Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2021

29 июня 2021 года - Вторник

Седмица 2-я по Пятидесятнице, глас 8

Апостольский пост

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Свт. Ти́хона, епископа Амафунтского (425); прп. Ти́хона Медынского, Калужского (1492); прп. Ти́хона Луховского, Костромского чудотворца (1503); прп. Моисе́я Оптинского (1862); Перенесение мощей свт. Феофа́на, Затворника Вышенского (2002).

Сщмч. Ти́грия, пресвитера и мч. Евтро́пия, чтеца (ок. 404).

Сщмчч. Гермоге́на (Долганева), епископа Тобольского, Ефре́ма Долганева, Михаила Макарова, Петра Корелина, пресвитеров и мч. Константина Минятова (1918).

Святителю Тихону, епископу Амафунтскому

Тропарь, глас 1:

Пусты́нный жи́тель и в телеси́ а́нгел,/ и чудотво́рец яви́лся еси́, Богоно́се о́тче наш Ти́хоне:/ посто́м, бде́нием, моли́твою Небе́сная дарова́ния прии́м,/ исцеля́еши неду́жныя и ду́ши ве́рою притека́ющих ти./ Сла́ва Да́вшему тебе́ кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,// сла́ва Де́йствующему тобо́ю все́м исцеле́ния.

Кондак, глас 3:

В по́стничестве, свя́те, боголюбе́зном пребы́в,/ Уте́шителеву си́лу с высоты́ прия́л еси́,/ и́дол низложи́ти пре́лести,/ лю́ди же спасти́,/ де́моны отгна́ти, неду́ги исцеля́ти./ Сего́ ра́ди почита́ем тя/ я́ко Бо́жия дру́га,// Ти́хоне блаже́нне.

Молитва:

О, Трисо́лнечныя Тро́ицы уго́дниче! О, Неистощи́мый исто́чниче чуде́с! О, Небе́сныя добро́ты подо́бниче, свя́тче Бо́жий, преблаги́й, избра́нниче Спа́сов, вели́кий архиере́ю, преблаже́нне святи́телю Христо́в Ти́хоне, подсо́лнечную озаря́яй и удивля́яй чудесы́ твои́ми! Всегда́ предстоя́ Святе́й Тро́ице и моле́ние принося́ о всем ми́ре, вся призыва́ющыя и́мя твое́ свято́е от вся́каго неду́га душе́внаго и теле́снаго исцели́, испроси́ отпуще́ние грехо́в их. Грехо́вные мы́сли потреби́, и вся́кую напа́сть и наше́ствие неприя́зненное диа́вола дале́че сотвори́ от моля́щихся тебе́, и возста́ви ны от сна грехо́внаго, устро́й ны, входя́щыя и во святы́й храм твой, здра́вы душами и телесы́, и до́брыми де́лы сла́вящыя и́мя Пресвяты́я Тро́ицы, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и твое́ моли́твенное предста́тельство, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобному Тихону Медынскому, Калужскому

Тропарь, глас 4:

Я́ко свети́льник пресве́тлый/ яви́лся еси́ в Росси́йстей земли́,/ преподо́бне о́тче наш Ти́хоне,/ в пусты́ни всели́вся,/ в не́йже преходя́ жесто́кое жи́тельство,/ я́ко безпло́тен пожи́л еси́:/ сего́ ра́ди и чуде́с дарова́нием обога́ти тя Бог./ Тем и мы, притека́юще к моще́м твои́м, уми́льно глаго́лем:/ о́тче преподо́бне,/ моли́ Христа́ Бо́га,// спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 8:

Оте́чества удали́вся, преподо́бне,/ в пусты́ню всели́лся еси́/ иде́же жесто́кое житие́ твое́ показа́л еси́/ и мно́гих доброде́тельми удиви́в,/ дарова́ние чуде́с от Христа́ прия́л еси́./ Те́мже помина́й нас, чту́щих па́мять твою́, да зове́м ти:// ра́дуйся, преподо́бне Ти́хоне, о́тче наш.

