Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2020

19 июня 2020 года - Пятница

Седмица 2-я по Пятидесятнице, глас 8

Апостольский пост

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Прп. Виссарио́на, чудотворца Египетского (IV–V); прп. Иларио́на Нового, игумена (845); прп. Варлаа́ма Ху́тынского (1192) (переходящее празднование в 1-ю пятницу Петрова поста).

Свт. Ио́ны, епископа Великопермского (1470); прп. Паи́сия Угличского, игумена (1504); прп. Ио́ны Климецкого (Клименецкого) (1534); прмцц. дев Архела́и, Фе́клы и Соса́нны (Суса́нны) (293).

Исп. Рафаи́ла (Шейченко), иеромонаха (1957).

Икон Божией Матери: «Зна́мение» Курская-Коренная; Пименовская (принесена в Москву в 1387 г.); Табынская.

Преподобному Виссариону, чудотворцу Египетскому

Тропарь, глас 4:

Бо́же оте́ц на́ших,/ творя́й при́сно с на́ми по Твое́й кро́тости,/ не отста́ви ми́лость Твою́ от нас,/ но моли́твами их/ в ми́ре упра́ви живо́т наш.

Кондак, глас 2:

Вы́шних сил подража́в, преподо́бне,/ о́бразом птиц житие́ пожи́л еси́,/ вре́менная в забы́тии положи́в,/ непреста́нным жела́нием влеко́м к Небе́сным добро́там Христа́ Царя́,/ до́ндеже Того́ дости́гл еси́, Виссарио́не,// моли́ непреста́нно о всех нас.

Преподобному Илариону Новому, Далматскому

Тропарь, глас 4:

Бо́же оте́ц на́ших,/ творя́й при́сно с на́ми по Твое́й кро́тости,/ не отста́ви ми́лость Твою́ от нас,/ но моли́твами их/ в ми́ре упра́ви живо́т наш.

Кондак, глас 2:

Огра́ды живоно́сныя твоея́ па́жити, па́стырски невреди́мо ста́до соблю́л еси́/ и яви́лся еси́ высото́ю дел вели́к, но́вый Иларио́не,/ по благоче́стии мно́ги му́ки и ско́рби прие́мь:/ тем во всера́достный живо́т всели́лся Го́рняго Сио́на,// моли́ за ны, преподо́бне.

Преподобному Варлааму Хутынскому

Тропарь, глас 3:

И́же на земли́ лега́нием,/ поще́нием же и бде́нием/ те́ло твое́ изнуря́я, преподо́бне,/ вся плотска́я мудрова́ния умертви́л еси́;/ и исцеле́ний струя́ незави́стная яви́лся еси́/ ве́рою притека́ющим к тебе́, Варлаа́ме, о́тче наш,/ моли́ Христа́ Бо́га,// спасти́ся душа́м на́шим.

Тропарь, глас 8:

Богодухо́вныя благода́ти испо́лнився/ и разже́гся любо́вию Животворя́щия Тро́ицы,/ млад яви́ся Бо́гу угожда́яй,/ ревну́я святы́м отце́м преподо́бным,/ вели́кия труды́ возлюби́в,/ и поне́сл еси́, и де́монския посрами́в, мно́жества низложи́л еси́,/ и преста́вися в ве́чный поко́й,/ и ны́не подае́ши прося́щим неоску́дное исцеле́ние,/ исцеля́я многоразли́чныя неду́ги,/ мо́лимтися, святы́й преподо́бне о́тче Варлаа́ме,// непреста́нно моли́ся ко Го́споду о душа́х на́ших.

Кондак, глас 8:

Я́коже други́й Илия́ о́тче, дождь с небесе́ све́л еси́:/ он у́бо огнь сведе́, и царя́ удиви́,/ ты же лю́ди твоя́ возвесели́л еси́,/ и торжествова́ти устро́ил еси́./ Вели́кий бо Новгра́д вельми́ тобо́ю хва́лится,/ име́я мо́щи твоя́ в себе́,/ его́же сохраня́й от враг непоколеби́ма, да зове́м ти:// ра́дуйся, преподо́бне Варлаа́ме, о́тче наш.

Молитва:

О, преподо́бне и Богоно́сне о́тче наш Варлаа́ме! Услы́ши нас моля́щихся тебе́ и бу́ди нам помо́щник в ско́рбех на́ших, и изба́ви нас от напа́стей, за мно́жество прегреше́ний находя́щих на ны; умоли́, уго́дниче Христо́в! Всеблага́го Бо́га дарова́ти нам оставле́ние всех от ю́ности на́шея до настоя́щаго дне и часа́, де́лом, сло́вом, помышле́нием и все́ми чу́вствы соде́янных на́ми согреше́ний, исхода́тайствуй нам невозбра́нный вход в Небе́сное Ца́рствие, да прославля́ем непреста́нно сла́вимую от А́нгел Всесвяту́ю Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха и твое́ ми́лостивное предста́тельство в безконе́чныя ве́ки. Ами́нь!

