Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2023

3 февраля 2023 года - Пятница

Седмица 34-я по Пятидесятнице, глас 8

День постный

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Прп. Максима Исповедника (662); мч. Неофи́та Никейского (303–305); мчч. Евге́ния, Канди́да, Валериа́на и Аки́лы (III); прп. Максима Грека (1556).

Мц. А́гнии (А́нны) девы (ок. 304); исп. Анаста́сия Римского (662).

Сщмч. Илии́ Березовского, пресвитера (1938).

Икон Божией Матери: «Закланная»; Ктиторская (IV); «Одигитрия» Ксенофская; «Отрада» («Утешение») Ватопедская (807).

Читать Священное Писание вместе с Церковью:

Преподобному Максиму Исповеднику (житие / история праздника)

Тропарь, глас 8:

Правосла́вия наста́вниче,/ благоче́стия учи́телю и чистоты́,/ вселе́нныя свети́льниче,/ мона́шествующих богодухнове́нное удобре́ние,/ Макси́ме прему́дре,/ уче́ньми твои́ми вся просвети́л еси́, цевни́це духо́вная.// Моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 6:

Свет трисия́нный, все́льшийся в ду́шу твою́,/ сосу́д избра́н показа́ тя, всеблаже́нне, явля́юща Боже́ственная конце́м,/ неудобопости́жных разуме́ний ты сказу́яй, блаже́нне,/ и Тро́ицу всем, Макси́ме, возпропове́дуяй я́сно,// Пресу́щную, Безнача́льну.

Молитва преподобному Максиму

О, свяще́нная главо́, преподо́бне о́тче, преблаже́нне а́вво Макси́ме! Не забу́ди убо́гих твои́х до конца́, но помина́й нас всегда́ во святы́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу: помяни́ ста́до твое́, е́же сам упа́сл еси́, и не забу́ди посеща́ти чад твои́х моли́ за ны, о́тче свяще́нный, за де́ти твоя́ духо́вныя, я́ко име́яй дерзнове́ние к Небе́сному Царю́: не премолчи́ за ны ко Го́споду, и не пре́зри нас, ве́рою и любо́вию чту́щих тя: помина́й нас недосто́йных у Престо́ла Вседержи́телева, и не преста́й моля́ся о нас ко Христу́ Бо́гу, и́бо дана́ тебе́ бысть благода́ть за ны моли́тися. Не мним бо тя су́ща ме́ртва: а́ще бо те́лом и преста́вился еси́ от нас, но и по сме́рти жив сый пребыва́еши, не отступа́й от нас ду́хом, сохраня́я нас от стрел вра́жиих и вся́кия пре́лести бесо́вския и ко́зней диа́вольских, па́стырю наш до́брый. А́ще бо и моще́й твои́х ра́ка пред очи́ма на́шима ви́дима есть всегда́, но свята́я твоя́ душа́ со а́нгельскими во́инствы, со безпло́тными ли́ки, с Небе́сными си́лами, у Престо́ла Вседержи́телева предстоя́щи, досто́йно весели́тся, ве́дуще у́бо тя вои́стину и по сме́рти жи́ва су́ща, тебе́ припа́даем и тебе́ мо́лимся: моли́ся о нас Всеси́льному Бо́гу, о по́льзе душ на́ших, и испроси́ нам вре́мя на покая́ние, да невозбра́нно пре́йдем от земли́ на Не́бо, от мыта́рств же го́рьких, бесо́в возду́шных князе́й и от ве́чныя му́ки да изба́вимся, и Небе́снаго Ца́рствия насле́дницы да бу́дем со все́ми пра́ведными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Христу́: Ему́ же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобному Максиму Греку (житие / история праздника)

Тропарь, глас 8:

Заре́ю Ду́ха облиста́емь,/ вити́йствующих богому́дренно сподо́бился еси́ разуме́ния,/ неве́дением омраче́нная сердца́ челове́ков све́том благоче́стия просвеща́я,/ пресве́тел яви́лся еси́ правосла́вия свети́льник, Макси́ме преподо́бне,/ отону́дуже ре́вности ра́ди Всеви́дящаго,/ оте́чества чужд и стра́нен, Росси́йския страны́ был еси́ пресе́льник,/ страда́ния темни́ц и заточе́ния от самодержа́внаго претерпе́в,/ десни́цею Вы́шняго венча́ешися и чудоде́йствуеши пресла́вная./ И о нас хода́тай бу́ди непрело́жен,// чту́щих любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Кондак, глас 8:

Богодухнове́нным Писа́нием и богосло́вия пропове́данием/ неве́рствующих суему́дрие обличи́л еси́, всебога́те,/ па́че же в Правосла́вии исправля́я, на стезю́ и́стиннаго позна́ния наста́вил еси́,/ я́коже свире́ль богогла́сная, услажда́я слы́шащих ра́зумы,/ непреста́нно весели́ши, Макси́ме досточу́дне./ Сего́ ра́ди мо́лим тя: моли́ Христа́ Бо́га/ грехо́в оставле́ние низпосла́ти// ве́рою пою́щим всесвято́е твое́ успе́ние, Макси́ме, о́тче наш.

