Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2022

23 марта 2022 года - Среда

Седмица 3-я Великого поста, глас 6

Святая Четыредесятница

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Мчч. Кодра́та и иже с ним: Киприа́на, Диони́сия, Ане́кта, Па́вла, Криске́нта, Диони́сия, Виктори́на, Ви́ктора, Ники́фора, Кла́вдия, Диодо́ра, Серафио́на (Серапио́на), Па́пия, Леони́да и мцц. Харие́ссы, Нуне́хии, Васили́ссы, Ни́ки, Гали́, Гали́ны, Феодо́ры и иных многих (258); прав. Па́вла Таганрогского (1879).

Мчч. Кодра́та Никомидийского, Сатори́на, Руфи́на и прочих (III); прп. Анастаси́и Патрикии (567–568).

Сщмч. Дими́трия Легейдо, пресвитера (1938).

Читать Священное Писание вместе с Церковью:

Молитвы Четыредесятницы

Молитва прп. Ефрема Сирина

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. (Поклон земной.)

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. (Поклон земной.)

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. (Поклон земной.)

Таже малых 12, глаголюще на кийждо поклон: Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго.

И паки последи молитву всю: Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. (И поклон един великий.)

Праведному Павлу Таганрогскому (житие / история праздника)

Тропарь, глас 4:

Взыску́я Оте́чества Небе́снаго,/ до́м роди́телей твои́х оста́вил еси/ и, тле́нная бога́тства ми́ра презре́в,/ воздержа́нием и труды́ моли́тву умную стяжал еси́./ Те́мже, мно́гими чудесы́ и зна́меньми от Го́спода просла́вився,/ с ве́рою приходя́щим к тебе́ во вся́цех напа́стех помога́еши:/ пра́ведне о́тче Па́вле,/ моли́ Христа́ Бо́га,// спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 8:

Си́лу Бо́жию в не́мощи стяжа́л еси́/ и боже́ственныя благода́ти сосу́д избра́нный яви́лся еси́,/ те́мже от Небе́сного Врача́ дар исцеле́ния прии́м,/ неду́ги на́ша теле́сныя и душе́вныя врачу́еши,/ пра́ведне о́тче Па́вле, моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ гра́д и лю́ди, тя почита́ющия.

Молитва праведному Павлу Таганрогскому:

О, вели́кий уго́дниче Бо́жий и чудотво́рче, отче Па́вле! Ты́, на высоту́ доброде́телей возше́д, я́ко пресве́тлая звезда́, житие́м твои́м возсия́л еси́ и, стра́нническое жи́тельство избра́в, ми́ра сего́ кра́сная ни во что́же вмени́л еси́. Те́мже Всепра́ведный Судия́ мно́гими чудесы́ тя просла́ви, ду́шу же твою́ святу́ю в небе́сныя оби́тели всели́, иде́же, любве́ Бо́жия наслажда́яся, на́ша ну́жды зри́ши и проше́ния слы́шиши. Сего ради бу́ди на́м в неду́зех цели́тель, по мо́рю пла́вающим ко́рмчий, и утопа́ющим благонаде́жное избавле́ние. О, Па́вле блаже́нне, испроси́ все́м, во вся́цей ну́жде су́щим, и ко твоему́ засту́плению прибега́ющим, вся́кий да́р коему́ждо благопотре́бен: ве́ры и любве́ преспе́яние, благоче́стия умноже́ние, ми́ра утвержде́ние, больны́м исцеле́ние, печа́льным утеше́ние, бе́дствующим по́мощь, оби́димым заступление. И сподо́би ны, уго́дниче Бо́жий, моли́твами твои́ми благоче́стно житие́ земно́е сконча́ти, Небе́сное Ца́рствие и живо́т ве́чный унасле́дити со все́ми святы́ми во ве́ки веко́в. Ами́нь.