Святителю Ионе, епископу Великопермскому, Устьвымскому

Тропарь, глас 1:

Просвети́телю Вя́тския земли́,/ строи́телю хра́мов Бо́жиих,/ ревни́телю благоле́пия церко́внаго,/ подража́телю преподо́бнаго Три́фона,/ святи́телю о́тче Ио́но,/ не оста́ви чад твои́х, в ско́рбех су́щих,/ но огради́ нас моли́твами твои́ми ко Го́споду,/ да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 8:

Святи́телю Ио́но прему́дре,/ я́ко па́стырь Христо́в, умири́ ста́до твое́/ и научи́ нас повеле́ния Бо́жия исполня́ти,/ во е́же спасе́ние улучи́ти/ моли́твами твои́ми ко Го́споду.

Молитва:

О, святи́телю о́тче Ио́но, попечи́телю земли́ Вя́тския, подража́телю Три́фона преподо́бнаго и блаже́ннаго Проко́пия почита́телю! Ты, в житии́ твое́м ре́вность о па́стве твое́й явля́я, кни́жным уче́нием, па́че же о́бразом жития́ пра́веднаго твоего́, сию́ просвеща́л еси́. Сего́ ра́ди мо́лим тя мы, недосто́йнии страны́ твоея́ жи́телие, о дарова́нии от Го́спода проще́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших, о низпосла́нии нам ми́ра, благоче́стия и любве́. О, святи́телю богому́дрый! Вознеси́ моли́твы твоя́ ко Го́споду, да благослови́т зе́млю Вя́тскую, нас же сохрани́т от бед и напа́стей, спасе́ние душа́м на́шим да́рует и сподо́бит вку́пе с тобо́ю воспева́ти Пресвято́е и Великоле́пое И́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобному Паисию Угличскому

Тропарь, глас 8:

Христо́вы ра́ди любве́ оте́чество и род оста́вил еси́,/ и, а́нгельскому житию́ поревнова́в,/ в пусты́ню всели́лся еси́,/ в не́йже многотру́дное житие́ яви́л еси́/ и чуде́с дарова́ния от Бо́га прия́л еси́,/ Паи́сие преподо́бне,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Тропарь, глас 8:

Христо́вы ра́ди любве́ оте́чество и род оста́вил еси́/ и, а́нгельскому житию́ поревнова́в,/ духо́вному отцу́ твоему́ преподо́бному Мака́рию, подража́тель быв,/ гра́да У́глеча дости́гл еси́,/ и близ того́ при вода́х в пусты́ню, А́нгелом пока́занную, всели́лся еси́,/ и оби́тель прекра́сну Ма́тери Бо́жией воздви́гл еси́,/ и мно́жество мона́хов собра́л еси́,/ и́мже и наста́вник ко спасе́нию быв,/ и чуде́с дарова́ния от Бо́га прия́л еси́,/ Паи́сие преподо́бне,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Тропарь, глас 8:

Слез твои́х тече́ньми пусты́ни безпло́дное возде́лал еси́/ и, и́же из глубины́ воздыха́ньми, во сто трудо́в уплодоноси́л еси́,/ и был еси́ свети́льник вселе́нней, сия́я чудесы́, Паи́сие, о́тче наш,/ моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 2:

Чистото́ю душе́вною боже́ственно вооружи́вся/ и непреста́нныя моли́твы, я́ко копие́, имы́й,/ кре́пко ссекл еси́ бесо́вское ополче́ние,/ Паи́сие, о́тче наш,// моли́ непреста́нно о всех нас.

Молитва:

О, преподо́бне о́тче наш Паи́сие! Не забу́ди у́бо нас, чад свои́х, Бо́гом дарова́нную ти па́ству, ю́же ты сам собра́л еси́. Без твое́й бо по́мощи ничто́же мо́жем бла́го сотвори́ти, но, в дому́ пребыва́юще Пречи́стыя Богоро́дицы, во огра́де твое́й, наде́емся Бо́гу угоди́ти. О́тче святы́й, соблюди́ нас твои́ми моли́твами и заступи́ нас от находя́щих зол, да, твои́ми моли́твами соблюда́еми, Ца́рствия Небе́снаго сподо́бимся о Христе́ Иису́се, Го́споде на́шем. Ему́же сла́ва со Отце́м и Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Знамение» Курская-Коренная

Тропарь, глас 4:

Я́ко необори́мую сте́ну и исто́чник чуде́с/ стяжа́вше Тя раби́ Твои́,/ Богоро́дице пречи́стая,/ сопроти́вных ополче́ния низлага́ем./ Те́мже мо́лим Тя:/ мир гра́ду Твоему́ да́руй// и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 4:

Честна́го о́браза Твоего́ зна́мение/ пра́зднующе лю́дие Твои́, Богороди́тельнице,/ и́мже ди́вную побе́ду на сопроти́вныя гра́ду Твоему́ дарова́ла еси́./ Те́мже Тебе́ ве́рою взыва́ем:// ра́дуйся, Де́во, христиа́н похвало́.

