Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2021

8 июля 2021 года - Четверг

Седмица 3-я по Пятидесятнице, глас 1

Апостольский пост

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Прмц. Февро́нии девы (ок. 304).

Блгвв. кнн. Петра́ (в иночестве Дави́да) и Февро́нии (в иночестве Евфроси́нии), Муромских чудотворцев (1228); прп. Далма́та Исетского, Пермского, основателя Далматовского Свято-Успенского монастыря (1697).

Сщмч. Васи́лия Милицына, пресвитера (1918); исп. Ни́кона Оптинского (Беляева), иеромонаха (1931); сщмч. Васи́лия Протопопова, пресвитера (1940).

Преподобномученице Февронии деве

Тропарь, глас 4:

А́гница Твоя́, Иису́се, Февро́ния/ зове́т ве́лиим гла́сом:/ Тебе́, Женише́ мой, люблю́,/ и, Тебе́ и́щущи, страда́льчествую,/ и сраспина́юся, и спогреба́юся креще́нию Твоему́,/ и стражду́ Тебе́ ра́ди,/ я́ко да ца́рствую в Тебе́,/ и умира́ю за Тя, да и живу́ с Тобо́ю,/ но, я́ко же́ртву непоро́чную, приими́ мя, с любо́вию поже́ршуюся Тебе́.// Тоя́ моли́твами, я́ко Ми́лостив, спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 6:

Женише́ мой, сладча́йший Христе́, — взыва́ше Февро́ния, —/ не тру́дно ми тещи́ во след Тебе́,/ и́бо сла́дость любве́ Твоея́ ду́шу мою́ наде́ждею впери́/ и красота́ ми́лости Твоея́ се́рдце мое́ услади́/ испи́ти ча́шу страда́ний по Тебе́,/ да досто́йну мя в черто́зе с му́дрыми де́вами ликовствова́ти о Тебе́ сопричте́ши./ Те́мже, преподо́бная страстоте́рпице,/ почита́юще по́двиги трудо́в твои́х, мо́лим тя:// моли́ не затвори́тися и нам черто́га две́рем.

Благоверным князьям Петру, во иноцех Давиду, и Февронии, во инокинях Евфросинии, Муромским

Тропарь, глас 8:

Я́ко благочести́ваго ко́рене пречестна́я о́трасль был еси́,/ до́бре во благоче́стии пожи́в, блаже́нне Пе́тре,/ та́ко и с супру́жницею твое́ю прему́дрою Февро́ниею,/ в ми́ре Бо́гу угоди́вше, и преподо́бных житию́ сподо́бистеся./ С ни́миже моли́теся Го́сподеви,/ сохрани́ти без вреда́ оте́чество ва́ше,// да вас непреста́нно почита́ем.

Кондак, глас 8:

Ми́ра сего́ княже́ние и сла́ву вре́менну помышля́я,/ сего́ ра́ди благоче́стно в ми́ре пожи́л еси́, Пе́тре,/ ку́пно и с супру́жницею твое́ю прему́дрою Февро́ниею,/ ми́лостынею и моли́твами Бо́гу угоди́вше./ Те́мже и по сме́рти неразлу́чно во гро́бе лежа́ще,/ исцеле́ние неви́димо подава́ете,/ и ны́не Христу́ моли́теся// сохрани́ти град же и лю́ди, и́же вас сла́вящих.

Молитва:

О, вели́цыи уго́дницы Бо́жии и преди́внии чудотво́рцы благове́рнии кня́же Пе́тре и княги́не Февро́ние, гра́да Му́рома предста́тели и храни́тели, и о всех нас усе́рднии ко Го́споду моли́твенницы! К вам прибега́ем и вам мо́лимся с упова́нием кре́пким: принеси́те за нас гре́шных святы́я моли́твы ва́ша ко Го́споду Бо́гу и испроси́те нам у бла́гости Его́ вся благопотре́бная душа́м и телесе́м на́шим: ве́ру пра́ву, наде́жду бла́гу, любо́вь нелицеме́рну, благоче́стие непоколеби́мое, в до́брых де́лех преуспе́яние, ми́ра умире́ние, земли́ плодоно́сие, возду́ха благорастворе́ние, душа́м и телесе́м здра́вие и ве́чное спасе́ние. Исхода́тайствуйте у Царя́ Небе́снаго: ве́рных рабо́в Его́, в ско́рби и печа́ли день и нощь вопию́щих к Нему́, многоболе́зный вопль да услы́шит и да изведе́т от поги́бели живо́т наш. Испроси́те Це́ркви святе́й и всей держа́ве Росси́йстей мир, тишину́ и благоустрое́ние, и всем нам житие́ благополу́чное и до́брую христиа́нскую кончи́ну. Огради́те оте́чество ва́ше, град Му́ром, и вся гра́ды Росси́йския от вся́каго зла и вся правове́рныя лю́ди, к вам приходя́щия и моще́м покланя́ющияся, осени́те благода́тным де́йством благоприя́тных моли́тв ва́ших, и вся проше́ния их во бла́го испо́лните. Ей, чудотво́рцы святи́и! Не пре́зрите моли́тв на́ших, со умиле́нием вам возноси́мых, но бу́дите о нас при́снии предста́тели ко Го́споду и сподо́бите нас по́мощию ва́шею свято́ю спасе́ние ве́чное получи́ти и Ца́рствие Небе́сное унасле́довати; да славосло́вим неизрече́нное человеколю́бие Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, в Тро́ице покланя́емаго Бо́га, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобному Далмату Исетскому, чудотворцу

