Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2021

9 июля 2021 года - Пятница

Седмица 3-я по Пятидесятнице, глас 1

Апостольский пост

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Тихвинской иконы Божией Матери (1383). Прп. Дави́да Солунского (Фессалоникийского) (ок. 540).

Свт. Диони́сия, архиепископа Суздальского (1385); Обре́тение мощей прп. Ти́хона Луховского, Костромского чудотворца (1569); Перенесение мощей прп. Ни́ла Столобе́нского (1995); прп. Иоа́нна, епископа Готфского (VIII).

Сщмч. Гео́ргия Степанюка, пресвитера (1918).

Икон Божией Матери: Тихвинская; Лиддская (Римская) (I); Нямецкая (1399); «Одигитрия» Седмиезерная (XVII).

Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Тихвинской»

Тропарь, глас 4:

Дне́сь, я́ко со́лнце пpесве́тлое,/ возсия́ нам на возду́се всечестна́я ико́на Твоя́, Влады́чице,/ луча́ми ми́лости миp пpосвеща́ющи,/ ю́же вели́кая Росси́я,/ я́ко не́кий даp Боже́ственный свы́ше благогове́йне воспpие́мши,/ пpославля́ет Тя, Богома́ти, всех Влады́чицу,/ и от Тебе́ pо́ждшагося Хpиста́ Бо́га на́шего велича́ет pа́достно./ Ему́же моли́ся, о Госпоже́ Цаpи́це Богоpо́дице,/ да сохpани́т вся гpа́ды и стpаны́ хpистиа́нския/ невpеди́мы от всех наве́т вpа́жиих/ и спасе́т ве́pою поклоня́ющихся Его́ Боже́ственному/ и Твоему́ пpечи́стому о́бpазу,// Де́во Неискусобpа́чная.

Кондак, глас 8:

Притеце́м, лю́дие, к Де́вей Богоро́дице Цари́це,/ благодаря́ще Христа́ Бо́га,/ и, к Тоя́ чудотво́рней ико́не уми́льно взира́ющи, припаде́м и возопие́м Ей:/ о Влады́чице Мари́е,/ присети́вше страну́ сию́ Твоего́ честна́го о́браза явле́нием чуде́сно,/ спаса́й в ми́ре и благовре́менстве оте́чество на́ше и вся христиа́ны,/ насле́дники показу́ющи Небе́сныя жи́зни,/ Тебе́ бо ве́рно зове́м:// ра́дуйся, Де́во, ми́ра спасе́ние.

Молитва:

Благодари́м Тя, о Преблага́я и Пречи́стая, Преблагослове́нная Де́во, Влады́чице, Ма́ти Христа́ Бо́га на́шего, о всех благодея́ниих Твои́х, я́же показа́ла еси́ ро́ду челове́ческому, наипа́че же нам, христоимени́тым лю́дем росси́йским, о ни́хже ниже́ са́мый а́нгельский язы́к к похвале́нию дово́лен бу́дет. Благодари́м Тя, я́коже и ны́не удиви́ла еси́ неизрече́нную Твою́ ми́лость на нас, недосто́йных рабе́х Твои́х, преесте́ственным самоприше́ствием Пречи́стыя Твоея́ ико́ны, е́юже всю просвети́ла еси́ Росси́йскую страну́. Те́мже и мы, гре́шнии, со стра́хом и ра́достию покланя́ющеся, вопие́м Ти: о Пресвята́я Де́во, Цари́це и Богоро́дице, спаси́ и поми́луй лю́ди Твоя́, и пода́ждь им побе́ды на вся враги́ их, и сохрани́ ца́рствующия гра́ды, и вся гра́ды и страны́ христиа́нския, и сей святы́й храм от вся́каго наве́та вра́жия изба́ви, и всем вся на по́льзу да́руй, ны́не прише́дшим с ве́рою и моля́щимся рабо́м Твои́м, и поклоня́ющимся Пресвято́му о́бразу Твоему́, я́ко благослове́нна еси́ с ро́ждшимся от Тебе́ Сы́ном и Бо́гом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобному Давиду Солунскому

Тропарь, глас 4:

В тебе́, о́тче, изве́стно спасе́ся е́же по о́бразу: прии́м бо крест, после́довал еси́ Христу́, и де́я учи́л еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо, прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней; те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бне Давиде, дух твой.

