Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2020

6 сентября 2020 года - Воскресенье

Неделя 13-я по Пятидесятнице, глас 4

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Сщмч. Евти́хия, епископа, ученика ап. Иоа́нна Богослова (I); Перенесение мощей свт. Петра, митрополита Московского, всея России чудотворца (1479).

Прп. Арсе́ния Комельского, игумена (1550); прп. Аристо́клия (Амвросиева), старца Московского (1918); мч. Татио́на Клавдиопольского (Вифинского) (305); мц. Си́ры, девы Персидской (558); прп. Гео́ргия Лимниота (Озерника) (ок. 716); равноап. Космы́ Этолийского, иеромонаха (1779); сщмч. Максима Горлицкого, пресвитера (1914); Собор Московских святых (переходящее празднование в воскресенье перед 8 сентября).

Прмч. Серафи́ма (Шахмутя), архимандрита (1946).

Икона Божией Матери: Петровская (ок. 1306).

Воскресению

Тропарь, глас 4:

Све́тлую воскресе́ния про́поведь/ от А́нгела уве́деша Госпо́дни учени́цы/ и пра́деднее осужде́ние отве́ргша,/ апо́столом хва́лящася глаго́лаху:/ испрове́ржеся сме́рть,/ воскре́се Христо́с Бо́г,// да́руяй ми́рови ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 4:

Спа́с и Изба́витель мо́й/ из гро́ба, я́ко Бо́г,/ воскреси́ от у́з земноро́дныя,/ и врата́ а́дова сокруши́,// и я́ко Влады́ка воскре́се тридне́вен.

Священномученику Евтихию, ученику апостола Иоанна Богослова

Тропарь, глас 4:

И нра́вом прича́стник, и престо́лом наме́стник апо́столом быв, дея́ние обрел еси́, Богодухнове́нне, в виде́ния восхо́д: сего́ ра́ди, сло́во и́стины исправля́я, и ве́ры ра́ди пострада́л еси́ да́же до кро́ве. Священному́чениче Евтихие, моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 3:

Апо́столов сопресто́льник/ и святи́телей красота́ бы́в, Евти́хие,/ му́ченически просла́вился еси́,/ просия́л еси́, я́ко со́лнце, все́х просвеща́я,/ и разори́л еси́ безбо́жия но́щь глубо́кую,/ сего́ ра́ди тя́ почита́ем,// я́ко Боже́ственнаго вои́стинну священнотаи́нника Христо́ва.

Святителю Петру, митрополиту Московскому, всея России чудотворцу

Тропарь, глас 4:

Наста́ днесь всечестны́й пра́здник/ пренесе́ния честны́х моще́й твои́х, святи́телю Пе́тре,/ веселя́ изря́дно твое́ ста́до,/ и ве́рное оте́чество, и лю́ди,/ о ни́хже не оскудева́й, моля́ся Христу́ Бо́гу,/ е́же от Него́ дарова́нней ти па́стве сохрани́тися от враг ненаве́тованней// и спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 8:

Я́ко врача́ преизря́дна и исто́чника чудесе́м оби́льна,/ днесь соше́дшеся любо́вию, духо́вная твоя́ ча́да,/ в пренесе́ние честны́х моще́й твои́х,/ архиере́ю Пе́тре, мо́лим тя:/ моли́ Христа́ Бо́га дарова́ти честны́м твои́м пренесе́нием/ ве́рному во́инству на́шему на враги́ победи́тельная,/ да твои́ми к Бо́гу моли́твами находя́щих зол изба́вльшеся,/ ра́достною душе́ю и весе́лием се́рдца/ благода́рная ти воспое́м, глаго́люще:// ра́дуйся, о́тче Пе́тре, архиере́ев и всея́ Росси́йския земли́ удобре́ние.