Молитва:

О, Цари́це Небе́сная! Кто́ изочте́т вели́кое мно́жество чуде́с Твои́х, кто́ исчи́слит во́пли моли́твенных проше́ний, то́ки умиле́нных сле́з, благода́рных воздыха́ний, пролитых пред ико́ною Твое́ю. Ове́яна у́бо вся́ она́ ско́рбию наро́дною, пла́чем угнете́нных и ра́достною хвало́ю уте́шенных. Припа́даху к не́й лю́дие, поне́сшие ага́рянское и́го, пла́каху Москва́ в сму́тное вре́мя, взыва́ше Ку́рск в наше́ствие вра́жеское. Вопия́ше вся́ о́бласть во дни́ смертоно́сных боле́зней и бе́д, и вся́ ско́рби на ра́дость прелага́ла еси́. Те́мже и ны́не благослови́ зе́млю Ру́сскую. Спаси́ от греха́, поги́бели и собла́знов страну́ на́шу. Изле́й благода́ть на тру́д земледельческий и на вся́кое благо́е начина́ние обще́ственное. Помяни́, Пресвята́я Де́во, по и́мени все́х предстоя́щих и моля́щихся и вся́ лю́ди, тре́бующия Твоего́ утеше́ния, по́мощи и милосе́рдия. Ты́ у́бо ве́си та́йная серде́ц на́ших. Те́мже все́м по потре́бе и́х проше́ния испо́лни. Изря́днее же заблу́ждших обрати́ к покая́нию, на́с же все́х умудри́ све́том Ева́нгельския любви́ и до́брых де́л. Архипа́стыри и па́стыри и вся́ ве́рныя в Правосла́вии до сме́рти тве́рды покажи́, в Ца́рство Небе́сное упра́ви и со Христо́м жи́ти сотвори́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Табынской»

Тропарь, глас 4:

Наста́ днесь пресве́тлый пра́здник, Пречи́стая Де́во,/ честны́я Твоея́ Табы́нския ико́ны, Влады́чице,/ я́же па́че луче́й со́лнечных возсия́,/ от Исто́чника приснотеку́щаго, Христа́ Бо́га на́шего,/ источа́еши целе́бныя да́ры/ с ве́рою к Тебе́ притека́ющим,/ Тя бо Христо́с Помо́щницу лю́дем Свои́м дарова́,/ покрыва́ти и спаса́ти от вся́кия беды́ рабы́ Своя́, // еди́ну Благослове́нную.

Молитва:

О, Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, Ма́ти Го́спода на́шего Иису́са Христа́, непреста́нная о нас пред Бо́гом Моли́твеннице и Хода́таице. О, Ма́ти на́ша Преблага́я, всех нас при Кресте́ Сы́на Твоего́ усынови́вшая. Благодари́м Тя, безчи́сленныя бла́га моли́твою Свое́ю нам испроси́вшая. Благодари́м Тя, мно́жество ико́н Твои́х чудотво́рных стране́ на́шей дарова́вшая. Благодари́м Тя, ди́вную ико́ну Табы́нскую в годи́ну скорбе́й кра́ю Ура́льскому посла́вшая, на ка́мени ве́лием ико́ну Свою́ нам яви́вшая, мо́лим Тя: окамене́нныя сердца́ на́ша росо́ю моли́тв Твои́х умягчи́. Ми́лость Свою́ нам показа́вшая у исто́чника водна́го, иде́же боле́зни на́ша теле́сныя исцеля́ются, да́руй нам пото́ки ско́рбных слез и очи́сти и́ми ти́ну грехо́в на́ших. У исто́чника водна́го свято́ю ико́ною Твое́ю благослове́ние ме́сту сему́ показа́вшая, помози́ нам сло́во Го́спода Сы́на Твоего́ испо́лнити и со́лию земли́ бы́ти. Лик Свой те́мным, нам, гре́шным, омраче́нным грехо́м яви́вшая, просвети́ тьму грехо́в на́ших и приведи́ нас к ти́хому приста́нищу в ве́чныя оби́тели, угото́ванныя Го́сподом лю́бящим Его́. Ами́нь.