Кондак, глас 1:

Сад присноцвету́щ, доброде́телей плоды́ принося́й,/ яви́лся еси́ на садо́вне дре́ве, я́ко благопе́снивая пти́ца;/ рай же па́че, жи́зни дре́во, Го́спода, в се́рдцы твое́м прие́м,/ я́ко возде́лав, Богому́дре,/ и́мже пита́еши нас благода́тию;// при́сно моли́ о нас, Дави́де всеблаже́нне.

Преподобному Тихону Луховскому, Костромскому

Тропарь, глас 4:

Жела́нием духо́вным в пусты́ню всели́лся еси́/ и, та́мо невозвра́тно ше́ство­вав Боже́ственными стезя́ми,/ дости́гл еси́ в Небе́сныя оби́тели,/ и ны́не со А́нгелы предстои́ши/ у Престо́ла всех Царя́ Христа́ Бо́га,/ Ему́же приле́жно моли́ся/ поми́ловати град сей и лю́ди,/ ве́рою пра́зднующия пречестну́ю па́мять твою́,// Ти́хоне преподо́бне, о́тче наш.

Кондак, глас 8:

Христо́вою любо́вию уязви́вся, преподо́бне,/ во след Его́ невозвра́тно ше́ствовал еси́,/ посто́м и воздержа́нием плотски́я стра́сти умертви́л еси́,/ бде́нием же и моли́твами вселука́ваго врага́ до конца́ низложи́л еси́/ и слеза́ми, я́ко еле́ем, свещу́ све́тлу себе́ угото́вал еси́;/ те́мже в Небе́сныя оби́тели невозбра́нно вшел еси́,/ иде́же, ра́дуяся, Го́сподеви предстои́ши,/ Ему́же приле́жно моли́ся, мо́лим тя,/ я́ко да ми́лостив нам бу́дет в День стра́шнаго Его́ прише́ствия,/ и да не пребу́дем и мы вне черто́га Христо́ва,/ но да сподо́бит ны одесну́ю Себе́ ста́ти/ моли́твами твои́ми, преподо́бне, да зове́м ти:// ра́дуйся, Богому́дре о́тче наш Ти́хоне.

Молитва:

О, свяще́нная главо́, преподо́бне и достоблаже́нне о́тче наш Ти́хоне! Ты вои́стину муж жела́ний духо́вных и вторы́й Дании́л показа́лся еси́. Я́коже бо о́ный дре́вних и ди́вных открове́ний сподо́бился, си́це и ты, преподо́бне, восхожде́ния в се́рдцы свое́м полага́я, преспева́л еси́ в добро­де́телях, восходя́ от си́лы в си́лу и, я́ко до́брый и ве́рный раб, вшел еси в ра́дость Го́спода твоего́. Те́мже мы, я́ко духо́вная ча́да твоя́, любо́вию побужда́еми, похва́льная песнопе́ния в честне́й па́мяти твое́й по ме́ре ве́ры на́шея тебе́ воспису́ем и моли́твенно на по́мощь на́шей не́мощи призыва́ем. Смире́нно мо́лим тя, преподо́бне и пресла́вне о́тче наш Ти́хоне: твои́ми благоприя́тными ко Го́споду моли́твами заступи́ возлю́бленную тобо́ю пусты́ню сию́, град же, и весь, и всех, ве́рою чту́щих святу́ю па́мять твою́, от вся́каго наве́та сопроти́внаго, от вся́ких бед и напа́стей и от вся́каго зла. Моли́ся, преподо́бне, о стране́ на́шей, умоли́ Ми́лостиваго Бо́га и о нас, смире́нных и недосто́й­ных, да отпу́стит нам вся прегреше́ния на́ша, да спасе́т нас благода́тию Свое́ю и сподо́бит ра́дости ве́чныя наслажда́тися в Го́рнем о́нем Иерусали́ме, и́же есть ма́ти всем нам, ку́пно с тобо́ю и со все́ми святы́ми, от ве́ка Ему́ благоугоди́вшими, в ни́хже в Тро́ице сла́вимый Бог благослове́н есть всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобному Нилу Столобенскому