Молитва:

О вели́кий святи́телю, пресла́вный чудотво́рче, Росси́йския Це́ркви первопресто́льниче, гра́да Москвы́ храни́телю и о всех нас усе́рдный моли́твенниче, о́тче наш Пе́тре! К тебе́ смире́нно припа́даем и мо́лимся: простри́ ру́це твои́ ко Го́споду Бо́гу и помоли́ся за ны, гре́шныя и недосто́йныя рабы́ Его́: да проба́вит нам ми́лость Свою́ и низпосле́т нам вся благопотре́бная к вре́менному житию́ и ве́чному спасе́нию на́шему дары́ бла́гости Его́, наипа́че же да огради́т нас ми́ром, братолю́бием и благоче́стием от всех искуше́ний врага́ диа́вола, и да́рует нам бы́ти ве́рными ча́дами твои́ми, не по и́мени то́кмо, но и все́м житие́м на́шим. Ей, уго́дниче Бо́жий! Услы́ши нас благоутро́бно, и бу́ди всем нам помо́щник и засту́пник во вся́ких беда́х и напа́стех, не забу́ди нас и в час кончи́ны на́шея, егда́ наипа́че твоего́ заступле́ния потре́буем, да, при по́мощи моли́тв твои́х святы́х, сподо́бимся и мы, гре́шнии, кончи́ну благу́ю получи́ти и Ца́рствие Небе́сное унасле́дити, сла́вяще ди́внаго во святы́х Свои́х Бо́га на́шего, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобному Арсению Комельскому

Тропарь, глас 4:

Удали́вся ми́ра, и водвори́вся в пусты́ню,/ и ту подвиза́вся до́брым по́двигом,/ посто́м, и моли́твами, и мно́гим терпе́нием,/ и жив показа́л еси́ мно́гая чудеса́,/ и по преставле́нии свое́м источа́еши разли́чная исцеле́ния/ с ве́рою приходя́щим к честно́му гро́бу твоему́,/ Арсе́ние, о́тче наш,/ моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 8:

Жите́йския молвы́ отбе́г,/ и в пусты́ню всели́лся еси́,/ и та́мо житие́м жесто́ким пожи́л еси́,/ и зве́ря свире́паго а́ркуда моли́твами укроти́л еси́,/ и мно́гим был еси́ наста́вник ко спасе́нию,/ и того́ ра́ди получи́л еси́ жизнь ве́чную на Небесе́х./ Всегда́ зря Святу́ю Тро́ицу,/ моли́ изба́витися нам от бед, да зове́м ти:// ра́дуйся, о́тче наш Арсе́ние, пусты́нный жи́телю.

Молитва:

О, свяще́нная главо́, преподо́бне о́тче, и преблаже́нный а́вво Арсе́ние вели́кий! Не забу́ди ни́щих свои́х до конца́, но помина́й на́с всегда́ во святы́х твои́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу. Помяни́ ста́до твое́, е́же са́м упа́сл еси́, и не забу́ди посеща́ти ча́д твои́хъ: моли́ за ны́, о́тче свяще́нный, за дети твоя́ духо́вныя, я́ко имеяй дерзнове́ние к Небе́сному Царю́. Не премолчи́ за ны́ ко Го́споду и не пре́зри на́с, верою и любо́вию чту́щих тя́. Помяни́ на́с недосто́йных у престо́ла Вседержи́телева, и не преста́й моля́ся о на́с Христу́ Бо́гу: дана́ бо тебе благода́ть за ны́ моли́тися. Не мни́м тя́ су́ща ме́ртва, а́ще телом и преста́вился еси́ от на́с, но и по сме́рти у́бо жи́в сы́й пребыва́еши; не отступа́й от на́с ду́хом, сохраня́й на́с от стрел вра́жиих, и вся́кия пре́лести бесо́вския и ко́зней диа́вольских, па́стырю на́ш до́брый! Аще моще́й твои́х ра́ка пред очи́ма и ви́дима е́сть всегда́, но свята́я твоя́ душа́, со а́нгельскими во́инствы, со безпло́тными ли́ки, с небе́сными си́лами, у престо́ла Вседержи́телева предстоя́щи, досто́йно весели́тся. Темже к тебе припа́даем, и тебе́ мо́лим, и тебе ми́ли ся деем, моли́ся о на́с всеси́льному Бо́гу о спасе́нии ду́ш на́ших, испроси́ на́м вре́мя на покая́ние, и е́же невозбра́нным прейти́ от земли́ на не́бо, мыта́рств же го́рьких возду́шных князе́й и вечныя му́ки изба́витися, и небе́сному Ца́рствию наследникам бы́ти, со всеми пра́ведными, от века угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Христу́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние, ны́не и при́сно и во веки веко́в. Ами́нь.

