Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2023

6 сентября 2023 года - Среда

Седмица 14-я по Пятидесятнице, глас 4

День постный

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Сщмч. Евти́хия, епископа, ученика ап. Иоа́нна Богослова (I); Перенесение мощей свт. Петра, митрополита Московского, всея России чудотворца (1479).

Прп. Арсе́ния Комельского, игумена (1550); прп. Аристо́клия (Амвросиева), старца Московского (1918); мч. Татио́на Клавдиопольского (Вифинского) (305); мц. Си́ры, девы Персидской (558); прп. Гео́ргия Лимниота (Озерника) (ок. 716); равноап. Космы́ Этолийского, иеромонаха (1779); сщмч. Максима Горлицкого, пресвитера (1914).

Прмч. Серафи́ма (Шахмутя), архимандрита (1946).

Икона Божией Матери: Петровская (ок. 1306).

Читать Священное Писание вместе с Церковью:

Священномученику Евтихию, ученику апостола Иоанна Богослова (житие / история праздника)

Тропарь, глас 4:

И нра́вом прича́стник, и престо́лом наме́стник апо́столом быв, дея́ние обрел еси́, Богодухнове́нне, в виде́ния восхо́д: сего́ ра́ди, сло́во и́стины исправля́я, и ве́ры ра́ди пострада́л еси́ да́же до кро́ве. Священному́чениче Евтихие, моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 3:

Апо́столов сопресто́льник/ и святи́телей красота́ бы́в, Евти́хие,/ му́ченически просла́вился еси́,/ просия́л еси́, я́ко со́лнце, все́х просвеща́я,/ и разори́л еси́ безбо́жия но́щь глубо́кую,/ сего́ ра́ди тя́ почита́ем,// я́ко Боже́ственнаго вои́стинну священнотаи́нника Христо́ва.

Святителю Петру, митрополиту Московскому, всея России чудотворцу (житие / история праздника)

Тропарь, глас 4:

Наста́ днесь всечестны́й пра́здник/ пренесе́ния честны́х моще́й твои́х, святи́телю Пе́тре,/ веселя́ изря́дно твое́ ста́до,/ и ве́рное оте́чество, и лю́ди,/ о ни́хже не оскудева́й, моля́ся Христу́ Бо́гу,/ е́же от Него́ дарова́нней ти па́стве сохрани́тися от враг ненаве́тованней// и спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 8:

Я́ко врача́ преизря́дна и исто́чника чудесе́м оби́льна,/ днесь соше́дшеся любо́вию, духо́вная твоя́ ча́да,/ в пренесе́ние честны́х моще́й твои́х,/ архиере́ю Пе́тре, мо́лим тя:/ моли́ Христа́ Бо́га дарова́ти честны́м твои́м пренесе́нием/ ве́рному во́инству на́шему на враги́ победи́тельная,/ да твои́ми к Бо́гу моли́твами находя́щих зол изба́вльшеся,/ ра́достною душе́ю и весе́лием се́рдца/ благода́рная ти воспое́м, глаго́люще:// ра́дуйся, о́тче Пе́тре, архиере́ев и всея́ Росси́йския земли́ удобре́ние.

Молитва:

О вели́кий святи́телю, пресла́вный чудотво́рче, Росси́йския Це́ркви первопресто́льниче, гра́да Москвы́ храни́телю и о всех нас усе́рдный моли́твенниче, о́тче наш Пе́тре! К тебе́ смире́нно припа́даем и мо́лимся: простри́ ру́це твои́ ко Го́споду Бо́гу и помоли́ся за ны, гре́шныя и недосто́йныя рабы́ Его́: да проба́вит нам ми́лость Свою́ и низпосле́т нам вся благопотре́бная к вре́менному житию́ и ве́чному спасе́нию на́шему дары́ бла́гости Его́, наипа́че же да огради́т нас ми́ром, братолю́бием и благоче́стием от всех искуше́ний врага́ диа́вола, и да́рует нам бы́ти ве́рными ча́дами твои́ми, не по и́мени то́кмо, но и все́м житие́м на́шим. Ей, уго́дниче Бо́жий! Услы́ши нас благоутро́бно, и бу́ди всем нам помо́щник и засту́пник во вся́ких беда́х и напа́стех, не забу́ди нас и в час кончи́ны на́шея, егда́ наипа́че твоего́ заступле́ния потре́буем, да, при по́мощи моли́тв твои́х святы́х, сподо́бимся и мы, гре́шнии, кончи́ну благу́ю получи́ти и Ца́рствие Небе́сное унасле́дити, сла́вяще ди́внаго во святы́х Свои́х Бо́га на́шего, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобному Арсению Комельскому (житие / история праздника)

Тропарь, глас 4:

Удали́вся ми́ра, и водвори́вся в пусты́ню,/ и ту подвиза́вся до́брым по́двигом,/ посто́м, и моли́твами, и мно́гим терпе́нием,/ и жив показа́л еси́ мно́гая чудеса́,/ и по преставле́нии свое́м источа́еши разли́чная исцеле́ния/ с ве́рою приходя́щим к честно́му гро́бу твоему́,/ Арсе́ние, о́тче наш,/ моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 8:

Жите́йския молвы́ отбе́г,/ и в пусты́ню всели́лся еси́,/ и та́мо житие́м жесто́ким пожи́л еси́,/ и зве́ря свире́паго а́ркуда моли́твами укроти́л еси́,/ и мно́гим был еси́ наста́вник ко спасе́нию,/ и того́ ра́ди получи́л еси́ жизнь ве́чную на Небесе́х./ Всегда́ зря Святу́ю Тро́ицу,/ моли́ изба́витися нам от бед, да зове́м ти:// ра́дуйся, о́тче наш Арсе́ние, пусты́нный жи́телю.