Тропарь, глас 4:

Я́ко светильник всесве́тел/ яви́лся еси́ во о́строве Селиге́ра е́зера,/ преподо́бне о́тче Ни́ле:/ ты бо Крест Христо́в от ю́ности своея́ на ра́мо взем,/ усе́рдно Тому́ после́довал еси́,/ чистото́ю Бо́гови прибли́жився,/ отону́дуже и чуде́с дарова́нием обогати́лся еси́./ Тем и мы, притека́юще к ра́це моще́й твои́х, уми́льно глаго́лем:/ о́тче преподо́бне,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 8:

Оте́чества, преподо́бне, удали́вся,/ в пусты́ню всели́лся еси́,/ и на о́стров Селиге́ра е́зера возше́д,/ жесто́ко житие́ показа́л еси́,/ и мно́гих доброде́тельми удиви́в,/ дарова́ния чуде́с от Христа́ прия́л еси́./ Помина́й нас, чту́щих па́мять твою́, да зове́м ти:// ра́дуйся, Ни́ле, о́тче наш.

Молитва:

О вели́кий уго́дниче, пресла́вный чудотво́рче, собра́нного зде о тебе́ ста́да Христо́ва бо́дрый па́стырю и оби́тели сея́ Бо́гом да́нный нача́льниче, Ни́ле всеблаже́нне! Душе́ю на Небеси́ Престо́лу Бо́жию предстоя́й и Тро́ичныя сла́вы наслажда́яйся, те́лом же на земли́ в Боже́ственном хра́ме сем почива́яй и от него́ да́нною ти свы́ше благода́тию разли́чная источа́яй чудеса́, при́зри ми́лостивым о́ком на предстоя́щия честне́й твое́й ра́це лю́ди и прося́щия си́льныя твоея́ по́мощи. Се бо мы в безме́рных согреше́ниях оскверни́вшиися и в ти́не страсте́й при́сно валя́ющиися, пра́ведный гнев Бо́жий на себе́ наведо́хом и вся́кия ми́лости недосто́йны сотвори́хомся; те́мже и не сме́юще возвести́ оче́с на́ших к высоте́ Небе́сней, ниже́ вознести́ моле́бный глас, се́рдцем сокруше́нным и ду́хом смире́нным тебе́ в хода́тайство и посо́бие призыва́ем. Ты у́бо, я́ко стяжа́вый дерзнове́ние, воздви́гни горе́ преподо́бныя твоя́ ру́це, я́коже иногда́ чу́дный о́ный Моисе́й Богови́дец Амали́ка побежда́яй, и просте́р к Го́споду Творцу́ всех и Бо́гу те́плую свою́ моли́тву, испроси́ Це́ркви благостоя́ние, возду́ха благорастворе́ние, земли́ плодоно́сие. Изба́ви же всех, ве́рою несумне́нною к Бо́гу приходя́щих и многоцеле́бныя мо́щи твоя́ благогове́йно почита́ющих, от вся́ких бед душе́вных и теле́сных, от всех томле́ний и прило́гов диа́вольских. Бу́ди печа́льным уте́шитель, неду́гующим врач, напа́ствуемым помо́щник, наги́м покрови́тель, вдови́цам засту́пник, си́рым защи́тник, младе́нцем пита́тель, ста́рым укрепи́тель, стра́нствующим путево́ждь, пла́вающим ко́рмчий и исхода́тайствуй всем, кре́пкия по́мощи твоея́ усе́рдне тре́бующим, вся я́же ко спасе́нию поле́зная. Я́ко да твои́ми моли́твами наставля́еми, путь на земли́ маловре́меннаго жития́ на́шего безбе́дне соверши́м, улучи́м же на Небеси́ несконча́емый поко́й и просла́вим ку́пно с тобо́ю всех благи́х Да́теля, еди́наго в Тро́ице сла́вимаго Бо́га Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.