тебе́ ра́ди,/ я́ко да ца́рствую в Тебе́,/ и умира́ю за Тя, да и живу́ с Тобо́ю,/ но, я́ко же́ртву непоро́чную, приими́ мя, с любо́вию поже́ршуюся Тебе́.// Тоя́ моли́твами, я́ко Ми́лостив, спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 2:

Храм твой всечестны́й, я́ко цельбу́ душе́вную обре́тше, вси ве́рнии велегла́сно вопие́м ти: де́во му́ченице Васили́сса великоимени́тая, Христа́ Бо́га моли́ непреста́нно о всех нас.