Молитва преподобному Максиму Греку

Преподо́бне о́тче Макси́ме! Воззри́ на на́с ми́лостивно и к земли́ приве́рженных возведи́ к высоте́ небе́сней. Ты́ горе́ на небеси́, мы́ на земли́ ни́зу, удалены́ от тебе́, не толи́ко ме́стом, ели́ко грехми́ свои́ми и беззако́нии, но к тебе́ прибега́ем и взыва́ем: наста́ви на́с ходи́ти путе́м твои́м, вразуми́ и руково́дствуй. Вся́ твоя́ свята́я жи́знь бы́сть зерца́лом вся́кия доброде́тели. Не преста́ни, уго́дниче Бо́жий, о на́с вопия́ ко Го́споду. Испроси́ предста́тельством свои́м у Всеми́лостиваго Бо́га на́шего ми́р Це́ркви Его́, под зна́мением креста́ во́инствующей, согла́сие в ве́ре и единому́дрие, суему́дрия же и раско́лов истребле́ние, утвержде́ние во благи́х де́лех, больны́м исцеле́ние, печа́льным утеше́ние, оби́женным заступле́ние, бе́дствующим по́мощь. Не посрами́ на́с, к тебе́ с ве́рою притека́ющих. Вси́ правосла́внии христиа́не, твои́ми чудесы́ испо́лненнии и ми́лостьми облагоде́тельствованнии, испове́дуют тя́ бы́ти своего́ покрови́теля и засту́пника. Яви́ дре́вния ми́лости твоя́, и и́хже отце́м всепомоществова́л еси́, не отри́ни и на́с, ча́д и́х, стопа́ми и́х к тебе́ ше́ствующих. Предстоя́ще всечестне́й ико́не твое́й, я́ко тебе́ жи́ву су́щу, припа́даем и мо́лимся: приими́ моле́ния на́ша и вознеси́ и́х на же́ртвенник благоутро́бия Бо́жия, да прии́мем тобо́ю благода́ть и благовре́менную в ну́ждех на́ших по́мощь. Укрепи́ на́ше малоду́шие и утверди́ на́с в ве́ре, да несомне́нно упова́ем получи́ти вся́ блага́я от благосе́рдия Влады́ки моли́твами твои́ми. О, превели́кий уго́дниче Бо́жий! Все́м на́м, с ве́рою притека́ющим к тебе́, помози́ предста́тельством твои́м ко Го́споду, и все́х на́с упра́ви в ми́ре и покая́нии сконча́ти живо́т на́ш и пресели́тися со упова́нием в блаже́нныя не́дра Авраа́мова, иде́же ты́ ра́достно во труде́х и по́двизех ны́не почива́еши, прославля́я со все́ми святы́ми Бо́га, в Тро́ице сла́вимаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвятой Богородице пред иконой Ея Ватопедской, именуемой «Отрада» или «Утешение» (житие / история праздника)

Тропарь, глас 4:

Яко покро́в благода́тный и спаси́тельный/ стяжа́хом честну́ю Твою́ ико́ну, Богоро́дице,/ на сию́ у́бо со умиле́нием взира́юще, Тебе́ вопие́м:/ Влады́чице, ниспосли́ нам отра́ду и утеше́ние,/ на Тя бо упова́ние возлага́ем, гре́шнии и смире́ннии./ На Твое́ предста́тельство наде́емся, недосто́йнии./ Ускори́ нас изба́вити от бед и скорбе́й/ и умоли́ Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего,// поми́ловати и спасти́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 8:

Взбра́нной Воево́де победи́тельная,/ я́ко изба́вльшеся от злы́х,/ благода́рственная воспису́ем Ти, раби́ Твои́, Богоро́дице,/ но, я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую,/ от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти: // Ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея Ватопедской, именуемой «Отрада» или «Утешение»:

Наде́жда всем конце́м земли́, Пречи́стая Де́во Богоро́дице, Утеше́ние и Отра́до на́ше! Не гнуша́йся нас гре́шных, на Твою́ бо ми́лость упова́ем. Угаси́ пла́мень грехо́вный и покая́нием ороси́ изсо́хшие сердца́ на́ша. Очи́сти ум наш от грехо́вных помышле́ний. Приими́ моле́ния от души́ и се́рдца с воздыха́нием Тебе́ приноси́мыя. Бу́ди Хода́таице о нас к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу и отврати́ гнев Его́ от нас Ма́терними моли́твами. Укрепи́ в нас ве́ру правосла́вную, вложи́ в нас дух стра́ха Бо́жия, дух смире́ния, терпе́ния и любви́. Душе́вныя и теле́сныя я́звы исцели́, утиши́ бу́рю злых нападе́ний вра́жеских. Отыми́ бре́мя грехо́в на́ших и не оста́ви нас до конца́ поги́бнути. Пода́ждь нам ми́лость Твою́ и свято́е благослове́ние Свое́ всем зде предстоя́щим и моля́щимся и всегда́ пребыва́й с на́ми, подава́я приходя́щим к Тебе́ отра́ду и утеше́ние, по́мощь и заступле́ние, да сла́вим и велича́ем Тя вси до после́дняго на́шего воздыха́ния. Ами́нь.