Молитва:

О, свяще́нная главо́, вели́кий чудотво́рче, преподо́бне о́тче наш Ти́хоне, преблаже́нне и пресла́вне, Ду́ха Свята́го исполне́ние, по́стников похвало́, мона́шествующих сла́во, пусты́ни украси́телю, те́плый о нас моли́твенниче, ны́не со а́нгельскими во́инствы предстоя́ у Престо́ла всех Царя́ сла́вы Го́спода и наслажда́яся све́та Единосу́щныя Тро́ицы, и с Го́рними си́лами воспева́я Трисвяту́ю песнь, я́ко дерзнове́ние име́я, моли́ся Всеми́лостивому Влады́це спасти́ вся, ве́рующия во имя Его́; испроси́ мир и тишину́ Святы́м Це́рквам ниспосла́ти, ве́ре Правосла́вней укрепле́ние, ви́димыя и неви́димыя враги́ низложи́ти, гра́ды на́ши утверди́ти, мир весь умири́ти. Моли́ Ми́лостиваго Бо́га, да твои́м благоприя́тным хода́тайством вся правосла́вныя христиа́ны изба́вит Он от гла́да, губи́тельства, тру́са, пото́па, огня́, меча́, от наше́ствия иноплеме́нник и междоусо́бныя бра́ни, ста́рыя да подкрепи́т, ю́ныя да наста́вит, нему́дрыя умудри́т, боля́щия исцели́т, плене́нныя и ю́зники свободи́т, сироты́ засту́пит, младе́нцы воспита́ет и вся лю́ди сохрани́т от всех бед и напа́стей, и от нападе́ния вра́жия, и смертоно́сныя я́звы, и тлетво́рных ветр, и от вся́каго зла. Днесь же с ве́рою приходя́щих рабо́в твои́х, со стра́хом и любо́вию припа́дающих к многоцеле́бным моще́м твои́м и о́браз подо́бия твоего́ любе́зно целу́ющих, я́ко те́плый наш засту́пниче, сохрани́ и в ско́рбных обстоя́ниих на́ших предста́ни, душе́вных и теле́сных страсте́й свободи́; в день стра́шнаго Суда́ шу́ияго стоя́ния изба́ви и с десны́ми овца́ми моли́твами твои́ми ста́ти сподо́би и слы́шати блаже́нный о́ный глас Влады́ки, Христа́ Бо́га на́шего: «Прииди́те, благослове́ннии Отца́ Моего́, насле́дуйте угото́ванное вам Ца́рство от сложе́ния ми́ра». Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м и со Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобному Тихону Луховскому, Костромскому

Тропарь, глас 4:

Жела́нием духо́вным в пусты́ню всели́лся еси́/ и, та́мо невозвра́тно ше́ство­вав Боже́ственными стезя́ми,/ дости́гл еси́ в Небе́сныя оби́тели,/ и ны́не со А́нгелы предстои́ши/ у Престо́ла всех Царя́ Христа́ Бо́га,/ Ему́же приле́жно моли́ся/ поми́ловати град сей и лю́ди,/ ве́рою пра́зднующия пречестну́ю па́мять твою́,// Ти́хоне преподо́бне, о́тче наш.

Кондак, глас 8:

Христо́вою любо́вию уязви́вся, преподо́бне,/ во след Его́ невозвра́тно ше́ствовал еси́,/ посто́м и воздержа́нием плотски́я стра́сти умертви́л еси́,/ бде́нием же и моли́твами вселука́ваго врага́ до конца́ низложи́л еси́/ и слеза́ми, я́ко еле́ем, свещу́ све́тлу себе́ угото́вал еси́;/ те́мже в Небе́сныя оби́тели невозбра́нно вшел еси́,/ иде́же, ра́дуяся, Го́сподеви предстои́ши,/ Ему́же приле́жно моли́ся, мо́лим тя,/ я́ко да ми́лостив нам бу́дет в День стра́шнаго Его́ прише́ствия,/ и да не пребу́дем и мы вне черто́га Христо́ва,/ но да сподо́бит ны одесну́ю Себе́ ста́ти/ моли́твами твои́ми, преподо́бне, да зове́м ти:// ра́дуйся, Богому́дре о́тче наш Ти́хоне.