Молитва:

О, свяще́нная главо́, преподо́бне о́тче, и преблаже́нный а́вво Арсе́ние вели́кий! Не забу́ди ни́щих свои́х до конца́, но помина́й на́с всегда́ во святы́х твои́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу. Помяни́ ста́до твое́, е́же са́м упа́сл еси́, и не забу́ди посеща́ти ча́д твои́хъ: моли́ за ны́, о́тче свяще́нный, за дети твоя́ духо́вныя, я́ко имеяй дерзнове́ние к Небе́сному Царю́. Не премолчи́ за ны́ ко Го́споду и не пре́зри на́с, верою и любо́вию чту́щих тя́. Помяни́ на́с недосто́йных у престо́ла Вседержи́телева, и не преста́й моля́ся о на́с Христу́ Бо́гу: дана́ бо тебе благода́ть за ны́ моли́тися. Не мни́м тя́ су́ща ме́ртва, а́ще телом и преста́вился еси́ от на́с, но и по сме́рти у́бо жи́в сы́й пребыва́еши; не отступа́й от на́с ду́хом, сохраня́й на́с от стрел вра́жиих, и вся́кия пре́лести бесо́вския и ко́зней диа́вольских, па́стырю на́ш до́брый! Аще моще́й твои́х ра́ка пред очи́ма и ви́дима е́сть всегда́, но свята́я твоя́ душа́, со а́нгельскими во́инствы, со безпло́тными ли́ки, с небе́сными си́лами, у престо́ла Вседержи́телева предстоя́щи, досто́йно весели́тся. Темже к тебе припа́даем, и тебе́ мо́лим, и тебе ми́ли ся деем, моли́ся о на́с всеси́льному Бо́гу о спасе́нии ду́ш на́ших, испроси́ на́м вре́мя на покая́ние, и е́же невозбра́нным прейти́ от земли́ на не́бо, мыта́рств же го́рьких возду́шных князе́й и вечныя му́ки изба́витися, и небе́сному Ца́рствию наследникам бы́ти, со всеми пра́ведными, от века угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Христу́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние, ны́не и при́сно и во веки веко́в. Ами́нь.

Преподобному Аристоклию (Амвросиеву)

Тропарь, глас 4:

На Святе́й горе́ Афо́нской духо́вне утверди́вся,/ я́ко звезда́ пресве́тлая, во гра́де Москве́ просия́л еси́,/ Ду́ха же Свята́го благода́ть стяжа́в,/ мир Христо́в в души́ твое́й восприя́л еси́,/ преподо́бне о́тче Аристо́клие,/ моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 8:

Я́ко звезда́ на тве́рди небе́сней возсия́л еси́/ и, путь многотру́днаго мона́шескаго жития́ проше́д,/ по́двигами доброде́телей вене́ц нетле́нный стяжа́л еси́,/ те́мже и Христо́с Бог да́ром чуде́с обогати́ тя./ Помина́й нас, чту́щих святу́ю па́мять твою́, преподо́бне о́тче Аристо́клие,// горы́ Афо́нския похвало́ и земли́ Ру́сския украше́ние.

Молитва:

О, святы́й уго́дниче Бо́жий и пресла́вный ста́рче Аристо́клие, святы́я горы́ Афо́нския подви́жниче и гра́да Москвы́ неуста́нный моли́твенниче! Приле́жно чту́ще твою́ честну́ю па́мять, припа́даем к святы́м твои́м моще́м и те́пле вопие́м: при́зри на нас, чад твои́х духо́вных, и́щущих в беда́х твоея́ по́мощи и заступле́ния, в боле́знех душе́вных и теле́сных исцеле́ния, в ско́рбех утеше́ние и вразумле́ние. Сотвори́ твои́ми моли́твами на́шу ве́ру непоколеби́му, да е́ю спаса́емся от вся́кия напа́сти и де́йства вра́жия, соблюди́ на́шу наде́жду непосты́дну, да не впаде́м в уны́ние в час злых искуше́ний, потщи́ся возгрева́ти в нас, малоду́шных и немощны́х, любо́вь нелицеме́рну, да не всу́е подъе́млем труды́ христиа́нскаго по́двига и во след Христа́ гряду́ще добропобе́дно понесе́м крест на́шего земна́го жития́, ты бо обеща́лся еси́ по кончи́не свое́й слы́шати проше́ния вся́каго, а́ще с ве́рою прии́дет к ме́сту твоего́ упокое́ния. И ны́не по прославле́нии тя Це́рковию Бо́жиею ра́ка твои́х честны́х моще́й яви́ся зало́гом твоея́ любве́ и попече́ния о нас, ча́ющих твоего́ предста́тельства пред престо́лом Царя́ Небе́снаго. Испроси́ у Бо́га Вседержи́теля стране́ на́шей мир и тишину́, па́стырем му́дрое окормле́ние, мона́шествующим обе́тов соблюде́ние, наро́ду на́шему благоче́стие и вся, я́же ко спасе́нию поле́зная. Не премолчи́ о нас моли́тися в Тро́ице сла́вимому Бо́гу, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.