Тропарь, глас 2:

Ди́вный и сла́вный уго́дниче Христо́в,/ сла́вы и по́честей вся́ческих бе́гая,/ в пусты́ни Исе́тской всели́лся еси́,/ созида́я в моли́твах оби́тель твою́, а́ки сте́ны Иерусали́мския,/ засту́пничеством Цари́цы Небе́сныя чу́десно обре́л еси́,/ стра́хом Бо́жиим к стопа́м твои́м поверга́я бы́вшаго врага́// и вно́вь воздви́гни сердца́ на́ша, отступле́нием оскверне́нныя.

Кондак, глас 4:

От ю́ности Христа́ возлюби́вше,/ су́етная мирска́я и мудрова́ния презре́л еси́,/ му́жески же в пусты́ню всели́вшеся,/ вся напа́сти вра́жия победи́л еси́/ до́брый и во́ин Христо́в яви́лся еси́./ Помина́й нас, ве́рою чту́щих тя,// Далма́те преблаже́нне.

Молитва:

О, свяще́нная главо́, преподо́бне о́тче, преблаже́нне а́вво Далма́те! Не забу́ди убо́гих твои́х до конца́, но помина́й на́с всегда́ во святы́х твои́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу. Помяни́ ста́до твое́, е́же са́м упа́сл еси́, и не забу́ди посеща́ти ча́д твои́х. Моли́ за ны́, о́тче свяще́нный, за де́ти твоя́ духо́вныя, я́ко име́яй дерзнове́ние к Небе́сному Царю́: не премолчи́ за ны́ ко Го́споду, и не пре́зри на́с, ве́рою и любо́вию чту́щих тя́. Помина́й на́с недосто́йных у Престо́ла Вседержи́телева, и не преста́й моля́ся о на́с ко Христу́ Бо́гу: и́бо дана́ тебе́ бы́сть благода́ть за ны́ моли́тися. Не мни́м бо тя́ су́ща ме́ртва: а́ще бо те́лом и преста́вился еси́ от на́с, но и по сме́рти жи́в сы́й пребыва́еши. Не отступа́й от на́с ду́хом, сохраня́я на́с от стре́л вра́жиих и вся́кия пре́лести бесо́вския и ко́зней диа́вольских, па́стырю на́ш до́брый. А́ще бо и моще́й твои́х ра́ка (ико́на твоя́ свята́я) пред очи́ма на́шима ви́дима е́сть всегда́, но свята́я твоя́ душа́ со а́нгельскими во́инствы, со безпло́тными ли́ки, с Небе́сными Си́лами, у Престо́ла Вседержи́телева предстоя́щи, досто́йно весели́тся. Ве́дуще у́бо тя́ вои́стинну и по сме́рти жи́ва су́ща, тебе́ припа́даем и тебе́ мо́лимся: моли́ся о на́с Всеси́льному Бо́гу, о по́льзе ду́ш на́ших, и испроси́ на́м вре́мя на покая́ние, да невозбра́нно пре́йдем от земли́ на Не́бо, от мыта́рств же го́рьких, бесо́в возду́шных князе́й и от ве́чныя му́ки да изба́вимся, и Небе́снаго Ца́рствия насле́дницы да бу́дем со все́ми пра́ведными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Христу́, Ему́ же подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобноисповеднику Никону Оптинскому

Молитва:

О, Никоне священне, о преподобне наш отче, старчества Оптинскаго светлый венче и новомучеников Русских благовонный цвете! Ты первее постническими труды душу твою очистив, демонская ополчения посрамил еси, послушанием, яко быстротечную лествицею на верхи добродетелей достигл еси и веры благославный исповедник явился еси. В годину же гонений безбожных терпением мужески облеклся еси, и яко пастырь добрый и яко истинный сын старцев Оптинских люди страждущия принимал и утешал еси. Сего ради от богоборных многия скорби претерпел еси и во изгнание осужден был еси, но якоже тогда от паствы твоея духом не отлучился, но пастырскую свирелию молитв твоих добре упасл еси овцы твоя, сице и ныне, не отступай от чад твоих духом твоим, но присно с нами пребывай, да укрепляеми тобою, веру истинно сохраним и заветы Оптинских старцев вседетельне исполним. Паче же моли Всеблагаго Господа нашего Иисуса Христа, да утвердит в Православии Церковь нашу, Отечество и люди, да сохранит обители монашеския, верныя обетом иноческим, да дарует нам прощение грехов и покаяние истинное, да очистившеся тем, возлюбим еже есть едино на потребу: прилеплятися Христу Богу и Спасу нашему всем сердцем, всем помышлением, всею волею и всем чувством ничтоже любя от похотей мира сего и тако от сетей миродержителя тьмы века сего избавляющеся, во смирении воспоем и прославим всесвятое имя Отца и Сына и Святаго Духа ныне и присно и во веки веков. Аминь.