Молитва:

О, свяще́нная главо́, преподо́бне и достоблаже́нне о́тче наш Ти́хоне! Ты вои́стину муж жела́ний духо́вных и вторы́й Дании́л показа́лся еси́. Я́коже бо о́ный дре́вних и ди́вных открове́ний сподо́бился, си́це и ты, преподо́бне, восхожде́ния в се́рдцы свое́м полага́я, преспева́л еси́ в добро­де́телях, восходя́ от си́лы в си́лу и, я́ко до́брый и ве́рный раб, вшел еси в ра́дость Го́спода твоего́. Те́мже мы, я́ко духо́вная ча́да твоя́, любо́вию побужда́еми, похва́льная песнопе́ния в честне́й па́мяти твое́й по ме́ре ве́ры на́шея тебе́ воспису́ем и моли́твенно на по́мощь на́шей не́мощи призыва́ем. Смире́нно мо́лим тя, преподо́бне и пресла́вне о́тче наш Ти́хоне: твои́ми благоприя́тными ко Го́споду моли́твами заступи́ возлю́бленную тобо́ю пусты́ню сию́, град же, и весь, и всех, ве́рою чту́щих святу́ю па́мять твою́, от вся́каго наве́та сопроти́внаго, от вся́ких бед и напа́стей и от вся́каго зла. Моли́ся, преподо́бне, о стране́ на́шей, умоли́ Ми́лостиваго Бо́га и о нас, смире́нных и недосто́й­ных, да отпу́стит нам вся прегреше́ния на́ша, да спасе́т нас благода́тию Свое́ю и сподо́бит ра́дости ве́чныя наслажда́тися в Го́рнем о́нем Иерусали́ме, и́же есть ма́ти всем нам, ку́пно с тобо́ю и со все́ми святы́ми, от ве́ка Ему́ благоугоди́вшими, в ни́хже в Тро́ице сла́вимый Бог благослове́н есть всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святителю Феофану Затворнику

Тропарь, глас 8:

Пpавосла́вия наста́вниче,/ благоче́стия учи́телю и чистоты́,/ Вы́шенский подви́жниче, святи́телю Феофа́не, Богому́дpе,/ писа́ньми твои́ми сло́во Бо́жие изъясни́л еси́/ и всем ве́pным путь ко спасе́нию указа́л еси́.// Моли́ Хpиста́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 4:

Богоявле́нию тезоимени́тый,/ святи́телю Феофа́не,/ уче́нии твои́ми мно́гия лю́ди просвети́л еси́,/ со а́нгелы ны́не предстоя́ Престо́лу Святы́я Тро́ицы,// моли́ непреста́нно о всех нас.

Молитва:

О, святи́телю о́тче Феофа́не, архиере́ею пресла́вный и преди́вный затво́рниче, Бо́жий избра́ниче и Та́ин Христо́вых служи́телю, богому́дрый учи́телю и апо́стольских слове́с изря́дный изъясни́телю, оте́ческих добротолю́бных сказа́ний списа́телю, христиа́нскаго благоче́стия изя́щный пропове́дниче и жи́зни духо́вныя иску́сный наста́вниче, по́двигов мона́шеских усе́рдный ревни́телю и всем лю́дем благода́ти хада́таю! Ны́не к тебе́, на Небесе́х Бо́гу предстоя́щему и о нас моля́щемуся, припа́даем и си́це взыва́ем: испроси́ у всеще́драго Бо́га Це́ркви Росси́йстей и стране́ на́шей мир и благостоя́ние, святи́телем Христо́вым – и́стины Боже́ственныя досто́йное охране́ние, па́ствы до́брое окормле́ние, лжеучи́телей и еретико́в изря́дное посрамле́ние; подвиза́ющимся – смире́ние, страх Бо́жий и чистоту́ душе́вную и теле́сную; учи́телем – богове́дение и му́дрость, уча́щимся – ре́вность и по́мощь Бо́жию; и всем правосла́вным – утвержде́ние на пути́ ко спасе́нию, да вку́пе с тобо́ю просла́вим Бо́жию Си́лу и Прему́дрость, Го́спода на́шего Иису́са Христа́, со Безнача́льным Его́ Отце́м, с Пресвяты́м, Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Священномученику Гермогену, епископу Тобольскому

Тропарь, глас 7:

Во святи́телех ди́вен показа́лся еси́,/ ре́вностию по Бо́зе окрыля́ем, священному́чениче Гермогене./ И па́стве Сиби́рстей путево́ждь во страда́ниях явля́яся,/ с Державнствующим у́зы и заключе́ния разделя́я/ и страда́льчески пу́ть сконча́вши,/ на небесе́х мзду́ трудо́в твои́х восприя́л еси́,// моли́ся за наро́д на́ш ко Го́споду.

Кондак, глас 4:

По́двиг святи́тельский до́бре свершившаго/ и тече́ние му́ченическое му́жественно сконча́вшаго/ прославля́ем тя́, священному́чениче Гермогене,/ я́ко предста́теля пред Го́сподем// за страну́ Росси́йскую.