Собору Московских святых

Тропарь, глас 4:

Днесь проро́чество святи́теля Петра́/ пред оча́ми на́шими сбыва́ется,/ се́рдце бо Росси́и град Москва́/ свы́ше сла́ву ве́лию прие́млет,/ украша́ем, я́ко би́сером честны́м,/ мно́гим со́нмом Бо́жиих уго́дников;/ к ни́мже мы любо́вию возопии́м:/ о, пречу́днии святи́телие,/ испове́дницы и му́ченицы но́вии,/ благове́рнии кня́зие, преподо́бнии отцы́,/ и прему́дрии юро́дивии,/ и вси святи́и, зна́емии и незна́емии,/ я́ко благоче́стия сто́лпи,/ моли́те Христа́ Бо́га// стране́ на́шей в ми́ре спасти́ся.

Кондак, глас 3:

Возвели́чися ны́не, гра́де Москво́,/ ве́лиих даро́в ду́ховных сподобля́ющися,/ я́ко сокро́вищница пречестна́я/ святы́ням и моще́м уго́дник Бо́жиих/ и оте́чество возлю́бленное мно́гим святы́м,/ к их же по́мощи усе́рдно прибега́ем:/ о святы́х Моско́вских ди́вный со́нме,/ ва́шими уче́ньми и дея́ньми/ вку́пе и страда́ньми за Христа́,/ ду́ши на́ша просвети́те// и спасе́ния нам при́сно бу́дите хода́таи.

Молитва:

О, преподо́бнии и богоно́снии отцы́ на́ши Моско́вские, па́стырие и учи́телие, по́стницы и испове́дницы, земни́и а́нгелы, Небе́снии челове́цы: вели́кие святи́телие Пе́тре, Алекси́е, Ио́но, Фили́ппе, Ермоге́не, Инноке́нтие, И́ове, Ти́хоне, Мака́рие, Филаре́те и Стефа́не Пе́рмский; преподо́бнии Се́ргие, Ни́коне, Михе́е и про́чие Ра́донежские чудотво́рцы; преподо́бнии схимона́ше Кири́лле и схимона́хине Мари́е; преподо́бный Андрони́к, преподо́бнии Афана́сие Высо́цкий, Са́вво Стороже́вский и Са́вво Стромы́нский; царе́виче Дими́трие, преподо́бная ма́ти Евдоки́е (Евфроси́ния), преподо́бне о́тче Ферапо́нте Можа́йский и преподо́бне о́тче Андре́е (Рублев); святи́и благове́рные чудотво́рцы кня́же Дании́ле Моско́вский и Дими́трие Донско́й; блаже́ннии юро́дивые Христа́ ра́ди Васи́лие, Иоа́нне и Макси́ме Моско́вские чудотво́рцы; преподобному́ченице и Вели́кая Княги́не Елисаве́то и иноки́не Варва́ро и все новому́ченицы и испове́дницы Моско́вские, к вам прибега́ем, вам мо́лимся и ми́ли ся де́ем, не забу́дите нас, прибега́ющих к вам, бу́дите моли́твенницы о прихо́де сем (храме сем; доме сем); мы же, яко немощны́ су́ще, ничто́же мо́жем твори́ти без ва́шего заступле́ния, про́сим предста́тельства ва́шего о нас, недосто́йних, пред Го́сподом Бо́гом, в беда́х утеше́ния, в несча́стии покрови́тельства, в оби́дах заступле́ния и во всех приключа́ющихся злых ра́дости и упова́ния, те́мже не я́ко неключи́ми раби́, но я́ко ва́ши сы́нове да пребу́дем и моли́твами ва́шими живо́т ве́чный в Ца́рствии невече́рнем насле́дим. Ами́нь.